Skadestånd för skada på hunden.

2018-04-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min man var i lördags ute och gick med våra hundar en dvärgpudel och en Tempelmix dom har samma storlek sen bor en granne längre bort två jakthundar stor är dom jämthundar tror det var en bekant som skulle rasta dom ägaren var bortrest när hundarna såg våra så drog dom i kopplet båda flög på våran pudel och högg henne så illa att hon var död när vi kom fram till djusjukhuset i Sundsvall verenärkostnaden blev 2.100 det skulle han betala ,men jag vill ha skadestånd för min älskade vän jag anser att det här är hundägarens skyldighet .En förtvivlad husse och matte och den andra hunden som letar efter den andra dom har varit tillsammans hela livet
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem är ansvarig för hunden?Inom svensk rätt föreligger det ett ''strikt ansvar'' med att vara hundägare, vilket innebär att man alltid har ett ansvar för hundens agerande, 1§ Lag om tillsyn över hundar och katter. Vilka krav som ställs på hundägaren varierar beroende på omständigheterna, men man ska alltid göra sitt yttersta för att hålla hunden under kontroll.Att hundägaren inte är närvarande vid skadetillfället friar inte denne från ansvar för de skador som hunden orsakar, 19§ Lag om tillsyn över hundar och katter. Sammanfattningsvis har hundägaren alltid ett ansvar och är skadeståndsskyldig för de skador som dennes hund orsakar, även om hundägaren inte vållat skadan. Ditt fallJag beklagar att detta kan låta okänsligt, men i lagens mening betraktas skador på hundar som sakskador.Inom skadeståndsrätten ersätts endast sakskador för den faktiska skadan kopplad till skadetillfället och inte följdskador. Tråkigt nog ersätts inte affektionsvärdet för sakskador, utan endast de faktiska skadorna, 5:7§ Skadeståndslagen. I ditt fall är det veterinärkostnader och marknadsvärdet på din hund innan skadetillfället.Jag är ledsen att det inte finns mer att göra, men jag hoppas du fick svar på din fråga.vänligen,

Skadestånd vid personskada

2018-04-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag råkade ut för n arbetsplats olycka på en skola i Eskilstuna kommun. Mitt ben gick av samt korsbandet och en skada på knäskålen. En elev lyfte mig i smalbenen och släppte ner mig på golvet ca 30 cm högt. Jag är gympalärare och skulle visa ett grepp så eleven skulle visa sig rolig inför sina kamrater. Allt detta gick på några sekunder och jag hann inte reagera. Blev heltidssjukskriven i 8 veckor. Detta var 31/1 i år. Har fortfarande mycket ont och kan inte göra allt om vanligt. Finns det något skadestånd man kan få?Väntar på magnetröntgen som kan ta 7 månader att få. Vänliga hälsningar
Alex Hallström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Var regleras bestämmelserna kring skadestånd? Enligt beskrivningen har du drabbats av en personskada, vilket man kan söka ersättning för enligt 2:1 Skadeståndslagen. Det som krävs är enligt samma paragraf att den som vållat skadan antingen ska ha gjort detta via vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs även att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan, vilket innebär att man ska kunna förutse att skadan är en rimlig följd av den utförda handlingen. Huruvida dessa båda förutsättningar är uppfyllda är svårt att svara på då man inte har fullständig information och är något som rätten kommer undersöka om det skulle bli en rättslig prövning. Enligt min bedömning utifrån det du beskrivit föreligger goda möjligheter till att få igenom eventuellt skadeståndsanspråk.Vad ersätts? Vad du kan få ersättning för stadgas i 5:1 SkL. I punkterna 1-2 ingår bl.a. eventuella sjukvårdskostnader samt inkomstförlust du kan ha drabbats av. Det centrala enligt din fråga borde dock vara det som regleras i punkt 3. Här stadgas att man kan få ersättning för sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur), samt lyte eller annat stadigvarande men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur). Eventuella inkomstförluster samt sjukvårdskostnader brukar vara enkelt att påvisa med hjälp av lönespecifikationer samt kvitton. Gällande den andra ersättningen kan den vara svår att påvisa, med tanke på att väldigt individuella bedömningar måste göras. Det kan här vara bra att grunda sitt ersättningsyrkande i de journaler som beskriver skadan och dess verkningar. Eventuellt skadeståndsbelopp kommer att bestämmas av rätten. Eventuell jämkningAv frågan framgår att du är lärare, dock inte vilken ålder som eleven som orsakade skadan var i när skadan inträffade. Enligt SkL 2:4 kan eventuell ersättning jämkas om den som är skadeståndsskyldig inte fyllt 18 år. Skulle detta vara fallet ser man då bl.a. till utvecklingsnivå, handlingens beskaffenhet samt personens ekonomiska förutsättningar. Var personen yngre än 18 kommer rätten göra en bedömning av situationen och någon form av jämkning brukar då bli resultatet. Hur bör du gå tillväga? En domstolsprocess kan vara mycket krävande och man tar alltid en risk då utgången inte är given. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand ta kontakt med personen och försöka lösa situationen med hjälp av dennes försäkringsbolag. Skulle detta inte hjälpa kan du lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten och sedan pröva frågan i domstol. Enligt min bedömning borde du ha goda chanser att få igenom ett anspråk, men domstolsprocesser är svåra att förutspå och risken att förlora finns alltid. Skulle du vilja gå vidare med en stämningsansökan råder jag dig att anlita en jurist som kan hjälpa dig under hela processen. Det gör du enkelt på www.lawline.se/boka. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Hur ska jag göra för att min dotter ska få det utdömda skadeståndsbeloppet utbetalt från gärningspersonen?

2018-04-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min dotter har råkat ut för ett bott och gärningsmannen har blivit dömd i tingsrätten att betala skadestånd till henne. Gärningsmannen har inte betalt skadeståndet och ber mig "dra åt helvete" när jag frågat honom. Ska jag finna mig i det här? Vad ska jag göra? Lämna in en stämningsansökan till tingsrätten? kostar det något? Kontakta kronofogden? Vad kan dom göra? osv hjälp. ( min dotter var 11 år och blev nersprungen av en gärningsman i samband med ett gripande av honom. Hon gjorde sig illa och blev tilltuffsad psykiskt. Jag har svårt att acceptera och förklara för min dotter, som i dag är 14 år, varför den som struntar i sin dom om skadestånd ska komma undan med det). Vad ska jag göra?
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Först kommer jag att förklara hur det brukar gå till när en dom fallit som ger en person rätt till skadestånd från en gärningsperson. Sen kommer jag att ge ett råd om vad du kan göra nu.Hur det ska gå till efter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighetEfter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighet gentemot din dotter, är det inte i första hand en sådan sak som du själv måste kräva honom på. Att gärningspersonen har dömts att betala skadestånd innebär dock inte att skadeståndet automatiskt betalas ut. Domstolen skickar dock en kopia av domen till Kronofogden. Därefter hör Kronofogden av sig och frågar om det önskas hjälp med att få skadeståndet utbetalat. Om den som har rätt till skadestånd svarar ja kontrollerar Kronofogden gärningspersonens ekonomiska situation. Har denne tillgångar ser till Kronofogden till att den summa som ska betalas i skadestånd betalas till den som har rätt till skadestånd.Det som dock kan hända är att gärningspersonen har en dålig ekonomi och helt enkelt inte har betalningsförmåga.I andra hand, om gärningspersonen inte kan betala ut skadestånd, är tanken att den som har rätt till skadestånd istället ska försöka få ut ersättningsbeloppet genom sin försäkring istället. I tredje hand, om personen inte har någon försäkring som täcker denna typ av situation, kan denne istället ansöka om brottsskadeersättning. Regler om brottsskadeersättning hanteras i brottsskadelagen. Brottsskadeersättning blir aktuellt först när de två andra möjligheterna (skadestånd och försäkringsersättning) prövats utan framgång, 10 § brottsskadelagen. Det finns vissa beloppsgränser för hur mycket pengar som kan betalas ut genom brottsskadeersättning, 14 § brottsskadelagen. Anledningen till detta är att det är olika regler som gäller för hur skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning bestäms. Du kan läsa mer om det här.Det är även något som Brottsoffermyndigheten kan förklara närmare om vad som gäller i just din dotters fall.Det finns även en tidsgräns som träder in efter 3 år efter att domen blev gällande, då det är för sent att ansöka om brottsskadeersättning. Denna gäller dock inte er eftersom din dotter fortfarande är under 21 år, så det ska inte vara något problem för er att ansöka om brottsskadeersättning, 15 § 2 st brottsskadelagen.Här och här finns mer information att läsa om möjligheterna. Sammanfattning och råd Jag rekommenderar att du först kontaktar Kronofogden för att se om de kan hjälpa dig kontrollera om gärningspersonen har tillgångar och i så fall se till att du får skadeståndsbeloppet utbetalt av honom. Det du gör är helt enkelt att ansöka om att skadeståndsdomen blir verkställd och det gör du här. Längst ner på sidan i länken står hur du på olika sätt kan kontakta Kronofogden om du skulle behöva hjälp. I andra hand rekommenderar jag att du kontaktar ert försäkringsbolag för att se om det går att få ut pengarna därigenom. I och med att det finns en dom finns också det dokumentet att visa upp för försäkringsbolaget som bevis. I tredje hand rekommenderar jag att du ansöker om brottsskadeersättning. Du hittar både instruktioner om hur du ska gå tillväga samt själva blanketten på den här sidan.Det är som sagt viktigt att du verkligen har försökt med de två ovannämnda möjligheterna först och inte hoppat över dem, då det är ett krav att man har försökt att utnyttja dem för att sen i sista hand vända sig till Brottsoffermyndigheten. Skulle detta alternativ bli aktuellt kan du alltid ringa och be dem om hjälp gällande att fylla i ansökningsblanketten om du är osäker på något gällande det.Tänk också på att det kan bli ett annat belopp utbetalt i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning än vad som bestämts i skadeståndsdomen, detta då de olika ersättningarna omfattas av olika regler. Jag hoppas du känner att du fått hjälp, annars får du gärna ställa en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Skadeståndsskyldighet vid trafikolycka

2018-04-20 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |HejJag var med om en bilolycka september 2016. Den andra killen försökte köra om mig och vi båda åkte för sitt håll. Han skadades mer än mig och var inlagt på sjukhuset. Polisen har nu bestämt att det skulle lägga ner fallet och ta det som olycka . Men nu begär den killen 200 000 tusen i skadestånd av mig. Kan han gå igenom med detta? Jag har inte fått något än för min bil av försäkringen för dem säger att dem måste ha domen. Kan dem göra så?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SKL).Gällande din eventuella skadeståndsskyldighet är orsakssambandet mellan din handling och skadan samt din eventuella vårdslöshet avgörande. I länken nedan finner du ett av mina tidigare svar som behandlar detta mer utförligt. https://lawline.se/answers/kausalitet-och-oaktsamhet-i-skadestandsrattenDet är mycket svårt för mig att uttala mig om huruvida du kan anses skyldig att utge skadestånd eftersom detta är helt beroende av om det du gjorde i situationen innan olyckan kan anses vårdslöst och om det föreligger ett kausalsamband mellan detta och skadan. Jag är inte säker på hur jag ska tolka beskrivningen "båda åkte för sitt håll". Spontant låter det som att det snarare är din motpart som skulle ådragit sig skadeståndsskyldighet eftersom omkörningar ofta innebär ett risktagande, men som sagt kan jag inte avgöra detta utan att veta mer. Gällande ditt försäkringsbolags agerande är det enligt min uppfattning rimligt att de inväntar ett avgörande om skadeståndsskyldighet eftersom detta inverkar på deras ersättningsskyldighet. Jag rekommenderar dig att kontakta en yrkesverksam jurist och låta denne göra en närmare bedömning av fallet. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan jag få ersättning för trafikolycka orsakad av annan?

2018-04-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej.Jag blev på körd bakifrån och föraren somnade och min slungades till motsatta hållet.Föraren har fått en anmälan om vårdslöshet i trafikenKan jag få skadestånd?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du kan begära trafikskadeersättning eller skadestånd om du fått personskador eller sakskador, trafikskadelagen 8§ och 18§. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkringen på fordonet som körde på dig, 11§ trafikskadelagen. Vad man kan få för ersättning bedöms på samma grunder som skadestånd i skadeståndslagen, 9§ trafikskadelagen. Detta innebär att om du tillfogats en sakskada kan du ha rätt till ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan förlust till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, 5:7 skadeståndslagen. Har du tillfogats en personskada kan du ha rätt till ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till personer som står dig särskilt nära, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan, skadeståndslagen 5:1. Skadorna ska meddelas till den skadevållarens försäkringsbolag, vilka avgör om du har rätt till ersättning. Hoppas du fått svar på din fråga!

Skadestånd för skadat nyckelben och mobil

2018-04-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej. Jag var ute i Lunds kommun igår och vurpade kraftigt på ett brunslock. Det stod upp ca 4-6 cm från marken vilket gjorde att jag bröt nyckelbenet och totalförstörde min mobil. Kommer förmodligen få operera då nyckelbenet är brutet på mitten och den ena delen har vridit sig och kommit väldigt fel. Är detta något jag kan få skadestånd för? Och hur ska jag i så fall gå till väga?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SkL (här).Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en person- eller sakskada har en skyldighet att ersätta skadan (se SkL 2:1och SkL 5:1). I ditt fall är det alltså avgörande om någon (exempelvis Lunds kommun eller annan aktör som haft med locket att göra) genom sin underlåtenhet att låta brunnslocket stå framme kan sägas ha agerat vårdslöst.Det finns flera rättsfall som tyder på att den som bäst kan utöva tillsyn över ett område, typiskt sett en fastighetsägare, har ett ansvar att förhindra sådana här typer av risker (se exempelvis NJA 1987 s 222 och NJA 1973 s 141, det så kallade "vattenkastarfallet").För att fastställa om en handling varit vårdslös gör man en så kallad culpaprövning. Den här består av flera olika steg, varför jag valt att i mitt svar göra en kort sammanfattning av de faktorer som kan påverka bedömningen. I ditt fall talar risken som ett brunnslock placerat på öppen gata innebär för att de borde agerat på ett annat sätt. Skadan är dessutom normalt påräknelig, det vill säga att händelseförloppet som ledde till skadan inte helt saknade samband med riskmomentet att det var ett öppet brunnslock på en gata. Ifall en domstol skulle bedöma att lunds kommun eller annan aktör kan sägas ha agerat vårdslöst kan du vara berättigad till ersättning för din personskada i form av sveda och värk för ditt skadade nyckelben, samt ersättning för sakskadan på din mobil (se SkL 5:1 p. 3 och SkL 5:7). Även eventuella kostnader för transport till sjukhus kan ersättas (se SkL 5:1 p. 1). Skadeståndsbeloppet ska försätta dig i samma situation som om skadan inte inträffat. Det finns alltså inget preventivt syfte med skadestånd, varför skadeståndsbeloppet kan bli ganska lågt. Här bör även tilläggas att kostnader som täcks av socialförsäkringen, ex. de flesta sjukhuskostnader, räknas av från skadeståndsbeloppet (SkL 5:3).För att väcka talan om skadestånd bör du skicka en stämningsansökan till TR:n. Detta görs lättast genom att anlita ett juridiskt ombud, exempelvis en advokat. Till sist vill jag nämna att preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är 10 år (se preskriptionslagen 2 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom 10 år från skadans uppkomst. Hoppas att svaret är till hjälp!Vänligen,

Hundägares ansvar för sin hund

2018-04-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vem har ansvar om två hundar leker på en tomt. Vi har en hund som ibland leker med grannens hund på vår tomt. Det har dock hänt att de hoppat över staketet och sprungit över till en annan granne. Jag har pratat med hundens ägare och sagt att de inte får leka förrän vi har byggt en hundgård. Han har dock struntat i det och hunden kommer in på vår tomt utan vårt tillstånd. Vem har ansvar för grannes hund om en liknande situation uppstår igen att han hoppar över staketet från vår tomt till en annan grannes tomt? Är det jag som tomtägare eller hundens ägare?
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som är ansvarig för grannens hund. Regler om hundägares ansvar finns i lag om tillsyn över hundar och katter.Vem är ansvarig för hunden?En hundägare ska hålla hunden under sådan tillsyn och sköta hunden på ett sådant sätt som med hänsyn till hundens natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sin hund. Vilka krav som ställs på hundägaren är beroende av omständigheterna. Det kan handla om allt ifrån att se till att hålla hunden kopplad till att se till att den inte genom skällande stör omgivningen. Din granne är alltså ansvarig för att hunden inte hoppar över staketet och springer iväg.Om hunden springer iväg och orsaka skador av något slag, till exempel biter en annan hund, är hundägaren alltid skadeståndsskyldig oavsett om ägaren var på plats när skadan skedde (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att grannens hund skulle springa iväg och orsaka någon typ av skada är hundägaren ansvarig för detta också.Svaret på din fråga är att hundägaren är ansvarig för sin hund och inte du som tomtägare. Det ligger på hundägaren att se till att hunden inte springer iväg och det ligger på hundägaren att se till att hunden inte stör/skadar omgivningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadades rättigheter vid trafikolycka

2018-04-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, Under sportlöven i slutet av februari 2018, min son 18 år, har blivit påkörd av en skoter i en skidåkning anläggning i Dalarna. Han blivit jätte svårt drabbat och skakad. Sen dess förutom psykiskt trauma och ångest har han legat på sjukhuset och rehab och har opererats flera gånger både för blodkärl och frakturer på höger hand och ben. Vår hemförsäkring täcker inte trafiken, men vi har barn försäkring fram till 25 år dagen. Barnförsäkringen säger eftersom en skoter har orsakat skadorna då måste trafikförsäkringen för skotern tar ansvar för hela händelsen. Vi har anmält olyckan till skoterns försäkringsbolag. De har inte uttryckt sig över händelsen än vilket är oroande. Det har gått drygt en och en halv månad från olyckan. Nu behöver vi veta vad är sonens rättigheter från alla försäkringar (skoterns trafikförsäkringen, våra hem- och barnförsäkring, skolans försäkring m.m.)? Hur ska vi följa processen för att få våra ersättningen och inte hamna i kläm mellan olika försäkringsbolagen? Som föräldrar har vi också blivit sjukskriven under några veckor och drabbats både, psykiskt och har haft inkomstbortfall. Vi är civilingenjör och biomedicin analytiker och jobbar inom teknik och vård respektive. Vår kunskap om juridik och försäkringar är lite och behöver vi professionell hjälp. Vi är jätte tacksamma för all grundläggande och detaljerad tips, råd och hjälp med en enkel och lättförståelig språk.
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige är det obligatoriskt för i princip alla motorfordon att ha trafikförsäkring, just därför att den ska täcka de skador som uppstår i trafiken och då främst personskador. Det är alltså trafikförsäkringen för skotern som ska ersätta de skador din son drabbats av till följd av olyckan. Denna ersättning brukar benämnas som trafikskadeersättning. Vad ersättningen omfattarTrafikskadeersättning beräknas enligt skadeståndslagen. Detta innebär att din son har rätt till ersättning för;1.) sjukvårdskostnader och andra kostnader (tex medicin mm.), samt skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära. 2.) inkomstförlust3.) sveda och värk respektive lyte och men. Sveda och värk är ett begrepp som innefattar psykiskt och fysiskt lidande av övergående natur, medan lyte och men är av mer bestående karaktär. Konkreta rådEftersom att skadorna ska täckas av trafikförsäkringen kommer troligtvis inga andra av era försäkringar att betala ut någon ersättning för detta. Mitt råd är därför att ta kontakt med det försäkringsbolag skotern var försäkrad hos igen och se till att de har gjort en skadeanmälan. Var noga med att ange alla besvär din son drabbats av och vilka kostnader ni/han har haft till följd av trafikolyckan. Ibland kan försäkringsbolag arbeta lite långsamt i dessa ärenden och det kan därför vara bra att höra av sig regelbundet för att se till att handläggningen av ärendet går framåt. Rätt till juridiskt ombudFör trafikskadade har många försäkringsbolag något som kallas frivilligt åtagande. Detta innebär att man som skadad kan få rätt till gratis juridisk rådgivning under handläggningen av ärendet, dvs medan försäkringsbolaget bedömer skadan och hur mycket de ska betala ut. Detta betyder att din son kan ha rätt att få hjälp av en advokat att begära ersättning från försäkringsbolaget och att försäkringsbolaget står kostnaderna för den advokaten. Villkoren för detta kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag så fråga det aktuella försäkringsbolaget hur deras villkor ser ut. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!