kan man bli skadeståndsskyldig som deklarationsombud?

2021-07-30 i Regressrätt
FRÅGA |HejJag har en bokföringsfirma (HB) som sköter redovisning o lön åt en kund. Tyvärr blev det fel skatt på en extra utbetalning som delägaren gjorde ("kryss i fel ruta "SINK -skulle vara procent) vilket jag rättade till när förfrågan kom från skatteverket. Jag gjorde felet och upptäckte det först efter att skatteverket påpekat detta, viket gör att en överklagan/omprövning av beslutet inte kommer att resultera i något nytt beslut. Resultatet blev ett skattetillägg på denna persons slutliga skatt vilket delägaren vägrar att betala eftersom "han inte gjort något fel utan det var jag som förorsakat detta". Delägaren vill att jag ersätter honom för detta (10.000 kr). Jag känner mig ytterst tveksamt till detta det känns orimligt - delägaren själv här väl ändå det slutliga ansvaret?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du har begått ett misstag när du skickat in uppgifter til skatteverket och att det har lett till en skatteskuld för din klient. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan bli skadeståndsskyldig. Jag antar att du vid tillfället agerat i egenskap av deklarationsombud. Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) samt skadeståndslag (skl).Kan du bli skadeståndsskyldig? Den som åtar sig att utföra rådgivning åt någon och agerar i sin huvudmans intressen gör så under skadeståndsansvar. Det följer av avtalsförhållandet i sig samt den omsorgsplikt som ombud omfattas av. Det är alltid den som är skattskyldig som svarar för att skatten betalas även om deklarationen skickas in via ombud (4 kap. 1 § SFL), däremot kan den skattskyldige rikta ett s.k regressanspråk, dvs ett skadeståndsanspråk mot dig som rådgivare om du orsakat huvudmannen skada genom bristande rådgivning (1 § skl). Det krävs således att du orsakat din huvudman en skada. Skadebegreppet i sammanhanget betyder att ombudet har orsakat sin huvudman ekonomisk skada såsom skadeståndsskyldighet eller någon typ av avgift, vite eller likvärdigt. Ett skattetillägg kan utgöra en typ av avgift utifall att den påförs med anledning av att den deklarationsskyldiga (eller dess ombud) lämnat oriktiga eller bristande uppgifter. Om det är så att du brustit i omsorgsplikten som ombud kan du bli skadeståndsskyldig för din huvudmans skattetillägg. Det är däremot huvudmannen som ansvarar för att skattetillägget betalas till skatteverket. Slutsats Även om någon anlitar ett deklarationsombud så ansvarar den deklarationsskyldiga för att skatteuppgifterna är riktiga. Du som ombud har en särskild omsorgsplikt gentemot din huvudman och kan bli skadeståndsskyldig vid händelse av att du i din rådgivning brister i omsorgsplikten. Utifall du omfattas av en ansvarsförsäkring bör du vända dig till ditt försäkringsbolag (kan vara så att du har skydd via andra försäkringar också). Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga. MVH

Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?

2021-05-28 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Jag har dömts för ett brott och är solidarisk skyldig ihop med min målskamrat till kronofogden. Jag har betalat av hela summan till kronofogden. Kronofogden säger till mig att jag har regressrätt gentemot min målskamrat som jag dömdes ihop med. Han har ni invänt mot och kronofogden meddelar mig att ta upp det till domstol. Min fråga är kommer jag få rätt och vinna målet?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Exakt hur tingsrätten dömer i ett enskilt fall är inget jag kan uttala mig om med säkerhet. Enligt min bedömning utifrån de omständigheter du presenterat finner jag däremot att det inte vore så svårt att bevisa att din målskamrat är skyldig dig pengar. Vad är regressrätt?Precis som kronofogdemyndigheten informerat dig om har du regressrätt gentemot din målskamrat. Det eftersom solidariskt skadeståndsanspråk innebär att ni båda ansvarar lika mycket för att skadeståndet betalas (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Eftersom du har betalat hela beloppet har du rätt att kräva halva beloppet av din målkamrat.Hur drivs skulden in och vad måste bevisas?Skulder drivs i första hand in genom betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten. Men eftersom din målkamrat som jag förstår det nekar till att han har en skuld till dig kan inte kronofogdemyndigheten kräva in pengarna genom betalningsföreläggande. Ditt påstående om att du har regressrätt gentemot din målskamrat måste då prövas som ett tvistemål i tingsrätten. Det som måste bevisas är att det finns en skuld som ni båda har ansvarat solidariskt för och att du på egen hand har betalt hela skulden. Eftersom skulden (skadeståndsanspråket) är utdömt av tingsrätt är det väldigt enkelt att bevisa att det har funnits en skuld som ni ansvarar solidariskt för. Likaså är det enkelt att bevisa att du har betalt av hela skulden eftersom betalning har skett till kronofogdemyndigheten. Slutligen skulle jag rekommendera dig att ta målet till tingsrätt då omständigheterna står på din sida. Exakt hur tingsrätten sedan dömer är omöjligt att veta. Ett starkt råd om du väljer att gå vidare till tingsrätt är att i sin stämningsansökan ange att du vill att den förlorande parten står för rättegångskostnader. Således bekostar din målskamrat dina rättegångskostnader om han är den förlorande parten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

försäkringsgivarens regressrätt

2020-09-20 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Vi har vållat en skada på ett golv i samband med en leverans av varor till en kund. Kunden anmälde detta på sin hemförsäkring och fick ersättning. Vi betalade hans självrisk. Nu har vi fått en regerssframställan från hans försäkringsbolag på hela kostnaden. Är detta verkligen korrekt? Borde i så fall inte vi ha fått möjligheten att ta det på vår egen försäktring istället? Då hade vi endast behövt betala vår självrisk. Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsgivarens regressrättNär försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, har bolaget en rätt att kräva motsvarande summa av skadevållaren. Detta kallas för regressrätt. Försäkringsbolaget träder alltså in i skadelidandes rätt till skadestånd från den skadevållande (se, 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).Försäkringsbolaget har alltså rätt att kräva ersättning av skadevållaren för det bolaget har betalat ut till den skadelidande.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Ska jag kräva butiksinnehavaren eller producenten på skadestånd vid personskada?

2021-06-19 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag undrar vilka möjligheter man har att få skadestånd vid en olycksfall i en butik. I början på juni besökte jag en inredningsbutik i stan. Där fanns en klappstol till försäljning som jag ville gärna testa. Dock när jag försökte sätta mig på den så gick stolen sönder direkt och mitt minne finger klämdes emellan. Som resultat så tappade jag hela andelen och toppen av fingret. Väl på sjukhuset kunde de inte du tillbaka den borttappade delen jag fick genomgå en mindre operation för att kunna täcka benet samt fick några stygn. När ja kontaktade butiken så hänvisade de till leverantören. Leverantören i sin tur sa att då olyckan inträffade inne i butiken så är det deras försäkring som skall täcka sådant. Men nu är det ingen som svarar. Jag saknar olycksfallförsäkring och hemförsäkring täcker inte sådant. Jag undrar hur ska jag driva vidare frågan . Förutom kostnader för medicin, sjukhus, missade arbetsdagar så har jag även fått bestående skador. Hur ska man gå tillväga med detta ärende och finns det någon chans för skadestånd. Vilka slags åtgärder får jag kräva från butiken? Tacksam för svar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att reda ut vem som ansvarar för olyckan ska jag förklara vad som gäller vid ansvar för en olycka. Det framgår av ditt brev att du påpekat olyckan både för butiken och leverantören. Eftersom du är en konsument och butiken är en näringsidkare är det i första hand butiken du ska vända dig till för skadestånd.SkadeståndGrundregeln för att kunna få skadestånd är att den som har orsakat skadan ska ersätta den enligt 2 kap 1§ skadeståndslagen. Detta gäller för person eller sakskador. I ditt fall har du lidit personskada eftersom du blivit av med en del av ditt finger.För att avgöra om butiken bär ansvar för den inträffade olyckan, måste en bedömning av händelseförloppet göras. I det här fallet rör det som en stol i inredningsbutik. Som butiksinnehavare måste man inse att de möbler och stolar som finns i butiken kommer att provsittas av kunderna. Det vill säga det är viktigt för butiksinnehavaren att vidta åtgärder för att olyckor inte ska inträffa, genom att exempelvis montera möblerna på rätt sätt, placera dem där de inte kan vält ner från en höjd eller dylikt. Butiksinnehavaren måste kunna inse vilken skada som skulle kunna inträffa vid olycka. Om det finns en risk för skada ska butiksinnehavaren märka ut risken med en varningsskylt alternativt en text där det framgår att vissa möbler eller ytor inte ska beträdas av kunderna.I det här fallet måste det konstateras vara fullt normalt att kunderna ska kunna provsitta möblerna och att varningsskyltar inte ska anses vara nödvändiga. Problemet ligger antingen i en felmontering eller ett fel i produkten. Det är upp till butiksinnehavaren att bevisa.ProduktfelOm skadan uppkommit till följd av att det är fel på produkten eller om den har en säkerhetsbrist ska tillverkaren ersätta skadan som har orsakats enligt 1-3 § produktansvarslagen.Ansvar för skadanI det här fallet gäller det alltså att avgöra om det var fel på stolen från början, eller om den var felaktigt monterad. Som du skriver i ditt brev har tillverkaren hänvisat till butiken som ansvarig. Eftersom du är konsument är det helt riktigt att du vänder dig till butiken för ersättning för inträffade skadan oavsett vad som har orsakat skadan. Butiken blir då ersättningsskyldig mot dig. Om det visar sig att det var ett fel i produkten är det upp till butiken att vända sig till tillverkaren.ErsättningVid en skada ska den som orsakat skadan reparera den eller ersätta den. Om du påtalade skadan för butiken vid händelseförloppet, kan du vända dig mot butiken med ditt skadeståndsanspråk. Du har lidit personskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, och har därför rätt till ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.SammanfattningDu har lidit en personskada som orsakats i en butik. Du har rätt till ersättning för den skada du lidit. Eftersom du är en konsument ska du i första hand vända dig direkt till butiken för ersättning. Det åligger sedan butiken att betala skadeståndet, och i det fall det var fel på stolen kräva producenten på skadestånd. Detta förutsätter givetvis att du inte på något sätt agerat på ett uppenbart vårdslöst sätt. Om du vill ha hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA |Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolag regressrätt - preskription.

2020-11-30 i Regressrätt
FRÅGA |Hur får man reda på preskritionstid.En domstol utdömer skadestråpndsansvra enl lag i detta fall person skadaFörsäkriongbolag har betalt beloppet hur långt tid efter kan bolaget kräva betalt från målägaren
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en domstol dömt ut skadeståndsansvar och du undrar över hur lång tid från det att ett försäkringsbolag betalat ut skadeståndet som de kan regressa (återkräva betalning) mot den skadevållande.Den allmänna regeln är att en vanlig fodran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § 1 st preskriptionslagen). Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes, om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (2 § 1 st och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?

2020-07-07 i Regressrätt
FRÅGA |Vad gäller om vållande erkänt parkeringsskada och vederbörandes försäkringsbolag bolag ska ersätta skadan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som erkänt en skada ska betala försäkringsbolaget för det belopp som försäkringen täckte. Det är även möjligt att tolka frågan som att den som erkänt skadan är försäkrad för det belopp som han kan tänkas behöva betala. Jag kommer att besvara din fråga utifrån även denna tolkning för att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt. Vad säger lagen? Om jag besvarar din fråga enligt den första tolkningen är den lag vi söker svar i för att hitta svaret på din fråga är försäkringsavtalslagen. I 7:9 försäkringsavtalslagen framgår att försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i den mån skadan ersatts av försäkringsbolaget (och omfattas av försäkringen). Detta betyder kort sagt att försäkringsbolaget har rätt att kräva den skadevållande parten på den summa som försäkringsbolaget fick betala till den skadelidande på grund av försäkringen. Detta kallas för regressrätt. Enligt den andra tolkningen av din fråga tolkade jag det som att den som orsakat skadan var försäkrad för det belopp som han eller hon blivit skyldig att betala på grund av sitt vållande. Om den försäkringen gäller och täcker även just vållande av skada kommer försäkringsbolaget antagligen att ersätta den vållande för det som försäkringen täcker, antagligen får dock den vållande stå för självrisken. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,