Beskattning av kapital

2016-06-13 i Arvsskatt
FRÅGA |En person som jobbade på Handelsbanken har avlidit.Tre personer ärver enligt testamente, hur ärvs Oktogonen, hur beskattas arvet?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga gäller beskattningen av den avlidnes andel i Oktogonen. Då Oktogonen är en vinstandelsstiftelse, innebär det att utdelning ges i form av aktier som stiftelsen äger i ett bolag (i detta fall den Svenska Handelsbanken).Arvet gäller således aktier, vilket innebär att huvudregeln i 8:2 Inkomstskattelagen (IL) inte är tillämplig. Visserligen står det i 8:2 IL att arv inte är skattepliktigt, men i lagkommentaren undantar aktier, vilket gör dem skattepliktiga.Aktier tillhör enligt 41:1 IL inkomstslaget kapital och ska därmed beskattar i sin helhet när ni deklarerar. Kapitalvinster beräknas nominellt och är med några undantag skattepliktiga till 100 procent. Överskott beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent. För mer information skulle jag rekommendera att ni besöker Skatteverkets hemsida, eller kontaktar en av våra familjerättsjurister!

Skatt på arvet?

2016-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag har fatt pengar i arv och placerar de utomlands, bryter jag nagra lagar da? Hur fungerar det med skatt? Jag vill placera mina arv pengar i Australien da jag bor har, samt da dollarn ar lag och jag far bra avkastning. Vad behover jag tanka pa?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Regler om skatt finner du i inkomstskattelagen(förkortas IL). Enligt 8 kap. 2 § IL framkommer att arv är skattefritt. Du behöver alltså inte skatta på arvet i Sverige. Vart du sedan väljer att placera pengarna är helt upp till dig, det är dina pengar. Vid eventuell avkastning på din investering bör du däremot utreda ifall du kan bli skattepliktig i Sverige för den vinst du gör då. Regler om skatteplikt för kapitalvinster och kapitalinkomster ändras väldigt ofta och beror lite på vad du gör vinst på, samt vart du gör vinsten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Arvsskatt gällande ärvd fastighet

2016-04-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Vad gäller vid övertagande av villa när ens föräldrar har avlidit?Jag och min bror är de enda arvingarna och jag hade tänkt lösa ut min bror, hade tänkt anlita en mäklare för en oberoende värdering.Hur fungerar det här med arvsskatt?MVH. Camilla.
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska arvsskatten avskaffades 1 januari 2005. Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1) är förvärv genom arv skattefria. Således behöver du och din bror inte betala någon skatt gällande fastigheten eftersom ni har förvärvat den genom arv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!Vänligen,

Arvs- och förmögenhetsskatt

2016-06-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej min farbror har ärvt en del pengar och nu undrar vi hur mycket arvsskatten och förmögenhetsskatten är?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad sedan 1 januari 2005. Att förvärv genom arv är skattefria framgår även av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) som du finner här. Din farbror behöver alltså inte betala någon skatt på arvet.Förmögenhetsskatten är även den avskaffad från och med inkomståret 2007. Det innebär alltså att din farbror inte kommer att behöva betala varken arvs- eller förmögenhetsskatt.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Arvsskatt och begränsad skattskyldighet

2016-04-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Har àrvt fastighet bl a efter min far som àr/var svensk medborgare bosatt i Sverige.Sjàlv àr jag(dotter) sen 42 àr schweizisk medborg. och sen14 àr italiensk medborgare.Alltsà inget svenskt medb.skap.Dessutom bosatt i Italien.Ska jag betala arvsskatt i Sverige eller bara i det land jag àr bosatt i ?Tack.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga.Det finns inte längre någon arvskatt i Sverige, så någon sådan ska du inte betala. Om eller hur du beskattas i Schweiz, respektive Italien kan jag inte svara på. Det beror på lagstiftningen i respektive land. Om du är osäker på vad som gäller i Italien uppmanar jag dig att söka juridisk rådgivning från någon som har kunskaper om det Italienska skattesystemet.Eftersom att du är bosatt i Italien är du bara begränsat skattskyldig i Sverige. Detta betyder att du bara ska skatta för vissa specifika inkomster, se 3 kap. 18 § inkomstskattelagen. Kapitalvinst på fastighetsförsäljning är en sådan specifik inkomst. Om du således säljer fastigheten så uppstår skattskyldighet för eventuell vinst på försäljningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Slopad arvsskatt

2016-01-21 i Arvsskatt
FRÅGA |Är arvsskatten återinförd 2016
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är slopad från och med den 1 januari 2005.Detta står också i 8 kap 2§ Inkomstskattelagen vilken du kan se här.Jag hoppas detta besvarar din fråga! Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express.

Skatt på arv från utlandet.

2015-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min hustru har ärvt sin mamma i Sydostasien och planerar att föra över 1 miljon kronor till ett bankkonto i Sverige. Inte finns det väl risk för att detta måste beskattas i Sverige?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen framgår att förvärv genom arv är skattefria i Sverige. Detta gäller även arv från utlandet. Din hustru behöver således inte betala någon skatt på arvet från hennes mamma. Mot bakgrund av att det rör sig om ett betydande belopp, 1 mkr, skulle jag dock kunna tänka mig att ni kommer bli kontaktade av banken med anledning av överföringen. Banken kan tex ha frågor om var pengarna kommer ifrån. Ni kommer dock inte behöva betala någon arvsskatt. Med vänlig hälsning,