Skadeståndsansvar för barn med utvecklingsstörning

2017-11-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Har en son på 10 år med diagnosen ADHD och han har i affekt förstört en cykelhjälm för en klasskamrat. Föräldrarna till det barnet vänder sig nu till oss och önskar ersättning för cykelhjälmen. Skadan skedde i skolan på en rast och skolan är väl medveten om vårt barns problematik. Själva saken är den att när ett barn med ADHD gör något i affekt så kan de inte kontrollera vad de gör (speciellt inte i ung ålder) och min undran är ju således om vi skulle kunna ses som ersättningsskyldiga i ett sånt läge?Sonen har tidigare haft en personlig resurs som följt honom hela dagen men den här terminen har man valt att ta bort den. När sonen hade en resurs så hade han inte de problemen att han hamnade i affekt men nu har problemen ökat.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets skadeståndsskyldighet Om ett barn orsakat en sakskada är huvudregeln att barnet ska ersätta den skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). I en sådan skadeståndsbedömning tas hänsyn till barnets ålder, riskinsikt etc. En utvecklingsstörning som du förklarar den kan tas in i denna bedömningen. Kan det bevisas att barnet inte kan kontrollera sina handlingar samt inte förstår konsekvensen av det kan det tas hänsyn till i rimlig mån och i vissa fall innebära att skadestånd utesluts. Se till exempel NJA 1977 s 186 där Högsta domstolen fann att en treårig som orsakat skada på ett annan barn under lek inte hade tillräcklig riskinsikt för att anses skadeståndsskyldig. Ditt barn är 10 år, vilket kan anses vara en ålder där viss riskinsyn och konsekvensmedvetande bör finnas. Vid 12 års ålder bedöms ett barn kunna ta vissa egna beslut i familjerättsliga sammanhang exempelvis. Jag är inte sakkunnig i hur ADHD påverkar barn i denna åldern, men vet att det kan vara väldigt individuellt. Som sagt tas det in i bedömningen och kan påverka graden av skadestånd. Föräldrarnas skadeståndsansvar vid brott Om barn har orsakat skada p.g.a. brott är föräldrarna skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 § Skadeståndslagen). Detta faller under skadegörelse oberoende av riskinsikten (12 kap. 2 § brottsbalken). Om barnet anses skyldig till detta blir alltså föräldrarna gemensamt skyldiga att ersätta skadan.Skolans skadeståndsansvarI frågan nämner du att skolan tidigare beviljat resurs men som på senare tid inte ansetts vara behövligt. Skolan har ett ansvar att ha uppsikt över barnen under skoltid och kan bli skadeståndsansvariga vid försummelse/vårdslöshet (3 kap. 2 § Skadeståndslagen). Ett rimligt argument från skolans sida är att skolan inte kan ha perfekt uppsikt över alla barnen hela tiden. I ditt fall däremot har en resurs funnits på plats tidigare, och när de dragit in på denna resursen har skada uppkommit. Om du kan visa på att inga liknande händelser skedde under uppsikten av resursen anser jag att skolan i sitt beslut att ta bort resurser har varit med att orsaka denna skadan. Jag råder dig att kontakta skolan och berätta din upplevelse av hur de underlåtit att erhålla tillräcklig uppsikt genom att ta bort resursen. Det är även möjligt att skolan har en försäkring som täcker denna typ av skada.Andra alternativUtöver att undersöka om inte skolan har en försäkring som täcker skadan råder jag dig att kontakta föräldrarna och försök förklara ert barns svårigheter. Kanske anser dem då att skolan brustit i sin uppsikt och ni tillsammans kan klaga till skolan och hävda att de ska ersätta skadan. Däremot är svaret på din fråga om ni kan anses behöva stå för skadan, Ja. Både i fall man kan hävda brott samt när ett barn orsakat sakskada, med då hänsyn till ålder och riskinsikt. Detta hindrar inte att du tillsammans med förälderns till barnet vars hjälm skadats kommer överens. Ni kan förlikas, gå halva vägen var. Föreslå att ni står för halva skadan men att skolan bör stå för andra halvan exempelvis. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Trafikförsäkring och barns skadeståndsansvar

2017-10-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Vid olovlig körning och tillåtelse av olovlig körning med påföljd trafikolycka, klassificerad som vållande till trafikolycka (krock med träd) betalar inte försäkring.Vem betalar skadan?Borde inte inblandade jämka/dela på kostnader? Vårdnadshavare till den som orsakade olyckan vill inte inte bli delaktig i verkstadskostnader pga att personen inte är straffmyndig. Är juridisk hjälp lönsam i detta fall?Mvh Ch
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadeersättningFrån din berättelse så gör jag antagandet att skadorna på bilen uppstod vid en singelolycka, alltså utan påverkan av något annat fordon eller någon annan aktör. I dessa fall så täcker inte Trafikförsäkringen kostnaderna för skadorna på den egna bilen, precis som du säger. Istället blir frågan om bilen är täckt av en vagnskadeförsäkring.VagnskadeförsäkringVanligt är att vagnskadeförsäkringar innehåller begränsningar när bilen förts av någon som saknar giltigt körkort. Dessa begränsningar tillämpas dock med en avvägning av vad som är skäligt, dvs om ägaren av bilen inte kunnat påverka att bilen kördes av en person utan körkort så är inte en full nedsättning av ersättningen skälig.SkadeståndOm ingen försäkring finns, så är en möjlighet till ersättning att kräva skadestånd från den som har orsakat skadan. Jag har svårt att avgöra, utifrån frågan, vad den som orsakat olyckan har för relation till ägaren av den skadade bilen, men jag tolkar det som att det inte rör sig om ett familjeförhållande, dvs att den som kört in bilen i ett träd inte är barn till ägaren av bilen. Enligt svensk rätt kan även barn bli skadeståndsskyldiga för sina handlingar, enligt 2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Beroende på barnets ålder görs olika bedömningar av detta ansvar. Eftersom att det rör sig om ett brott så kan även ansvar för den som är både förälder och vårdnadshavare aktualiseras, 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Detta ansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande 8 960kr) för varje skadehändelse. Juridisk hjälpHuruvida juridisk hjälp är lönsamt i detta fallet beror förmodligen rent praktiskt på vilka kostnader det rör sig om, om det är värt besväret. Rent principiellt så har du ju rätt att kräva skadestånd om någon vållat skada på din egendom.Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Skadeståndsansvar gällande utvecklingsstört barn?

2017-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,jag var på skolan för att hämta min dotter då en elev sprang förbi och kastade min cykelhjälm, som låg på ett bord i marken. I hjälmen så låg mina nyinköpta solglasögon till ett värde av ca: 2000SEK, Dessa flög i marken och gick söder totalt.Det som hör till saken är att detta barn har en utvecklingsstörning och inte förstår värdet av saker. (enligt elevens pappa)Jag pratade med pappan, men han visade inget som helst intresse av att ersätta, utan hänvisade till skolans förskärning. Enligt rektorn så ersätter inte skolan ärenden som detta.Frågan är nu: Vem är det som har skadeståndsskyldighet här? Eller ska jag bara acceptera att mina solglasögon kastats i marken?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kan se fem tänkbara sätt att få din sakskada ersatt.Barnets vållandeOm ett barn vållat en sakskada är det enligt huvudregel skyldigt att ersätta skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Här tas dock mycket hänsyn till barnets ålder, riskinsikt och typiskt sett sådant som utvecklingsstörningar. Om pappans påstående stämmer kan alltså barnet inte hållas skadeståndsskyldigt om det konstateras att utvecklingsstörningen orsakar att barnet inte kan bedöma risken i sina gärningar. Ingenting är svart och vitt utan det kan finnas faktorer som talar för eller emot.Belysande praxis finns i NJA 1977 s. 186 där högsta domstolen fann att en treåring som orsakat ett annat barn skada vid lek inte hade riskinsikt nog att bedömas som skadeståndsskyldig.Skolans vållandeSkolan kan hållas ansvarig för dålig uppsikt över vad barnen håller på med (3 kap. 2 §). Det krävs enligt paragrafen försummelse och skolan lär kunna argumentera för att det är omöjligt att övervaka exakt vad barnen gör i varje stund. Det kan fortfarande vara värt att försöka kontakta skolan igen och hänvisa till detta. Skolans försäkringsbolagOm inte annat så kan du be dem kolla med sitt försäkringsbolag om detta täcks.Föräldrarnas ansvar vid brottOm ett barn orsakar annan sakskada genom brott är föräldrarna i princip alltid skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 §). Undantagen gäller endast vissa fall för tonåringar som inte har kontakt med sina föräldrar eller dylikt. Skadegörelse är brottsligt enligt 12 kap. 2 § brottsbalken oberoende av riskinsikt. Om barnet anses skyldig till detta blir alltså föräldrarna gemensamt skyldiga att ersätta skadan.Föräldrarnas försäkringKolla även med föräldrarna vad de har för försäkringsmöjligheter. Det kan dels täcka deras eventuella skadeståndsansvar enligt ovan förda resonemang, dels täcka övriga former av olyckor genom t.ex. drulleförsäkring.Möjliga åtgärderSkriv till föräldrarna och till skolan och se vad du kan åstadkomma. Jag kan tänka mig att skadeståndsansvar pga brott för föräldrarna eller deras försäkring är det troligaste sättet för dig att lyckas. Om den du vill kräva ersättning av inte går med på dina krav finns möjlighet att lämna in stämningsansökan till tingsrätten (om det gäller föräldrarna eller barnet) respektive förvaltningsrätten (om de gäller skolan). Mer info om detta finns här. Om du bestämmer dig för att gå vidare i domstol och önskar hjälp med stämningsansökan, representation eller allmän rådgivning i målet, råder jag dig att kontakta vår juristbyrå genom att klicka här.Kom ihåg att det alltid är möjligt att förlikas genom att t.ex. stå för halva skadan var.Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15 år?

2017-06-26 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Skadeståndskrav mot förälder när barn är under 15? Vår 8 åriga dotter upplevdes som "jobbig" av 14 årig pojke. Han knuffade henne så hon föll illa och fick en fraktur på armen (första veckan på sommarlovet) och skrapsår. I fallet tappade hon mobiltelefonen så den gick sönder.Barnet vill inte uppge namn, vart han bor eller telefonnummer till förälder. Jag säger att då tar jag eget foto så får jag ta reda på det själv. Han väljer att gå iväg och jag kan inget göra. När jag fått namn på pojken och förälder visar sig så får jag veta att vi ska anmälas då 8 åringen anses ha trakasserat 14 åringen som därför knuffar henne.Att något ska ersättas är inte aktuellt enligt föräldern.Då detta blivit en principsak så ska jag även om det kommer kosta visa att man som förälder har ansvar för sitt barns handlingar. Ska jag skicka anspråk via kronofogden, stämma på skadestånd motsvarande belopp på självrisk eller hur går jag vidare?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har man ansvar för sitt barns handlingar upp tills att de når straffmyndig ålder, dvs. 15 år (6 kap 2 § föräldrabalken). När pojken hade sönder din dotters telefon kan det vara fråga om brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Enligt skadeståndslagen är man skyldig att ersätta skadan man orsakat en person eller egendom genom vårdslöshet eller avsiktligt (2 kap. 1 § skadeståndslagen).När ett barn begår ett brott så blir föräldrarna ansvariga för barnets handling och ska alltså ersätta skadan, (3 kap 5 § skadeståndslagen). Det föreligger dock en ekonomisk begränsning för hur mycket föräldrarna kan bli ansvariga för. I år, 2017, uppgår maxbeloppet till 8960 kr (en femtedel av prisbasbeloppet, 3 kap 5 § andra punkten skadeståndslagen). Enligt samma lag antar jag att pojkens föräldrar grundar sin anmälan på. Ett barn kan bli skadeståndsskyldig för att ha kränkt en annan person (2 kap. 3 § skadeståndslagen samt 3 kap 5 § första punkten skadeståndslagen).Sammanfattningsvis så kan vid en olyckshändelse barnet samt förälder eller annan som övertagit tillsynen bli ansvariga för barnets handlande. Det görs här en skälighetsbedömning som beaktar bland annat barnets ålder. Om barnet skulle begått ett brott så är föräldrarna ansvariga även om de inte haft tillsynsansvaret. Min rekommendation är att du vänder dig till tingsrätten och yrkar på skadestånd för sveda och värk som är en pesronskada samt ersättning för mobiltelefonen som är en sakskada. Då kan du få ett skadeståndsanspråk gentemot pojkens föräldrar. Om de inte betalar du kan vända dig till Kronofogden och kräva in skulden. Vänligen

Vårdnadshavares principalansvar

2017-10-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej mitt barn 8 år har klottrat på en stol under skoltid. Är jag skyldig som förelder att ersätta stolen?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott har man så kallat principalansvar, vilket innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida, 3 kap. 5 § skadeståndslagen . Klotter kan utgöra en typ av skadegörelse, vilket är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Klotter kan också falla under brottet ringa skadegörelse, som är den mildare graden av skadegörelse, 12 kap. 2 § brottsbalken. Eftersom skadegörelse är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte var närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vem ansvarar för stölden?

2017-09-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min dotter hade lånat en hjälm av en vän. Hon lade tillbaka den på samma ställe därifrån hon tagit hjälmen, men senare på kvällen blev den stulen. Hon har ögonvittne på att hjälmen återlämnades till ursprungsstället efter att hon lånat den. Är det fortfarande dottern som lånat hjälmen som är den som skall stå för en ny hjälm eller är det ägaren? Ägaren ille för övrigt inte polisanmäla stölden.Mvh.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beklagligt att hjälmen blev stulen och just i sådan situation när någon annan lånar den.Skapar lätt dåligt samvete och diskussion om ansvar.Om din dotter var överens med ägaren till hjälmen att den skulle läggas tillbaka på samma plats som den lånades ifrån, så finns inget ansvar hos henne att den senare försvann därifrån. Kom de överens om att den skulle placeras på ett säkrare ställe så kan det bli en fråga om ansvar. Åldern på era barn likaså. Ansvarsfrågan kan också vidgas till, var skedde stölden, fanns andra som ansvarar över era barns saker, osv. Så det är det första.En stöld ska alltid anmälas, inte för att öka hoppet om att få tillbaks den, utan för att få en rätt att kunna få ersättning från försäkring. Täcker försäkringen förlusten kan den som anses ansvarig för slarvet få stå för den kostnaden som en ny hjälm innebär. Det ska föreligga flera faktorer för att anses ansvarig för en skada, tveksamt att din dotter uppfyller något av detta. I ert fall kan man nog bara säja att den beklagligt nog blev stulen då den slarvigt lämnats utan uppsikt i samförstånd med ägaren. Hoppas du fått någorlunda svar på din fråga, annars är du välkommen tillbaka.

Vårdnadshavares principalansvar

2017-07-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son 9år är hemma hos en kompis och leker. Då föräldern säger att det är ok. Deras son föreslår att dom ska gälla sten och dyligt i avloppsbrunn. Min son hade aldrig visste inte vad det innebar. Vilket dom får ta ut spolservice för blir jag ersättningsskyldig då jag inte var i närheten. Vilken tillsyns skyldighet har den andra föräldern när dom är hos mig så måste jag verkligen vara med och kolla vad dom gör mvh anneli
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare har man ett så kallat principalansvar gentemot sina barn. Detta innebär att vårdnadshavare till barn som begått brott ansvarar för detta även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från deras sida (s.k. strikt ansvar). Skadegörelse är en brottslig handling och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt i detta fall. Det saknar betydelse att din son var hos sin kompis i och med att principalansvaret är strikt (3 kap 5 § skadeståndslagen).När flera personer ska ersätta samma skada blir de vanligtvis solidariskt skadeståndsskyldiga, i ditt fall bör alltså ersättningen fördelas lika mellan dig och vårdnadshavarna till din sons kompis (6 kap 4 § skadeståndslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ansvar för skada som barn orsakat genom brott

2017-06-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min bil blev utsatt för skadegörelse i form av stenkastning under det att skolbarn hade rast, ingen vuxen pedagog i närheten. Bär kommunen ansvaret då barnet var i skolan?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Generella reglerHuvudregeln är att föräldrar har en tillsynsplikt över sina barn enligt föräldrabalken. Denna tillsynsplikt är långtgående och även då föräldern inte själv varit vårdslös kan förälder bli ersättningsskyldig för skador som dess barn orsakat.Då barnet är i skolan har föräldern oftast inte möjlighet att utöva denna tillsynsplikt över barnet. Istället finns det då anledning att se skolan som ansvarig.Ansvar vid brottVi kan dock hitta en specialregel i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som säger att förälder blir ansvarig att ersätta skador som dess barn orsakat genom brott. Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap brottsbalken. I detta fall blir föräldern alltså ansvarig trots att denne inte närvarat vid skadan.I 3 kap 5 § 2st skadeståndslagen kan vi se att förälderns betalningsansvar går upp till max en femtedel av prisbasbeloppet. År 2017 är det prisbasbeloppet 44 800 kr. 44 800/5=8960 kr. Föräldrar är alltså inte skyldiga att betala mer än 8960 kr för skador som barnen orsakar, resten av betalningsansvaret faller då på barnet (ofta slutar det väl med att föräldern ändå betalar allt).För att skadan på din bil ska ha utsatts för skadegörelse krävs att barnet haft för avsikt eller åtminstone förstått att din bil skulle skadas av hans/hennes agerande. Om det var en ren olyckshändelse att din bil skadas är det inget brott. Då du skriver att bilen skadades genom stenkastning tyder mycket på att detta är ett brott och du kan därför vända dig till barnets föräldrar med dina skadeståndskrav.Ansvar vid olyckshändelseOm det inte kan bedömas vara ett brott lär skolan istället vara ansvarig att betala skadan eftersom föräldern inte hade någon möjlighet att utöva sin tillsyn över barnet.SammanfattningSkador som orsakas av ett barn genom brott (t.ex. skadegörelse) ersätts av barnets förälder upp till en viss summa, trots att inte föräldern haft något ansvar i skadan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,