Kan en kund bli ersättningsskyldig för en tröja som gått sönder vid provning, när den redan var sönder sedan innan?

2020-03-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Tidigare idag befann jag mig på Åhléns i Mall of Scandinavia. Jag valde att prova en T-shirt värd 1600kr. Utan att lägga märke till det saknades ett, utav två larm och det andra larmet var saboterat. Jag provade tröjan utan problem då plötsligt det andra larmet lossade för att någon tidigare dragit sönder tröjan. Jag tog inte i eller drog av det medvetet. Väktare kom och hotade med att anmäla mig för skadegörelse om jag inte betalde summan på tröjan. Efter betalning fick jag inte behålla kvitto utan anledning.Jag har alltså oskyldigt fått stå för kostnaden av någon annans skadegörelse. Vad kan jag göra? Har personal och väktare rätt att anmäla/låta mig betala utan bevis?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det väktarna och butiken har sagt till dig aktualiserar två frågor; dels frågan om du kan bli ersättningsskyldig för tröjan (att butiken kräver dig på betalning för tröjan), dels om du kan fällas till ansvar för skadegörelse.Du kan bli ersättningsskyldig om butiken kan visa att du förstört tröjan med uppsåt eller av oaktsamhetDen som uppsåtligen eller av oaktsamhet förstör något som tillhör någon annan är skyldig att ersätta det han eller hon har förstört (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det innebär att om du har haft sönder tröjan med vilje eller av oaktsamhet kan du bli skyldig att ersätta butiken för tröjan. Butiken kan i sådant fall dock inte tvinga dig att köpa tröjan, eftersom ingen person kan tvingas att ingå ett avtal, även om du själv kan välja att köpa tröjan istället för att betala skadestånd. Som din fråga är ställd verkar det däremot som att du varken har varit oaktsam eller haft uppsåt att förstöra tröjan, och du kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för den, även om den gick sönder när du provade den. Att enbart prova en tröja, som i samband med det går sönder, innebär inte att du som kund har varit oaktsam, och du kan därför inte bli ersättningsskyldig om du har provat tröjan på ett normalt sätt, vilket är det du verkar ha gjort.Var tröjan redan trasig när du provade den, och larmet lossnade utan att det berodde på dig, har du naturligtvis inte orsakat skadan och kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för tröjan.Frågan är då vad butiken kan bevisa. Det kan sägas att i Sverige gäller att den som påstår sig ha lidit en skada, ska visa sin rätt till ersättning för skadan. Det är alltså upp till butiken att visa att tröjan har gått sönder, och det på grund av att du har varit oaktsam eller haft uppsåt till det. Som beviskrav gäller att påståendet ska vara styrkt, vilket innebär att det ska vara mer troligt att det är på det sättet de påstår än att det inte är så, för att de ska ha rätt till ersättning. Det är svårt för mig att uttala mig om exakt vad butiken kan bevisa i ditt fall. Troligtvis kan de dock inte styrka att du har varit oaktsam, eftersom det inte är oaktsamt av en kund att prova en tröja i en butik, om inget talar för att du har varit särskilt oförsiktig med den. Sannolikt kan de bara bevisa att du provade tröjan, och att den efter det var trasig, men inte att den gått sönder på grund av ditt vållande, vilket innebär att de inte kan få rätt till ersättning.Du kan inte dömas för skadegörelseAngående de att de hotar att anmäla dig för skadegörelse, kan sägas att det i sådant fall rör sig om ett brott, varpå helt andra regler gäller (12 kap. 1 § brottsbalken). För det första krävs, för att du ska kunna fällas till ansvar, att du har haft uppsåt att förstöra tröjan. Du har inte haft uppsåt och det bör vara omöjligt att bevisa uppsåt i en sådan här situation. För det andra gäller som beviskrav att det måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel, att du har förstört tröjan med uppsåt. Det är ett mycket högt beviskrav som förutsätter att det i praktiken har fångats på film eller att flera vittnen skulle ha sett dig förstöra tröjan med vilje.Som din fråga är ställd bör du under inga omständigheter kunna fällas till ansvar för skadegörelse. Butiken kan för all del anmäla dig, men du kan inte bli dömd.SammanfattningDet är svårt för mig att säga med säkerhet om du kan bli ersättningsskyldig eller inte, eftersom jag inte vet exakt vad som har inträffat.Butiken måste dock kunna styrka att du hade uppsåt eller var oaktsam och av den anledningen hade sönder tröjan. Att enbart prova en tröja, på ett normalt sätt, är inte tillräckligt för att du ska kunna bli ersättningsskyldig. Du kan hursomhelst inte tvingas betala en tröja någon annan har förstört, även om det här beror på vad butiken kan bevisa. Jag bedömer det som att butiken inte har tillräcklig bevisning för att kunna kräva dig på betalning.Inget talar för att du skulle kunna dömas för brottet skadegörelse.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jämkning av trafikskadeersättning på grund av drograttfylleri

2019-09-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej. Min son krockade med ett träd med sin bil och fick väldigt svåra skador som kommer att påverka honom i resten av hans liv. Bilen var bara trafikförsäkrad och det visade sig i ett urinprov att han tagit droger. Påverkar detta på något vis ersättningen han kan få på sin trafikförsäkring?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Alla som skadas i trafiken har rätt till ersättning av trafikförsäkringenOm en förare eller passagerare i ett fordon skadas i trafiken, ska trafikskadeersättning ges (10 § första stycket trafikskadelagen). Det gäller även om föraren har varit vållande till skadan och gjort sig skyldig till drograttfylleri eller liknande.Ersättningen sätts ned om föraren har varit drogpåverkadFöljden av att föraren i en trafikolycka har droger i blodet, kan dock bli att ersättningen sätts ned (12 § trafikskadelagen). Det krävs inte att föraren kan dömas för något trafiknykterhetsbrott, utan det är tillräckligt om det kan påvisas att föraren var var påverkad.Det är graden av vållande som är avgörande för hur mycket ersättningen kan komma jämkas, men du kan räkna med att ersättningen i någon mån kommer att sättas ned. Det är dock försäkringsbolaget som gör bedömningen av i vilken grad föraren har medverkat till skadan och vad försäkringsersättningen uppgå till.SammanfattningDin son har rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den kommer dock sannolikt att sättas ned eftersom han var påverkad av droger vid olyckan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Rätt till ersättning för personskada på grund av nedfallen snö och is

2019-02-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vid entredörren där jag arbetar fick jag delar av ett mindre entretak och isbitar på mig när stora isflak föll från taket. Hade väldigt ont i huvud och nacke. Blev tagen ur tjänst (lokförare) och åkte till akuten. Inga skador på röntgen eller andra synliga skador, men ont och stel i nacke. Arbetsgivaren (SJ) gör ingen polisanmälan mot fastighetsägaren, är det värt att göra en egen, kan man få någon ersättning. Detta hände för två veckor sedan.
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att is och delar av entretaket rasade ner på dig från taket av din arbetsplats. På grund av detta behövde du uppsöka vård. Inga synliga skador påträffades, däremot hade du väldigt ont.Du har lidit en personskadaAtt du har blivit träffad så att det gjorde väldigt ont, innebär att det kan sägas röra sig om en personskada. Det krävs inte att det är en synlig skada, utan fysisk smärta är tillräckligt för att du ska kunna sägas ha fått en personskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En sådan skadeståndsskyldighet omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av både övergående och bestående natur (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Att inte ta bort snön kan ses som vållande till skadanEn utgångspunkt för skadeståndsskyldighet är att det bara kan uppkomma när någon faktiskt har gjort något. När det, som i ditt fall, rör sig om en underlåtenhet att göra något, kan skadeståndsskyldighet bara uppkomma om fastighetsägaren borde ha agerat. En sådan handlingsplikt kan vara föreskriven i lag men kan även uppkomma på annat sätt. För byggnader som står på och i närheten av offentliga platser har fastighetsägaren alltid en skyldighet att, inom skälig tid, ta bort snö och is från taket (3 kap. 3 § ordningslagen). Rimligtvis har även den som ansvarar för en fastighet på en arbetsplats, där den direkta omgivningen inte är en offentlig plats, en skyldighet att minimera risken för att snö och is faller ner och träffar människor där under. I vart fall bör den som ansvarar för fastigheten anses ha varit vållande om en skada skulle inträffa. Det måste förstås göras en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om det har varit vårdslöst eller inte att inte ta bort snön. En sådan bedömning omfattar bland annat hur stor risk det var för att snön skulle falla ner, vilka åtgärder den som ansvarar för fastigheten hade vidtagit för att förhindra att en sådan olycka skulle inträffa och så vidare. Är byggnaden exempelvis utrustad med snörasskydd och har snön nyligen fallit, talar det emot eventuell skadeståndsskyldighet. Har den som ansvarar för fastigheten inte vidtagit några eller väldigt få säkerhetsåtgärder, talar det för en skadeståndsskyldighet. Vid en samlad bedömning finner jag det sannolikt att det är vårdslöst av fastighetsägaren att inte ta bort snön och att den därmed genom vårdslöshet har vållat skadan.SammanfattningDu har lidit en personskada. Vid en personskada har du rätt till ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Min bedömning är att det sannolikt är att betrakta som vårdslöst av fastighetsägaren att inte ha tagit bort snön och isen från taket och att fastighetsägaren därmed har vållat skadan och ska ersätta den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka

2019-12-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag behöver ett råd. Igår var jag med i en trafikolycka. Jag åkte buss med min niomånaders när bussen krockade med en bil. Jag blev skadad, barnvagnen gick sönder men barnet är oskadad. Vem ska jag vända mig för skadestånd? Jag har varit på en undesökning och allt finns i min hälsojournal
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt till ersättning för personskadorEftersom du råkade ut för en personskada i trafiken har du rätt till ersättning för dina skador. Ersättningen ska utgå från bussbolagets trafikförsäkring (10 § 1 st. trafikskadelagen). Ersättningen tar sin utgångspunkt i skadeståndslagens regler och du har då rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster och annat fysiskt och psykiskt lidande, såsom sveda och värk och även mer bestående skador om sådana finns (5 kap. 1 § skadeståndslagen).För att framföra din begäran om ersättning bör du kontakta bussbolaget och göra en anmälan om det inträffade. De kan då antingen hjälpa dig med ersättningen direkt eller hänvisa dig vidare till deras försäkringsbolag.Sakskador ersätts endast om busschauffören varit försumligSakskador (i det här fallet barnvagnen) ersätts endast om busschauffören varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Att bussen har krockat behöver inte nödvändigtvis innebära att busschauffören har varit vårdslös, utan det krävs att busschauffören har agerat på ett sätt han eller hon inte borde (såvida inte bussbolaget har som policy att ersätta sådana skador). Om busschauffören har varit vårdslös, är det bussbolaget som ska ersätta skadan (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Du får, om du anser att busschauffören varit vårdslös, kontakta bussbolaget och framställa ett anspråk på skadestånd och, om de inte vill utge sådan ersättning, föra en skadeståndstalan i domstol.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

2019-02-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min städerska placerade en spegel som ska stå på golvet, på ett litet mahagnybord utan stöd. Såklart gled den ner och gick i bitar.Städbolaget vägrar ersätta den med motiveringen att hon inte haft sönder den. Jag hävdar att hon är ansvarig.Firman har försäkringar.Vem har rätt?Viktoria
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att en städerska du har anlitat flyttade en spegel som ska stå på golvet till att stå på ett bord utan stöd. Spegeln trillade sedan ner och gick sönder. Du har lidit en sakskada Att spegeln har gått sönder innebär att du har lidit en sakskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Städfirman har varit vållande till skadan För att städfirman ska bli ersättningsskyldig för skadan krävs alltså inte att städerskan har haft sönder spegeln med flit, utan det är tillräckligt att städerskan har varit oförsiktig. Rena olyckshändelser leder inte till skadestånd. Att en städerska, när hon har arbetat, har haft sönder något i ditt hem, kan i allmänhet sägas tala för att städerskan har varit vållande till skadan. Det gäller särskilt eftersom städerskan placerade spegeln på ett sådant sätt att det fanns en stor risk för att den skulle komma att trilla ner. Det gäller än mer eftersom speglar är ömtåliga och det var sannolikt att den skulle gå sönder om den föll ner.Städfirman ska ersätta skadan Det är städfirman, och inte städerskan själv, som ska ersätta skadan. Den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskador arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är försumligt att städerskan hade sönder spegeln på det sättet. Att firman har försäkringar har för dig ingen betydelse. Städfirman ska ersätta skadan oavsett om den har en försäkring eller inte. Den enda praktiska betydelsen det har för dig är om det är försäkringsbolaget eller städfirman som kommer att ge dig skadeståndet i slutändan. SammanfattningDu har lidit en sakskada. Eftersom städerskan var oförsiktig när hon flyttade på spegeln är det städerskan som har varit vållande till skadan. Städfirman är därför skyldig att ersätta skadan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,