Ränta på skadestånd

2010-12-27 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag har ett skadestånd som ska utges till mig på 5620 kr med jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2010 till dess betalning sker. Hur mycket kommer jag att få i ränta? Detta gäller misshandel.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 § räntelagen beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken. Dessa beslut hittar du via Riksbankens hemsida, se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Ränta på ränta utgår inte när det gäller dröjsmålsränta. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan adderar du dem. Genom en tjänst på kronofogdemyndighetens hemsida kan du få hjälp med beräkningen, se http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h. Enligt min beräkning uppgår räntan fram till dagens datum till 818.13 kr. Vänligen,

Ränta på skadestånd på grund av misshandel

2010-05-22 i Ränta
FRÅGA |hej jag fick papper om att driva in mitt skadestånd genom kronogogden efter en misshandel 1/8-2009 med ränta enligt paragraf 6 enligt räntelagen räntan är fram tills utbetalningsker domen lades 20/4-2010 kan ni hjälpa mig med uträkningen
Lina Radovic |Beroende på när skadeståndet betalas så kommer räntan att variera. Om vi säger att skadeståndet skall betalas nu i maj månad så skall den skadeståndsskyldige betala det betlopp som domstolen dömt ut samt ränta enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 Enligt 6 § räntelagen skall ränta betalas enligt den räntefot som motsvarar referensräntan det aktuella året. Referensrätan enligt riksbanken är 0,50 % 2010 och var på samma nivå i fjol(2009). Dessutom görs ett tillägg med 8%. Om skadeståndet betalas i maj har du rätt till ränta för 9 månader, dvs. från det datum du blev misshandlad. Uträkningen sker på följande sätt. Årsränta 8,5 procent, meneftersom det inte har gått ett år från misshandeln i maj så görs uträkningen på följande sätt. 8,5/12*9=6,37 Du har rätt till skadestånd på det utdömda beloppet samt 6,37 i ränta på beloppet.

Ränta enl räntelagen

2010-02-28 i Ränta
FRÅGA |Hej! Enligt domslut skulle min dotter få ersättning på 9000,- kr jämte ränta enligt 6 § från den 1 juli 2008 till dess betalning sker. Nu vill vi skicka in blanketten till Kronofogden för indrivning och vet inte hur vi skall fylla i blanketten. Hur kan vi räkna ut ränta? Är den 8 %? Hur räknar vi period när det står "tills betalning sker"? Tacksam för hjälp!
Niklas Karlsson |Hej! 6 § Räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635#P6 använder sig av Riksbankens referensränta. Referensräntan hittar ni här: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Det är viktigt att komma ihåg att man inte får ränta på ränta enl. 6 § räntelagen, utan man får bara ränta på sin ursprungliga fordran. Ränta 1/7-08 - 28/2-10: 1/7-08 - 31/12-08: 9000*(0,045+8)/2=562,5 1/1-09 - 30/6- 09: 9000*(0,02+8)/2=450 1/7-09 - 31/12-09: 9000*(0,005+8)/2=382,5 1/1-10 - 28/2- 10: 9000*(0,005+8)/(365/59)=123,66 Fordran+ränta: 9000+562,5+450+382,5+123,66= 10518,66 Kr. Mvh

Ränta på skadestånd vid brott

2010-01-19 i Ränta
FRÅGA |Hejsan! Hur räknar man ut räntan på 6000 kronor ? Jag blev misshandlad 26april 2008, och gärningsmannen har betalat allt utan räntan. Tack på förhand
Martin Fridh |Hej, På fordringar som uppkommit på grund av brott tillämpas Räntelagen (1975:635). Enligt huvudregeln i 2 § angiven lag skall ränta utgå från den dag som fordringen är förfallen till betalning. I 4 § finns dock ett undantag vad det gäller fordringar på grund av brott. Sådanda fordringar skall beläggas med ränta från den dag skadan uppkom, se https://lagen.nu/1975:635#P4S5 Räntesatsen är den gällande referensräntan som går att se här http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 plus 8 procentenheter enligt 9 §. Du har alltså rätt till ränta från och med den 26 April 2008 och framåt Med vänliga hälsningar

Ränta på skadestånd

2010-12-09 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag har ett skadestånd som ska utges till mig på 7 300 kr med jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2010 till dess betalning sker. Hur stor är räntan idag och hur räknar man ut det? Det gäller ett olaga hot.
Mathias Gunnervald |Hej,?? Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden finner du genom på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.?? En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Enligt min beräkning kommer räntan uppgå till 555.00 kr om den belöper tills idag.?? Vänligen,

Skadestånd och ränta

2010-04-27 i Ränta
FRÅGA |Person är ålagd att betala skadestånd (pga misshandelsdom)"med 8240 kr jämte ränta på beloppet enligt 6° räntelagen från den 25 maj 2008 till dess betalning sker". Om betalning sker 3 maj 2010 hur mycket ska då betalas?
Tor |Hej. Ränta för uppsåtligt brott skall enligt 4 § 5 st betalas från den dag skadan uppkom se här https://lagen.nu/1975:635 . I ditt fall antar jag att det är den 25 maj 2008. Ränta enligt 6 § räntelagen skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter. (Detta om det inte rör sig om skadestånd vid personskador av vilka förmåner ska avräknas). Referensräntan vid tillfället 25 maj 2008 var 4% och lite mindre än ett 2 år har gått. Uträkningen blir som följer: 4%+8%= 12%. 1.12 x 8240kr = 9228.8. nu har 343 dagar av det nya året gått. (12 % /365) x 343 x 9228.8 = 10 268kr Om mina beräkningar är korrekt ska ett belopp på 10.268kr betalas. Men detta är inte en summa som du kommer behöva räkna ut själv utan detta tror jag du borde du kunna få hjälp av domstolen att räkna ut. Du kan även gå in på kronofogdens hemsida och själv räkna ut. Beloppet där stämmer inte helt överrens med min uträkning. http://kronofogden.se/sjalvbetjaning/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.html MVH

Ränta på skadestånd

2010-02-24 i Ränta
FRÅGA |Hej.Jag blev dömd till skadestånd på 24900 för misshandel.Gjorde en avbelningplan som jag skött perfekt o skulden är nu betald.offret kontaktade mig o ville ha ränta,har inte inte fått nogot krav,ska jag betala ränta ändå?MVH C
Natalie Lindgren |Hej, I fråga om skadestånd utdömt i samband med brott löper även en ränta på det utömda beloppet. Räntan börjar löpa från och med den dag brottet inträffade. Du kan dessvärre inte lita på att krav ska framföras för att du ska bli skyldig att betala, utan du får hålla reda på själv hur stort kravet är. Ett tips är att du går in på den här länken http://kronofogden.se/sjalvbetjaning/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.html för att få hjälp med att räkna ut räntan som löper på skadeståndet. Med vänlig hälsning

Ränta på skadestånd

2009-12-10 i Ränta
FRÅGA |Jag ska betala 15 976 kr + räna på beloppet enligt räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2008 tills den blir betald. Jag räknar med att betala detta den 24 dec 2009. vad ska ja då betala...Tack på förhandMvh Roy
Josefina Blom |Hej,Förutsatt att det är ränta enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs för varje halvår genom beslut av riksbanken, detta enligt 9 § Räntelagen. Tabell över referensräntan över tiden hittar du här . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.Att räkna ut hur högt skadeståndet jämte ränta kommer att bli gör du lättast (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.htm).Enligt min beräkning kommer du betala 19 175,19 kr.Vänligen,