Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?

2021-03-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag får ett hus som gåva med gåvobrev och hela paketet, sedan säljer jag huset, betalar jag vinstskatt då? Och på vilket värde i sådana fall?
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av inkomstskattelagen (IL). I samband med att en gåva mottages inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation Eftersom Sverige inte har någon gåvoskatt kommer inte gåvan att beskattas vid själva överlåtelsen. Däremot kommer en kapitalvinst som huset medför vid en vidareförsäljning att beskattas. Detta har sin grund i kontinuitetsprincipen vilket innebär att om en tillgång förvärvas genom bland annat gåva inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för det avyttrade huset minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för det avyttrade huset dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av fastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring

2021-01-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Jag sålde just min avlidnes pappas tomt utan hys de hade brunnit ned. Tomten såldes för 115.000 kr. Hur mycket skatt måste jag då betala???
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tomten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade tomten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av tomten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statlig och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

2021-01-18 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Nyligen fått veta att jag och 33 andra släktingar i olika generationer äger en 1,2ha stor skogsfastighet. Denna har legat bortglömd sedan 1937 och ägs av dödsboet efter min mormorsmor. Den värderades 1937 till 200 kr. Inget taxeringsvärde finns. Vi ska nu sälja den. Köparen ger 150000. Hur deklarerar vi? Hur stor blir skatten?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av skogsfastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Taxeringsvärdet är å andra sidan ungefär 75 % av skogsfastighetens marknadsvärde. Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Momskatt på arv

2020-11-17 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag är Svensk-medborgare bosatt här och ska få min farfars vigselring skickad till mig, för att återanvändas i min då jag nyförlovad.Min far ärvde/ fick ringen sen min farfar dog för flera år sen och vill nu ge den i förskottsarv till mig då jag är nyförlovad. Han tänkte skicka ringen från Norge till Sverige. Ska det vara någon momsavgift på detta förskottsarv från utlandet? - Ringens värde är gissningsvis 5000-6000kr i guld.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din far vill ge sin vigselring i förskott på arv till dig och du undrar om det ska utgå momsskatt på detta när ringen skickas från Norge. Moms regleras i mervärdeskattelagen (ML). För att vara skyldig till mervärdesskatt krävs att din far i egenskap av näringsidkare säljer ringen till dig såsom konsument (1 kap 2 § ML). Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din far snarare vill ge ringen i förskott på arv till dig. Arv är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelag, IL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,