Betalar arvtagare eller dödsboet vinstskatt på ärvd bostadsrätt?

2018-12-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är 6 kusiner som ärver min farbror.Han har testamenterat bostadsrätten till mig och min bror och bankmedel och lösöre delas lika mellan kusinerna. Betalar dödsboet eller jag och min bror vinstskatt på bostadsrätten.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar vi huvudsakligen i Inkomstskattelagen (IL).Vinstskatten betalas vid försäljningen av bostadsrätten och innebär därmed att det blir den som säljer bostadsrätten som också blir den som betalar vinstskatten. Denne kommer då träda in i överlåtarens, dvs er farbrors, skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). Detta innebär att den som säljer kommer ta upp överlåtarens omkostnadsbelopp och därmed få göra samma avdrag som överlåtaren skulle ha fått göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar