Uträkning av dröjsmålsränta

2019-03-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har har fått ett domslut där det är bestämt att jag är skyldig att betala ett skadestånd på 5000kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2018 till dess betalning sker. Jag har läst lite tidigare frågor men får ändå inte riktigt grepp om hur jag får fram själva räntan? Så att om någon vänlig själ skulle kunna hjälp mig att räkna ut summan jag ska betala så skulle det uppskattas väldigt mycket.För att de ska finnas lite tid och underlätta så har jag tänkt mig att jag ska betala nu på fredag (22 mars 2019) så om någon kan räkna på det datumet från 13 juli 2018 fram till 22 mars 2018 skulle det vara otroligt hjälptsamt.Tack!
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsräntan är precis som du säger att beräknas utifrån 6 § räntelagen och detta innebär enligt lagpragrafen att räntan skall motsvara referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av riksbanken och nuvarande kan hittas på deras hemsida. Detta innebär, eftersom att referensräntan för nuvarande är -0,5%, att räntesatsen du skall betala är 7,5%.För att underlätta för uträkningen kan man med fördel använda kronofogdens egna verktyg för att räkna ut räntan. Verktyget hittar du via denna länk. Jag kommer redogöra för mina uträkningar nedan, men jag rekommenderar att du fyller i uppgifterna själv så att allt stämmer.Belopp: 5000:-Räntesats: 8%Datum från: 180713Datum till: 190322Vanlig ränta är det som skall fyllas i och fyll även i "Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Enligt mina uträkningar skall du alltså betala totalt 5277kr totalt, (277kr i ränta). Men som sagt, gör gärna om kalkylationen så jag inte begått några misstag själv.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vad är räntebeloppet uppe i?

2019-02-03 i Ränta
FRÅGA |Hej ! Väntar på ett skadestånd på 40 292 kr från 10/7 -18. Hur mycket är summan uppe i dags datum ?? Med vänlig hälsning
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränta enligt 6 § räntelagenRäntan på ditt skadestånd beräknas utifrån de steg som anges i 6 § räntelagen. Du ska ta aktuell referensränta + 8 procentenheter för att få fram den årliga räntesatsen på beloppet.Av 9 § räntelagen framgår att "aktuell referensränta" är detsamma som Riksbankens reporänta, alltså den räntenivå (styrränta) som sätts av Riksbanken en gång per halvår (1 januari och 1 juli varje år). För perioden 1 januari till 1 juli 2019 ligger denna på -0,5 procent, vilket den även gjort de fem föregående perioderna. Det är alltså -0,5 procent som är den referensränta du ska beakta.Med en aktuell referensränta på -0,5 procent, blir det en årlig ränta på 7,5 procent (jfr 6 § räntelagen). På ditt belopp löper alltså en årlig ränta om 7,5 procent. Vad räntebeloppet är uppe i just nu:För att få fram exakt vad räntebeloppet är uppe i just i detta nu, rekommenderar jag denna funktion på Kronofogdens hemsida. I räntekalkylatorn fyller du i följande uppgifter:- Belopp: 40292- Ränta %: 7,5- Från och med: 180710- Till och med: 190203 (eller valfritt datum)- Klicka i att "vanlig ränta" ska beräknas.*Notera att du inte behöver klicka i att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar", eftersom du redan gjort detta manuellt när du fyllde i 7,5 istället för 8 som ränteprocent. Om du däremot hade fyllt i 8 som ränteprocent hade du givetvis behövt klicka i denna ruta för korrekt beräkning. Att klicka i den rutan är framför allt användbart när man ska beräkna räntebelopp som löpt under flera olika referensräntenivåer (vilket ju dock inte är aktuellt i ditt fall eftersom referensräntan varit densamma (-0,5) under hela tidsperioden).Vi ser nu att räntan på beloppet 40 292 kr från och med 10 juli 2018 till och med dagens datum 3 februari 2019 alltså är 1 730 kr. Totalt belopp blir då 40 292 kr + 1 730 kr = 42 022 kr i dags datum.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta enligt 6 § räntelagen?

2018-10-02 i Ränta
FRÅGA |Hej Hur mycket skall jag ta ut i ränta på 300.000 kr per månad enligt räntelagen 6? Vilken %-sats? Tacksam för svar. Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ränta enligt 6 § räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter. Fram till den 1 januari 2019 är referensräntan -0,5 procent. Du ska sedan lägga på 8 procentenheter. Detta innebär att det just nu blir en årlig ränta på 7,5 procent.Rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du på ett enkelt vis kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 300000 och under "ränta %" skriver du 8. Du skriver sedan in datumen. Slutligen klickar du i att "vanlig ränta" ska beräknas och att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och gör att den för varje tid gällande referensräntan automatiskt tas med i beräkningen.Genom att göra ovanstående får du fram att räntebeloppet blir ungefär 1 900 kr per månad. Exempelvis från och med 181001 till och med 181031 blir det 1 910 kr i ränta på beloppet 300 000 kr.Hoppas du fick svar på frågan!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas räntan vid skadeståndsanspråk?

2018-04-09 i Ränta
FRÅGA |Ska erhålla ett skadestånd på 33000 kr från en person för att jag blivit påkörd. I beskedet står dock att det är "jämte ränta på beloppet från 18 januari 2016". Jag undrar hur stor räntan kommer att bli? Innebär "jämte ränta" att räntan inte har räknats in i skadeståndsbeloppet 33000 kr utan blir utöver detta, alltså jag får mer än 33000 kr? Vänligen
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.På skadestånd ska i regel ränta betalas enligt räntelagen. Detta är en dispositiv lag, det vill säga den gäller så länge inte något annat har avtalats mellan parterna (1 § 2 st. räntelagen).Vid skadeståndsanspråk ska dröjsmålsränta utgå en månad efter att borgenären har lämnat meddelande om krav på ersättning (se 4 § 3 st. räntelagen). I ditt fall ska dröjsmålsräntan utgå från den 18 januari 2016, enligt uppgifterna i ditt besked. Räntan utbetalas utöver ditt skadeståndsbelopp om 33 000 kronor.Hur beräknar man räntan?Hur räntan beräknas regleras i 6 § räntelagen. Beräkningen görs enligt en räntefot som utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan är en räntesats som motsvarar Riksbankens reporänta (även kallad styrränta) som Riksbanken bestämmer en gång per halvår (se 9 § räntelagen). Just nu och fram till den 1 juli 2018 är referensräntan -0,50 procent. Du ska sedan lägga på åtta procentenheter, vilket just nu ger dig en räntesats på 7,50 procent. Eftersom räntan i ditt fall har löpt under flera olika referensräntor behöver man dock även ta hänsyn till de referensräntor som var under 2016 och 2017 för att i sin tur kunna beräkna exakt vad du kommer att erhålla i ränta.Det finns en funktion på Kronofogdens hemsida där man på ett enkelt vis kan räkna ut vad räntan blir, se här. I ditt fall fyller du i beloppet 33 000 kronor, ränta 8 procent och från och med 160118. Under till och med fyller du i det datum som betalningen sker, om betalning skulle ske idag fyller du i 180409. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Skulle betalning göras idag den 9 april 2018 skulle du alltså erhålla 5 580 kronor i ränta. Det totala beloppet skulle bli 33 000 kronor + 5 580 kronor = 38 580 kronor. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2019-02-26 i Ränta
FRÅGA |Hej, jag har ett domstolsbeslut som lyder så här: D ska betala skadestånd till I med 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 november 2017 tills dess att betalning sker.Så frågan är hur kan jag räkna ut hur mycket hela räntan blir fram tills idag 2019.20.02 Tack för svar
|Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad ditt räntebelopp är uppe i just nu. Enligt 6 § Räntelagen utgörs räntesatsen av den aktuella referensräntan plus åtta procentenheter.Referensräntan ligger i nuläget på -0.5 procent. (se 9 § Räntelagen och här) Den årliga räntan du ska betala på ditt belopp är alltså 7.5% (8 - 0.5 = 7.5) För att räkna ut hur mycket räntan blir fram tills ''idag'' (20 februari) – rekommenderar jag kronofogdens hemsida, där du enkelt kan räkna ut hur mycket din ränta blir. ( här) Där fyller du i :Belopp: 5000Ränta: 7.5 From: 171112Tom: 190220 - sedan klickar du i vanlig ränta. I ditt fall blir räntebeloppet 478 kr just nu, och det totala beloppet du betalat är 5478 kr.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Beräkna ränta, som löpt under flera olika referensräntor

2018-11-05 i Ränta
FRÅGA |Hej jag ska betala skadestånd 36000 från 2016 12 02 till 2018 11 22 .frågan hur mycket ränta kommer till att jag ska betala rätt. Hälsningar
Zuzu Rabi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen. Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken (se 9 § räntelagen). Fram till den 1 januari 2019 är referensräntan -0,5 procent. Du ska sedan lägga på 8 procentenheter. Detta innebär att det just nu blir en årlig ränta på 7,5 procent. Eftersom räntan i ditt fall dock har löpt under flera olika referensräntor (från den 02 december 2016) behöver man även ta hänsyn till de referensräntor som var åren 2016–2018 för att i sin tur kunna räkna ut vad räntebeloppet är uppe i.Rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du enkelt kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 36000, under "ränta %" skriver du 8 och under "från och med" skriver du 161202. Under "till och med" fyller du i det datum som betalningen sker, dvs. 181122. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och är det som gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Räntan skulle alltså bli 5332 kronor. Det totala beloppet blir då 36000 kronor + 5332 kronor = 41332 kronor. Vänligen,

Hur beräknas räntan och vad är den uppe i?

2018-04-10 i Ränta
FRÅGA |HejMin fd ska betala 5000 kr i skadestånd till vår gemensamma son plus ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 30 september 2014 till dess betalning sker.Vilket fortfarande inte gjorts ännu.Hur mycket är räntan uppe i just Nu?Vet inte hur man räknar på det.Hälsningar
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Precis som du skriver ska ränta på skadestånd beräknas enligt 6 § räntelagen. Beräkningen gör man genom att addera referensräntan med åtta procentenheter. Referensräntan är en räntesats som motsvarar Riksbankens reporänta (även kallad styrränta) som bestäms en gång per halvår (se 9 § räntelagen). Just nu och fram till den 1 juli 2018 är referensräntan -0,50 procent. Du ska sedan lägga på åtta procentenheter. Detta innebär att just nu tickar räntan med en räntesats på 7,50 procent. Eftersom räntan i ditt fall dock har löpt under flera olika referensräntor (från den 30 september 2014) behöver man även ta hänsyn till de referensräntor som var åren 2014–2017 för att i sin tur kunna räkna ut vad räntebeloppet är uppe i.Jag rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du på ett enkelt vis kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 5000, under "ränta %" skriver du 8 och under "från och med" skriver du 140930. Under "till och med" fyller du i det datum som betalningen sker, om betalning skulle ske idag skriver du alltså 180410. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och är det som gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Skulle betalning göras idag den 10 april 2018 skulle det alltså bli 1 379 kronor i ränta. Det totala beloppet som det är uppe i just nu den 10 april 2018 är alltså 5 000 kronor + 1 379 kronor = 6 379 kronor. Till exempel på måndag den 16 april 2018 kommer räntan vara uppe i 1 385 kronor.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta

2018-02-28 i Ränta
FRÅGA |Hej!Hur räknar jag ut räntan? En person ska betala 14500 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 sept 2015. Hon har betalat in 500 kr varje månad sedan oktober 2016. Dags datum har hon betalat in 8500 kr (24/2 2018) Hon beräknas vara klar med betalningen om 12 månader.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 6 § räntelagen räknas räntan ut med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på 8 procentenheter. Det enklaste sättet att beräkna ränta på t ex ett skadestånd är att besöka Kronofogdens hemsida, som har en kalkylator där du kan mata in dina relevanta siffror och få ut den korrekta räntan. Du hittar länken här. Alltså, det du fyller i på posterna är följande: Belopp: 14 500 kr Ränta i %: 8 Från och med: 18 september 2015 Till och med: Dagens datum (Om du alltså vill få reda på räntan från och med den 16/9-15 t.o.m. dagens datum) Under rubriken "Vilken ränteberäkning vill du göra?" ska du kryssa i att du vill beräkna vanlig ränta, och att kalkylatorn ska ta hänsyn till diskonto-/referensränteändringar. Hör av dig om du har några fler frågor! Vänligen,