När kan man råka ut för ett färdolycksfall?

2022-01-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej.Om man halkar på arbetsgivarens parkeringsplats räknas detta då som arbetsskada eller färdolycksfall?Parkeringsplatsen ligger på företagets mark och inte kommunen.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn färdolycksfall är en olycka som någon råkar ut för på väg till eller från sin arbetsplats. Huvudregeln är att tröskeln vid din ytterdörr hemma och tröskeln in till arbetsplatsen räknas som gränsen. I ditt fall borde det anses vara en färdolycka, då din olycka inträffade på parkeringen och inte innanför tröskeln på din arbetsplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att resan till arbetsplatsen måste ske i anslutning till arbetstiden början eller slut, och inga omvägar får tas, förutom vissa undantag, såsom att lämna eller hämta barn på förskola. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?

2021-10-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ,Om n lägger sin mobiltelefon på golvet i ett gym och x av misstag tappar/släpper en vikt som rullar över telefonen och telefonen då blir skadad av detta . Var och hos vem ligger skuldfrågan ? Är x betalningsskyldig trots att n varit oaktsam med din ägodel ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Frågan om X blir skadeståndsskyldig är om det går att anse att han varit vårdslös. Att det finns en risk att någon som tappar en vikt som sedan rullar över en telefon på golvet är troligen inte helt oväntat. Om X av misstag tappade vikten verkar det också mer som en olycka som innebär att X inte bör bli skadeståndsskyldig. Det ligger på N att bevisa att X har varit vårdslös om han vill att X ska betala ett skadestånd för telefonen. Att N har varit oaktsam med sin ägodel kan dock ha betydelse om man kan anse att X har varit vårdslös, då det kan leda till att ett potentiellt skadestånd jämkas, vilket innebär att skadeståndet kan minska eller helt bortfalla, (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vem står för ett eventuellt skadestånd om en hund biter någon?

2021-07-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. jag undrar om vem står för ev skadestånd som min hund har orsakat men händelsen har upp stått hos fodervärden. Våran hund har huggit en person som grabbade tag i nackskinnet på hunden då den åt ur skålar som stod framme på bordet hos fodervärden vid en fest som dom hade. Vi hade ingen veten skap att det skulle vara en fest och vi var inte med. Fodervärden visste om att hunden inte skall vara med när det är mycket folk då det här kan uppstå. Dom sa att hunden hade varit inlåst men att någon hade släppt ut den. det var våran son som grabbade tag i nackskinnet på hunden då han blev arg att hunden åt ur skålarna. nu kräver han att hunden skall avlivas. Fodervärden har inte kommit med något försök att ens fråga sätta sin del i det hela. Sonen och fodervärden är kompisar. Hunden är nu hemma och vi brukar inte låta hundarna vara med vid bordet när vi har gäster eller barn här för att undvika sådana här händelser. ni får gärna ta kontakt med oss. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! SvarNär det gäller din fråga kommer sannolikt ni som hundägare tyvärr bli tvungna att betala skadestånd till den som blivit biten av din hund, oavsett om ni varit närvarande eller ej. Men det finns en möjlighet att skadeståndets skulle kunna jämkas på grund av att din son möjligtvis, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att skadeståndet jämkas innebär att beloppet på skadeståndet sätts ner eller att skadeståndet faller bort helt. Relevanta lagarNär det gäller en hundägarens ansvar för skador som en hund orsakar regleras detta i lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lagen brukar även kallas för hundlagen i folkmun. För en hundägare gäller vad som kallas "rent strikt ansvar" för skador som orsakas av deras hund, (19 § hundlagen). Rent strikt ansvarRent strikt ansvar för hundägaren innebär att du som hundägare blir skadeståndsskyldig oavsett av vilken anledning skadan uppkommit, det spelar då ingen roll om du eller någon annan orsakat skadan. Det finns dock en möjlighet för hundägaren att kräva tillbaka betalning av den som kan bevisas ha orsakat skadan, (19 § hundlagen). Övriga rådPå grund av det rent strikta ansvaret som en hundägare har, kan ett gott råd vara att kontrollera om din hemförsäkring har en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som du behöver betala för skada som hunden kan orsaka. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Skadeståndsansvar för kor

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag har en gård på landet där grannen har arrenderat ut sin mark till en djurägare. Djurägaren har kossor där på bete, nu har de slitet sig och går in på min tomt och förstör gräsmattan och skiter ner där. Djurägaren har inte återkopplat skadegörelsen till mig utan låtsas som ingenting. Vad kan jag göra för jag vill att gräsmattan ska återställas till ursprungligt skick och att djurägaren ska berätta direkt för mig vad som händer!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Utomobligatoriskt skadeståndFör djurägare av andra djur som inte täcks av lagen om tillsyn över hundar och katter, gäller culpaansvar (oaktsamhetsansvar) vilket innebär att djurägaren kan bli behöva betala skadestånd om djurägaren varit oaktsamt i sin tillsyn av djuret. Kor borde omfattas av culpaansvaret och det krävs därför att ägaren till korna agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om då korna på grund av detta tagit sig in på din mark och trampat sönder gräsmattan och detta kan bevisas så borde det finnas möjlighet att få rätt till utomobligatoriskt skadestånd. Lagreglering gällande korMen när det gäller kor och andra liknande betesdjur finns det dock även regler i lagen om ägofred (ägofredslagen). Enligt 1 § ägofredslagen har ägaren till korna ansvaret för att de inte olovligen ska komma in på någon annans mark. Av 47 § ägofredslagen framkommer att om någons hemdjur (kossorna i det här fallet) olovligen kommit in på någon annans ägor och orsakar skada, blir djurets ägare skyldig ersätta skadan, oavsett om ägaren varit vållande eller inte. Det finns då en typ av strikt ansvar för kornas ägare att ersätta skada som kossorna orsakar. Viktig för dig att iaktta är dock 51 § ägofredslagen, som säger att den vars ägor har skadats snarast ska låta två opartiska personer som är lämpliga för uppdraget, måste värdera kostnaden skadorna som kossorna orsakat. Övrig kanske relevant faktaOm korna är kvar på din mark så har du faktiskt rätt att behålla korna tills du fått ut ersättning till beloppet av skadorna de orsakat av deras ägare. Du har dock vårdplikt för korna och du är även skyldig att meddela ägaren att du har deras ko i ditt förvar (52-53 § ägofredslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?

2022-01-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Min dotter skulle åka till skolan o halkade på den osandade och oplogade gårdsplanen där hon bor,hon hyr privat.Benet gick av o kräver även operation, hyresvärden vill väl ha hyran ändå,han tycker inte att han har orsakat skadan. Hur ska hon göra,han har ju begränsat hennes möjligheter att få inkomst.Kan man anmäla honom?kräva skadestånd? Kan hans försäkringsbolag gå in o betala?Hoppas jag kan få svar på mina frågorMvh En orolig mamma
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn fastighetsägare är som huvudregel ansvarig för snöröjning som t.ex. skottning och sandning av dennes fastighet. Om fastighetsägaren inte fullgör sin skyldighet kan denne bli skadeståndsskyldig om någon skulle halka och skada sig till följd av bristfällig eller utebliven snöröjning. Om gårdsplanen tillhör hennes hyresvärd eller någon annan fastighetsägare kan hon möjligtvis ha rätt till skadestånd, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Ett potentiellt skadeståndet kan omfatta ersättning för: (1) sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, (2) inkomstförlust och (3) fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Hyran kommer din dotter troligen vara skyldig att betala även om hyresvärden kan anses vara skadeståndsskyldig.När det gäller ersättning från ett försäkringsbolag krävs det att din dotters hyresvärd har en försäkring som täcker olycksfall för andra till följd av dennes potentiella vårdslöshet (försummelse), annars är det hyresvärden som själv får stå för skadeståndet. Dock bör ni alltid vända er med kravet om skadestånd direkt till hyresvärden och inte till dennes försäkringsbolag.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?

2021-07-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Skaderegleraren på mitt försäkringsbolag vägrar att uppge sitt efternamn i en bilskadeärende. Kan hon göra det?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! SvarDet förefaller inte finnas några aktuella lagar eller liknande som reglerar huruvida en skadereglerare behöver uppge sitt efternamn vid hanteringen av ett ärende. Rent juridiskt sätt behöver alltså troligen inte skaderegleraren uppge sitt efternamn om denne inte vill. En annan fråga blir om det finns ett speciellt förhållningsätt eller arbetsordning hos ditt försäkringsbolag som gör att en skadereglerare borde uppge sitt efternamn. Tyvärr kan jag inte svara på hur det ser ut hos ditt försäkringsbolag gällande den frågan, men du kan höra av dig till dem och fråga hur det ser ut hos just ditt försäkringsbolag. Du bör möjligen även kunna klaga direkt till ditt försäkringsbolaget om du anser att du hade ett behov av att få reda på skadereglarens efternamn och denne inte vill tillgodose din förfrågan utan en acceptabel ursäkt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Rätt till ersättning vid misshandel

2021-03-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var i skolan där jag av misstag irriterade en klasskamrat genom att dra i hans pingisraket. Han svarade på detta med att sparkade mot mig. Jag tog då tag i hans ben i hop om att skulle sluta eller förstå han måste lugna sig. Då börjar han slå mig i huvudet med ett pingisraket i huvudet på mig flera gånger så att jag började blöda rejält i huvudet. Medans jag blir slagen försöker rycka ned honom på marken genom att dra i hans ben. Jag lyckas få ned honom men halkar själv och landar en liten bit ifrån honom. När jag ligger ned sparkar han mig i ansiktet även fast jag är utom hans räckvidd och inte gör något tydligt försök att gå på eller anfalla honom. Jag lyckas ta mig upp på honom men blir sen av knuffad av en kompis som missuppfattat situationen. Efter det minns jag inte vad som hände, bara att jag reste mig upp och började röra mig mot skolans sjuksyster. Resultatet blev att jag behövde få fyra stygn i bakhuvudet där jag hade blivit slagen med raketen.Jag är 14år och kille som skadade mig är 15år.Jag agerade i självförsvar och skadade inte honom. Om jag polisanmäler honom, finns det något jag kan få ut av det.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelAv de omständigheterna du tar upp i din fråga verkar det du utsattes för helt klart kunna ses som misshandel enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Möjligtvis skulle det du utsattes för till och med kunna anses vara grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB, då du blev sparkad när du låg ner och slagen med ett tillhygge (pingisracket). Rätt till ersättning via skadeståndOm du har blivit utsatt för brott som t.ex. misshandel kan du få skadestånd för dina potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda, kostnader för vård och även för sveda och värk eller kränkning, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. I första hand är det gärningspersonen, alltså den som misshandlat dig, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Men om gärningspersonen är under 18 år, vilket han är i ditt fall, kan du även begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare, 3 kap. 5 § Skadeståndslagen.Vill du begära ersättning bör du ta upp det med polisen i samband med din polisanmälan. Åklagaren är i de flesta fall även skyldig att hjälpa dig att kräva ersättning vid rättegången enligt 3 kap. 11 § Skadeståndslagen. I slutändan är det domstolen som beslutar om du har rätt till skadestånd eller inte.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag finns i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Det är i första hand personskador och kränkning som ersätts. Möjligheterna att få ersättning för skador på egendom är dock begränsade här. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida är ersättningen baserad på vilka typ av brott och vilken grad av brott du blivit utsatt för. Exempelvis har du potentiellt rätt till viss ersättning för sveda och verk. Vid misshandel och rån av mindre grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 5,000 - 10,000 kr. Medans vid misshandel och rån av grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 10,000 - 15,000 kr.Rätt till ersättning från ditt försäkringsbolagOm gärningspersonen inte kan betala eller är okänd kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är dock viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan. Om du omfattas av dina föräldrars hemförsäkring kan även vara en möjlighet till att du får ersättning för brott som misshandel. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Fråga om rent strikt ansvar, hundlagen

2020-09-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, om man tar in barn i en offentlig hundrastgård (dom har inga egna hundar med sig) och barnen springer runt med långa pinnar mot hundarna samt springer mot hundarna för att fånga dom, provocerar dom extremt mycket. Om de nu blir så att en hund biter barnet pga att detta, vem bär ansvaret då?Nyfiken hundägare.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! Relevanta lagar som gällerNär det gäller en hundägarens ansvar för skador som en hund orsakar regleras detta i lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lagen brukar även kallas för hundlagen i folkmun. För en hundägare gäller vad som kallas "rent strikt ansvar" för skador som orsakas av deras hund, (19 § hundlagen). Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar för hundägaren innebär att du som hundägare blir skadeståndsskyldig oavsett av vilken anledning skadan uppkommit, det spelar då ingen roll om du eller någon annan orsakat skadan. Det finns dock en möjlighet för hundägaren att kräva tillbaka betalning av den som kan bevisas ha orsakat skadan, (19 § hundlagen). Hur läget skulle bli i din frågaNär det gäller din fråga skulle du bli tvungen att betala skadestånd till det barn som blivit biten av din hund, men om det kan bevisas att barnet bidragit eller orsakat skadan kan du troligen kräva tillbaka betalning av barnets föräldrar eller förmyndare. Övriga rådPå grund av det rent strikta ansvaret som en hundägare har för sin hund, kan ett gott råd vara att kontrollera om din hemförsäkring har en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som du behöver betala för skada som hunden kan orsaka. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,