Den avskaffade arvsskatten

2015-02-12 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan! Jag vill gärna ställa en fråga. När två makar har ett inbördes testamente och den ena dör och den efterlevande maken erhåller all egendom med nyttjande-och besittanderätt och den efterlevande maken använder sin rätt att inte överlåta sin egendom som utjämning till den avlidnas arvingar (2st) Är det då den efterlevande maken eller arvingarna som skall betala arvsskatten? Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna rörande beskattning av arv finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229I Sverige är arv inte längre en skattepliktig inkomst IL 8:2. Därför skall varken den efterlevande maken eller den avlidnes arvingarna skatta för arvet.Bästa hälsningar

Skatt på arv från utlandet

2015-01-18 i Arvsskatt
FRÅGA |hej ,min man har ärvt ca 2 miljoner kr från sin morfar i Mellanöstern , han vill överföra pengarna hit till Sverige för att betala av lånet på vårt hus. pengarna är beskattade i hemlandet. ska han beskattade här i Sverige ? och vad säger banken om insättningen.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd i Sverige så innebär det att din man inte behöver betala någon skatt på arvet från sin morfar oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet. Detta framgår av Inkomstskattelag (1999:1229) 8:2. Arvet ska därför inte upptas i din mans deklaration.Det går bra att sätta in pengarna på ett konto i Sverige. För säkerhets skull kan ni nämna arvet för banken så att den vet vad pengarna avser.Med vänlig hälsning

Skatt på arv från utlandet

2014-10-31 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag väntar arvspengar från Frankrike och undrar hur det funkar med Sverige... Ska de skattas en gång till? Kan jag sätta in de på mitt konto här i Sverige?
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga,Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på arv oavsett om arvlåtaren är bosatt i Sverige eller utlandet, se 8:2 Inkomstskattelagen. Arvet ska därmed inte upptas i deklarationen. Det går bra att sätta in pengarna på ditt konto i Sverige och en rekommendation är att nämna arvet för din bank så att de vet vad summan avser.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Vänliga hälsningar,

Skatt på arv från utlandet

2014-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Om min mor i Sverige får arvspengar av sin avlidna far i mellanöstern, ska detta skattas då? Kan banken ha något att säga till om detta, då summor på 50.000 - 100.000 överförs till henne svenska konto från ett utländsk konto där?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på gåvor, se 8:2 inkomstskattelagen. Gåvan ska därmed inte upptas i deklarationen.Vad gäller banken kan det nog vara en bra idé att höra av er till dem i förväg angående detta.Med vänliga hälsningar,

Skatt på arv?

2015-02-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Vi är två syskon som skall ärva efter vår far. Han hade 100' i kontanter å fonder sålda till ett värde av 300'Från banken har vi fått att det är 400' totalt.Hur mycket skall vi skatta på den summan ?Novis å dåligt insatt tacksam för svar !
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sedan tio år tillbaka är arvsskatten avskaffad. Alla förvärv som görs genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att du inte ska betala någon skatt på det arv du ska få efter din far. Vänliga hälsningar,

Att köpa, få eller ärva en bostadsrätt i skatterättslig belysning

2014-12-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Min pappa äger en bostadsrätt som jag som är enda barnet så småningom ska få ärva. Kommer jag få betala massor med arvsskatt på denna? hade det varit bättre om han hade sålt bostadsrätten till mig innan hans bortgång? Skulle jag kunna äga halva bostadsrätten? Vad blir skattemässigt fördelaktigast för mig? Måste man sälja en bostadsrätt till marknadsvärde? Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Den svenska beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Medlemskap i bostadsrättsföreningar och hur det förhåller sig till ägandet av bostadsrätter regleras i Bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:6141. ArvsskattArvsskatten är avskaffad i Sverige IL 8:2, alltså kommer du i nuläget inte att behöva skatta för det som du ärver efter din far. Du bör dock tänka på att det är den lagstiftning som är aktuell när du skall ärva din far som reglerar ditt arv. Skulle arvsskatten vara återinförd då blir du skatteskyldig för arvet av bostadsrätten. När du ärver bostadsrätten så tar du över din pappas omkostnadsbelopp IL 44:21, vilket är bland annat den summan som han betalade för bostadsrätten IL 44:14. Denna summa drar du av från det som köparen betalar om du säljer den. Summan som blir över skattar du för IL 44:13 & 14.2. Försäljningen av bostadsrättenOm försäljningen sker till marknadsvärdet så är det inte fråga om gåva och din far måste då skatta för försäljningen som vanligt i inkomstslaget kapital IL 42:1. Skulle försäljningen ske till en summa under marknadsvärdet – för att han vill ge dig mellanskillnaden som gåva - är delen mellan det du betalar och marknadsvärdet fortfarande skattefritt för dig, då gåvor är skattebefriade IL 8:2. Din far skulle dock behöva skatta för den summan som du betalar för bostadsrätten i inkomstslaget kapital IL 42:1. Omkostnadsbeloppet blir här bland annat dels den summan som du betalar för bostadsrätten och dels en del av den summan som din far betalade för bostadsrätten IL 44:14 & 21.3. Att äga hälftenGällande möjligheten att äga hälften av bostadsrätten så är det upp till bostadsrättsföreningen att godkänna eller inte godkänna dig som medlem BrL 2:6 – du får titta i stadgan, där det hela kan vara reglerat, eller kontakta styrelsen. Skulle du inte bli godkänd som medlem är överlåtelsen inte giltig BrL 6:5.4. SlutsatserFör dig är de skattemässiga konsekvenserna nästan de samma. Du kommer inte att tvingas betala någon skatt när du ärver, får eller köper bostadsrätten – det skall du göra när du sedan säljer den. Då kan mängden skatt som skall betalas variera lite beroende på vilket omkostnadsbelopp som du har, vilket i sin tur delvis beror på hur stor del av din pappas omkostnadsbelopp som du ärvt. Att tänka på är dock att din far måste betala skatt i inkomstslaget kapital om han säljer bostadsrätten till dig. För att undvika detta bör du kanske därför vänta på arvet, eller få bostadsrätten i gåva.Gällande att äga hälften av bostadsrätten är det upp till bostadsrättsföreningen att besluta om de godkänner dig som medlem eller inte. Detta avgör sedan om er transaktion står sig.Bästa hälsningar

Beskattning vid försäljning av ärvd egendom

2014-10-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt två dyrbara klockor av min nu avlidne far. Sammanlagt värde av dessa är dryga 400 tkr. Om jag säljer dessa nu, behöver jag skatta på pengarna med tanke på att det är ett arv och att arvsskatten är slopad?Är väldigt tacksam för ett svar.Med vänlig hälsning,
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arvsskatten är mycket riktigt avskaffad vilket uttrycks i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen där det anges att förvärv genom arv är skattefria. Det innebär att den som mottar ett arv inte behöver skatta för själva mottagandet. Vid en vidareförsäljning ska arvtagaren däremot skatta för vinsten såsom den tidigare ägaren hade gjort vid en likadan försäljning enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att du får ta över arvlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkning av vilken kapitalvinst du gör vid försäljningen. Detta följer av 44 kap. 21 § där det stadgas att den som förvärvar en tillgång genom arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Vänliga hälsningar,

Beskattning vid arv av fast egendom

2013-11-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag har två frågor som jag hoppas kunna få svar på. Vi är fyra syskon och står inför ett arvsskifte där en fastighet ingår. Min första fråga är följande: Om en av oss ska lösa ut de tre andra och huset är värt 2 miljoner, ska då de som vill bli utlösta ha en fjärdedel rakt av dvs 500 000 eller ska de få en fjärdedel minus reavinstbeskattningen? Den andra frågan gäller följande: Kan ett av syskonen komma överens med de andra syskonen ( de som vill bli utlösa) ut att de får vardera en summa (av det syskonet som vill bo kvar i fastigheten) och sen att de skänker sin del vid arvskiftet som gåva till den som sitter kvar, går det att göra så och finns det några fördelar nackdelar med detta?
Thomas Hefner |Hej, Vid arvskifte sker inge realisation och då betalar man inte heller någon kapitalvinstskatt ("reavinstskatt"). Andelarna som de som ska bli utlösta hade fått har därför ett nettovärde på 500.000, eftersom man inte är skattskyldig för dem.Vad gäller den andra frågan är det du beskriver en skentransaktion och ses precis som om man hade sålt fastigheten - det går inte att göra. Det spelar ingen roll att du kallar det "gåva".  Däremot är det så att när man säljer en fastighet för en summa som understiger taxeringsvärdet räknas det skattemässigt som gåva, vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på transaktionen.