Vem är skadeståndsansvarig för skador på hundar till följd av ett hundslagsmål?

2020-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!En fråga om betalning vid hundskada via hundslagsmål. Är ute med min hund på gården kopplad. Ca 1/2 meter från min altan grind så släpper jag kopplet för nån sekund för att kunna öppna grinden. Hunden viker då av blixtsnabbt för att följa upp en lukt / spår och jag får inte tag i kopplet. Runt hörnet på fastigheten stötar han ihop med två stycken andra hundar och fullt slagsmål bryter ut. Ägaren till dessa två hundar syns inte till utan ägaren har satt fast dessa två hundar tvivelaktigt genom en pinne i gräsmattan och som sliter sig så klart (ägaren har alltså noll uppsyn över hundarna då han är inne i sin bostad med persienner neddragna)Bitskador uppstår på båda hundarna (en utav den andra ägarens hundar och även på min hund)Utifrån detta senario, vems fel är detta? Vem ska betala? Ska båda betala? Eller bara jag eller bara han? Med tanken på att den andra ägarens totala misslyckande med uppsynen utav sina hundar?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). Hundägare har strikt ansvarHundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att du som hundägare måste ersätta skador som din hund orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Även om du har hållit din hund kopplad hela tiden fram tills du är vid grinden så är du fortfarande ansvarig för det som sker efter att du släpper kopplet och din hund springer bort till de andra hundarna. Med det sagt gäller givetvis samma sak för hundägaren till de två andra hundarna vilket innebär att den hundägaren också måste ersätta skador som dennes hundar orsakar. Måste föreligga adekvat kausalitetFör att ni som hundägare ska ta fullt ansvar för att era hundar hamnar i slagsmål med varandra så krävs att det föreligger så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. När du släpper kopplet och din hund då går lös så ligger det i farans riktning att din hund går fram till andra hundar och biter eller liknande. Jag skulle därför säga att det finns ett orsakssamband som är tillräckligt typiskt för handlandet när du släpper kopplet och din hund fritt kan springa fram till andra hundar. Vad gäller för den andra hundägaren skulle jag också säga att det föreligger adekvat kausalitet. Detta eftersom hundägaren själv inte är närvarande och har tillsyn över sina hundar och endast satt fast dem genom en pinne i gräsmattan vilket sannolikt leder till att hundarna kan smita sig loss och springa fram till andra hundar och bitas. Enligt min bedömning innebär detta att båda du och den andra hundägaren är lika mycket ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat. Rikta skadeståndskrav mot den andra hundägarenDu skriver att bitskador uppstår på din hund och även på en av den andra hundägarens hund. Fundera över vad för skador din hund har fått och vad du har haft för kostnader kring detta. Exempel på sådana kostnader kan vara veterinärkostnader, inkomstförlust för det fall du har stannat hemma från jobbet medan din hund har mått dåligt eller liknande (SkL 5 kap. 7 § andra och tredje punkten). När du har tänkt över dina kostnader som har uppstått till följd av skada på din hund så kan du vända dig med skadeståndskrav till den andra hundägaren. Du får även vara beredd på att den andra hundägaren sannolikt kommer att rikta skadeståndskrav mot dig också. Om det är så att du riktar skadeståndskrav mot den andra hundägaren och denne vägrar att betala så kan du skicka in en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt nära där du bor. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller annars utreda vad exakt du har rätt till för ersättning så rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.SammanfattningUtifrån det du har skrivit har jag bedömt att både du och den andra hundägaren är ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat på varandra. Du kan rikta skadeståndskrav mot den andra hundägaren för de kostnader som har uppstått till följd av skador på din hund. Däremot får du även vara beredd på att den andra hundägaren kan komma att rikta skadeståndskrav mot dig också. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad har man för rätt till ersättning när man har blivit biten av en hund?

2020-04-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag blev biten av en hund i läppen helt från ingenstans när jag skulleBöja mig ner och klappa hunden, jag fick slita bort hunden så att läppen delade på sig, jag fördes till sjukhus då läppen var stort Jack i och ett hål så behövde sy direkt, fick då vänta på sjukhuset i 6 timmar med verk och ångest över hur jag kommer att se ut, läppen är ett väldigt synlig zone i ansiktet lite det man ser först, jag mår i dag dåligt över detta och det skedde gör 2 månader sen, jag ser mitt ärr varje dag och har aldrig haft en sådan ångest förut, försöker att täcka över det med smink och läppstift men det syns tydligt, min fråga är om man kan gå någon ersättning på denna händelse, ett ärr vill jag inte leva med resten av mitt liv, vet att man inte ska tycka dåligt om dig själv men känner mig inte fin med detta är och mår bara dåligt när det är så synligt.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga din situation, förstår verkligen att det har varit och är väldigt jobbigt för dig. I mitt svar nedan kommer jag att gå in på vad du har för rätt till ersättning till följd av händelsen. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). Hundägaren har strikt ansvarHundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att hundägaren måste ersätta skador som hunden orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Du nämner i och för sig inget om någon hundägare men i mitt svar utgår jag ifrån att det finns en hundägare till hunden i fråga. Måste föreligga adekvat kausalitetFör att hundägaren ska ta fullt ansvar för händelsen krävs att det föreligger adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. Jag vet inte exakt hur situationen såg ut i ditt fall men om det skulle vara så att hundägaren inte hade koll på sin hund utan lät den springa lös och inte varna dig eller liknande så skulle jag säga att det föreligger adekvat kausalitet. Att låta sin hund gå fri kan sannolikt leda till att hunden biter andra. Om du varit medvållande till skadanOm däremot hundägaren hade varnat dig om att hunden kan bitas eller liknande och du trots detta skulle böja dig fram för att klappa hunden så skulle du sannolikt betraktas vara medvållande till skadan (innebär att du har varit med och bidragit till skadan). För det fall du skulle vara medvållande så jämkas oftast skadeståndet vilket innebär att du inte får lika mycket ersättning som om du inte hade varit medvållande (SkL 6 kap. 1 § första stycket). Jag vet som sagt inte hur situationen såg ut men ville ändå nämna detta så du är medveten om det, jag kommer däremot i mitt svar nedan förutsätta att du inte har varit medvållande till skadan (eftersom du inte nämner något om det). Vad kan du få ersättning för?Med förutsättning att det föreligger adekvat kausalitet och att du inte varit medvållande ska jag nu ta upp vad du kan få ersättning för. Utgångspunkten är att du som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Eftersom du har skadat läppen så rör det sig om personskada och detta ska hundägaren ersätta (SkL 2 kap. 1 §). Du nämner att du var på sjukhus och behövde sy och dessa sjukvårdskostnader är något du kan begära ersättning för, även resekostnader till sjukhuset (SkL 5 kap. 1 § första stycket första punkten). Detta är inget du nämner men det kan också vara bra att känna till att du kan begära inkomstförluster för det fall du har missat jobb på grund av din skada (SkL 5 kap. 1 § första stycket andra punkten). Både sjukvårdskostnader och inkomstförluster brukar generellt vara enkelt att bevisa genom kvitton och lönespecifikationer. Till sist kan du begära ersättning för sveda och värk vilket innebär fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har medfört sig (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Du skriver att du till exempel fick vänta sex timmar med värk och ångest på sjukhuset och att du dessutom har mått väldigt dåligt över händelsen. Du kan även begära skadestånd för att du har fått bestående ärr på läppen, detta kallas för lyte i lagtexten (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Dessa ersättningar är lite svårare att bevisa men du kan till exempel använda de journaler från sjukhuset som beskriver skadan och dess verkningar. Hur bör du gå tillväga?Jag skulle rekommendera dig att i första hand kontakta hundägaren och försöka lösa situationen genom hundägarens försäkringsbolag. Om du har svårt att komma i kontakt med hundägaren eller att det annars inte hjälper att kontakta hundägaren så kan du lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor och få frågan prövad i domstol. SammanfattningEftersom hundägaren har ett strikt ansvar för sin hund och det sannolikt föreligger adekvat kausalitet mellan händelsen och din skada så blir hundägaren skadeståndsskyldig gentemot dig. De ersättningar du kan begära är sjukvårdskostnader, inkomstförlust om din möjlighet att jobba har påverkats av skadan, ersättning för sveda och värk samt lyte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,