Ska gåvor tas upp i deklarationen?

2021-09-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Gåvor är sedan flera år skattebefriade, men måste gåvomottagaren deklarera erhållen gåva`?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till skatteförfarandelagen (SFL) och inkomstskattelagen (IL).Vad är en gåva?För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda. Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren, det ska finnas en gåvoavsikt och gåvan måste ges frivilligt. Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva, och precis som du skriver är gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL).Måste man ta upp gåvor i sin deklaration?Det är endast skattepliktiga inkomster som ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § andra punkten SFL). Detta innebär att om en gåva uppfyller kriterierna är den inte skattepliktig, och behöver därför inte heller tas upp i deklarationen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Betalar jag skatt på det jag förvärvar genom bodelning?

2021-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har skild från min man och vi ska dela upp våra tillgångar. Min man har ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och i o med det har jag rätt till 50% av dessa. Kan han flytta över 50% till mig som privat person utan att behöva skatta? Inget äktenskapsförord finns.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL).Förvärv genom bodelning är skattefrittI Sverige gäller att förvärv genom bland annat bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att överföringen av aktierna från din före detta make till dig, som sker genom bodelning, inte ska beskattas. Däremot kommer framtida transaktioner gällande aktierna vara skattepliktiga. Detta gäller till exempel om du får utdelning på aktierna, eller om du säljer dem (42 kap. 1 § IL).Om din före detta makes aktiebolag är ett fåmansföretag (ett onoterat bolag där fyra eller färre delägare tillsammans äger minst 50% av aktierna, 56 kap. 2 § IL) finns det särskilda regler för bland annat hur stor del av vinster och utdelningar som ska beskattas. Om du undrar något kring reglerna gällande fåmansföretag är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Måste man betala gåvoskatt i Sverige?

2020-02-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej måste man betala gåvoskatt om man bjuder sin syrra på en resa ca 40000 ? hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå ifrån svenska skatteregler. Om det gäller skattskyldighet i ett annat land är du välkommen att ställa en ny fråga. Gåvor är skattefriaI Sverige är gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). Vi har med andra ord ingen gåvoskatt. Detta innebär att man kan ge bort gåvor utan att mottagaren blir skattepliktig. För att en gåva ska räknas som en skattefri gåva krävs att den är helt och hållet benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara en "betalning" för en utförd eller framtida arbetsinsats eller prestation. Så länge din gåva inte är någon form av "betalning" för en utförd prestation kan du alltså ge den till din syster utan att hon blir skattepliktig för den. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Om jag säljer ett hus i Kroatien, måste jag betala skatt i Sverige?

2021-06-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Vi har ett hus i Kroatien som vi fick ärva(2008) innan mina föräldrar gick bort Vi tänker sälja det nu Var ska huset beskattas ,tror att i Kroatien måste vi skatta 3 % av priset Men ska man beskatta det även i Sverige
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). I mitt svar utgår jag ifrån att du är bosatt i Sverige, vilket innebär att du är obegränsat skattskyldig här.Obegränsad skattskyldighetAtt en person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att denne är skattskyldig här för alla sina inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller i utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innebär alltså att huvudregeln är att du är skattskyldig för den vinst som uppstår på grund av försäljningen, trots att huset som ska säljas är beläget i Kroatien. Jag utgår dock ifrån att även Kroatien kommer vilja beskatta denna vinst, eftersom huset faktiskt är beläget i Kroatien. Detta innebär att det finns skatteanspråk från två länder på samma vinst.DubbelbeskattningsavtalFör att lösa sådana konflikter då två länder har skatteanspråk på samma inkomst, och för att undvika att den skattskyldige därmed beskattas dubbelt, upprättas ofta så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan länder. Sverige och Kroatien har ett sådant avtal (här).Detta avtal tillämpas på personer som är bosatta i ett av, eller båda, länderna (art. 1). Enligt avtalet får vinst på en fastighet belägen i ett av länderna beskattas i det land där fastigheten är belägen (art. 13.1). Detta innebär att Kroatien kommer få beskatta vinsten eftersom fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattning gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Kroatien ska Sverige avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som erlagts i Kroatien (art. 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastigheten ska tas upp i Sverige, men den skatt som betalas i Kroatien ska räknas av från skatten som skulle betalats i Sverige. På detta sätt kommer beskattning endast ske i Kroatien.SlutsatsDu kommer alltså behöva betala skatt på vinsten som uppstår då du säljer fastigheten. Denna skatt ska antagligen betalas i Kroatien, eftersom fastigheten är belägen där vilket innebär att Kroatien antagligen vill beskatta detta. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet kan du alltså begära att avräkning ska ske för skatt på fastigheten som erlagts i Kroatien. Det finns information om det på Skatteverkets hemsida (här) samt en blankett att fylla i för att begära avräkning (här).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur ska en fastighet, belägen i Serbien, som vi fått i arv beskattas när den säljs?

2021-02-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min syster och jag har fått ärva vår mammas lägenhet i Serbien efter hennes bortgång. I och med att vi bor i Sverige och inte kunde behålla den så sålde vi den i Serbien och pengar här flyttats här på vår kontor. Nu när vi ska redovisa det i inkomst deklaration och vi undrade vilken blankett vi ska använda påstor skattehandläggare att vi måste betala vinst skatt på försäljningen. Dom seger att lägenhet är arv men eftersom vi har sålt den ska vi betala 22% på vinst av försäljningen. Kan det vara möjligt. MvhHoppas på ni kan hjälpa oss så vi får rätt på ärendet
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). I mitt svar utgår jag ifrån att ni båda är bosatta i Sverige, vilket innebär att ni är obegränsat skattskyldiga här.Obegränsad skattskyldighetAtt en person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att denne är skattskyldig här för alla sina inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller i utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innebär alltså att huvudregeln är att ni är skattskyldiga för den vinst som uppstår på grund av försäljningen, trots att huset som sålts är beläget i Serbien. Jag utgår dock ifrån att även Serbien kommer vilja beskatta denna vinst, eftersom huset faktiskt är beläget i Serbien. Detta innebär att det finns skatteanspråk från två länder på samma vinst.Arv är skattefrittFörvärv genom arv är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § IL). Detta innebär dock endast att övergången från arvlåtaren till er som arvtagare inte beskattas. Det innebär däremot inte att ni inte ska beskattas för den kapitalvinst som uppstår då ni säljer fastigheten. Huruvida det finns någon arvsskatt i Serbien kan jag tyvärr inte svara på då jag inte känner till Serbiens skatteregler. Detta borde ni kunna få svar på av de serbiska myndigheterna.DubbelbeskattningsavtalFör att lösa sådana konflikter då två länder har skatteanspråk på samma inkomst, och för att undvika att den skattskyldige därmed beskattas dubbelt, upprättas ofta så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan länder. Sverige och Serbien har ett sådant avtal (här).Detta avtal tillämpas på personer som är bosatta i ett av, eller båda, länderna (art. 1). Enligt avtalet får vinst på en fastighet belägen i ett av länderna beskattas i det land där fastigheten är belägen (art. 13.1). Detta innebär att Serbien kommer få beskatta vinsten eftersom fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattning gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Serbien ska Sverige avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som erlagts i Serbien (art. 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastigheten ska tas upp i Sverige, men den skatt som betalas i Serbien ska räknas av från skatten som skulle betalats i Sverige. På detta sätt kommer beskattning endast ske i Serbien.SlutsatsNi kommer alltså behöva betala skatt på vinsten som uppstår då ni säljer fastigheten. Denna skatt ska antagligen betalas i Serbien, eftersom fastigheten är belägen där vilket innebär att Serbien antagligen vill beskatta detta. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet kan ni alltså begära att avräkning ska ske för skatt på fastigheten som erlagts i Serbien. Det finns information om det på Skatteverkets hemsida (här) samt en blankett att fylla i för att begära avräkning (här).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,