Anhörigersättning vid personskada som lett till döden

2014-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I ett uppmärksammat mål som pågår nu så har anhöriga till en avliden person krävt skadestånd. Dessa anhöriga är offrets barn, sambo, syskon och föräldrar. Skadeståndslagen (5:2 st 2) säger att endast personer som är berättigade till underhåll eller på annat sätt är berroende av den avlidnes försörjning ska få skadestånd. Dessa är ju barnen och sambon. Varför kan då de andra söka skadestånd?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Enligt 5:2 skadeståndslagen ska det när personskada lett till döden betalas ersättning för:1. Begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet,2. förlust av underhåll,3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.Vad du skriver står i 5:2 2 st och gäller bara för p. 2 (förlust av underhåll). Detta kan bara ges till de efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom/henne för sin försörjning.Ifall man inte uppnår vad som står i 5:2 2 st kan man alltså inte få skadestånd för förlust av underhåll, men man kan ändå få för begravningskostnad (p. 1) och personskada (p. 3). Exempel på personskada kan vara att en som stod den avlidne särskilt nära drabbats av psykisk chock pga dödsfallet. En som stod den avlidne särskilt nära kan t ex vara: make, sambo, barn, föräldrar och syskon.Med vänliga hälsningar,

Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,

Kränkningsersättning vid tillgreppsbrott

2013-10-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag som brottsoffer får upprättelse när min cykel har stulits? Har jag rätt till kränkningsersättning, eftersom jag känner att brottet är kränkande mot mig som person och integritet? Tack för svar!
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga.Du är inte berättigad kränkningsersättning vid egendomsbrott. Du har däremot givetvis rätt till ersättning för cykeln som sådan. Vänligen,

Ang. enskilt anspråk med anledning av brott

2013-05-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min fråga är ganska invecklad men ska försöka fatta mig kort. Det är så att jag ska in på en huvudförhandling nu i juni månad då jag förra året anmälde min expojkvän för bedrägeri. I början på förra året tog han, helt utan min vetskap, lån hos olika kreditbolag. Sammanlagt är det lån tagna hos 5 bolag och hela summan sammanlagt är strax över 252.000 kronor. För att ta dessa lån, använde min expojkvän sig av mina privatuppgifter såsom kopierade mitt körkort, förfalskade min namnteckning och letade upp mina inkomstuppgifter. Mina frågor nu: Kan jag begära skadestånd för sveda och värk?? Och skulle jag behöva en advokat till huvudförhandlingen? Den åklagare som fått fallet och som anser att min expojkvän kommer bli dömd då jag hade nog med bevis mot honom, säger att advokat inte behövs. Jag får en åklagare som för min talan.. Hoppas ni kan svara på mina frågor. Snart, då huvudförhandlingsdatum är satt den 13 juni. Tack på förhand...
Essie Malkoc |Hej, och tack för din fråga. Då det framkommer i din fråga om att åklagaren kommer föra din talan med anledning av ditt enskilda anspråk så behöver du inte anlita en advokat till huvudförhandlingen. När man blir utsatt för ett brott, har målsäganden i det här fallet är målsäganden du själv rätt att med hjälp av åklagaren yrka på enskilt anspråk i samband med åtal för brott, se kap. 22:1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Du har redan anmält ditt anspråk till förundersökningsledaren/ åklagaren som har sagt att ditt enskilda anspråk till följd av aktuellt åtal kommer att tas upp i samband med huvudförhandlingen, se 22:2 1 st § RB. Skulle rätten finna att ditt enskilda anspråk utgör en väsentlig olägenhet för brottmålet, kan rätten besluta om att ditt anspråk kommer handläggas som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, 22:5 § RB. Även om den tilltalades gärning inte är straffbar, kan talan om enskilt anspråk prövas i samband med aktuellt åtal, 22:7 § RB. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du följdfrågor i ärendet eller andra juridiska funderingar är du välkommen att kontakta oss igen. Bästa hälsningar,

Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning

Skadestånd vid ren förmögenhetsskada

2013-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Blev utsatt för bedgrägeri (lägenhetsuthyrning) ett par månader sedan och nu har polisen begärt in papper och ersättningsansökan och jag undrar lite vad man kan få i ersättning förutom det exakta belopp som jag betalade (och de extra kostnader som uppstod i kring)? Alltså kan man ansöka ersättning för sveda och värk? Undrar då jag är sjukskriven pga av stressproblematik, ångestrelaterade problem odyl och denna upplevelse triggade mig självfallet och jag var ett vrak efter detta. Tar man till hänsyn individuella problem eller är det antingen eller? Tacksam för svar.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Det korta svaret är nej. Du kan inte få ersättning för sveda och värk. Du har lidit en ren förmögenhetsskada och du får då bara ersättning för ekonomisk förlust enligt skadeståndslagen 2 kap. 2§. Ersättning för sveda och värk utgår bara vid personskada, och man tar då hänsyn till individuella problem. Det ska tilläggas att du inte heller kan få skadestånd för kränkning. Vänligen,

Ersättningsposter vid enskilt anspråk med anledning av brott

2013-07-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Vår granne startade en eld på sin balkong som spred sig till taket på hyreshuset vi bodde i. Två av våra katter dog och en intensivvårdades på djursjukhus i flera dygn o överlevde. Grannen står nu åtalad för allmänfarlig vårdslöshet. Ingen kan riktigt svara på hur jag kan rikta mina ersättningskrav mot personen som åsamkat oss detta. Mitt försäkringsbolag gör det inte. Vi är genom katterna upptagna i anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet. Stämmer det att jag kan rikta skadeståndskrav mot den åtalade i den förestående rättegången? Vad är rimligt att ta med i skadeståndskravet förutom veterinärkostnader? Kan jag ta med transportkostnader (taxi, hyrbilskostnader), min självrisk, o förlorad arbetsinkomst o hur är det med psykiskt lidande? Otroligt tacksam för svar i denna jobbiga och mycket förvirrade tid!
Hugo Westerlund |Hej!Tack för din fråga.Det är korrekt uppfattat att du kan rikta krav mot den åtalade i den kommande rättegången. Eftersom du har lidit skada på grund av den tilltalades brottsliga gärning har du en rätt till skadestånd. I regel handläggs brottmålet och det enskilda anspråket tillsammans.Frågan är dock vad som kan ersättas. Skada på djur klassas som sakskada. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Veterinärkostnader kan klassas som reparationskostnader. Transportkostnaderna kan hänföras under annan kostnad till följd av skadan. Vidare kan den förlorade arbetsinkomsten ersättas som inkomstförlust. Däremot ersätts inte psykiskt lidande som är en följd av sakskada.Vänligen,

Skadestånd vid misshandel - okänd gärningsman

2013-05-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Förra året blev jag misshandlad. Åklagaren har lagt ner allt på grund av att bevis saknades, fast jag hade vittne. Jag mår dåligt psykiskt av detta, vågar inte åka till stan, vågar inte gå ut på gatan i stan eller på krogen. Är rädd att möta hon som har misshandlat mig, hon hotar mig att jag ska inte visa mig på stan. Jag vill ha skadestånd för min hälsa, kan man få det fast de har lagt ner allt? Isf från vem?
Per Englund |Hej! Din situation är besvärlig eftersom ingen har dömts för misshandeln. Om det inte finns någon gärningsman finns heller ingen att rikta skadeståndsanspråk mot. Det är därför tveksamt om domstolen kan fastställa en skadeståndsskyldighet gentemot någon som inte dömts för gärningen som skadat dig. Som jag uppfattat det finns det däremot två andra lösningar. Det kanske enklaste sättet är om du kan få ut pengar från en försäkring, vilket givetvis förutsätter att du har tecknat en sådan. Ett tredje alternativ är att få ut brottsofferersättning från Brottsoffermyndigheten. I vissa fall där gärningsmannen till en misshandel är okänd finns det möjlighet att få ersättning från staten för personskada. Enligt 2 § brottsskadelagen (https://lagen.nu/1978:413)  kan ersättning utgå både för fysiska personskador och ideella skador, dvs. vid kränkning och liknande. Mer information om hur du ansöker om brottsofferersättning finns på Brottsoffermyndighetens hemsida (http://www.brottsoffermyndigheten.se/lattlast/brottsskadeersattning-fran-brottsoffermyndigheten). Lycka till!