Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?

2021-06-11 i Påföljder
FRÅGA |Utdöms endast böter vid en grövre ek, stöld på ca 200.000? Är man inte skyldig att också betala igen det stulna beloppet?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter är en brottspåföljd (straff) som innebär att den dömde gärningspersonen ska betala in pengar till staten. Det är viktigt att böter inte förväxlas med skadestånd som är en civilrättslig rättsföljd mellan två parter i syfte att ersätta den ene parten för de skador som andre orsakat. För att besvara din fråga kan alltså framföras att det inte finns någon allmän skyldighet att betala igen för värdet av det stulna föremålet. Däremot har den som blivit utsatt för brott rätt till skadestånd av gärningspersonen för de skador som stölden medfört. Den som blivit utsatt för brott kan i princip få skadestånd för alla de skador som uppkommit i samband med stölden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,