Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

2020-07-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag kommer att ärva min mammas bostadsrätt när hon går bort. Kan han överlåta sin del på mig? Måste han betala skatt för det värdet som hans del är värd?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla förvärv som sker genom arv och testamente är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det innebär att ni inte behöver betala skatt för bostadsrätten när ni ärver den. Vill din bror inte ha del i bostaden utan vill överlåta sin del till dig kan ni komma överens om det i arvskiftet. Han behöver alltså inte betala skatt för det värdet som hans del i bostadsrätten är värd. Tänk dock på att om er mor fått uppskov vid en tidigare försäljning kommer det beloppet återföras till beskattning hos dödsboet (47 kap. 11 § st. 3 IL).Vänligen,

Vad är det bästa sättet att lösa ut mig från en fastighet jag och mina syskon ärvde tillsammans?

2020-07-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Våra föräldrar gick bort för två år sedan. De hade ett mindre lantställe. Bodelning och arvskifte blev klart i maj 2020. Vi är nio syskon. Vi var två parter som ville köpa fastigheten. Vi var fyra syskon som bjöd för att köpa den tillsammans och bjöd det högsta budet och fick därmed fastigheten. I och med att det var arvskifte så blev det ingen vinstskatt lagd vid köpet. Vårt arv matades in i fastigheten samt att vi lånade en summa bl. a för renovering. Det visade sig dock snart att vi fyra syskon hade olika åsikter när det gäller renovering av fastigheten. Något skrivet mellan oss finns inte. Jag har nu sagt att de får lösa ut mig med det arv som jag inte har tagit ut och fått del av samt ta över min lånedel på banken. Vi betalade 2 100 000 kr för fastigheten. Fastigheten var tidigare värderad till 1 600 000 kr. Taxeringsvärdet på lantbruksenheten är 1 361 000 kr. Våra föräldrar köpte fastigheten för ca 75 år sedan för 20 000 kr. Skiftesvärdet var 1 565 415 kr. Arvslotten blev 171 212 kr/per syskon. Våra fyra arvsdelar satsade vi och lånade 1 200 000 kr tillsammans för att vi skulle även ha till kommande renovering. Jag äger nu alltså ¼ av fastigheten. Hur blir det nu om mina tre syskon som finns kvar som ägare till fastigheten skall lösa ut mig? Hur kan man på det bästa sättet genomföra detta? Måste de då ta ut en ny lagfart? Måste jag betala vinstskatt på min satsade arvsdel?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: jordabalken (JB), ärvdabalken (ÄB), inkomstskattelagen (IL) och samägandelagen (SL).Bästa sätt att lösa ut digDu står som ägare tillsammans med dina tre andra syskon. Det innebär att du äger 25% av fastigheten och du köpte denna andel för 525 000 kr (en fjärdedel av 2 100 000 kr). Ni har ett separat lån på 1 200 000 kr för renovering men jag förutsätter att du inte har ett lån på det belopp som du köpte fastigheten för (525 000 kr).Det första ni bör komma fram till är vilket belopp som du ska bli utköpt på. Ett naturligt val vore det belopp som du köpte fastigheten för (525 000 kr). Enligt samägandelagen, när någon vill tvångssälja egendom, utgår man oftast från en auktion som oftast leder till marknadsvärdet, se 6§ SL. Dock vore det orättvist och jag rekommenderar att ni utgår från det belopp som ni köpte fastigheten för.Här finns det inga större problem om de går med på dina villkor (som jag tycker är rättvisa). Det vill säga, att de köper ut dig från fastigheten för ett belopp på 525 000 kr. Om de vill kan de ta över din del av lånet som är på en fjärdedel av 1 200 000 kr (300 000 kr). Det ni bör göra är i sådana fall att ni höra med banken om att de dina tre syskon tar över din del av lånet. När det blir en mindre som står på lånet så måste banken först godkänna detta. Jag ser dock ingen anledning för dem att neka detta. Om de inte gör det så kan du alltid betala tillbaka din del av lånet till banken. Det andra steget är att alla tre syskon betalar dig sammanlagt 525 000 kr.Ny lagfartDet behövs även en ny lagfartsansökan eftersom andel ägare blir mindre och dina tre syskon blir ägare till ytterligare del av fastighet, se 20 kap 1§ JB.Du behöver vinstskattaFörvärv genom arv är slopad, se 8 kap 2§ IL. Det innebär dock endast att transaktionen från arvtagare till arvgivare inte är skattad. När denna transaktion väl har gjorts så intar arvtagaren arvgivarens skattemässiga situation. Det innebär att vid avyttring så kommer du behöva vinstskatta, se 44 kap 21§ IL. Skatten är på 22%.Din vinst är det pris du får för din andel minus omkostnadsbeloppet (de kostnader du har haft för att köpa andelen). Ni köpte den för 2 100 000 kr. Du fick därför 1/4 av fastigheten för priset av 525 000 kr, varav 171 212 kr är arv och resterande 353 788 kr är kontanter utan lån.Om du blir utköpt för 525 000 kr så är detta det pris du har fått för andelen. De kostnader du har haft 353 788 (kontanterna) + 5 000 kr (en fjärdedel av 20 000 kr, det priset dina föräldrar köpte fastigheten för). Du kan även räkna in 1/4 av kostnader för renoveringar som dina föräldrar gjort för att öka marknadspriset, lagfart, mäklarkostnader m.m.Din vinst blir därför (525 000 kr - 353 788 kr - 5000 kr = 166 212 kr). Du ska skatta 22% på detta belopp vilket blir 36 566 kr.SammanfattningsvisSkatteberäkningen är en grov beräkning och ska inte tas som sanning eftersom det kan finnas fler kostnader som du kan ha haft och som du kan räkna in. De ska alltså betala dig 525 000 kr samt ta över din del av renoveringslånet som är på 300 000 kr. Om inte de vill detta så kan du alltid betala tillbaka 300 000 kr av lånet och begära att du tas bort som gäldenär på lånet. De behöver även ansöka om ny lagfart.Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Hur hanterar man preliminarskatteavdrag när man har mer än en inkomst?

2020-07-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! jag har ett heltids tillsvidareanställd jobb som jag känner 390,000 kr om året och ett extra jobb som är 90,000kr som årsinkomst men jag är rädd att jag kommer och återbetala mer skatt när årsinkomst deklarationen kommer 2021. Vad jag kan göra?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt dina uppgifter i frågan kommer du att ha en sammanlagd inkomst om 480.000 kr (390.000+90.000). Vidare tolkar jag att det rör inkomster som intjänar i år. I mitt svar till dig kommer jag behandla de bestämmelser som är aktuella i ditt fall och som regleras i inkomstskattelagen (IL) samt skatteförfarandelagen (SFL).Kommunal och statlig inkomstskattEftersom din inkomst överstiger det så kallade grundavdraget ska du betala kommunal inkomstskatt (65 kap. 3 § IL). Hur stor den kommunala skatten blir beror på vilken kommun du var bosatt i den 1 november 2019. För inkomster som intjänas under år 2020 gäller att det ska betalas en statlig inkomstskatt med 20 procent på inkomster som överstiger 509.300 kr (65 kap. 5 § IL). Då din samlade inkomst understiger gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut blir det inte aktuellt med någon statlig skatt för din del. Detta förutsätter att du inte har annan inkomst som inkomst av näringsverksamhet eller hobby som du inte nämner i frågan. Jag utgår i mitt svar från att du endast har vanlig lön.Skatteavdrag - vid dubbla löneinkomster Eftersom du har två löneutbetalare finns det en risk att de båda gör skatteavdrag enligt tabell var för sig. Det innebär i så fall bl.a. att grundavdraget felaktigt beräknas två gånger. Det medför att det preliminära skatteavdraget blir för lågt och att du riskerar att få betala tillbaka pengar till Skatteverket.Den löneutbetalare som betalar ut den lägre inkomsten (90.000 kr) är skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent, dvs. inte enligt tabell (11 kap. 20 § SFL). Chansen är dock stor att denne gör skatteavdrag enligt tabell om du inte har upplyst om att du har en annan huvudsaklig inkomst.Rekommendation till digDu bör alltså kontakta din huvudsakliga löneutbetalare och be denne göra ett så kallat förhöjt skatteavdrag. Den som betalar ut din huvudsakliga inkomst, dvs. den som betalar ut den största lönen, är skyldig att göra ett förhöjt skatteavdrag om du begär det (11 kap. 22 § SFL). I vart fall bör du kontakta den löneutbetalare som betalar ut den lägre inkomsten att göra ett rakt skatteavdrag på 30 procent eller högre. Du kan räkna ut hur stor din inkomstskatt blir på Skatteverkets hemsida på följande länk: här.Om du tycker att det är krångligt att räkna ut din inkomstskatt kan du kontakta Skatteverket och be dem räkna ut din inkomstskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut om preliminärskatt som din huvudsaklige löneutbetalare ska göra. Information och möjlighet att ansöka finner du på denna länk: här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt

2020-07-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min mamma ska ge bort en bostadsrätt till mig och min fru där vi ska överta lånet. Anskaffningsvärdet på bostadsrätten är 1,2 mkr, lånet är också på 1,2 mkr och marknadsvärdet är 6 mkr. Här uppstår vad vi förstått den så kallade delningsprincipen. Läste nedanstående frågeställning och svar:https://lawline.se/answers/kan-vi-ge-bort-en-bostadsratt-till-var-son-med-overtagande-av-lan-och-undvika-skattEfter diskussion med både SKV och en annan jurist verkar det som att detta svaret inte stämmer och att ovanstående exempel visst kommer få betala skatt. Därmed lite farlig rådgivning om så är fallet. Jag vill därför dubbelkolla igen med detta forum :)Delningsprincipen verkar innebära följande:Man tittar på hur stort vederlaget är, d.v.s. 1,2 miljoner i vårt fall. Då delar man vederlaget med marknadsvärdet, alltså 1,2 mkr/6 mkr = 20 %. 20 % anses vara ett köp och 80 % anses vara en gåva. 20 % av anskaffningsvärdet är 240 000 kr och dessa 20 % är nu sålda för 1,2 mkr. Därför uppstår 22 % skatt på mellanskillnaden, dvs på 960 000 kr. Skatten för min mamma blir i detta fall 211 200 kr och vi får också två olika anskaffningsvärden om vi skulle sälja bostadsrätten längre fram. Ett anskaffningsvärde på 20 % av bostadsrätten (1,2 mkr) och ett anskaffningsvärde på 80 % av bostaden (1,2 mkr * 0,8)Tänker vi rätt här? I så fall kan det vara klokare att låta lånet stå kvar på min mamma. Eller är det något vi missar så att vi trots ovanstående förklaring kan undvika skatt?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Blandat fång Denna fråga rör skatt, därmed är inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Denna typ av överlåtelse är ett blandat fång, det vill säga att en viss del är en gåva medan resten räknas som ett köp (ersättning har erhållits). När det gäller överlåtelse av en fastighet så råder huvudsaklighetsprincipen, men när det gäller en överlåtelse av en bostadsrätt på detta vis så gäller delningsprincipen. Dessa principer blir tillämpliga när överlåtelsen inkluderar ett gåvomoment. För att det ska räknas som en gåva i juridisk mening så krävs det att det är en förmögenhetsöverföring, att det finns en gåvoavsikt hos givaren samt att denna gåva bygger på frivillighet. Köp1,2 miljoner / 6 miljoner = 0,2 = 20 %Övertagandet av lånet räknas som ersättningen för bostadsrätten, den onerösa delen. 20% ska således anses som ett köp i detta fall. Gåva Resten anses som gåva, därmed 100 % - 20% = 80%. 80% anses i detta fall som en gåva, och detta behöver inte beskattas i och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL). BeräkningAnskaffningsvärdet är det man ursprungligen köpte bostadsrätten för, således vad din mor betalade för bostadsrätten. Anskaffningsutgiften (44 kap. 14 § IL) : 0,20 x 1,2 miljoner (1 200 000) = 240 000För att få fram kapitalvinsten så tar men sedan ersättningen för bostadsrätten subtraherat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Kapitalvinst = 1,2 miljoner - 240 000 = 960 000I inkomstslaget kapital så ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp (46 kap. 18 § IL). 22/30 x 960 000 = 704 000Denna summa på 704 000 kr kommer sedan att beskattas med 30% skatt (65 kap. 7 § IL). 704 000 x 0,3 = 211 200 kr. SammanfattningNi verkar skattemässigt ha tänkt rätt, och gör en korrekt uträkning enligt delningsprincipen. Det finns inget övrigt sätt att undgå skatt. Den onerösa delen, köpet, måste tas upp och ska beskattas enligt ovan. Något att tänka på är däremot att när du och din fru vill sälja bostadsrätten framöver så föreligger kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL), då ni inträder i er mammas skattemässiga situation. Ni som förvärvare inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Vänliga hälsningar,

Vad är förbättringsåtgärder på en fastighet och hur regleras dessa?

2020-07-17 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vad är relevant att ta upp som förbättringsåtgärder på ett hus vid sambobodelning där ena parten bor kvar. Vissa åtgärder är väl bara relevant en kort tid och måste beskattas så småningom om man behåller huset t ex i 10 / 15 år.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur regleringen kring förbättringsarbete och renoveringar på hushåll regleras. Min utgångspunkt är att du är intresserad av den skattemässiga effekten av dessa åtgärder vid en eventuell försäljning. Jag utgår från att ni äger fastigheten (alltså att det inte är en bostadsrätt). Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Vad är förbättringsutgifter?När en fastighet säljs kvarstår eventuellt en kapitalvinst som är föremål för beskattning (41 kapitlet 2 § IL). Förbättringsutgifter tillhör kategorin omkostnadsbelopp vid försäljning av en fastighet. Det vill säga att det är kostnader som får avräknas på kapitalvinsten och således reducera skatteeffekten på försäljningen av huset (44 kapitlet. 13 § och 14 § IL). Det finns två olika kategorier: Förbättringsutgifter och utgifter för förbättrande underhåll och reparationer. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll kan bäst beskrivas som sådant arbete som återställer skicket på fastigheten till ursprungsskick. Sådana utgifter får enbart tas upp till det de överstiger 5000 kr samt kan hänföras till de senaste 5 åren (45 kapitlet. 12 § IL). Förbättringsutgifter är sådana utgifter som medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet (45 kapitlet. 11 § IL). Det måste medföra en kvalité eller teknisk förbättring. Dessa kostnader är inte behäftade med någon tidsspärr för hur länge de kan dras av. De måste däremot överstiga 5000 kr (45 kapitlet. 11 § IL). Vem tillgodoräknas förbättringsutgifterna vid bodelning?Vid gemensamt ägande av fastigheten kan man dela på det totala avdragsgilla beloppet. Alternativt kan den delägare som utgiften är hänförlig till tillgodogöras beloppet. Om du vill fördjupa dig i detta så kan jag rekommendera rättsfallet RÅ 1986 ref. 62. SlutsatsI mitt svar har jag redogjort för vad den skattemässiga effekten av förbättringsutgifter samt förbättrande reparationer och underhåll har. Värt att notera är att ingrepp som enbart återställer fastighetens "originalskick" enbart är avdragsgilla i 5 år från det att de företogs. Det går inte att svara på hur utgifterna ska fördelas mellan er, sådan bedömning kräver mer information och ryms inte inom vår gratisrådgivning. Om du behöver ytterligare hjälp med fördelningen av utgifterna eller har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss här: Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur beskattas gåvogivare och gåvotagare vid gåva av bostadsrätt?

2020-07-15 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej! Om Jag ger min bostadsrätt som Gåva till min 18 åriga son .... Hur blir Han då beskattad vid en framtida försäljning ? Och hur blir min beskattning ? Gåvoskatt ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen gåvoskattInledningsvis kan jag nämna att vi inte har någon gåvoskatt, varför du inte blir kapitalvinstbeskattad om du ger bort din bostadsrätt i gåva (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Din son kommer däremot bli kapitalvinstbeskattad vid en framtida försäljning. Jag kommer nedan gå igenom hur man beräknar kapitalvinster, kapitalvinstskatten och betydelsen av att han fått bostadsrätten i gåva.Inkomstskattelagen (IL) reglerar hur kapitalvinster beräknasKapitalvinster (även kallade reavinster) beräknar du genom:Beloppet du säljer bostadsrätten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet består av bostadsrättens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som bostadsrätten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av bostadsrätten, (44 kap. 14 IL). Eftersom din son fått bostadsrätten i gåva och därför inte köpt den, kommer han i enlighet med kontinuitetsprincipen att träda in i gåvogivarens skattemässiga situation, dvs. i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att han kommer överta ditt omkostnadsbelopp, med andra ord dina utgifter för anskaffning och förbättring. Det belopp som du köpt bostadsrätten för och dina förbättringsutgifter kommer då att utgöra hans omkostnadsbelopp. Det är detta som är det speciella med bl.a. gåvor rent skattemässigt.Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostadsrättNär man fått en kapitalvinst i enlighet med ovan kommer den att kvoteras med 22/30-delar om det är en privatbostadsrätt (46 kap. 18 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen på 22/30 innebär det en effektiv skattesats på 22 %. Det innebär att du multiplicerar 0,22 med kapitalvinsten (som du beräknar enligt ovan) för att få kapitalvinstskatten.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Huvudsaklighetsprincipen

2020-07-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Om man säljer en fastighet under taxeringsvärdet räknas det som gåva även om man ej är i släkt med köparna?Vad innebär det för vinstskatt för säljaren?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Blandade FångDin fråga rör skattemässiga beräkningar och överlåtelser, därmed är inkomstskattelagen (IL) till hjälp här. Blandade fång är överlåtelser som inkluderar en onerös del och en benefik del, alltså en del som köps och en del som anses vara gåva. Vad en överlåtelse av fastigheter, när det rör sig om blandade fång, så använder man huvudsaklighetsprincipen för att bedöma vad som anses vara en gåva respektive ersättning. Man behöver göra denna särskiljning eftersom de skattemässiga konsekvenserna skiljer sig åt om det rör sig om köp respektive gåva. HuvudsaklighetsprincipenHuvudregeln enligt denna princip är att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Är ersättningen däremot lika med taxeringsvärdet eller högre så behandlas hela överlåtelsen som ett köp. För att huvudsaklighetsprincipen ska kunna bli tillämplig krävs det däremot att det även rör sig om en gåva, i rättslig mening. Vad krävs för att det ska räknas som en gåva?Det finns tre stycken krav som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som en gåva. Först ska det röra som en förmögenhetsöverföring, således pengar. Sedan krävs det även att givaren har gåvoavsikt samt för det tredje att överlåtelsen har skett frivilligt. Om det är så att givaren är närstående eller släkt med mottagaren så presumerar man att det rör sig om en gåva, i och med att det är vanligt att ge gåvor till varandra inom släkt och liknande. Om alla gåvorekvisit är uppfyllda så kan det röra sig om en gåva, även om man ej är släkt eller närstående med varandra. Det kan då vara klokt att givaren skriver ett gåvobrev till mottagaren, som kan användas som bevismedel för att stärka att det rör sig om en gåva vid oklarheter. SammanfattningOm gåvorekvisiten är uppfyllda, och givare och mottagare inte är närstående, så kan det mycket väl röra sig om en gåva. Huvudsaklighetsprincipen blir då tillämplig. Om överlåtelsen understiger taxeringsvärdet på fastigheten då räknas hela överföringen som en gåva. I och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige, så blir överlåtelsen således skattefri och behöver inte tas upp (8 kap. 2 § IL). Däremot inträder ni som mottagare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Hoppas ni har fått svar på er fråga! Vänliga Hälsningar,

Hur beskattas pension från USA då man har hemvist i Sverige?

2020-07-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och betalat skatt i USA i 40 år. År nu 70 år. Soc Sec och månads utbetalning ifrån " single annuity" betalar jag nu skatt i USA. Från 2021 bor jag permanent i Sverige. Blir jag skatte skyldig i Sverige på min P-försäkring ifrån USA?Tack för svaret
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige regleras i inkomstskattelagen (IL) men eftersom det rör sig om internationella relationer i ditt fall blir även dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige tillämpligt. Din skattskyldighet i Sverige och USA:I Sverige tillämpas den så kallade hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttar till Sverige blir du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet (exempelvis utländsk pension), ska beskattas i Sverige (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL). Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror dels på vilken typ av pension det är frågan om, dels huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösning:Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1 dubbelbeskattningsavtalet).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4 dubbelbeskattningsavtalet). Om du beskattas i USA har du dock rätt att avräkna den skatten från skatten du ska betala i Sverige (art. 23.3 dubbelbeskattningsavtalet samt 2 kap. 1 § lag om avräkning av utländsk skatt).Om det är Social Security-pension:Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 40 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2 dubbelbeskattningsavtalet). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är du obegränsat skattskyldig i Sverige från och med det att du flyttar hit. Huvudregeln är då att du är skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap. Om du beskattas i USA har du rätt att dra av den skatten i Sverige. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din pension eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndagen den 13 juli, klockan 12:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,