Arv från utlandet

2016-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag har ärvt en summa pengar av min mor från utlandet som jag vill ta in till Sverige. Pengarna kommer från en försäljning av en fastighet, och min fråga är då om jag behöver mer än dokumentet som bevisar var pengarna kommer ifrån? Eller behövs det mer än så?Tack i förhand
Adrian Nylén |Hej!Arvsskatten har sedan den första januari 2005 avskaffats i Sverige. Det enda ni behöver göra är alltså att under "övriga upplysningar" i er deklarationen upplysa Skatteverket om arvet.Om Skatteverket ber er bevisa vart pengarna kommer ifrån bör dokumentet ni talar om räcka. Det krävs alltså inga andra bevis.Hoppas detta besvarat er fråga!

Kontinuitetsprincipen

2016-09-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Min mamma bor i Kiev och äger lägenhet där var hon bor. Hon vill ge lägenheten till mig som gåva eller via arv. Vad som är bäst för mig skattemässigt? Tack för svaret I förväg. Hälsningar Irena
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som jag skriver i det följande görs med utgångspunkt i svensk skatterätt, alltså bortser jag från eventuella ukrainska skattekonsekvenser.Enligt kontinuitetsprincipen som råder i svensk rätt (se 44 kap. 20 § 2 st inkomstskattelagen) inträder övertagaren av en tillgång i gåvogivaren/arvlåtarens ställe, om överlåtelsen sker genom arv eller gåva. Det betyder att du bara kan använda dig av samma anskaffningsutgift som din mor har på bostaden vid en senare försäljning som du genomför. Du träder i din mors ställe vad avser bostaden. Du betalar samma vinstskatt som hon skulle gjort vid en eventuell försäljning. Med andra ord inträffar samma skattemässiga konsekvenser oavsett om du mottar bostaden genom gåva eller arv. Samma sak gäller vid arv som vid gåva. Gåvor och arv är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Beskattning av kapital

2016-06-13 i Arvsskatt
FRÅGA |En person som jobbade på Handelsbanken har avlidit.Tre personer ärver enligt testamente, hur ärvs Oktogonen, hur beskattas arvet?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga gäller beskattningen av den avlidnes andel i Oktogonen. Då Oktogonen är en vinstandelsstiftelse, innebär det att utdelning ges i form av aktier som stiftelsen äger i ett bolag (i detta fall den Svenska Handelsbanken).Arvet gäller således aktier, vilket innebär att huvudregeln i 8:2 Inkomstskattelagen (IL) inte är tillämplig. Visserligen står det i 8:2 IL att arv inte är skattepliktigt, men i lagkommentaren undantar aktier, vilket gör dem skattepliktiga.Aktier tillhör enligt 41:1 IL inkomstslaget kapital och ska därmed beskattar i sin helhet när ni deklarerar. Kapitalvinster beräknas nominellt och är med några undantag skattepliktiga till 100 procent. Överskott beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent. För mer information skulle jag rekommendera att ni besöker Skatteverkets hemsida, eller kontaktar en av våra familjerättsjurister!

Skatt på arvet?

2016-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag har fatt pengar i arv och placerar de utomlands, bryter jag nagra lagar da? Hur fungerar det med skatt? Jag vill placera mina arv pengar i Australien da jag bor har, samt da dollarn ar lag och jag far bra avkastning. Vad behover jag tanka pa?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Regler om skatt finner du i inkomstskattelagen(förkortas IL). Enligt 8 kap. 2 § IL framkommer att arv är skattefritt. Du behöver alltså inte skatta på arvet i Sverige. Vart du sedan väljer att placera pengarna är helt upp till dig, det är dina pengar. Vid eventuell avkastning på din investering bör du däremot utreda ifall du kan bli skattepliktig i Sverige för den vinst du gör då. Regler om skatteplikt för kapitalvinster och kapitalinkomster ändras väldigt ofta och beror lite på vad du gör vinst på, samt vart du gör vinsten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Arvsskatt i Sverige på arv från utlandet

2016-10-02 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,I egenskap av arvinge kommer jag att erhålla en kompensation från rumänska staten för mammas lägenhet. Kompensationen beräknas med utgångsläge från lägenhetens aktuella marknadsvärde minus beloppet som mamma tvingades sälja lägenheten till den rumänska staten i samband med att hon flyttat till Sverige 1989. Behöver jag betala arvsskatt i Sverige?Tack på förhand,Adriana Mitrus
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Inkomster som är skattefria regleras i 8 kap. Inkomstskattelag (IL) (1999:1229) se här.Arvsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2005. Enligt 8 kap. 2 § är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. Du behöver alltså inte betala skatt för arv, oavsett från vilket land arvet i fråga härrör.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Förskott på arv

2016-08-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Hur fungerar det om min mamma vill ge mig som enda barn förskott på arv, min pappa dog och hur fungerar det om min mamma ger mig en del av arvet nu skattemässigt?!
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du är dina föräldrars enda barn. Om så är fallet behöver ni inte göra något särskilt vad gäller förskott på arv. Vad gäller eventuell skatt så har vi sedan 2005 ingen arvs- eller gåvoskatt i Sverige så det blir inga skattekonsekvenser oavsett hur ni väljer att göra. Hoppas du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Arvs- och förmögenhetsskatt

2016-06-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej min farbror har ärvt en del pengar och nu undrar vi hur mycket arvsskatten och förmögenhetsskatten är?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad sedan 1 januari 2005. Att förvärv genom arv är skattefria framgår även av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) som du finner här. Din farbror behöver alltså inte betala någon skatt på arvet.Förmögenhetsskatten är även den avskaffad från och med inkomståret 2007. Det innebär alltså att din farbror inte kommer att behöva betala varken arvs- eller förmögenhetsskatt.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Arvsskatt och begränsad skattskyldighet

2016-04-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Har àrvt fastighet bl a efter min far som àr/var svensk medborgare bosatt i Sverige.Sjàlv àr jag(dotter) sen 42 àr schweizisk medborg. och sen14 àr italiensk medborgare.Alltsà inget svenskt medb.skap.Dessutom bosatt i Italien.Ska jag betala arvsskatt i Sverige eller bara i det land jag àr bosatt i ?Tack.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga.Det finns inte längre någon arvskatt i Sverige, så någon sådan ska du inte betala. Om eller hur du beskattas i Schweiz, respektive Italien kan jag inte svara på. Det beror på lagstiftningen i respektive land. Om du är osäker på vad som gäller i Italien uppmanar jag dig att söka juridisk rådgivning från någon som har kunskaper om det Italienska skattesystemet.Eftersom att du är bosatt i Italien är du bara begränsat skattskyldig i Sverige. Detta betyder att du bara ska skatta för vissa specifika inkomster, se 3 kap. 18 § inkomstskattelagen. Kapitalvinst på fastighetsförsäljning är en sådan specifik inkomst. Om du således säljer fastigheten så uppstår skattskyldighet för eventuell vinst på försäljningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar