Vad gäller om min arbetsgivare inte betalar preliminär skatt och arbetsgivaravgifter åt mig?

2021-08-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare har inte betalat skatt och arbetsgivaravgifter åt mig senaste året, hur går jag tillväga?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är min arbetsgivare skyldig att betala skatt och arbetsgivaravgifter åt mig?Arbetsgivare har en skyldighet att betala in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för dig och andra anställda som inte har godkänt F-skattsedel (2 kap. 1 § socialavgiftslagen). Om din arbetsgivare inte gör detta kan denne dömas till skatteavdragsbrott (6 § skattebrottslagen). Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte gör detta?Du har som arbetstagare ingen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och kan inte heller åläggas detta av Skatteverket. Däremot måste du kunna uppvisa genom lönespecifikationen att preliminärskatten och arbetsgivaravgifter har erlagts av arbetsgivaren. Om du inte kan uppvisa detta kan du i värsta fall skönbeskattas enligt 57 kap. skatteförfarandelagen. Detta eftersom du som arbetstagare är skyldig att betala in skatt på din lön och om preliminär skatt inte tidigare dragits blir du skyldig att betala in den i efterhand. Denna skyldighet att betala in i efterhand kvarstår i upp till sex år efter att du har fått din lön utbetald (66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). SlutsatsEftersom din arbetsgivare inte har betalat preliminärskatt och arbetsgivaravgifter åt din under det senaste året gör din arbetsgivare sig skyldig till skatteavdragsbrott. På grund av detta kan du som skattepliktig arbetstagare även bli skyldig att betala in skatt i efterhand. Du kan eventuellt även behöva betala en straffavgift och riskerar dessutom att göra dig skyldig till skattebrott. Därmed råder jag dig att du vänder dig till Skatteverket och beskriver din arbetsgivares misskötsel med att varken betala preliminär skatt eller arbetsgivaravgifter. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,