Arbeta ideellt för amerikanskt bolag

2019-08-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag arbetar som rådgivare till en USA baserad välgörenhetsorganisation. Jag hjälper dom med olika produktutvecklings och produktfrågor. Jag tar ej betalt utan arbetar som volontär. Jag har inte heller något anställningskontrakt.Min fråga är om det finns någon risk att jag kan bli personligt stämd om något går snett i arbetet och isåfall vad jag behöver upprätta för handlingar för att skydda mig mot detta.Hälsningar,Mats Feldt
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga blir beroende på vart ifrån ditt arbete sker. I normalfallet omfattas en person av lagarna i den stat där denne arbetar och det krävs att arbetstagaren utför en "väsentlig del" av arbetet i ett land för att kunna omfattas av detta landets lagar. Om du utför ditt arbete omväxlande i USA och i Sverige kan det däremot bli svårt att dra gränsen för vilket lands lag som ska tillämpas, men i sådana fall brukar man göra en samlad bedömning av relevant fakta, såsom arbetsplatsen såsom den fastställs i anställningsavtalet.Ovanstående regelverk följer av art. 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och är den lag som Sverige tillämpar vid gränsöverskridande arbetsförhållanden. USA har emellertid inte tillträtt konventionen, varför USA tillämpar sina egna lagar i fråga om lagval. Skulle med andra ord din arbetsgivare välja att stämma dig i Sverige kommer svensk lag att tillämpas enligt Rom I-förordningen, men skulle arbetsgivaren istället välja att stämma i USA tillämpas amerikansk rätt. I fråga om vad som gäller enligt amerikansk rätt kan jag emellertid inte svara på, utan jag rekommenderar dig istället att rådfråga en amerikansk jurist.Problemet är dock Rom I-förordningen tillämpas på ett anställningsförhållande, vilket som huvudregel kräver att det är avlönat arbete. Ett volontärarbete är oavlönat och faller således utanför arbetstagarbegreppet i EU. Jag har därför svårt att se att du över huvud taget kan anses stå i ett arbetskontraktsförhållande enligt svensk rätt. Ett ideellt arbete ligger alltså utanför kontraktuell lagstiftning gällande lagval. Om du skulle bli stämd i Sverige tillämpas istället utomkontraktuell skadeståndsrätt enligt skadeståndslagen (1972:207) och det som du i så fall bli skadeståndsskyldig för i så fall är personskada eller sakskada förutsatt att du har farit vårdslöst eller orsakat skadan uppsåtligen. Du kan även bli skyldig att betala ren förmögenhetsskada (exv. om du skadar bolaget ekonomiskt) om du har gjort en brottslig handling. Skadeståndslagen är den lag som tillämpas i samtliga fall någon vill väcka en skadeståndstalan där det inte finns ett avtal. Om exempelvis person A som inte känner person B råkar skada person B:s bil, kan alltså person B väcka en skadeståndstalan för sakskada som är utomkontraktuell. Det ska då föreligga ett samband mellan skadan och handlingen som person A har gjort (exempelvis vårdslöst råkat backa in i person B:s bil utan att titta sig omkring).Om du blir stämd i Sverige kan du alltså bli stämd enligt ovanstående skadeståndsgrunder, vilket egentligen vem som helst kan bli. Hur skadeståndsrätten ser ut i USA har jag dock ingen vetskap om, utan jag rekommenderar återigen dig att kontakta en amerikansk jurist för att fråga vad som gäller på det området.Min rekommendation är att ni upprättat någon form av avtal som reglerar fråga om lagval och vilket land som har domsrätt (dvs i vilket land man kan stämma in om det skulle bli aktuellt), där jag rekommenderar dig att Sverige ska ha exklusiv domsrätt. På så sätt slipper du riskera att bli stämd i USA.Jag skulle också rekommendera dig att avtalet innehöll en friskrivning från skadeståndsansvar om du skulle råka orsaka bolaget en skada. Du jobbar trots allt ideellt och det är skillnad om du hade varit anställd/arbetstagare i ett bolag. Det kan alltså vara en bra idé att du samtalar med det amerikanska bolaget om att upprätta ett avtal er emellan som reglerar det som jag nu nämnt. Om du tycker att något i mitt svar är oklart eller om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig på min mail amanda.stromblad@lawline.seHoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!

Skadegörelse häst

2019-04-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej,Jag befann mig vid sidan av en privat väg, ca 2 meter in mot skogen var jag parkerad med min moped. Då kom en häst med sulky och hästen blev skrämd trots att mopeden var avstängd och jag stod still bakom. Den ändrade riktning mot mopeden (av vägen) och stegrade, ramlade och sparkade på mopeden i 1 minut. Det blev inget kvar av mopeden. Kan jag som mopedägare ha rätt till ersättning från ägaren (det var hans väg)?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hästar bedöms skadestånd utifrån allmänna regler i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (mopeden) ska ersätta skadan. Det som förutsätts är med andra ord att skadan skedde på grund av vårdslöshet, vilket i ditt fall verkar svårt att styrka eftersom det verkar som att hästens agerande skedde på grund av att denna blev skrämd och inte på grund av att ryttaren agerade vårdslöst.Du har emellertid möjlighet att vända dig till ditt egna försäkringsbolag och fråga vad som gäller vid ersättning av sakskada.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadeståndsskyldig för hund

2018-03-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vår hund sprang för några dagar fram till grannens hundar för att hälsa, men det slutade med att hundarna rök ihop. Jag sa att om någon av hundarna skadades så får de höra av sig, och den andre hundägaren sa på plats att det verkade lugnt.3 dagar senare går vi en promenad ihop med grannen så att hundarna får hälsa, och allt verkar okej. Men idag får vi ett samtal av ägaren att den ena hunden hade fått ett sår på svansen och att de nu kommer uppsöka veterinär som de menar på att vi måste stå för.Kan de komma 5-6 dagar senare och kräva det? Vi har ju ingen aning om den skadan uppkommit av något annat nu under dessa dagar...Tacksam för svar!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundar har en hundägare ett strikt skadeståndsansvar, innebärande att ägaren ska ersätta en skada oavsett om ägaren farit vårdslös eller inte. lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. En sådan skada grundas på skadeståndslagen och förutsätter att den skadelidande har lidit person- eller sakskada. Djur kategoriseras enligt svensk rätt som "sak" och en sådan skada skulle därför betecknas som sakskada. Skadeståndet ska, precis som i gällande fall, begäras direkt av hundägaren. Vägrar du däremot betala måste skadelidande vända sig till tingsrätten som får avgöra saken. De är då upp till tingsrätten att bedöma saken.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ev. skadestånd pga påkörning

2017-02-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag var med på en incident igår. Hade varit och handlat på en stormarknad och när jag stod och la in mina varor i bagageutrymmet så kände jag en ordentlig knuff på mitt vänstra vad. Vände mig om och förstod att bilen, som var parkerad bakom mig, hade "kört på" mig. Tittade mellan bilarna och den andra bilens kofångare nuddade min dragkrok. Den andra föraren stängde av motorn och jag tänkte att hon kommer ut för att kolla upp läget. I stället stannade hon i bilen, vävade inte ens ner fönstret, men verkade be om ursäkt.Jag gestikulerade att hon skulle komma ut men istället så startade hon sin bil och backade ut och körde iväg.Varken jag eller bilen har tagit skada. Det ända synliga var ett smutssträck på mina svarta byxor.Är detta en smitning och borde jag polisanmäla henne? Hade jag stått framför min dragkrok så hade jag förmodligen fått en ordentlig skada. Jag har inga vittnen till händelsen. Jag skrev upp registreringsnummer och tog ett par bilder på den andra bilen när den körde iväg, men det är väl ord mot ord.Råd tas tacksamt emot.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte led någon fysisk skada och inte heller bilen skadades av det inträffade finns det inte möjlighet att få exempelvis skadestånd. Däremot kanske det kan kännas bra för ditt egna psyke att göra en anmälan av vad som inträffat till polisen så att de kan kolla upp personen i fråga och se om liknande inträffat tidigare och personen är att anse som en trafikfara. I så fall kan det bli fråga om indraget körkort. Dock tror jag inte denna händelse i sig ensamt kommer att leda till några rättsliga konsekvenser.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Personskada orsakad i butik

2019-04-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, 30 -03 När jag kikade på ett par silverörhängen inuti i Butiken Guldfynd , så föll det plötsligt en skiva från kassadisken då den ej var fastskruvad och landade på min fot vilket genast orsakade mycket smärta och fick foten att svullna upp direkt. Jag fick en kall burka av en anställ för att minska svullnaden och hon knöt även ett bandage runt foten det var en outhärdlig smärta och jag fick lov och ta en taxi till Närakuten Rosenlund för att söka vård. Efter två och halv timme av väntan med den smärta så tog dom emot mig, efter en röntgen kunde dom konstatera att det varit en stor stöt men att det inte finns någon fraktur, sedan tog jag en taxi hem. Det var tur att jag hade ett par rejäla skor på mig Tydligen var det dessutom inte den första gången del hände enligt en anställ , Först nu valde man att säkra skivan efter att den lossnat ännu en gång. Dagarna sedan händelse har varit plågsamma.Jag är tacksam om du kan vägleda mig eller ge mig några råd, eftersom jag skickar ett mail med fotot på min fot till regionchefen och hon skriver att hon är ledsen och företaget står givetvis för kostnaden av taxi till och från sjukhuset .MVHMagdalena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att begära skadestånd för personskada utifrån skadeståndslagen, se 2 kap. 1 § SkL. Lagen föreskriver att den som antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).Du har med andra ord möjlighet att även begära skadestånd för exempelvis eventuell inkomstförlust, men även för den sveda och värk skadan har åsamkat dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Begära skadestånd från hundpensionat efter skada på hund

2019-02-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag hade en resa inbokad i två veckor och behövde därför hjälp med att passa min hund under denna tid. Ett hundpensionat hade plats för hunden den senare veckan, så den första veckan bad jag min bästa kompis om hjälp. Hon har dessutom två andra hundar, vilket bara är positivt då våra hundar kommer väldigt bra överens. När jag kom hem och hämtade ut hunden från pensionatet såg han förfärlig ut och jag tog honom direkt till veterinären som konstaterade att han hade blivit smittad av elakartad kvalster och löss. Detta är en tämligen jobbig behandling och dessutom kostsam. Jag frågade självklart min kompis om hennes hundar bar på någon smitta, men så var inte fallet. Jag undrar därför om jag kan ersättning från hundpensionatet på något vis? De bör ha uppfattat att min hunds allmäntillstånd var nedsatt. Borde inte de bära ett ansvar för att min hund får den vård den behöver under tiden som han är inhyst hos dom?Mvh Alexandra
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skador som orsakas av hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagen framgår att skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. I detta fall bör hundpensionatet anses som innehavaren eftersom de tagit emot din hund för underhåll (se prop. 2006/07:126 s. 69). Skadeståndsansvaret är strikt och det spelar alltså ingen roll om innehavaren (hundpensionatet) varit vårdslösa eller inte.I svensk rätt bedöms en skada på en hund som en sakskada, där det som ska ersättas vid en sådan skada är bl.a. sakens värde eller reparationskostnad samt andra kostnader till följd av skadan, enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Högsta domstolen prövade fråga om skadestånd för veterinärkostnader i NJA 2001 s. 65 där de konstaterade att i vissa fall kan veterinärskostnader i själva verket överstiga värdet för hundens marknadsvärde, men att detta inte hindrar att du som ägare söker ersättning för samtliga veterinärskostnader.Jag föreslår att du kontaktar hundpensionatet och lämnar kvitton för veterinärskostnaderna till dem och förklarar att du rättsligt har rätt att få ersättning för de skador som uppkommit under perioden till hund befann sig på hundpensionatet. Har de inte för avsikt att betala finns det vidare möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!

Underårig - strikt ansvar?

2017-11-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son på 17 år stal o kvaddade min bil utan min vetskap. Om jag får ersättning från försäkringsbolaget o han blir skyldig o betala dom. Han har ju inget jobb. Blir det hans pappa o jag då som.får betala till försäkringsbolaget eller får han göra det när han får arbete? M.V.H Lena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare innebär det enligt föräldrabalken samt skadeståndslagen att du har strikt ansvar över ditt underåriga barns handlingar. Detta innebär med andra ord dessvärre att det är du och barnets far som försätts i situationen att betala tillbaka till försäkringsbolaget om dessa kräver det.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättningsskyldighet vid personskada

2016-10-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om någon skadar sig på min fastighet, är det jag som är skadestånds eller ersättningsskyldig?Jag har en ladugård som rasat och en förbipasserande person undrade om jag ville sälja plåttaket på denna.Jag föreslog en symbolisk summa och att denne fick på egen risk plocka ner plåtarna ifall han ville ha dem.Ifall han nu vill plocka ner dessa och skadar sig, är jag ersättningskyldig eller skadeståndsskyldig då?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!¨Tack för att du vänder dig till Lawline!En förutsättning för att en person ska bli ersättningsskyldig är att skadan vållas genom uppsåt eller vårdslöshet. Vårdslöshet i det här sammanhanget skulle kunna vara att du är medveten om att plåtarna är dåliga och skaderisken är stor, men medvetet väljer att inte underrätta personen i fråga. Med tanke på att du har sagt till vederbörande att denne får plocka ner plåtarna på egen risk och upplyst personen om skaderisken anser jag inte att du kan bli ersättningsskyldig om skada skulle uppkomma.