Dröjsmålsränta

2012-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Tänkte fråga vad räntan blir enligt paragraf 6, på ett skadestånd mellan augusti 2011- april 2012.. Hur mycket blir det i slutändan? /Helena
|Hejsan! Tack för din fråga. För ränta ska utgå enligt 6 § Räntelagen ska skadeståndet ha uppstått och vara förfallen till betalning. I sådana fall utgår s.k dröjsmålsränta tills betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår årligen med gällande referensränta plus åtta procentenheter(https://lagen.nu/1975:635). Referensräntan var enligt Riksbanken 2 % under förra halvåret och likaså detta halvår. Således är den totala räntan 10 % (8+2). Den beräknas årsvis genom att beräkna 10 % av skadeståndsbeloppet. Därefter kan t.ex månadsräntan beräknas genom att dela räntebeloppet(10 % av skadeståndsbeloppet) med 12 mån.

Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelagen

2011-03-27 i Ränta
FRÅGA |Hej, jag har ett domstolsbeslut som lyder så här: Förpliktande för ----- att solidariskt betala skadestånd till ----- med 1800 kr avseende erlagd köpeskilling jämte ränta enligt 4 och 6 § § räntelagen från den 26 juni 2009 till dess betalning sker. Hur räknar jag ut räntan på beloppet 1800:- enligt paragraf 4 och 6? Tacksam för svar
Jimmy Mikaelsson |Hej! 4 § Räntelagen (RänteL) (https://lagen.nu/1975:635), anger från vilken tidpunkt ränta ska börja utgå i olika fall. Av domen framgår dock att ränta ska utgå från den 26 juni 2009. 6 § RänteL anger hur räntan ska räknas. Den räknas den med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter och ränta utgår inte på ränta vid legal dröjsmålsränta. Det totala räntebeloppet, enligt 6 § Räntelagen, för en fordran på 1 800 kr, räknat för perioden 2009-06-26 – 2011-03-27 är: 273 kr. Nedan redovisar jag två olika metoder för att beräkna ränta, om du är intresserad att veta hur du går tillväga för att göra det själv. Ett enkelt sätt att beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida. (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html ). Där fyller du i beloppet din fordran är på, anger ränta ( Ska ränta beräknas enligt 6 § Räntelagen anger du 8 procentenheter), samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för. Därefter kryssar du i ”vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar du sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL. Resultatet blir då: 273,33 kr. För att räkna räntan manuellt använder du dig av formeln: ((Referensränta + 8 procentenheter) * Fordran) / (Hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = Räntebelopp Referensräntan fastställs för varje halvår. Ska du räkna ut räntan manuellt, måste varje tidsperiod med en viss referensränta därför beräknas för sig. Vilken referensränta som har gällt för olika tidsperioder finns att se på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Vid legal dröjsmålsränta, räknas inte ränta på ränta. Därför räknar du alltid ränta på det beloppet fordran från början var på (i ditt fall 1 800). När du har räknat ut räntebeloppen för varje tidsperiod, summerar du sedan ihop dessa räntebelopp för att få fram det totala räntebeloppet. 2009-06-26 – 2009-06-30 (Referensränta: 2,0%) Uträkning: (10%x1 800)/73 = 2,5 kr 2009-07-01 – 2009-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2010-01-01 – 2010-06-30 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2010-07-01 – 2010-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2011-01-01 – 2011-03-31 (Referensränta: 1,5%) Uträkning: (9,5%x1 800)/4 = 42,75 kr För enkelhetens skull valde jag att räkna ränta fram till 2011-03-31. Detta gjorde jag för att få den sista tidsperioden att bli 3 hela månader. (3 månader är en fjärdedel av ett år. På så sätt blev nämnaren i slutet av uträkningen 4) 2,5 + 76,5 + 76,5 + 76,5 + 42,75 = 274,75 Total ränta för perioden 2009-06-26 – 2011-03-31 blir alltså: 275 kr. Med vänliga hälsningar

Ränta på skadestånd

2011-03-12 i Ränta
FRÅGA |hej jag fick papper om att driva in mitt skadestånd genom kronofogogden efter en misshandel 1 juli 2009 med ränta enligt paragraf 6 enligt räntelagen räntan är fram tills utbetalningsker domen lades kan ni hjälpa mig med uträkningen skadeståndet är 5900
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills 2011-03-14, att uppgå till 867.46 kr på det givna beloppet. Vänligen,

Ränta enligt 6 § räntelagen

2011-02-20 i Ränta
FRÅGA |Hej.har efter en dom i tingsrätten blivit tilldelad ränta på 165000 tusen kronor från 1 mars 2003 fram till nu enligt räntelagen 4 och 6 § (1975:635) Hur mycket blir det tro??
Jimmy Mikaelsson |Hej! Jag gör antagandet att fordran din motpart enligt domen ska betala ränta på, enligt 4 och 6 §§ är på 165 000 kr. ( I din fråga hade du skrivit 165 000 tusen kronor, vilket är 165 miljoner kr. Menade du 165 miljoner kr. kan du multiplicera det totala räntebeloppet jag har angett med 1000) 4 § Räntelagen (RänteL) (https://lagen.nu/1975:635), anger från vilken tid ränta ska börja utgå i olika fall. I ditt fall gör jag dock antagandet att tingsrätten har förpliktat din motpart att utge ränta fr.o.m. den 1 mars 2003, tills betalning sker (jag har för enkelhetens skull dock i detta svar, räknat ränta från den 1 mars 2003 till den 20 februari 2011.). 6 § RänteL anger hur räntan ska räknas. Normalt räknas den med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter och normalt utgår inte ränta på ränta vid legal dröjsmålsränta. Det totala räntebeloppet, enligt 6 § Räntelagen, för en fordran på 165 000 kr, räknat för perioden 2003-03-01 – 2011-02-20 är: 135 827 kr. Det totala räntebeloppet din motpart ska utge är alltså 135 827 kr. Nedan redovisar jag två olika metoder för att beräkna ränta, om du är intresserad att veta hur du går tillväga för att göra det. Ett enkelt sätt att beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida. (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html). (Jag använde mig av denna tjänsten nu, för att räkna ut ditt totala räntebelopp) Där fyller du i beloppet din fordran är på, anger ränta ( Ska ränta beräknas enligt 6 § Räntelagen anger du 8 procentenheter), samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för. Därefter kryssar du i ”vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar du sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL. Resultatet blir då: 135 827 kr. För att räkna räntan manuellt använder du dig av formeln: ((Referensränta + 8 procentenheter) * Fordran) / (Hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = Räntebelopp Referensräntan fastställs för varje halvår. Ska du räkna ut räntan manuellt, måste varje tidsperiod med en viss ränta därför beräknas för sig. Vilken referensränta som har gällt för olika tidsperioder finns att se på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Nedan redovisar jag hur du manuellt räknar ut räntan för de två första tidsperioderna. Vid legal dröjsmålsränta, räknas inte ränta på ränta. Därför räknar du alltid ränta på det beloppet fordran från början var på (I ditt fall 165 000). När du har räknat ut räntebeloppen för varje tidsperiod, summerar du sedan ihop dessa räntebelopp för att få fram det totala räntebeloppet. 2003-03-01 – 2003-06-30 (Referensränta: 4,0%) Uträkning: (12%*165 000)/3 = 6600 kr 2003-07-01 – 2003-12-31 (Referensränta: 3,0%) Uträkning: (11%*165 000)/2 = 9075 kr o.s.v. Räknar du ut räntebeloppen för varje tidsperiod och summerar ihop dem kommer du att få samma resultat som med kronofogdemyndighetens tjänst. D.v.s. 135 827 kr. Med vänliga hälsningar

Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelag (1975:635).

2012-03-07 i Ränta
FRÅGA |Hej! Hur räknar man? Efter domslutet är en person skyldig mig att betala 13299kr och skyldig min man 8527kr och ränta enlig § 6 räntelagen (1975:635) från den 6 feb 2011. och om man ska räkna fram till 27april 2012 Snälla kan ni räkna upp och förklara på lätt sätt? Tack för hjälpen mvh anette
Henrik Vinge |Hej! I 6 § Räntelag (1975:635) (https://lagen.nu/1975:635) anges att räntan ska beräknas till den vid varje tillfälle gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Referensräntan fastslås halvårsvis och publiceras här: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ Formeln blir alltså: (13299 x (referensräntan + 8))^tiden. Eftersom referensräntan förändras kan det bli en ganska komplicerad beräkning. På den här sidan finns ett bra formulär som hjälper http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Efter att ha använt formuläret ovan får jag svaret att skulden till dig kommer att landa på 14905 kronor och den till din man på 9557 kronor. Totalt 24467 kronor (Jag fyllde i summorna och tidsrymden som du angivigt i frågan. Sen skrev jag ”8” i räntefältet eftersom den lägger till referensräntan själv. Sist klickade jag i ”Vanlig ränta” och ”Hänsyn ska tas till diskonto/ränteförändringar”). Hoppas det klarnade! Vänliga hälsningar,

Ränta på skadestånd

2011-03-26 i Ränta
FRÅGA |Jag skulle vilja ha hjälp att räkna ut hur mycket jag ska betala i skadestånd inkl ränta, det är två belopp, ett på 5000 och ett på 8000. Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, För att kunna räkna ut den aktuella räntan på ett skadestånd måste man, utöver de uppgifter du hittills givit, veta mellan vilken tidsperiod som räntan skall beräknas och vilken räntesats alternativt lagregel som räntan skall beräknas enligt. Du är varmt välkommen att komplettera din fråga med dessa uppgifter genom en ny fråga. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2011-03-05 i Ränta
FRÅGA |Hej. Jag vill ha hjälp med att räkna ut räntan på ett skadestånd på 4900:- från 9:e oktober 2008 fram till idag 2011-02-28 enligt §6 i räntelagen (1975:635) Tacksam för hjälp.
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills 2011-02-28, att uppgå till 1084.26 kr på det givna beloppet. Vänligen,

Ränta på skadestånd

2011-02-07 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha hjälp att räkna ut räntan på ett skadestånd. Skadeståndet är 5000 kronor, och räntan ska betalas från och med 2010-05-28. Hur gör man uträkningen? Och vad blir räntebeloppet om de betalar idag? Mvh
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt mina beräkningar kommer räntan, fram tills idag, att uppgå till 39.86 kr på det givna beloppet. Vänligen,