Kan man skjuta upp reavinstskatten?

2021-09-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har flyttat till mitt fritidshus och bor nu permanent där. Om jag skulle sälja huset i framtiden och köper ny bostad Kan jag skjuta upp vinstkatten ? Läste att man får inte uppskov med beskattningen om man säljer fritidshus.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du permanent flyttat till ditt tidigare fritidshus och nu undrar du om du kan få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning. Svaret finns i inkomstskattelagen (IL).Uppskov på reavinstskatten vid försäljning av den permanenta bostadenFör att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.Permanent bostadNär du säljer en bostaden ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Förutsatt att du bott i huset permanent i minst ett år eller minst tre av de senaste fem åren före försäljningen uppfyller du kriteriet att ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostaden. ErsättningsbostadFör att få uppskov på reavinstskatten krävs det även att du förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden (47:5 - 5a IL). Vidare krävs det att du bosatt dig eller tänker bosätta dig där i ersättningsbostaden.SammanfattningFör att ha rätt till uppskov på reavinstskatten krävs det att du bott permanent i ditt tidigare fritidshus i ett år eller i minst tre av fem år före försäljningen. Dessutom ska du ha förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden och bosatt dig där eller tänk bosätta dig där. Förutsatt att detta är uppfyllt kan du få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Är det olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva?

2021-05-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, om man får kontanter varje månad från att man exempelvis har prostituerat sig, och sedan sätter in pengarna på banken men påstår att pengarna är en gåva från exempelvis en kompis, är detta olagligt att påstå för banken att pengarna är en gåva fast det inte är det? Är pengar som man fått som gåva skattepliktiga och deklarationspliktiga?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar frågan vill du veta om det är olagligt att påstå att pengar man tjänat för prostitution är pengar i form av gåva. Jag tolkar också att du även vill veta om pengar man får som gåva är skattepliktiga. Svaren hittar vi i skattebrottslagen (SBL), inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL). Försäljning av sexuella tjänsterI Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster (6 kap. 11 § brottsbalken). Det är däremot inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige och detta innebär att inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. SkattebrottDen som med avsikt lämnar oriktig uppgift till myndighet eller på annat sätt orsakar en fara för att skatt ska undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till denna eller annan döms till skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Det är alltså olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva. Pengar genom gåvaPengar man får genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du behöver alltså inte betala någon skatt på pengar du får som gåva. Dessa pengar behöver inte heller deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § 2 punkten SFL). Detta förutsatt att det faktiskt är frågan om en gåva. Sammanfattning Inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. Om man inte betalar skatt på dessa pengar är det skattebrott och man kan bli dömd till fängelse i högst två år. Pengar som man faktiskt fått genom gåva är dock skattefria och ska inte deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan man få uppskov med reavinstskatten när man säljer en bostadsrätt och flyttar till ett fritidshus?

2021-08-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |2007 köpte jag en bostadsrätt, 2010 köpte jag ett fritidshus, 2021 1 mars flyttade jag till fritidshuset, 2021 25 augusti sålde jag bostadsrätten. Kan jag få ett uppskov av vinstskatt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt. Svaret hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Förutsättningar för avdrag för uppskovsbeloppFör att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.Huruvida kriterierna är uppfyllda kommer jag redogöra för nedan.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostadDu har sålt bostadsrätten och detta ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Eftersom att inget annat framgår utgår jag från att bostadsrätten är din permanentbostad och således din ursprungsbostad. Du uppfyller alltså detta kriterium.Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadTyvärr räknas det som huvudregel inte som ersättningsbostad om bostaden förvärvats tidigare än året då ursprungsbostaden avyttras (47:5 a 1 stycket IL). Eftersom att du förvärvade fritidshuset 2010 och sålde bostadsrätten 2021 uppfyller du inte detta kriterium då fritidshuset inte kan räknas som en ersättningsbostad.Du hr bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostadenDu uppfyller inte heller detta kriterium eftersom att du bosatt dig i ditt fritidshus som inte kan räknas som din ersättningsbostad.Dina möjligheter att få uppskov med reavinst Enligt min bedömning ovan har du inte rätt till uppskov med reavinstskatten för avyttrad bostadsrätt då ditt fritidshus inte räknas som en ersättningsbostad på grund av att det är förvärvat tidigare än ett år innan avyttringen.UndantagEn fastighet som förvärvats tidigare än året före avyttringen av ursprungsbostaden kan räknas som ersättningsbostad om den skattskyldige utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten under tiden mellan den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras och den 2 maj andra året efter avyttringen (47:5 a 2 stycket IL). Fastigheten ska isåfall anses förvärvad den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras. Skulle det vara så att du utfört en sådan ny-, till- eller ombyggnad inom rätt tid kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad trots att det förvärvats mer än ett år innan du sålde bostadsrätten. Sammanfattning För att du ska kunna få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt måste tre kriterier vara uppfyllda: du ska ta upp kapitalvinst för avyttring av ursprungsbostad, du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och du ska ha bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Dessvärre uppfyller du inte alla kriterier eftersom att ditt fritidshus inte kan räknas som en ersättningsbostad. Skulle du däremot ha utfört en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten mellan tiden före det år då bostadsrätten såldes och den 2 maj efter försäljningen kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

2021-04-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min ex har skiljt oss.Enligt överensen ska han ge en stor summan av pengar till sonen när sonen fyller 19 så att sonen kan köpa lägenheten. Behöver sonen betala skatt när han får pengar från sin pappa? Jag kommer också får en stor summan från honom som överenskommelse om egendom fördelning och en viss kompensation från honom till mig. Behöver jag betala skatt när jag får pengar?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan vill du veta om du behöver betala skatt på pengarna du får av ditt ex samt om sonen kommer behöva betala skatt på pengarna han får av sin pappa när han fyller 19 år. Svaret på detta hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Pengarna du ska få av ditt exDu har inte skrivit något om att pengarna du ska få av ditt ex är från en bodelning mellan er men om det skulle vara så behöver du inte betala skatt på de pengarna. I Sverige betalar vi nämligen ingen skatt på förvärv genom bodelning (8 kap. 2 § IL). Om det inte är frågan om pengar från en bodelning kan pengarna istället ses som en gåva. Även gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). För att det skall anses vara en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda:Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det finns en presumtion för att förmögenhetsöverföringar mellan närstående sker med gåvoavsikt och man utgår alltså från detta.Det ska vara frivilligt.Om dessa kriterier är uppfyllda ska alltså pengarna ses som en gåva och ingen skatt behöver betalas. I detta fall ser jag inget hinder för att alla tre kriterier ska anses vara uppfyllda. Pengarna sonen ska få av sin pappaSamma sak gäller här. Jag ser inget hinder för att alla gåvokriterier ska anses vara uppfyllda och pengarna kommer alltså vara skattefria. Något annat som kan vara bra att tänka på här är att ett löfte om en framtida gåva bara är bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren fått eller om det kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges (1 § Gåvolagen). Det kan alltså vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse om gåva. SammanfattningPengarna du får av ditt ex är skattefria då de kommer från en bodelning eller som gåva. Även pengarna sonen ska få är skattefria då de är en gåva och för att säkerställa att gåvan ges kan det vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning