Beskattning av andel i Fritidshus (Privatbostadsfastighet)

2021-04-24 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag och min bror äger ett fritidshus värderat till 1,3 milj. Min bror ska köpa loss mig och vi har pratat om 500 000, vad blir vinstskatten för mig då?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Vid avyttring av tillgångar ska inkomstslaget kapital tillämpas (41 kap. 1 § IL). Ert fritidshus räknas som en privatbostadsfastighet och utgör en tillgång som då ska beskattas vid avyttring, med avyttring räknas bland annat försäljning (44 kap 3 § IL). Även en avyttring av en andel av fritidshuset anses vara en tillgång. Det du ska beskattas på är kapitalvinsten du gjort från försäljningen. Kapitalvinsten utgör Ersättningen du erhållit från försäljningen alltså de 500 000 kronorna minskad med omkostnadsbeloppet som är anskaffningsutgiften (det du köpt eller betalt för din andel) plus förbättringsutgifter (44 kap. 13 & 14 §§ IL). Avyttringen för privatbostadsfastigheter kvoteras till 22/30 vilket innebär att 22/30 av själva vinsten ska beskattas med 30%. Skattesatsen blir då i praktiken 22%, du ska alltså skatta med 22% av din sammanlagda kapitalvinst (45 kap 33 § IL). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?

2020-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA |HejJag er bosatt i Danmark och er Dansk medborgare, skall jag betala skat på ett arv jag får från Sverige, i Danmark och Sverige????
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara frågan kommer jag att utgå från EU-rätt och nationella regler i Inkomstskattelagen. Både Danmark och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, därmed är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig. Enligt Artikel 21 ska den lag där arvlåtaren har sin hemvist tillämpas på själva arvet. Eftersom arvet är från Sverige ska det beskattas utifrån Svensk lagstiftning. I Sverige betalar en inte arvsskatt enligt 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Du skattar därför inte på arvet du fått från Sverige. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Skattepliktig gåva

2021-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är särbo sedan 6år.Under ca 5år har jag fått 2000kr/månad som gåva.Jag har varit på visit 1ggr varje vecka.Ibland har jag hjälpt till med tex räkning,dator etc.Ibland även handlat på vägen dit.Skall dessa pengar beskattas?Vi har inga papper på dessa gåvor.Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För att pengarna ska ses som en gåva krävs att den uppfyllt vissa krav för att anses vara skattefria. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare krävs att gåvan ska vara rent benefik, det innebär att den inte ska vara en form av ersättning för en prestation som gåvotagaren gjort. Det ska vara en helt frivillig överföring av en tillgång, ifall detta rekvisit inte uppfylls ses det som en tjänst och ska beskattas. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överföring, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende på omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Så i din situation talar er relation för att det ska ses som en skattefri gåva, men enligt min åsikt talar resterande omständigheter som ärendena du utför för det motsatta, att det snarare handlar om någon form av ersättning som ska beskattas. Dessutom omständigheten att du får pengar kontinuerligt varje månad talar för att det är en ersättning och därmed en skattepliktig gåva. Men det är en snäv linje mellan en skattefri och skattepliktig gåva och bedömningen är väldigt svår. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar i ditt specifika fall utan det är upp till domstolens och dennes bedömning av omständigheterna att komma fram till vare sig det handlar om en benefik överföring eller ersättning. Jag hoppas du fått ett svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

När anses gåvor vara skattefria?

2020-12-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag är en svensk medborgare med irakisk bakgrund. Bor i Sverige med min fru och mina tre barn i en liten hyreslägenhet. Inte så lätt med att få tag på en lägenhet nuförtiden så tänker jag på att köpa en bostad istället. Problemet är att jag är student i nuläget och kan därför inte få lån från banken. Däremot har min familj i hemlandet möjlighet att hjälpa mig med hela summan. Jag vet att man behöver inte betala skatt på gåva, men jag läste på en webbsida att någon som hade fått 5 miljoner kronor som gåva från sin bror och han fick betala skatt på hela beloppet eftersom skatreverket i Karlstad ansåg att det handlade om tjänsteinkomst då hade mannen hjälpt hans brorsfamilj med flytt och andra tjänster som jag anser vara vanliga mellan familjemedlemmar.Min fråga är: är det möjligt att skatteverket anser gåvan jag får av min mor som "tjänsteinkomst" bara för att jag har varit snäll mot henne? Min mamma är sjuk och jag besöker henne ofta, när jag får chansen. Självklart ställer jag upp och hjälper henne med allt möjligt om det behövs. Jag vet att det låter lite tokigt, men kan hennes gåva till mig räknas som tjänsteinkomst av skatteverket?Hur kan jag bli säker på vad som gäller i just mitt fall? Hur ska jag gå tillväga?Tack på förhandMvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer generellt beskriva vad som anses utgöra en gåva från ett skatterättsligt perspektiv. Det blir dock väldigt svårt att gå djupare in på din specifika situation eftersom jag inte känner till fler omständigheter och utöver det är det även väldigt beroende av domstolens egna bedömning på det enskilda fallet. Jag kommer främst utgå från Inkomstskattelagen (Hänvisas till som IL) och juridisk litteratur. Det är precis som du säger, utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor ska vara skattefria (8 kap. 2§ IL). För att pengarna ska ses som en gåva och därmed skattefri krävs att den uppfyllt vissa rekvisit. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare ska överföringen av gåvan varit frivillig och att givaren, med en gåvoavsikt överför gåvan till mottagaren. Alltså ska syftet med förmögenhetsöverföringen vara en gåva, ifall något brister i dessa rekvisit räknas inte överföringen som en gåva. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Det måste inte vara i form av allmänna tjänster som t ex görs i ett anställningsförhållande, utan begreppet tjänst är väldigt brett. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överlåtelse, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende av omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Sammanfattning Gåvor är som huvudregel skattefria men det krävs att de överensstämmer med vissa rekvisit. Först ska det handla om en förmögenhetsöverföring. Överföringen ska göras med frivillighet och ha en gåvoavsikt. Utöver det får gåvan inte heller ges på grund av en arbetsinsats mottagaren av gåvan gjort till gåvogivaren, det är upp till domstolen att utifrån omständigheterna göra den bedömningen. Men en nära relation mellan den som tar emot gåvan och gåvogivaren brukar tala för att det är en benefik överlåtelse. Rekommendation Ifall du behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur det ser ut i praktiken med gåvor av denna sort rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!