Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar

2021-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hyr en stuga av ett par på deras tomt. Vi båda har varsin hund, dom - stor hane på några år, okasterad. Jag- liten hane 1 år, okastrerad.Tidigare möten bland djuren har gått bra och har avlett situation innan territorie tjafs börjat. I söndags var jag ute med min på tomten, från ingenstans så såg jag i periferin hur deras hane kom fram. De nosade och sen tog deras hane ställning att försöka dominera och sätta på min hane. Resultat blev att min lilla hane hamnar under och får ett "bett" i huvudet, en stor skada från hörntand mitt på skallen som ledde till veterinärbesök. Första vet besök - tvätt och koll och de sa att de bör läka fint av sig självt. 3 dagar senare- vet besök som slutar i operation, dräneringsslang i huvudet för sårvätska och medicinering. Jag undrar - är Ägaren av den andra hunden skyldig hela vet summa + medicin iom brist på uppsikt, eller är de mer än jämka då jag var ute med min men vi delar praktiskt taget tomt då jag hyr av dom och de har ju all rätt att släppa ut sin hund på sin tomt. Hur går jag tillväga?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund, med detta menas att hundägaren som utgångspunkt alltid har en skyldighet att ersätta den skada som hunden orsakat (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). En skada kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Är det så att du vill kräva den andra hundägaren på ett skadestånd och väcker en skadeståndstalan är det möjligt att skadeståndet skulle jämkas av rätten eftersom du hade din hund lös på tomten samtidigt som du var medveten om att även grannen hade sin hund lös där och att hundarna inte alltid kom överens. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar