Skatt på förmåner

2021-09-07 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejJag behöver veta om förmåner som man får från sin arbetsgivare. Vem som betalar skatt på förmåner och hur mycket betalas skatt? Vilka förmåner som är skattefria? Tack
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattefria förmåner framgår av 11 kap. Inkomstskattelagen. Förmåner som inte tas upp till beskattning är i förekommande fall:- Förmåner vid tjänsteresa och vid representation- Förmån av kost i särskilda fall- Förmån av vara eller tjänst av begränsat värde som arbetstagaren får av arbetsgivaren- Förmån av arbetskläder i vissa fall- Personalvårdsförmåner- Gåvor till anställda som understiger ett visst belopp- Hälso- och sjukvårdsförmånerFörmånerna ovan är inte en uttömmande lista utan de förmåner som är vanligast förekommande.Skatt på förmåner betalas av arbetsgivaren. Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen skall Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt. Du som arbetstagare betalar skatt på förmåner, undantaget de som nämnts ovan. Hur mycket du betalar i skatt i inkomstslaget tjänst är beroende av vart i landet du är bosatt och hur mycket du tjänar. Enligt 65 kap. 3 § Inkomstskattelagen ska du som fysisk person och obegränsat skattskyldig betala kommunal inkomstskatt, och eventuellt statlig inkomstskatt enligt 65 kap. 5 § Inkomstskattelagen om du tjänar över en viss nivå.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Finns arvsskatten kvar i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.Med vänlig hälsning!

Hur beskattas avyttring av delägarrätter för begränsat skattskyldiga?

2021-02-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag är pensionär som är utflytande sedan 2012. Tänker sälja Norska aktier som förvaltas i Norge . Jag är begränsat skatteskyldig . Hur lär eventuell försäljning beskattas ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL kommer du som utgångspunkt inte att beskattas för den kapitalvinst du gör när du avyttrar dina delägarrätter.Emellertid stadgar 3 kap. 19 § IL att skattskyldigheten för kapitalvinster på sådana aktier som du nämner i din fråga kvarstannar i 10 år efter det att du flyttat ut från Sverige. Du kommer således vara skattskyldig i Sverige för den kapitalvinst du gör om du avyttrar dina aktier under 2021, om dessa aktier förvärvades under den tid du var obegränsat skattskyldig i Sverige.Med vänliga hälsningar!

Beskattas kapitalvinst på aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning annorlunda än kapitalvinst på vanlig aktiebolag?

2021-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om vinster i ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning betalar samma bolagsskatt som ett vanligt aktiebolag.Jag vill inte just nu lära mig om utdelning, löneskatter, överföringar eller bokföringsgrepp (även om jag säkert kommer att återkomma med sådana frågor). Utan jag undrar kort och gott om vinster beskattas med cirka 21 % på samma sätt som i AB.Tacksam för input
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna regler om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning återfinns i 32 kap. Aktiebolagslagen.Regler om beskattning av kapitalvinster regleras i Inkomstskattelag (1999:1229). Om du som enskild fysisk person gör en kapitalvinst från ett aktiebolag återfinns reglerna i 41 kap. 1 § Inkomstskattelagen, samt 44 - 55 kap. Inkomstskattelagen.Tar en fysisk person ut vinst från ett aktiebolag skall kapitalvinsten beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster i ovan nämnda kapitel i inkomstskattelagen. Någon skillnad vad gäller själva beskattningen av de eventuella kapitalvinster som kan genereras görs inte i svensk rätt.En kapitalvinst ur ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning beskattas på samma sätt som en kapitalvinst ur ett vanligt aktiebolag.Med vänlig hälsning!

Jag ska ge en bostadsrätt till mitt barn i gåva, hur beskattas den?

2021-02-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag ska ge en bostadsrätt till mitt barn, lägenheten har ökat sitt värde sedan jag köpte den fö 20 år sedan. Vilka skatter och vem ska betala dem?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.När ditt barn tar över bostadsrätten kommer ditt barn att träda i ditt ställe vad gäller skattebetalningar framöver, enligt kontinuitetsprincipen.Med vänlig hälsning!

Hur ska en kostnadsersättning beskattas?

2021-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |När man jobbar som hundförare på Securitas får man en kostnadsersättning. Är det något som kan förmånsbeskattas?Mvh
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11:1 IL stadgar att "Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 eller 11a kap."När du som hundförare på Securitas får en kostnadsersättning kommer det tas upp som just kostnadsersättning, och beskattas enligt 11 kap. 1 § IL.Det klassificeras inte som en förmån.Med vänlig hälsning!