Finns arvsskatt/gåvoskatt?

2018-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga. Jag har inte så bra kläm på gåvo- och arvsskatt, så jag undrar om ni kan hjälpa mig. Om man vet att man inte har så långt kvar, kan man ge sina tillgångar till arvingarna för att komma undan en eventuell arvsskatt? FINNS de två ens? I detta fall handlar det om drygt 3 miljoner kronor i aktier, 280 000 kr i fonder, samt en bostadsrätt värd uppskattningsvis 800 000 kr. Otroligt tacksam för svar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten och gåvoskatten fanns i Sverige fram till 1 januari 2005 men är numera helt avskaffade. Både gåvor och arv i Sverige är därför helt skattefria. Du behöver därför inte vidta några åtgärder för att komma undan en arvsskatt.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Skatt vid gåva av pengar

2018-02-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga. Min Mamma som är medborgare i ett annat EU-land vill ge mig en gåva på ca 1 000 000. Behöver jag skatta för det? Kan hon bara göra en banköverförning. Behöver jag skaffa någon typ av intyg som visar att det är hennes pengar eller räcker det att det kommer från hennes bankkonto. Tacksam för svar.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatt på gåvorDet finns ingen gåvoskatt i Sverige, vilket betyder att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). För att pengarna ska anses utgöra en gåva krävs vidare att det finns en gåvoavsikt samt att överföringen sker frivilligt. Är dessa gåvokriterier uppfyllda så behöver du inte betala skatt på pengarna i Sverige, även om din mamma bor i ett annat land.Behövs någon form av intyg?I samband med den nya penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) har det ställts större krav på att banker har god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Banken kan därför fråga dig om var du har fått pengarna ifrån för att undvika att det rör sig om en olaglig verksamhet. Banken är vidare enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL) skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket i det fall en inbetalning överstiger 150 000 kr. I ditt fall överstiger gåvan den summan, vilket kan medföra att banken både kommer att be dig lämna information om pengarnas ursprung samt lämnar kontrolluppgifter om inbetalningen till Skatteverket.För att det ska underlätta för dig vid en eventuell utfrågning från banken och Skatteverket kan det vara bra om din mamma upprättar ett gåvobrev, dvs.en handling (intyg) där hon uttrycker sin vilja att ge bort pengarna till dig i form av en gåva. Det finns inga speciella formkrav för hur ett gåvobrev ska se ut men det är viktigt att det är daterat och underskrivet med uppgifter om givare, mottagare, beskrivning av gåva samt överlåtelseförklaring. På så sätt kan du undvika missförstånd om var pengarna kommer från.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,