Beräkning av dröjsmålsränta

2016-11-23 i Ränta
FRÅGA |Hej.Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på 115.000 jämte ränta påbeloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 februari 2004 till dess betalningsker.Hur beräknar man detta?Tacksam för svar
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ränta enligt 6 § räntelagen ska beräknas måste först själva räntesatsen fastställas. Enligt 6 § är den 8 procentenheter plus referensräntan. Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken, detta står att finna i 9 § räntelagen. På grund av att referensräntan ändras så pass ofta kan det vara lite klurigt att räkna ut det totala beloppet på räntan. Mitt tips till dig är att därför använda Kronofogdens kalkylator för att få fram ett sådant exakt belopp som möjligt. Länken till den rätta sidan hittar du här. Du fyller i följande uppgifter: Belopp: 115000Ränta: 8 %Fr.o.m.: 040228T.o.m.: Dagens datum Sedan fyller du i att du vill beräkna räntan på ”vanlig ränta” och att du vill att "hänsyn ska tas till referensränteändringar" (de 8 % kommer då att adderas med korrekta referensräntan). Bocka i dessa två boxar och klicka sedan på beräkna. När jag gjorde beräkningen utifrån dina uppgifter och under förutsättning att betalning sker idag, 23 november 2016, fick jag fram följande uppgifter. Räntebelopp: 131 584 Totalt belopp: 246 584Hoppas att du fick svar på din fråga Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta på skadestånd

2016-04-28 i Ränta
FRÅGA |Hur ska jag veta vilken ränta jag ska uppge på ett skadestånd av 1500. Sen 02-2016
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränteberäkningen beror lite på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är med anledning av brott så kan du beräkna räntan 30 dagar efter att själva skadan inträffade. Men om det handlar om skadestånd som ska utges utan samband med att ett brott har begåtts, så ska räntan utgå först 30 dagar efter det att din motpart har framställt krav på ersättning (i vissa fall behöver borgenären även lägga fram utredning om dennes skäl till skadestånd, men det är inte alltid nödvändigt). Själva räntesatsen utgörs av den aktuella referensräntan adderat med åtta procentenheter. Eftersom gällande referensränta är och har varit 0,00 sedan 2015-07-01 (se här), så blir räntan alltså åtta procent på skadeståndet. Beroende på omständigheterna så ska räntan beräknas från lite olika dagar, jag kommer här ge ett exempel:Betalning ska ske 2016-01-01, betalning inkommer 2016-06-01. Ränta kan då krävas mellan 2016-01-31 och 2016-05-31.Kronofogdemyndigheten har ett utmärkt verktyg där du kan räkna ut räntan utifrån just ditt fall, se här. Om det var så att räntan på ditt skadeståndet utgick från 2016-02-01 och du betalar så att borgenären får skadeståndsbeloppet samt räntan tillhanda imorgon (2016-04-29) så beräknas räntan på följande sätt:8 % av 1500 kr = 120 kr, detta är vad du ska betala i ränta per år120/12 = 10 kr, detta är vad du ska betala i ränta per månadMellan 2016-02-01 och 2016-04-29 är det nästan tre månader, varför du ska betala nästan 30 kr i ränta (29,67 kr exakt). Stöd för räntekrav och ränteberäkning hittar du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ränteberäkning på skadestånd

2016-03-13 i Ränta
FRÅGA |Hur stor ränta på skadestånd för sexuellt ofredande ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan regleras i 6 § Räntelagen och innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Sedan 2016-01-01 så ligger referensräntan på 0 %, varför räntan på skadestånd blir 8 %. Du kan räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens räknteräknare som du hittar här.Värt att nämna är att om brottet var uppsåtligt så ska räntan beräknas från den dag skadan uppkom, 4 § femte stycket räntelagen. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ränta med anledning av uteblivet skadestånd

2015-08-13 i Ränta
FRÅGA |Renteberäkning skadestånd 10.000,- sen maj 2009?Har sökt om utbetalning igen nu, men väntar på svar. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ränteberäkningen beror på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är fråga om skadestånd som ska utges på grund av annat än att ett brott har begåtts, så kan du kräva ränta först 30 dagar efter det att du har framställt krav på ersättning och lagt fram en utredning (skäl till skadestånd, inte alltid nödvändigt). Om det är ett skadestånd till följd av att ett brott har begåtts, så kan du beräkna räntan 30 dagar efter det att själva skadan inträffade, oberoende av när du framställe krav på ersättning. Du går alltså alltid "miste om" första månadens ränta. Du kan kräva att få åtta procent adderat med referensräntan i ränta. Referensräntan fastställs två gånger per år. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent. Ex. Betalning ska ske senast 2010-01-01. Betalning inkommer 2010-12-01. Ränta kan krävas mellan 2010-01-31 och 2010-11-30. Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndighetens (KFM) ränteräknare här. Den tar hänsyn till ändringar i räntesatserna från 2009 tills i dag (fyll i rutan). Jag rekommenderar att du först skickar ett sista kravbrev och därefter ansöker om betalningsföreläggande hos KFM här om inga åtgärder vidtas från motparten. I sista hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stöd för räntekrav och ränteberäkning finner du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt juridisk text är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig. Vänligen

Ränta på skadestånd med anledning av uppsåtligt brott

2016-06-19 i Ränta
FRÅGA |Hej!Jag var i veckan målsägare vid en brottsmål rättegång gällande grov misshandel på mig & min son.Detta brott inträffade Mars år 2013 & våran advokat yrkade på en sammanlagd summa för mig & min son på 60000 & sa att ränta ska tillkomma på denna summa från et datum misshandeln inträffade.Jag var så nervös & tänkte inte på att fråga henne vad en sådan ränta ligger på & om det betalas ut tillsammans med det skadestånd vi begärt.Tacksam för svarVänliga Hälsningar
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Regler om ränta finns i räntelagen.Om domstolen ger er rätt till skadestånd så har ni rätt till ränta på skadeståndsbeloppet från den dag då skadan uppkom eftersom skadeståndet avser skada som uppkommit när ni utsattas för ett uppsåtligt brott enligt 4 § räntelagen. Beräkningen av räntan sker enligt 6 § räntelagen genom att en tar den av Riksbanken fastställda referensräntan och adderar 8 procentenheter. Referensräntan i mars 2013 var 1 % varför den totala räntan på skadeståndet blir 9 %. Hur mycket pengar det blir beror på när ni utsattes för misshandeln, vilken dag personen ska betala samt vilket beloppet domstolen fastställer. Kronofogden har ett bra verktyg för att beräkna skuldränta som ni når här. Räntan ska betalas i samband med att skadeståndet ska betalas. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta pga. skadestånd

2016-03-15 i Ränta
FRÅGA |Vad blir räntan och totala summan för ett skadestånd på 8700 kr? Ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 5 sep 2014 till 31 mar 2016?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan i enlighet med 6 § Räntelagen innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång per halvår enligt 9 § Räntelagen. 2014-07-01 så låg referensräntan på 1 %, varför räntan på skadestånd blir 9 % (8+1 =9). Du kan, om du vill kontrollera min beräkning, själv räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens ränteräknare som du hittar här.Ditt totala belopp du bör få ut är således: 9931kr.Räntan är således totalt på: 1231krJag hoppas du fick svar på din fråga,Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Beräkning av ränta på skadestånd för uppsåtligt brott

2016-01-24 i Ränta
FRÅGA |Hej. Hur mycket ränta betalar man från 1 april 2015 till 20 februari 2016.( skadestånd för olaga hot)
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Beräkningen av räntan ska ske enligt 6 § räntelagen (1975:635) (RänteL) genom att ta den av Riksbanken bestämda referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 2015-01-01 har referensräntan legat på 0 %, vilket innebär att räntan för skadeståndet blir 8 %. Olaga hot är ett uppsåtligt brott och räntan ska därmed räknas från den dag skadan uppkom.Du har inte angett skadeståndets storlek, men du kan själv räkna ut räntan på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Med vänliga hälsningar

Ränteberäkning avseende skadestånd

2015-07-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! För några år sen blev jag utsatt för bedrägeri på Tradera. Tingsrätten dömde personen till skadestånd på 4500 kr jämte ränta från 23/12-2012 fram tills att pengarna är utbetalda. Hur fungerar det här med ränta undrar jag?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ränteberäkningen går till.Ränteberäkning Underlag för ränteberäkningen är skadeståndsbeloppet 4 500 kronor. I ditt fall finns ingen avtalad ränta i förväg varefter beräkningen görs enligt lag, räntelagen (1975:635). Räntan fastställs genom referensräntan adderat med åtta procentenheter, 4 och 6 §§ räntelagen.Referensräntan fastställs två gånger per år, 9 § räntelagen. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.Räntesatsen i ditt fall 4 500 kronor jämte ränta innebär därmed att åtta procent ska späs på skadeståndsbeloppet. Ränta beräknas per år. 4 500 x 0,08 = 360 kronor per år. Det innebär att du får 30 kronor i ränta för varje månad som löper från den 23 december 2012 fram tills betalning till fullo har skett. Du har fram tills i dag rätt till ränta motsvarande ett belopp strax över 1 000 kronor. Ränta betalas ut enligt den aktuella procentsatsen. Om referensräntan höjs, och skadeståndet ännu inte till fullo är utbetalt, kommer räntesatsen att höjas för resterande belopp som återstår.Kronofogdemyndigheten har ett verktyg som underlättar för privatpersoner att räkna ut ränta. Du fyller i ränta, skuldperiod, vanlig ränta samt att hänsyn ska tas till förändringar i ränteberäkningen. Du hittar det här.Du hittar räntelagen här.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,