Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?

2021-05-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min hund låg över hos veterinären, under vistelsen fick hon av sig kragen i buren och gnagde på ståldörren till buren vilket resulterade i att hennes huggtand (104) gick av på mitten. Detta ska inte kunna ske säger veterinären då dem har övervakning av mänsklig form 24/7. Kliniken tar på sig kostnaden för rotfyllning eller utdragning av tanden vilket är bra. Men jag undrar vad jag kan göra mer i en situation som denna då jag inte nöjer mig med lösningen. Min hund kommer förmodligen inte ha kvar denna huggtand vilket stör mig fruktansvärt då en människa inte skötte sitt jobb. Jag vill att personen ifråga blir ansvarig. Lämnar jag in min bil på verkstad på och får tillbaka bilen med 3 däck då måste man ju kunna få någon slags ersättning?. Jag försöker få fram information om händelsen men kliniken vill inte prata om de. Snälla hjälp
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få någon mer ersättning, utöver rotfyllning eller utdragning av tand, för skadan som din hund fick hos veterinären. För att besvara detta är skadeståndslagen (SKL) tillämplig. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Så om det finns ett särskilt avtal med veterinären går det före skadeståndslagens bestämmelser. Men eftersom du inte skriver något om detta kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan kan ha uppkommit genom vårdslöshet från veterinärklinikenDet som måste utredas är om vårdslöshet föreligger och om veterinärkliniken kan bli skadeståndsskyldiga pga sin underlåtenhet att agera. Skador på djur räknas inom skadeståndsrätten som sakskador. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). I detta fall är det relevant att undersöka om anställda hos veterinären varit vårdslösa när de inte hade din hund under uppsikt. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen kan man tex ta fäste vid om skadevållaren tagit för stora risker på den skadelidandes bekostnad. Detta är väldigt svårt att säga utifrån det du beskrivit, men det framgår av din fråga att hunden skulle varit övervakad under hela tiden den var hos veterinären så vårdslöshet kan därmed hävdas. I detta fall handlar det inte om att skadan uppkommit genom veterinärens eller andra anställdas aktiva handlande, utan en underlåtenhet att handla för att undvika skadan på hunden. Skadeståndsansvar föreligger oftast på grund av ett aktivt handlande, men det kan också uppkomma genom underlåtenhet. Frågan är om det är aktuellt i detta fall. Det finns krav i lag om att hundar ska hållas under tillsyn så de ej orsakar skador (Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). Detta krav gäller även på den som tillfälligt har hand om djuret. Därmed går det att hävda att veterinärkliniken har ett skadeståndsansvar pga underlåtenhet. Det är lättare att rikta skadeståndsansvar mot veterinärkliniken än anställdDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SKL). Du skriver att detta hände eftersom en person misskötte sitt jobb och att hunden skulle bevakas hela tiden. Därmed kan detta anses vara uppfyllt. Dock kan den enskilda anställda endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hens ställning och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SKL). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att den anställde förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. Därmed är det lättare att rikta skadeståndskravet mot veterinärkliniken, och inte den specifika arbetstagaren. Hur mycket kan ersättas i skadestånd?Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Dessa principer är svåra att tillämpa på värdet av ett skadat djur. Högsta domstolen har dock uttalat sig om vilka kostnader som kan ersättas när skadan gäller djur. Det är kostnader som av medicinska skäl är motiverade för att vårda djuret, alltså de behandlingsinsatser som kan behövas (NJA 2001 s. 65). Den skada som du kan få ersättning för är alltså de insatser som hunden behöver för att tillfriskna. I detta fall har veterinären erbjudit att ersätta kostnaden för att återställa tanden, vilket förmodligen är ungefär vad som kan begäras. SammanfattningsvisDet är lättare att rikta skadeståndsanspråket mot veterinärkliniken, istället för den specifika arbetstagaren. Men förmodligen är det ungefär vad veterinären erbjudit att ersätta som kan ersättas genom skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?

2021-04-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har hyrt en lägenhet i andra hand. Hyresvärden lämnade två stolar som vi ställde på balkongen och de blev förstörda av regnet. Det finns ingen inventering av möblerna som hade lämnats före uthyrning och vi har inte kommit överens av vad skulle återbetalas om något blev skadat. Nu säger hyresvärden att vi ska ersätta honom 2000kr för skadan av stolarna, vilket jag tycker är fel, då stolarna är väldigt simpel och kostar inte mer än 400kr som ny. Hyresvärden säger att stolarna var "vantage" och att han fick dem av en vän som gåva, då går det inte bevisa vad var priset av dem när han fick dem och jag vet inte heller hur man bevisar vad priset var när vi flyttade in. Jag vill inte betala mer än det är faktiskt värt. Hur gör man i det fall man kommer inte överens om värde av skadade saker? Med vänliga hälsningar
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att ni har ni haft stolar ute som har förstörts i regnet, och nu undrar du hur man kan komma överens om ett faktiskt värde för stolarna. Detta kommer jag utgå ifrån i mitt svar. Eftersom ni inte hade avtalat om vad som händer om något skadas är skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadestånd för de förstörda stolarna Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). De förstörda stolarna innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Men eftersom stolarna ställdes ut på balkongen, och detta alltså inte rör sig om en ren olyckshändelse, så ska de skadade stolarna ersättas. Värdet av stolarna ska betalasSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Ni ska alltså bara ersätta stolarnas värde eller reparationskostnader. En reparationskostnad får dock inte heller vara högre än sakens värde. Det är alltså återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk som ersätts. Om stolarna inte är värda mer än 400 kr ska ni inte betala mer än det. Tex ersätts inte eventuellt affektionsvärde som stolarna har för hyresvärden. SammanfattningsvisSammanfattningsvis är detta alltså en sakskada som ska ersättas, men inte till något högre belopp än stolarnas värde. Om ni inte kommer överens om vad detta värde är kan du ta ärendet till domstol. Ifall du inte vill gå så långt så kan du också visa hyresvärden lagen och vad anskaffningspriset för stolarna är idag, för att på detta sätt försöka komma till en lösning av problematiken. Vill du ha mer juridisk hjälp så kan du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline (https://lawline.se/boka). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan frontskada på bilen under besiktningen föranleda skadestånd?

2021-04-17 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag körde upp bilen på rampen och stängde av motorn, och överlämnade start kortet till besiktningsteknikern som startade bilen, sen for bilen rakt in i porten, skador på fronten vart resultatet. Skadestånd eller inte ? Med vänlig hälsning
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att skadan uppkom under tiden som besiktningsteknikern hade börjat med jobbet att besiktiga bilen. Detta kommer jag utgå från i mitt svar. Du skriver inte att om något särskilt avtal som reglerar vad som händer om bilen skadas, därför kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan på fronten kan föranleda skadeståndDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). Skadorna på fronten av bilen innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Från din fråga framgår det inte varför bilen åkte rakt in i porten, men det ska alltså inte röra sig om en ren olyckshändelse för att du skadeståndsskyldighet ska kunna uppstå. Om det istället berodde på att besiktningsteknikern var vårdslös för att skadestånd ska komma på tal. Bilprovningen kan vara skadeståndsskyldigDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada (som denna frontskada) som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (SKL 3 kap. 1 §). Arbetsgivaren ska alltså ersätta denna skada om den skett för att besiktningsmannen varit försumlig när han hade bilen på rampen eller om detta på något sätt var fel i tjänst. Med fel eller försummelse menas att besiktningsteknikern varit oförsiktig i förhållande till hur man kan förvänta sig att en besiktningstekniker handlar. Den enskilda besiktningsteknikern kan endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hans ställning, ditt intresse och övriga omständigheter (SKL 4 kap. 1 §). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att besiktningsteknikern förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att detta skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. SammanfattningOm du bedömer att skadan på fronten uppkom genom att besiktningsteknikern på något sätt var försumlig när han utförde besiktningen kan du rikta skadeståndskrav. Om du gör det rekommenderar jag dig att i första hand rikta kravet mot bilprovningen, eftersom det förmodligen är lättare att få igenom mot dem. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,