Hur beräknas ränta enligt 6 § räntelagen?

2018-10-02 i Ränta
FRÅGA |Hej Hur mycket skall jag ta ut i ränta på 300.000 kr per månad enligt räntelagen 6? Vilken %-sats? Tacksam för svar. Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ränta enligt 6 § räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter. Fram till den 1 januari 2019 är referensräntan -0,5 procent. Du ska sedan lägga på 8 procentenheter. Detta innebär att det just nu blir en årlig ränta på 7,5 procent.Rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du på ett enkelt vis kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 300000 och under "ränta %" skriver du 8. Du skriver sedan in datumen. Slutligen klickar du i att "vanlig ränta" ska beräknas och att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och gör att den för varje tid gällande referensräntan automatiskt tas med i beräkningen.Genom att göra ovanstående får du fram att räntebeloppet blir ungefär 1 900 kr per månad. Exempelvis från och med 181001 till och med 181031 blir det 1 910 kr i ränta på beloppet 300 000 kr.Hoppas du fick svar på frågan!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas räntan vid skadeståndsanspråk?

2018-04-09 i Ränta
FRÅGA |Ska erhålla ett skadestånd på 33000 kr från en person för att jag blivit påkörd. I beskedet står dock att det är "jämte ränta på beloppet från 18 januari 2016". Jag undrar hur stor räntan kommer att bli? Innebär "jämte ränta" att räntan inte har räknats in i skadeståndsbeloppet 33000 kr utan blir utöver detta, alltså jag får mer än 33000 kr? Vänligen
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.På skadestånd ska i regel ränta betalas enligt räntelagen. Detta är en dispositiv lag, det vill säga den gäller så länge inte något annat har avtalats mellan parterna (1 § 2 st. räntelagen).Vid skadeståndsanspråk ska dröjsmålsränta utgå en månad efter att borgenären har lämnat meddelande om krav på ersättning (se 4 § 3 st. räntelagen). I ditt fall ska dröjsmålsräntan utgå från den 18 januari 2016, enligt uppgifterna i ditt besked. Räntan utbetalas utöver ditt skadeståndsbelopp om 33 000 kronor.Hur beräknar man räntan?Hur räntan beräknas regleras i 6 § räntelagen. Beräkningen görs enligt en räntefot som utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan är en räntesats som motsvarar Riksbankens reporänta (även kallad styrränta) som Riksbanken bestämmer en gång per halvår (se 9 § räntelagen). Just nu och fram till den 1 juli 2018 är referensräntan -0,50 procent. Du ska sedan lägga på åtta procentenheter, vilket just nu ger dig en räntesats på 7,50 procent. Eftersom räntan i ditt fall har löpt under flera olika referensräntor behöver man dock även ta hänsyn till de referensräntor som var under 2016 och 2017 för att i sin tur kunna beräkna exakt vad du kommer att erhålla i ränta.Det finns en funktion på Kronofogdens hemsida där man på ett enkelt vis kan räkna ut vad räntan blir, se här. I ditt fall fyller du i beloppet 33 000 kronor, ränta 8 procent och från och med 160118. Under till och med fyller du i det datum som betalningen sker, om betalning skulle ske idag fyller du i 180409. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Skulle betalning göras idag den 9 april 2018 skulle du alltså erhålla 5 580 kronor i ränta. Det totala beloppet skulle bli 33 000 kronor + 5 580 kronor = 38 580 kronor. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Beräkning av belopp med ränta enligt 6 § räntelagen

2018-02-22 i Ränta
FRÅGA |hej Ska återbetala betala 600 kr i avgift + ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 november tills dags 20 februari 2018. Hur räknas denna summa ut och hur stor är ränteavgiften?Hur stor är räntan enligt räntelagen 6 § på summan 9 400 kr för tiden 19 juli till den 28 november 2016. Tacksam för svar
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om ränta hittas i räntelagen.Ränta på belopp enligt 6 § räntelagen är gällande referensränta plus åtta procentenheter. Från juli år 2016 och till dagens läge har referensräntan varit -0.50 och med plus åtta procentenheter hamnar räntan på 7.5 procent. Vad referensräntan ligger på hittar du här.Kronofogden har en ränteräknare, den hittar du här.Enligt ränteräknaren är beloppen följande:1. Summan på 600 kr blir 610 kr, där 10 kr är ränta med dina angivna datum (171128-180220).2. Summan på 9 400 kr blir 9 656 kr, där 256 kr är ränta med din angivna datum (160719-161128).Med vänliga hälsningar,

Hur räknas räntan vid försäkringsersättning och hur är ansvarsfördelning mellan underentreprenör och försäkringsbolag

2018-01-11 i Ränta
FRÅGA |https://lagen.nu/1975:635HEJ. HAR VARIT I KONTAKT MED ER TIDIGARE ANG SKADEREGLERING EFTER EN MORDBRAND.Detta skedde för snart 5 år sedan. Skadan är bara delvis reglerad. Har lite frågor. 1. i förs villkoret står att man har rätt till dröjsmålsränta på ersättningen efter 30 dagar efter skadan, gäller detta även om man stämmer försäkringsbolaget för att få ut ersättningen? 2. är räntan då ref.ränta + 8%? Min advokat påstår att eftersom jag drivit det så långt som till domstol så har jag ingen rätt till ränta o eftersom bankräntan är 0% så får jag ingenting. är detta verkligen rätt?, 3, Vid saneringen efter branden skadades golvet i verkstadslokalen. Det spolades in stora mängder vatten under byggnaden för att rena grusen under betongen, grusen förgiftades vid branden bl.a naftalen ,barium o dioxiner, Då jag vill ha ersättning för uppbilning o gjutning av nytt golv svarar förs.bolaget att eftersom branden var hos mig så är det jag som är beställare av det felaktigt utförda saneringen, DÅ ÄR DET MITT ANSVAR ATT SE TILL SÅ SANERINGEN GÖRS PÅ ETT RIKTIGT SÄTT. Jag har inga kunskaper om sådant, arbetet beställdes av förs.bolaget efter anbud från 2 firmor, I vanliga fall betalar jag momsen på det som utfördes efter branden men när det gällde saneringen så hade jag inte så mycket pengar just då. Förs bolaget bet hela fakturan ca 1 miljon, jag anser inte att det är mitt ansvar att veta hur en sanering går till. Saneringsfirman har försäkrat i ett annat bolag, Måste jag stämma även dom? regressrätt??
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du i huvudsak undrar tre saker:1. Gäller rätten för dröjsmålsränta även om du stämmer försäkringsbolaget?2. Hur beräknas i så fall dröjsmålsräntan?3. Vem är ansvarig för eventuellt felaktigt utförd sanering eller reparation?Gällande dina frågor så blir det direkt avgörande vad som står i dina försäkringsvillkor och eftersom jag inte har tillgång till dessa så kan jag inte med säkerhet uttala mig kring dessa men jag ska försöka ge lite allmän information.1. Generellt sett så löper ränta på kapitalbeloppet från det att fordran förföll till betalning fram till dess betalning sker. Det krävs dock att fordringsägaren begär att få ersättning för ränta för att detta ska bli aktuellt.I ditt fall innebär detta att du ska begära ränta från försäkringsbolaget från 30 dagar efter skadetillfället fram till dess att betalning sker. Gör du detta så spelar det ingen roll att det handlar om en tvist förutsatt att inte något annat finns reglerat i försäkringsvillkoren.2. Dröjsmålsränta är som sagt något som normalt sett regleras i villkoren men för det fall att någon reglering inte finns eller om det hänvisas till räntelagen så regleras detta i räntelagens 3 och 6 §§ och det är mycket riktigt referensräntan vid var given tidpunkt med tillägg av åtta procentenheter.3. Du har i din fråga beskrivit att det är försäkringsbolaget som beställt saneringen och att denna har utförts av en tredje part. Det är därmed så att det är försäkringsbolaget som är leverantör och därmed också de som ansvarar för att arbetet är utfört på ett korrekt sätt. För det fall att något utförts felaktigt ska du reklamera detta till försäkringsbolaget som i sin tur riktar anspråk på de som utfört saneringen.Något som inte är helt ovanligt är att försäkringsbolaget istället meddelar att de kommer täcka hela eller delar av kostnaden för att exempelvis sanera och därefter låter dig välja vilken entreprenör som ska utföra arbetet. Om så är fallet så är istället du beställare och ditt anspråk ska då riktas direkt till entreprenören.Viktigt att komma ihåg är dock att det mycket väl kan finnas någon reglering i försäkringsvillkoren som innebär att något anspråk inte kan riktas direkt mot försäkringsbolaget utan att alla reklamationer och anspråk på ersättning ska riktas direkt till entreprenören.SammanfattningUtan att ha tillgång till de allmänna villkoren så kan jag inte med säkerhet svara på dina frågor. Utifrån den information som du har givit mig så verkar det som att1.du har rätt till ränta,2.räntan ska sättas till referensräntan + åtta procentenheter,3.Kravet på ersättning för felaktigt utförd sanering ska riktas till försäkringsbolagetJag vill dock understryka att jag inte tittat på villkoren varför ovanstående kan vara fel. Jag föreslår därför att du låter en av våra jurister titta på villkoren och ger dig ett svar med större säkerhet.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och om det är något som är otydligt eller om du vill komma i kontakt med våra jurister så når du mig på robert.lindstrom@lawline.se.Vänligen,

Hur beräknas räntan och vad är den uppe i?

2018-04-10 i Ränta
FRÅGA |HejMin fd ska betala 5000 kr i skadestånd till vår gemensamma son plus ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 30 september 2014 till dess betalning sker.Vilket fortfarande inte gjorts ännu.Hur mycket är räntan uppe i just Nu?Vet inte hur man räknar på det.Hälsningar
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Precis som du skriver ska ränta på skadestånd beräknas enligt 6 § räntelagen. Beräkningen gör man genom att addera referensräntan med åtta procentenheter. Referensräntan är en räntesats som motsvarar Riksbankens reporänta (även kallad styrränta) som bestäms en gång per halvår (se 9 § räntelagen). Just nu och fram till den 1 juli 2018 är referensräntan -0,50 procent. Du ska sedan lägga på åtta procentenheter. Detta innebär att just nu tickar räntan med en räntesats på 7,50 procent. Eftersom räntan i ditt fall dock har löpt under flera olika referensräntor (från den 30 september 2014) behöver man även ta hänsyn till de referensräntor som var åren 2014–2017 för att i sin tur kunna räkna ut vad räntebeloppet är uppe i.Jag rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du på ett enkelt vis kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 5000, under "ränta %" skriver du 8 och under "från och med" skriver du 140930. Under "till och med" fyller du i det datum som betalningen sker, om betalning skulle ske idag skriver du alltså 180410. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och är det som gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Skulle betalning göras idag den 10 april 2018 skulle det alltså bli 1 379 kronor i ränta. Det totala beloppet som det är uppe i just nu den 10 april 2018 är alltså 5 000 kronor + 1 379 kronor = 6 379 kronor. Till exempel på måndag den 16 april 2018 kommer räntan vara uppe i 1 385 kronor.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta

2018-02-28 i Ränta
FRÅGA |Hej!Hur räknar jag ut räntan? En person ska betala 14500 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 sept 2015. Hon har betalat in 500 kr varje månad sedan oktober 2016. Dags datum har hon betalat in 8500 kr (24/2 2018) Hon beräknas vara klar med betalningen om 12 månader.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 6 § räntelagen räknas räntan ut med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på 8 procentenheter. Det enklaste sättet att beräkna ränta på t ex ett skadestånd är att besöka Kronofogdens hemsida, som har en kalkylator där du kan mata in dina relevanta siffror och få ut den korrekta räntan. Du hittar länken här. Alltså, det du fyller i på posterna är följande: Belopp: 14 500 kr Ränta i %: 8 Från och med: 18 september 2015 Till och med: Dagens datum (Om du alltså vill få reda på räntan från och med den 16/9-15 t.o.m. dagens datum) Under rubriken "Vilken ränteberäkning vill du göra?" ska du kryssa i att du vill beräkna vanlig ränta, och att kalkylatorn ska ta hänsyn till diskonto-/referensränteändringar. Hör av dig om du har några fler frågor! Vänligen,

Ränta på skadestånd

2018-02-15 i Ränta
FRÅGA |hej! Jag har ett skadestånd på 10.000 då händelsen hände 18 maj 2017 och då vill även veta min ränta som är jämte enligt 6 § räntelagen. Och jag vill gärna få det uträknat av er hur mycket eller lite det har höjts med räntan? Tack i förhand.Skulle vara jätte snällt om ni kunde räkna ut detta.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om ränta hittas i räntelagen.Ränta på skadestånd räknas från den dag då skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 st. Räntelagen) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 st. Räntelagen).Ränta på skadeståndet är enligt 6 § räntelagen gällande referensränta plus åtta procentenheter. I dagens läge är referensräntan -0.50 och med plus åtta procentenheter hamnar räntan på 7.5 procent.Kronofogden har en ränteräknare, den hittar du här. Utifrån ditt angivna belopp och datum (18 maj 2017) fram till dagens datum är räntebeloppet 563 kr. Ditt totala belopp är således 10 563 kr.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2017-03-10 i Ränta
FRÅGA |Hej har nu fått veta att det skadestånd jag yrkade på och fick rätt till i juni -14 nu ska betalas ut månadsvis pga utmätning av lön via kronofogden. Det beslutades att det skulle bli 7400 kr + ränta men då är min fråga hur får jag reda på vilken procent räntan ligger på? I det utmätningsbeslutet som kom i Feb -17 så låg totalbeloppet på 9970 kr (10/2 -17) mvh Pettersson
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ränta hittar du i räntelagen.Ränta på skadestånd räknas från den dag skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 stycket) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 stycket).Räntan på skadeståndet är enligt 6 § gällande referensränta plus åtta procentenheter. Gällande referensränta hittar du i Riksbankens tabeller.Kronofogden har en bra snurra för att räkna på skuldräntor som även tar hänsyn till referensräntans förändring historiskt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta Lawline på 08-533 300 04 eller info@lawline.se