Hur stor brottsskadeersättning får man för sexuellt ofredande?

2021-07-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande där killen, 18 år som jag har tagit på mig och kysst mig mot min vilja. Hur mycket ersättning för kränkning kan jag begära eller möjligtvis få?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det tar din fråga sikte på hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Du skriver inte om du är över 18 eller inte, men din ålder kan ha betydelse för bedömningen. Generellt sett så ligger ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna på ca 5000 kr (s. 97–99 i referatsamlingen). Beroende på omständigheterna kan den dock bli något högre. Skulle du vara under 18 år så kan ersättningen bli något högre, eventuellt upp mot 10 000 kr (s. 111–113 i referatsamlingen).Eftersom du har blivit utsatt för ett sexualbrott så har du rätt till målsägandebiträde i domstolen om det inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde). Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig med frågan om hur mycket du ska begära och även utgöra ett stöd under processen. Du kan då framföra en sådan begäran till polisen när förundersökning har inletts. Domstolen beslutar sedan om din begäran godkänns och tilldelar dig i så fall ett målsägandebiträde om du inte själv har önskat ett. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan anhöriga begära skadestånd på grund av brott?

2021-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min lillebror gick bort i en trafikolycka för 1år sedan, för 1 vecka sedan var vi på rättegång där en man misstänks för vållande till annans död grovt brott etc, domen kommer om 2veckor, åklagaren yrkade på det högsta straffet dvs 6månader fängelse, vi kom på senare att hon inte har pratat något med oss om skadestånd vi visste heller inte att vi kunde begära ett, hur gör vi då? Och borde inte åklagaren ha pratat med oss anhöriga om skadestånd
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp mitt svar iså att jag först kommer gå in på hur ni kan göra för att begära skadestånd och sedan om åklagaren borde ha pratat med er anhöriga om möjligheten till skadestånd.Reglerna jag kommer hänvisa till finns i rättegångsbalken (RB), skadeståndslagen (SKL) och brottsskadelagen.Hur begär man skadestånd?Om man har blivit utsatt för ett brott, eller i vissa fall om man är anhörig till någon som blivit utsatt för ett brott, så kan man begära skadestånd. Detta kan ske antingen genom att man behandlar skadeståndstalan under brottmålsrättegången eller genom att väcka en fristående talan i ett tvistemål (22 kap. 1 § RB). Eftersom brottmålsprocessen redan är klar i ditt fall så är det alternativet om att väcka en ny talan om skadestånd som blir aktuell. Detta görs genom att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Skadeståndet som anhöriga har rätt till gäller ersättning för kostnad för begravning, förlust av underhåll, samt personskada på någon som stod den avlidne särskilt nära (5 kap. 2 § SKL). En sådan personskada kan till exempel vara psykiska besvär eller chock som orsakats genom dödsfallet. Detta skadestånd kräver man av den misstänkte mannen.Man kan även ansöka om brottskadeersättning från staten (1 § brottsskadelagen). Här kan man få ersättning för personskada som då bestäms enligt 5 kap. 2 § SKL (4 § brottsskadelagen). Det är svårt för mig att veta exakt hur mycket ni kan få, men enligt Brottsoffermyndighetens referatsamling så framgår det att det schabloniserade beloppet för ersättning till anhöriga ligger på 60 000 kr om vårdslösheten som orsakat dödsfallet är grov. Om vårdslösheten inte är grov ligger den istället på 30 000 kr (se s. 14 i Brottsoffermyndighetens referatsamling).Borde åklagaren ha pratat med anhöriga om möjligheten till skadestånd?Det finns ingen lagstadgad skyldighet för åklagaren att prata med anhöriga om möjligheten till skadestånd. Åklagaren representerar nämligen statens intressen av att lagföra brott, och inte brottsoffret eller de anhöriga i rättsprocessen. Men åklagaren kan dock bli skyldig att föra målsägandens talan om skadestånd under brottmålsprocessen om målsäganden begär det, samt om det kan ske utan väsentlig olägenhet (22 kap. 2 § RB).Vad är nästa steg?För att ta tillvara på er möjlighet till skadestånd så kan ni alltså lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och driva en skadeståndstalan mot den misstänkte mannen. Ni kan även ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Om du behöver ytterligare hjälp och stöd i processen rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra skickliga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?

2021-06-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Påkörd av person som brutit mot högerregel. Mina skador på bilen som ska ersättas av motpartens försäkring överskridervärde på bil. Motpartens blir glatt lagad.Jag blandade ej in polis då vi på plats kom överens och hon erkände sig skylldig.Kan jag lämna in stämning av detta för att fåersättning av morpart för reparationskostnader överskridande bilens värde?Då ändå hon brutit mot lag.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill lämna in en stämningsansökan för att kräva ersättning för dina reparationskostnader av motparten.Det finns två sätt att få skadestånd på grund av brott. Antingen kan man driva ett enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången eller så kan man väcka talan i tingsrätten i form av tvistemål. Eftersom du inte har blandat in polis så kan den första varianten endast bli aktuell om du ändå skulle välja att anmäla och anmälan hade lett till åtal.Jag skulle istället rekommendera dig att väcka talan i tingsrätten och föra talan som ett tvistemål eftersom du då har större möjligheter att få hela summan ersatt. Du kan då väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen (SKL). Då kan du få ersättning för dina reparationskostnader (2 kap. 1 § SKL och 5 kap. 7 § SKL). Huruvida du kommer få hela summan ersatt är omöjligt för mig att svara på då det är helt och hållet upp till tingsrätten att döma ut vad de anser är ett skäligt skadestånd.För att ansöka om stämning behöver du lämna in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken).Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,