Skada orsakad av häst

2018-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min bil+ hästsläp stod parkerade på en gårdsplan. En annan person som parkerat bredvid skulle lasta av sin häst och hästen kastade sig in i min bil o orsakade en skada i form av en buckla. När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag sa dom att ägaren av hästen som skadat min bil inte har skyldighet att betala min självrisk på 3000kr. Hon har även kollat med sitt försäkringsbolag och dom har sagt samma sak. Hon har därefter erbjudit mig hälften av självrisken, dvs 1500kr. Och jag har inte gjort något fel, bara parkerat min bil och blivit påhoppad. Kan man hävda Skadeståndslagen och tvinga henne att betala 3000kr. Jag har bara krävt denna summa, men kommer sannolikt att få fler utgifter i samband med lagningen då jag är väldigt beroende av min bil.Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hästägare har inte ett strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Det innebär att för en hästägare ska bli skadeståndsskyldig så måste det påvisas att ägaren orsakat skadan antingen med mening eller genom att vara vårdslös 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Idet här fallet kan vi utesluta att skadan uppkommit genom hästägarens avsikt. Det innebär att det återstår att pröva om kravet på vårdslöshet uppfyllts. Denna bedömning görs av rätten varför jag inte kan ge dig ett fullständigt svar. Jag kan endast bidra med fakta om hur en sådan prövning går till. Därefter är det upp till dig om du vill pröva möjligheten att få skadestånd genom en domstolsprövning. Bedömningen domstolen gör benämns för fri culpabedömning och består av fyra rekvisit som måste uppfyllas. Dessa rekvisit är följande:1. risken för skadan (om risken är stor så är det något som talar för vårdslöshet och tvärtom)2. den sannolika skadans storlek (hur stor skada kunde förutses, ju större skada desto mer talar det för vårdslöshet)3. möjligheten att förekomma skadan (hur stor är chansen att kunna undvika en sådan skada, bland annat kommer rätten bedöma om den parkeringsplats som användes oftast används för att lasta på och av hästar. Om platsen oftast används för detta så är det något som talar för att risken inte är så stor)4. möjligheten att inse risken (denna bedömning varierar och enligt mig så kommer det spela roll hur väl hästägaren känner sin häst och om det är en ung häst eftersom det är omständigheter som är avgörande i en bedömning om vårdslöshet. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!

Studentfirande

2018-05-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid studentutspring händer det att vissa besökare sprutar mousserande dryck på den de vill fira - vilket då självfallet ofta träffar även andra.Måste de drabbade själva kräva skadestånd i domstol för kemtvätt och liknande? Eller går det att polisanmäla - så att en åklagare driver ärendet? Vilka lagar kan vara relevanta i frågan?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan incident som är beskriven i frågan så aktualiseras skadeståndslagen. Den skada som det rör sig om när kläderna blir smutsiga för någon sprutar mousserade drycker kallas för sakskada. Vill du ha ersättning för en sådan skada så måste du begära skadestånd i domstol. Domstolen prövar då fallet och ser om kraven i 2 kap 1 § skadeståndslagen är uppfyllda. Domstolen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om den som sprutat den mousserade drycken varit vårdslös eller gjort det med avsikt när han eller hon träffa annan person. Det går inte att anmäla händelsen till polisen så att en åklagare driver ärendet eftersom händelsen inte kvalificeras som ett brott enligt brottsbalken eller annan särskild lag. Jag hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar!

Begäran om att betala ersättning för att laddat ner en film

2018-02-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.För några dagar sedan fick jag ett brev ifrån en advokatbyrå.Dom har fått i uppdrag av en klient. Att jag har laddat hem en film. Dom vill att jag skall betala 8000 kr för detta.Annars kommer dom att driva detta vidare till Polis, Kronofogden och domstol.Hur skall jag göra.MVH
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har du ännu inte blivit stämd utan brevet innehåller bara ett förläggande om att betala ersättning för den påstådda skadan deras klient anser att du orsakat. Det innebär att de förväntar sig att du ska svara tillbaka med din åsikt i sak innan de väljer att driva detta ärende vidare. Är det så att du förnekar detta så ska du lämna ett svaromål med dina synpunkter. Efter det får nämnda advokatbyrå avgöra om de ska gå vidare med en stämningsansökan hos domstol. Jag kan inte exakt ge svar på hur detta kommer sluta eftersom jag inte har detaljerad information, men nedladdning för privat bruk kan under vissa omständigheter vara (okej) ett undantag från inskränkt upphovsrätt. Ordet "privat bruk" tolkas väldigt restriktivt. Mitt råd till dig är att ta kontakt med en av våra jurister för att se närmare in i ärendet så du får korrekt information och vägledning. Klicka "här" så kommer du i kontakt med Lawlines jurister.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen att ställa mer frågorMed vänliga hälsningar

Storlek på försäkringsersättning

2018-06-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej En hund spang mot mig och jag fick hård smäll på fotleden och jag ramlade på marken jag har fått fraktur på talus och knät och ryggen är skadad det hände för sex månader sen och jag är sjukskriven .jag har anmält till försäkringsbolaget men har ej fått beslut än vet ni hur mycket kan jag få i ersättning ? Tack
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre kan Lawline inte svara på frågor rörande försäkringsersättningens storlek utan att ha sett igenom försäkringsvillkoren som gäller för just ditt avtal. Detta för att försäkringsersättningens storlek regleras av det avtal du ingått med ditt försäkringsbolag. Men du är varmt välkommen att ställa andra frågor eller ta kontakt med någon av våra jurister genom att klicka här om du vill ha hjälp med att tyda avtalsvillkoren och komma fram till ungefärlig summa. Med vänliga hälsningar!

Kan man hållas ansvarig för att ens häst sparkat sönder ridhusspegeln

2018-03-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min dotter red på sin häst i ett ridhus som tillhör stallet där hästen är inhyrd. Just när de passerar en spegel i ridhuset sparkar hästen till och träffar nedre kanten på spegeln som spricker. Gården är privat med ett större antal inhyrda hästar, både stallplatser och uteplatser.Är dottern skyldig att betala skadan eller ligger ansvaret på gårdsägare att ha rätt försäkring för sådana fall?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller allmäntFör att din dotter ska bli skadeståndsskyldig i det här läget så förutsätts det enligt lag (2:1 skadeståndslagen) följande:1. Hon måste haft uppsåt (avsikt) eller varit vårdslös (oaktsam) till skadan som uppstått på spegeln. Eftersom det helt går att utesluta avsikt i det här fallet så blir det aktuellt att diskutera och argumentera för huruvida din dotter varit oaktsam till skadan. För att avgöra fråga om huruvida någon varit oaktsam så gör rätten oftast en fri culpabedömning, det innebär att bedömningen sker utifrån de omständigheter och faktorer i det enskilda fallet. att bedömningen är fri innebär att den sker principlöst. Dock finns det vägledning på faktorer som ska beaktas och de är följande:1. risken för skadan2. sannolikheten för skadan3. skadans möjliga kostnader4. möjligheten att inse risken5. förbygga skadan6. kostnaderna för att åtgärdaI ditt fall gäller följandeEnligt min bedömning kan din dotter inte hållas ansvarig för skadan eftersom lagens uppställda krav om att hon ska varit oaktsam inte är uppfyllt. För det första så har din dotter inget strikt ansvar för de skador hästen orsakar till skillnad från skador hund som exempel orsakar. För det andra så kan inte hon som ryttare varken inse risken eller förhindra skadan när hon rider längst ytterspåret. Tvärtom kan det ifrågasättas huruvida speglarna är korrekt monterade. Stallägaren borde kanske insett risken med att ha speglar monterade för lågt ner.Vad avser frågan om huruvida stallägaren borde haft en försäkring eller inte så finns det inte i lag stadgat ett krav på det. Men denna fråga blir heller inte aktuell för dig att bemöta eftersom din dotter inte kan hållas ansvarig för kostnaderna enligt 2:1 skadeståndslagen.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!