Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?

2021-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension. Om det inte finns väsentlig anknytning till Sverige förståss. Krävs någon form av avtal mellan två länder för att få sinkskatt. Frågan har uppstått pga Sverige vill säga upp skatteavtal med Portugal. Om det går igenom får vi som flyttat till Portugal sinkskatt eller vanlig inkomstskatt .
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap. § 3 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige. När förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet inte är uppfyllda beskattas du endast för särskilt uppräknade inkomster, detta innebär att du blir begränsad skattskyldig enligt 3:17 IL. Inkomst av anställning beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om inte den skattskyldige begär att få bli beskattad enligt IL.Vad som gäller för digOm du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig. Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt SINK. Krav för beskattning enligt SINKFör att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda- är en fysisk person- är bosatt utomlands- uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst enligt § 3 SINKEnligt SINK 5 § p. 5 är pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region en skattepliktig inkomst.Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och med den 1 januari 2020, förutsatt att de anses härröra från Sverige. Resultatet kommer alltså bli att svensk pension kommer att beskattas med 25 % för svenskar som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som bosätter sig i Portugal.Vänligen,

Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?

2020-12-30 i Moms
FRÅGA |Jag är kassör i en momsbefriad ideell förening, men vi betalar en del moms, framför allt för filmhyror, (Vi är en filmklubb) Jag har för mig att jag någonstans läst att om vi gör en sammanställning av den moms vi betalat och revisorerna intygar det så kan man få tillbaka den momsen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?
Natalin Kabro |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver. Från skatteplikt undantas bland annat tillhandahållande av ljud- och bildupptagningar (Mervärdesskattelagen 3 kap. § 11 p. 2). En grundläggande princip är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Denna avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.Hur rätten till avdrag ska styrkasVid förvärv av vara ellet tjänst från någon som är skattskyldig ska avdragsrätten styrkas genom faktura. Föreligger särskilda skäl behövs ingen faktura, detta om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig handling (Mervärdesskattelagen 8 kap. § 17). Vad som gäller för digDu har tidigare nämnt att föreningen anses vara momsbefriad. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är inte heller skyldiga att deklarera & betala moms. Ni ska därför inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet (ingående moms).Vänligen,

Är en gåva skattepliktig?

2021-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejJag kommer att få en kattunge från en vän i Finland som kommer att få en kattunge av mig senare. Är detta skattepliktigt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skatterätt och regleras i Inkomstskattelagen (IL).Om du fått kattungen från din vän som en gåva, är huvudregeln att den är skattefri enligt (8 kap. § 2 IL). Vidare gäller följande, för att en gåva ska vara skattefri, ska den både vara frivillig och det ska även föreligga en gåvoavsikt mellan parterna. Men om gåvan ska ses som en ersättning för t.ex ett arbete/tjänst är det en skattepliktig inkomst.Ibland kan gåvomottagaren ge något i utbyte mot gåvan, detta kallas blandat fång, men det behöver inte innebära att den ursprungliga gåvan tappar sin benefika karaktär helt. Vänligen,