Arvsskatt gällande ärvd fastighet

2016-04-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Vad gäller vid övertagande av villa när ens föräldrar har avlidit?Jag och min bror är de enda arvingarna och jag hade tänkt lösa ut min bror, hade tänkt anlita en mäklare för en oberoende värdering.Hur fungerar det här med arvsskatt?MVH. Camilla.
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska arvsskatten avskaffades 1 januari 2005. Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1) är förvärv genom arv skattefria. Således behöver du och din bror inte betala någon skatt gällande fastigheten eftersom ni har förvärvat den genom arv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Skatt vid arv

2015-11-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Ska en svensk medborgare (pensionär) bosatt permanent i Spanien, betala arvsskatt på arv som kommer från Sverige- Om så är fallet blir det skillnad om man låter pengarna stanna kvar i Sverige på ett bankkonto
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Svensk arvsskatt avskaffades 2005. Enligt 8 kapitlet 2§ Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva, arv och testamente skattefritt i Sverige. Detta innebär att du inte kommer att betala skatt på arvet i Sverige. Jag har inte koll på Spansk lagstiftning så jag lämnar den frågan därhän. Klart är att du är fri från skatteplikt i Sverige vad avser arvet!Vänligen,

Italiensk arvsskatt

2015-08-20 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag har en faster som nyligen gott bort i italien, jag och min bror har fått ärva ett antal lägenheter samt tillgångar på diverse konton. Vi är bägge födda i italien men är svenska medborgare och jag är osäker på om vi har kvar italiensk medborgarskap.Hur ser det ut med eventuell arvskatt?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawlie med din fråga. Det verkar som att tillgångarna som har varit föremål för arv har funnits i Italien vid tiden för dödsfallet. Italiensk arvsrätt ska därför sannolikt tillämpas. I svensk rätt finns ingen arvsskatt. Mer om italiensk arvsskatt får ni höra med den italienska motsvarigheten till Skatteverket eller italiensk juridisk rådgivning.Jag kan tänka mig att arvsskatt inte behöver betalas om kvarlåtenskapen inte uppgår till ett visst i förväg bestämt värde. Jag rekommenderar hur som helst att ni söker hjälp hos en jurist som har kunskap om det italienska rättssystemet, eller framförallt den italienska arvsrätten.Eventuell arvsskatt behöver inte redovisas i er svenska deklaration.Vänligen

Återinförd arvskatt?

2015-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Min f.d. man har avlidit. Han har ca 400 tusen i tillgångar plus en bostadsrätt. Allt går till våra söner. Är arvsskatten återinförd? Hur många % är den i så fall på?Med vänlig hälsningBerit
Ola Silvén | Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Arvskatten är inte återinförd Inkomstskattelangen 8 kap. 2 § (IL), här. Era söner kommer alltså inte behöva betala någon skatt på de tillgångar de ärver. Vänliga hälsningar,

Slopad arvsskatt

2016-01-21 i Arvsskatt
FRÅGA |Är arvsskatten återinförd 2016
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är slopad från och med den 1 januari 2005.Detta står också i 8 kap 2§ Inkomstskattelagen vilken du kan se här.Jag hoppas detta besvarar din fråga! Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express.

Skatt på arv från utlandet.

2015-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min hustru har ärvt sin mamma i Sydostasien och planerar att föra över 1 miljon kronor till ett bankkonto i Sverige. Inte finns det väl risk för att detta måste beskattas i Sverige?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen framgår att förvärv genom arv är skattefria i Sverige. Detta gäller även arv från utlandet. Din hustru behöver således inte betala någon skatt på arvet från hennes mamma. Mot bakgrund av att det rör sig om ett betydande belopp, 1 mkr, skulle jag dock kunna tänka mig att ni kommer bli kontaktade av banken med anledning av överföringen. Banken kan tex ha frågor om var pengarna kommer ifrån. Ni kommer dock inte behöva betala någon arvsskatt. Med vänlig hälsning,

Arvsskatt eller inte?

2015-07-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta om jag och min syster maste betala arvskatt om min mamma gar bort. Vi ar de enda arvingarna forutom vara barn. Jag har bott i Australien i 20 ar och min syster har bott i USA i 17 ar. Det ar ingen arvskatt i Australien.Tack
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Arvsskatten i Sverige avskaffades 1 januari 2005. Förvärv genom arv eller testamente är alltså skattefritt för den som är annars är skyldig att betala skatt i Sverige. Se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. För svar på liknande frågor se följande länkar:http://lawline.se/answers/aterinford-arvskatthttp://lawline.se/answers/den-avskaffade-arvsskattenhttp://lawline.se/answers/skatt-pa-arvDet pågår emellertid en diskussion i Sverige om att återinföra arvskatten. Om det kommer ske, och när det i sådana fall skulle komma att ske, är omöjligt att säga. Gällande rätt är som sagt att man inte behöver skatta för det man ärver eller förvärvar genom testamente. I ditt fall, då det varken finns arvskatten i Sverige eller Australien, borde det inte finnas något att oroa sig över. Vad gäller din syster kan utfallet bero på skattelagstiftningen i USA, eventuella avtal mellan USA och Sverige samt huruvida hon är skattskyldig där och/eller i Sverige. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Gåva av bostadsrätt till barn

2015-03-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Om en brf.lägenhet ges som gåva till ett barn av flera ska då värdet på lägenheten vid arvskifte minskas med ev kommande reavinstbeskattning och mäklararvode?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Om du ger bort en bostadsrättslägenhet utan att mottagaren betalar någon som helst ersättning för lägenheten kommer överlåtelsen att klassificeras som en gåva och därmed vara skattefri enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Detta gäller dock inte om det rör sig om en blandad överlåtelse, dvs en överlåtelse som är delvis en försäljning och delvis en gåva. Det vanligaste exemplet på en sådan överlåtelse är en försäljning till underpris. Om du som givare gjort vinst på din överlåtelse trots underpriset kommer du få att betala reavinstskatt på den vinst som överlåtelsen medför.Sammanfattningsvis innebär detta att sålänge det rör sig om en ren gåva, utan krav på motprestation från ditt barn kommer reglerna om reavinstskatt aldrig att träda in eftersom det rör sig om en gåva och dessa inte är skattepliktiga. Mäklararvode kommer inte aktualiseras såvida du inte anlitar en mäklare som har hand om försäljningen, troligtvis har du dock inget behov av mäklare eftersom det inte rör sig om någon försäljning och du redan har någon att överlåta lägenheten till. Hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!