Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?

2021-12-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vad händer om man av omedvetenhet (slarv) orsakar en brand så brandkåren får rycka ut och släcka utan att någon person eller egendom kommer till skada?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid sak- eller personskador är grundidén att den som orsakar en ska da ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Det bygger på att den som har råkat ut för en skada, ska kunna få ersättning för den. Vid förmögenhetsskador krävs det att du ska ha begått ett brott för att bli ersättningsskyldig, se 2 kap 2 § skadeståndslagen. Det framgår av ditt brev att det inte föreligger varken personskada, eller sakskada. Du skriver vidare att du av omedvetenhet orsakat branden. Det innebär att du inte har begått något brott (om du inte har eldat på ett förbjudet sätt, eller på annat otillåtet sätt orsakat branden), vilket innebär att du inte är skadeståndsskyldig. Nedan följer en förklaring om hur en bedömning av skadeståndsskyldighet går till.Skadeståndsskyldighet eller rätt till ersättningVid en bedömning om det föreligger skadeståndsansvar, görs en bedömning i fyra steg. Först måste en bedömning av risken för skada göras, sedan en bedömning av den sannolika skadans storlek och omfattning, sedan möjligheterna att förekomma skadan och slutligen en bedömning av den skadevållandes möjlighet att inse skadan. För att förtydliga med ett exempel: Om du har tänt ett ljus, anses du inse att det finns en risk för brand, skadan kan bli väldigt omfattande vid en brand. Du förutsätts därför kontrollera att ljuset inte står nära en gardin eller liknade, slutligen du måste inse risken med en brand och därför inte lämna ljuset utan uppsikt.Skulle exemplet ovan visa på oaktsamhet blir du skyldig att ersätta skadan. Om det däremot visar sig att du har gjort allt vad som står i din makt för att förekomma en skada, blir du inte skadeståndsskyldig.I praktiken regleras det ofta av din hemförsäkring. Det kan se lite olika ut beroende på vad du har för försäkringsbolag.SammanfattningEftersom du inte har orsakat person-eller sakskada, blir du inte ersättningsskyldig för det. Att brandkåren rycker ut är visserligen en kostnad. En förmögenhetsskada. Förmögenhetsskador blir du endast ersättningsskyldig till om du har begått ett brott. Du skriver att du av omedvetenhet orsakat en brand och att ingenting har kommit till skada. Det som avgör om du är ersättningsskyldig blir slutligen vad du har gjort. Om du behöver vidare vägledning om vad som gäller vid skadeståndssituationer, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vem bär ansvaret om en av min grannes hönor flyger in på min tomt och blir biten av min hund?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en vorsterh hund som går fastbunden i en lina. Grannen 2 hus bort har höner som går fritt inom bostadsområdet, alla grannar omkring stör sig om att det går fria höner och bajsar på andras tomter och även gräver hål i gräsmattorna. Ägarna har kollat upp att man får ha 5 st fria höns men han har 12 fria och han vill inte bygga hönsgård. Min fråga är om min hund som går fastbunden inom tomten och hönorna kommer in på tomten och min hund får tag i en höna, är det jag eller grannen som åker på det?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HundägareSom hundägare är du skyldig att hålla en sådan uppsikt och tillsyn på din hund som krävs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Du har även strikt ansvar för skada som uppkommer i samband med din hund. Det innebär att även om det inte var din vårdslöshet som var orsak till skadan, bär du ansvar, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är alltså att det är du som blir ersättningsskyldig för en skada på någon av hönorna, trots att du har din hund kopplad på din tomt.JämkningNormalt vid skadeståndsärenden kan även den som blivit drabbad av skada hållas som medvållande till skadan, och det kan därför finnas möjlighet att jämka skadeståndet, så att ni delar lika på det. Båda har alltså del i skadan, se 6 kap 1 § skadeståndslagen.När det gäller strikt ansvar är frågan omdiskuterad, och rättsläget är inte alltid helt klart. En bedömning utifrån omständigheterna måste göras. Om du har din hund kopplad på din tomt, har du uppsikt och tillsyn på din hund. Din granne borde tänka på att hönor kan flyga in på din tomt. Grannen borde alltså vidta åtgärder för att skydda sina höns. Trots detta är det du som har strikt ansvar. Skulle en olycka ske, finns det möjlighet att jämka skadeståndet. Det kommer dock ta utgång i det strikta ansvaret som du bär, vilket innebär att du kanske kan jämka en liten del av beloppet.SammanfattningHuvudregeln är att du som hundägare bär strikt ansvar för olyckan, även om det är någon annan som orsakar skadan. I det här fallet är dock rättsläget oklart. Om det nu även är så att övriga grannar har problem med hönorna på deras tomter, kan ni försöka prata med grannen om att hålla ordning på hönorna. Du kan även då påpeka att du är orolig för att det ska inträffa en olycka med din hund om någon höna flyger in på din tomt. På det sättet har du visat ytterligare ansvar, vilket skulle kunna få betydelse i en rättslig bedömning. Om du talar med din granne om problemet, är det viktigt att du dokumenterar det, alternativt gör det skriftligt. Det underlättar i bevisföring vid en eventuell tvist. Om du behöver hjälp med att reda ut rättsläget med din granne. Är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan min vän kräva skadestånd av ett café efter att han blivit magsjuk? Kan han han även bli ersättningsskyldig för en vas som välte vid tillfället?

2021-07-05 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej har två frågor, detta hände min vän: Han var i en cafetetria för inte så länge sedan och beställde en dricka. I drickan som han drack så märkte han senare att det fanns ett kryp i drickan som gjorde att han blev så pass arg att han ställde sig upp och fällde vas. han blev senare magsjuk och åkte till sjukhuset osv. Men skulle han kunna begära skadestånd av företaget? Skulle cafeterian kunna kräva ersättning av vasen?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din vän var på cafeterian inträffade två situationer. När det gäller skadeståndsrätt måste situationerna redas ut var för sig, även om de möjligtvis har ett samband.Magsjuk av drickanEn grundregel för skadestånd är att den som orsakar en skada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I detta fall rör det sig om en eventuell personskada. För att göra en bedömning om din vän kan få skadestånd måste det föreligga ett orsakssamband mellan magsjukan och drickan som din vän köpte på cafeterian. Caféägaren är ansvarig för att se till att den mat och dryck som serveras är korrekt hanterad enligt miljö och hälsokontorets rekommendationer och regler. Det framgår av ditt brev att din vän blev så dålig av drickan att han var tvungen att söka sjukhusvård. Det tyder på en alvarlig magsjuka, vilket typiskt sett skulle kunna vara salmonella eller någon annan form av bakterieangrepp, virus, eller giftangrepp på drickan. Om din vän anmäler magsjukan till miljö och hälsokontoret i den kommun det inträffade kommer de göra en smittspårning av magsjukan, vilket kan härleda om det är caféägaren som orsakat skadan, och framför allt hindra att andra gäster blir magsjuka på samma sätt.För caféer och restauranger gäller det att förhålla sig till vissa regler om hur livsmedel ska hanteras och serveras. Det ska dokumenteras av näringsidkaren, eftersom det kan som i ditt fall bli aktuellt med en smittspårning.Du skriver att din vän uppsökte sjukhus för magsjukan, vilket innebär att de med stor sannolikhet har tagit prover på vad som orsakat magsjukan. Om de provresultaten går att härleda till cafeterian där din vän köpte drickan, går det att konstatera att det var där orsaken till skadan uppkom.AnsvarOm det visar sig att skadan uppkom på caféet följer nästa steg i ansvarsbedömningen. Ägaren måste ha kunnat inse vad som kan hända om det finns brister i livsmedelshanteringen, vidare måste ägaren följt de regler som miljö och hälsokontoret ställer på verksamhet som hanterar livsmedel och till sist måste ägaren anses inse omfattningen av en eventuell matförgiftning och vilka skador det kan leda till.Om caféägaren har följt alla regler som krävs, har ägaren inte varit vårdslös, och därmed har ägaren inte skadeståndsansvar. Om miljö och hälsokontoret kan härleda skadeorsaken till drickan, genom brist i hanteringen av de livsmedel som fanns i drickan, blir caféägaren ansvarig för skadan.Skadestånd för magsjukaOm det visar sig att caféägaren agerat vårdslöst och blir ansvarig för skadan, har din vän rätt till skadestånd för sjukhusvistelse och eventuell inkomstförlust enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.Skadestånd för vasenSom jag förklarat ovan måste ett orsakssammanband finnas mellan skadan och handlingen som orsakade skadan, för att det ska kunna föreligga grund för skadestånd.I det här fallet rör det sig om att din vän upptäcker en insekt i drickan som han har beställt, och blir därmed så arg att han ställer sig upp, vilket orsakar att han välte en vas som gick sönder. Vid det tillfället visste han inte om att han senare skulle bli magsjuk. Reaktionen är att döma som en kraftig överreaktion Din vän blev så arg över en insekt i drickan, att han har sönder en vas. Insekten kan ju ha hamnat i drickan från luften, det behöver med andra ord inte vara caféägarens vårdslöshet. Det går därför att konstatera att din vän har agerat vårdslöst i det fallet, och är därmed skyldig att ersätta skadan, som är en sakskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen.Om ägaren kräver ersättning för vasen, ska din vän ersätta kostnaden för eventuell reparation eller värdet på vasen, se 5 kap 7 § skadeståndslagen.Trolig utgångOm det visar sig att det finns brister i caféterians livsmedelshantering och att magsjukan beror på det, ska din vän anmäla händelsen och kräva ersättning. Det är även viktigt för att förhindra att andra gäster blir magsjuka. Gällande vasen kan det bero på vad den har för värde, och hur din vän uppträdde gent emot caféägaren. Skulle caféägaren kräva din vän på skadestånd kan din vän bli ersättningsskyldig för den. Beroende på din väns ålder och ekonomiska förhållanden kommer en bedömning om skadeståndssumma göras, i det fall din väns försäkring inte täcker skadeståndet för olyckan.SammanfattningOm det går att visa att magsjukan beror på drickan på cafeterian, har din vän rätt till skadestånd. När det gäller vasen, har din vän agerat vårdslöst och är skyldig att ersätta den ifall caféägaren kräver det. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot caféägaren, eller om du vill ha hjälp med att bemöta eventuellt krav på skadestånd mot din vän, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Ska jag kräva butiksinnehavaren eller producenten på skadestånd vid personskada?

2021-06-19 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag undrar vilka möjligheter man har att få skadestånd vid en olycksfall i en butik. I början på juni besökte jag en inredningsbutik i stan. Där fanns en klappstol till försäljning som jag ville gärna testa. Dock när jag försökte sätta mig på den så gick stolen sönder direkt och mitt minne finger klämdes emellan. Som resultat så tappade jag hela andelen och toppen av fingret. Väl på sjukhuset kunde de inte du tillbaka den borttappade delen jag fick genomgå en mindre operation för att kunna täcka benet samt fick några stygn. När ja kontaktade butiken så hänvisade de till leverantören. Leverantören i sin tur sa att då olyckan inträffade inne i butiken så är det deras försäkring som skall täcka sådant. Men nu är det ingen som svarar. Jag saknar olycksfallförsäkring och hemförsäkring täcker inte sådant. Jag undrar hur ska jag driva vidare frågan . Förutom kostnader för medicin, sjukhus, missade arbetsdagar så har jag även fått bestående skador. Hur ska man gå tillväga med detta ärende och finns det någon chans för skadestånd. Vilka slags åtgärder får jag kräva från butiken? Tacksam för svar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att reda ut vem som ansvarar för olyckan ska jag förklara vad som gäller vid ansvar för en olycka. Det framgår av ditt brev att du påpekat olyckan både för butiken och leverantören. Eftersom du är en konsument och butiken är en näringsidkare är det i första hand butiken du ska vända dig till för skadestånd.SkadeståndGrundregeln för att kunna få skadestånd är att den som har orsakat skadan ska ersätta den enligt 2 kap 1§ skadeståndslagen. Detta gäller för person eller sakskador. I ditt fall har du lidit personskada eftersom du blivit av med en del av ditt finger.För att avgöra om butiken bär ansvar för den inträffade olyckan, måste en bedömning av händelseförloppet göras. I det här fallet rör det som en stol i inredningsbutik. Som butiksinnehavare måste man inse att de möbler och stolar som finns i butiken kommer att provsittas av kunderna. Det vill säga det är viktigt för butiksinnehavaren att vidta åtgärder för att olyckor inte ska inträffa, genom att exempelvis montera möblerna på rätt sätt, placera dem där de inte kan vält ner från en höjd eller dylikt. Butiksinnehavaren måste kunna inse vilken skada som skulle kunna inträffa vid olycka. Om det finns en risk för skada ska butiksinnehavaren märka ut risken med en varningsskylt alternativt en text där det framgår att vissa möbler eller ytor inte ska beträdas av kunderna.I det här fallet måste det konstateras vara fullt normalt att kunderna ska kunna provsitta möblerna och att varningsskyltar inte ska anses vara nödvändiga. Problemet ligger antingen i en felmontering eller ett fel i produkten. Det är upp till butiksinnehavaren att bevisa.ProduktfelOm skadan uppkommit till följd av att det är fel på produkten eller om den har en säkerhetsbrist ska tillverkaren ersätta skadan som har orsakats enligt 1-3 § produktansvarslagen.Ansvar för skadanI det här fallet gäller det alltså att avgöra om det var fel på stolen från början, eller om den var felaktigt monterad. Som du skriver i ditt brev har tillverkaren hänvisat till butiken som ansvarig. Eftersom du är konsument är det helt riktigt att du vänder dig till butiken för ersättning för inträffade skadan oavsett vad som har orsakat skadan. Butiken blir då ersättningsskyldig mot dig. Om det visar sig att det var ett fel i produkten är det upp till butiken att vända sig till tillverkaren.ErsättningVid en skada ska den som orsakat skadan reparera den eller ersätta den. Om du påtalade skadan för butiken vid händelseförloppet, kan du vända dig mot butiken med ditt skadeståndsanspråk. Du har lidit personskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, och har därför rätt till ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.SammanfattningDu har lidit en personskada som orsakats i en butik. Du har rätt till ersättning för den skada du lidit. Eftersom du är en konsument ska du i första hand vända dig direkt till butiken för ersättning. Det åligger sedan butiken att betala skadeståndet, och i det fall det var fel på stolen kräva producenten på skadestånd. Detta förutsätter givetvis att du inte på något sätt agerat på ett uppenbart vårdslöst sätt. Om du vill ha hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag bli ersättningsskyldig till ett hotell då jag utlöste brandalarmet när jag använde min hårtork?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Är man betalningsskyldig för en brandkårsutryckning? Vi var på ett hotell i HBG, Jag blåste håret (med min egen varmluftsborste), brandvarnaren gick igång (men det uppstod ingen brand) och brandkåren kom. Enligt hotellet så anser dem att då jag använde min egen borste så är jag skyldig att betala utryckningen, ca 9000:-! Inga av våra försäkringar gäller då de bara gäller sakskador.Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av den information som framgår av ditt brev är min uppfattning att du inte är ersättningsskyldig för brandutryckningen. Nedan följer en förklaring.Hotellgäster omfattas av hyreslagenDu som hotellgäst omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Först kan nämnas att den lagen ska tolkas till hyresgästens fördel vid oklarheter, se 12 kap 1 § jordabalken. Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst. Som hyresgäst har du ett visst ansvar att vårda hotellrummet på ett sådant sätt att skador inte uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet, se 12 kap 24 § jordabalken.Skulle en skada uppstå, måste en bedömning av den enskilda situationen göras med skadeståndsrättsliga principer. Då utreds vilken typ av skada det är, om du har agerat vårdslöst, kunde du inse risken och storleken på skadan och slutligen vad kunde du göra för att förebygga skadan.Typ av skadaEn grundregel är att sakskador och personskador ska ersättas av den som har orakat skadan, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I ditt fall är det ingen person som har blivit skadad. Det är heller ingen sak som har blivit skadad. Det rör sig om en kostnad för hotellet. De har lidit ekonomisk skada utan att någon person eller sak har blivit skadad. Det är definitionen på en ren förmögenhetsskada, se 1 kap 2 § skadeståndslagen.För att den som har orsakat en ren förmögenhetsskada ska bli ersättningsskyldig, krävs det att skadan uppkommit genom brott, se 2 kap 2 § skadeståndslagen.Att använda en egen hårtork är inte brottsligt. Det är knappast heller vårdslöst beteende.Din situationVi kan konstatera att skadan är en ren förmögenhetsskada. Om vi ser vad som står i 12 kap 24 § jordabalken om hyresgästens ansvar att ersätta uppkommen skada, och gör skadeståndsbedömningen enligt skadeståndsrättsliga principer, kan vi ytterligare konstatera att det krävs att du har begått ett brott för att du ska bli ersättningsskyldig. Vilket du inte har. Hotellägaren går därför utanför vad som gäller för hyreslagen, genom att kräva dig på ersättning för utryckningen. Som jag skrev inledningsvis är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att regler som går utanför hyreslagen är ogiltiga mot hyresgästen, se 12 kap 1 § jordabalken. Hotellägarens krav är därmed ogiltigt.SammanfattningDu som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst och omfattas därför av hyreslagen. Enligt hyreslagen kan du bli ersättningsskyldig för skador som du vållar. Skadan i det här fallet är en ren förmögenhetsskada. För att du ska bli ersättningsskyldig för den krävs det att du har begått ett brott. Att använda en hårtork är inte ett brott. Hotellägaren kan därmed inte kräva dig på skadestånd. Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Är min dotter skyldig att betala skadestånd, då hon vattnat blommor åt en kvinna. Vattningen av blommorna orsakade en vattenskada på ett bord?

2021-08-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min dotter var inneboende hos en kvinna i Stockholm. När kvinnan åkte bort bad hon min dotter vattna blommorna. Blommorna stod på ett bord med en duk. När hon ätit spillde hon på diket och tog bort den för att tvätta den. Hon fortsatte dock att vattna blommorna. När kvinnan kom hem upptäckte hon att det kommit vattenskada på bortre då det runnit vatten ner från blomfatet. Detta var ingenting min dotter hade noterat. Nu kräver kvinnan min dotter på minst 9000 kronor för skada på ett designat bord. Har hon rätt till det? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med utgångspunkt i den information du lämnar av brevet anser jag att din dotter inte ska betala skadestånd om 9000 kr. Nedan följer en förklaring.SkadeståndEn skada som uppkommer i ett utomkontraktuellt sammanhang omfattas av 1 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om en skada på ett bord, vilket utgör en sakskada. Grundregeln är att den som orsakar en sakskada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen.För att skadestånd ska kunna dömas ut måste det föreligga vårdslöshet eller uppsåt. Det måste även finnas ett samband mellan den skadevållandes (Din dotter) handlande och den uppkomna skadan. En rimlig bedömning är att duken inte har någon betydelse för vattenskadan på bordet, om det inte var en plastduk. Vattnet hade förmodligen trängt igenom duken. Handlandet i det här fallet utgörs av att din dotter vattnar blommorna så att vatten rinner ut på bordet och orsakar vattenskador. Det är själva grunden för händelseförloppet.Nästa steg i bedömningen är att fastställa om din dotter borde kunna inse risken för skadan. Hon borde kunna inse att om hon häller på för mycket vatten kommer det att rinna över. Vidare måste det bedömas om din dotter borde kunna inse omfattningen av skadan. Att vatten kan orsaka skada borde hon kunna inse, däremot är det inte säker att hon visste att det var ett mycket exklusivt bord. Slutligen gör en bedömning av vad hon gjort för att förhindra att skada uppkommer. Hon skulle kunna lyfta ut blommorna i köket, eller varit noggrann med att kontrollera att det inte rinner ut vatten på bordet.Det föreligger alltså grund för skadestånd. Frågan är vem som bär ansvaret för skadeståndet?PrincipalansvarInom skadeståndsrätten finns det ett skydd för arbetstagare som utför ett arbete i tjänst, vilket innebär att de frias från ansvar för skada, om det inte föreligger synnerliga skäl se 4 kap 1 § skadeståndslagen. Med synnerliga skäl menas skador som uppkommer genom väldigt allvarliga handlingar som misshandel och liknande, vattna blommor är helt klart inte att definiera som synnerliga skäl. Ansvaret åläggs i stället arbetsgivaren, se 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta kallas principalansvar.För att principalansvar ska föreligga krävs inte att det är en arbetsgivare och en anställd som berörs. Inom skadeståndsrätten räknas även de som inte får vederlag (Betalning) för den utförda tjänsten. Det behöver inte heller finnas ett anställningsavtal. När någon utför en handling åt någon annan, typisk sett hjälpa till med tillfällig städning, trädgårdsarbete eller liknande, faller det under principalansvaret. Förhållandet är att tjänsten som utfördes kan likställas med en tjänst som i annat fall skulle behövas köpas. Om din dotter inte hade vattnat blommorna hade kvinnan behövt anlita någon annan att göra det. Därmed är det att anse som ett anställningsförhållande i skadeståndsrättslig mening. Kvinnan bär alltså ansvaret för din dotters handlande.Ersättningens storlekSkadestånd är inget straff, utan syftar till att ersätta de kostnader som krävs för att återställa skadan. Med det menas kostnader för reparation eller vad det kostar att köpa ett nytt likadant bord, se 5 kap 7 § skadeståndslagen. Utgångspunkten i en sådan bedömning kan göras utifrån dagsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde. Eftersom jag inte har någon kännedom om bordet, eller värderingskunskap, ligger det i stället på kvinnans försäkringbolag att fastställa värdet. Anledningen till att jag skriver att det är kvinnans försäkringsbolag som ska värdera skadan, är att din dotter inte bär ansvar för skadan enligt ovan redovisade anledning. Kvinnans ansvarsförsäkring blir gällande, och ska utgöra ersättningen, i det fall hon är försäkrad.SammanfattningI det här fallet går det att konstatera att det finns grund för skadestånd. Däremot frias din dotter från ansvar, eftersom hon omfattas av kvinnans principalansvar. Att principalansvar även gäller vid enklare förhållanden än vad som i civilrättslig mening utgör anställningsförhållanden framgår av förarbetena till skadeståndslagen (Det som ligger till grund för hur lagen ska tolkas). Min uppfattning är att din dotter inte ska betala skadestånd. Hur en domstol skulle bedöma situationen är svårt att säga eftersom en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras. En tvist i en domstol kan vara en lång och kostsam process, varför kvinnan borde lyssna till er först, innan hon väljer att ta ärendet till domstol. Om du och din dotter behöver hjälp med att bemöta kvinnan och förklara omständigheterna, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Vem bär ansvaret för en påkörd hund, då hunden sprang lös på en gård men då bilföraren var medveten om det?

2021-07-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Bil som kör igenom en gård för att komma till ett hus bortanför gården. Bilföraren visste att det finns både djur och små barn på gården. När bilen ska köra tillbaka så kör den på hunden så att den avlider.Vad gäller då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BilförareNär en bilförare orsakar sakskada blir ett skadestånd aktuellt. I detta sammanhang kallas det trafikskadeersättning. Anledningen till att jag klassificerar den påkörda hunden som sakskada är att i juridisk mening räknas en hund som en sak.Bilföraren har ett strikt ansvar för sakskador enligt 11 § trafikskadelagen. Det innebär att bilföraren ansvarar för olyckan oavsett om det föreligger vårdslöshet eller inte. Om en hund exempelvis springer lös på ett övergångsställe, blir bilföraren ansvarig för olyckan.HundägareÄven hundägare omfattas av ett strikt ansvar enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägare ska även följa de regler om kopplingstvång som gäller på speciella platser, eller under vissa tider av året, se 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Dessa regler kan variera från kommun till kommun.Din situationAv ditt brev framgår det inte var eller när olyckan inträffade. Jag tolkar det som den gård där olyckan inträffade utgör en delvis inhägnad plats, med genomfart för behörig trafik. I det här fallet var bilförare medveten om att det både fanns barn och djur på området, vilket kräver låg fart och stor uppmärksamhet för att inte agera vårdslöst. Du kan därmed förvänta dig ersättning för det att hunden avled av skadan enligt 11 § trafikskadelagen.Ersättningen kan dock gå att jämka, se 12 § trafikskadelagen, det vill säga sätta ner ersättningen i det fall du inte har haft den uppsikt över hunden som krävs av situationen, exempelvis det kan finnas vilda djur i närheten, eller att vägen är trafikerad av andra bilar än de som ska till huset bortanför gården.Hundägaren kan i sådant fall hållas som medvållande till skadan. Ersättningen betalas då lika av båda parterna.SammanfattningEn bilförare som skadar en hund i trafiken, ska ersätta skadan i form av trafikskadeersättning. Dock kan hundägaren anses som medvållande till skadan, beroende på hur området ser ut och vilken tid på året skadan skedde. Vi på Lawline hjälper dig gärna med exakt bedömning om vi får veta mer detaljer om omständigheterna.Vänligen,

Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag bor i ett kollektivhus på sex våningar som ägs av ett fastighetsbolag men vi blockhyr det och administrerar själv huset. Vårt kollektivhus är en ekonomisk förening. Fastigheten har utvändiga balkonggångar utan grindar som leder till lägenheterna och till två takterrasser. Balkonggångarna och takterrassen besöks nästan dagligen av barn från husen intill. Det är mindre barn 5-7 år och ibland har de med sig ännu yngre syskon. Jag känner en oro för att de kan skada sig när de springer runt i trapporna och undrar vem som har ansvaret om en olycka skulle inträffa.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller ansvar för en olycka i allmänhet måste man göra en ansvarsbedömning. I det här fallet har fastighetsägaren ansvar för att det finns korrekt uppsatta räcken för att förebygga fallolyckor. Beroende på hur förvaltningen och avtalet mellan er ekonomiska förening och fastighetsägaren ser ut, kan ansvar även gälla för föreningen. Förmodligen har styrelsen ansvarsfrihet och det belastar föreningen som helhet.Som du skriver gäller det i det här fallet att undvika olyckor med barn i låg ålder. I det fall alla räcken och staket är korrekt uppsatta och en olycka skulle inträffa, blir det barnens föräldrar som blir ansvariga. Grundregeln inom skadeståndsrätten är att den som orsakar skadan ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Som förälder har man uppsiktsplikt över sina barn enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Det innebär att föräldrarna i det här fallet inte borde låta barnen springa omkring på terrasserna själva om det finns risk att de kan skada sig.SammanfattningDet yttersta ansvaret för barnen har deras föräldrar. Vid en olycka görs en bedömning av risker för skada och olycksförebyggande åtgärder. Finns det brister i staketen blir även fastighetsägaren alternativt er ekonomiska förening medansvarig, beroende på hur huset förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet mellan er förening och fastighetsägaren, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,