Arvsskatt slopad

2020-04-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Om jag delvis skulle testamentera till en icke anhörig ,behöver den personen betala arvsskatt då?MvhJ
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, han eller hon behöver inte skatta på arvet eftersom arvsskatten i Sverige är slopad sedan 2005 (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

2020-01-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror är norska medborgare, födda i Norge, men bor i Sverige. Vi har ärvt pengar efter våra föräldrar. Dessa pengar finns idag på ett norskt konto. Blir vi skyldiga på detta någon arvsskatt i Norge
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad både i Sverige och NorgeI Sverige har vi ingen arvsskatt längre, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Svensk arvsskatt på pengarna är därför inte aktuellt. Vad gäller norsk skatterätt så avskaffades arvsskatten år 2014, varför arvsskatt inte är aktuellt för arv efter personer som avlidit år 2014 eller senare. Svaret på din fråga är därför att ni inte blir skyldiga att betala någon arvsskatt på det ärvda beloppet om dina föräldrar gått bort år 2014 eller senare.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |medför arv från sverige arvskatt i italien?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Numera gäller att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lagstiftning. Den som är bosatt i ett land anses ha hemvist där om bosättningen är stadigvarande med hänsyn till varaktighet och omständigheter i övrigt. Eftersom arvet härstammar från Sverige utgår vi från svensk skattelagstiftning.Enligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skatt på arv från utlandet?

2019-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är på väg att ärva en större summa pengar av en svensk medborgare bosatt i england.hur blir det med arvskatten ?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person du ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i England kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i England, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Laglott och arvsskatt

2020-02-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Min man har krävt ut sin laglott efter sin far (då han hade uteslutit honom i sitt testamente). Nu när arvskiftet gått igenom visar det sig att makan till min mans pappa har "köpt" ut min man så han får ut sin laglott. Men nu så det att det är "brukligt" att han betalar 25% skatt. Stämmer detta?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om jämkning av laglottFör att få ut sin laglott kan en bröstarvinge påkalla jämkning i testamente, precis som du beskriver att din man har gjort. Begäran om jämkning brukar meddelas i samband med bouppteckningen, där anspråket därefter antecknas i bouppteckningen. För att få laglotten tilldelad sig räcker det att man begär jämkning inom sex månader efter det man erhöll del av testamentet. Det behövs varken göras någon särskild prövning eller väcka talan i domstol.Din frågaOm jag förstår frågan rätt har din man begärt jämkning av sin lagstadgade laglott och jag antar att du med uttrycket "köpt ut" din man menar att han har erhållit sin laglott. Din mans fars maka har därefter hävdat att 25% skatt ska betalas för laglotten. Denna fråga kan besvaras väldigt konkret: Sedan den 1 januari 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige. Påståendet om att din man ska betala 25% skatt för laglotten stämmer således inte! Jag hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Hur beskattas arv som har avyttrats?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Min morförälder har gått bort och jag och en annan släkting har ärvt lika. Min släkting ska köpa ut mig har vi bestämt och nu har fastighet, mark, lösöre och konto värderat. Jag kommer antagligen få pengarna redan i år. Jag har försökt att hitta svar men inte lyckats. Vad kan jag förvänta mig att få betala i skatt eller via deklaration för summan som är drygt 1,2 miljoner?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL), men även regler i ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln när det gäller beskattning av arv är att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning inte ska beskattas enligt 8 kap. 2 § IL. Det finns alltså ingen arvsskatt i Sverige. Du är en del av den första arvsklassen och har därmed ärvt från din morförälder genom din s.k. istadarätt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.Inkomstslaget kapitalAngående att din släkting ska "köpa ut dig" antar jag att släktingen ska köpa ditt arv från dig. Den ersättning du kommer få från din släkting när du säljer arvet till honom/henne kommer i så fall inte att vara skattefri, utan det ska tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget kapital. Detta eftersom ersättningen räknas som en kapitalvinst enligt 42 kap. 1 § IL. Vad en kapitalvinst är definieras i 41 kap. 2 § IL, vilket är vinster som du får vid avyttring av tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL. På så sätt blir försäljningen av ditt arv till din släkting en kapitalvinst för dig, då du har avyttrat den tillgången till honom/henne.Beräkning av kapitalvinstenOm du ska beräkna vad kapitalvinsten för de tillgångar du har avyttrat är (förutsatt att det alltså inte redan var beräknat) finns huvudregeln för kapitalvinstberäkning i 44 kap. 13 § IL. Kapitalvinsten i ditt fall ska beräknas som skillnaden mellan: ersättningen du får av din släkting (minskad med eventuella utgifter för att sälja arvet) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för att förvärva dessa tillgångar (vilket ofta inte finns vid arv) och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § IL. Inga sådana utgifter framgick av din fråga, så jag kan tyvärr inte räkna ut kapitalvinsten åt dig.Något bra att veta är att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är att vinsterna ska tas upp som intäkter och därmed beskattas det beskattningsår då tillgångarna avyttras enligt 44 kap. 26 § IL. Alltså ska du beskattas för arvet det år du säljer arvet till din släkting.Viktigt att komma ihåg är att kontinuitetsprincipen gäller för alla tillgångar som ärvts, vilket innebär att du inträder i din morförälders skattemässiga situation när du får ditt arv enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att eventuella skatteutgifter som din morförälder haft på de tillgångarna du ärvt, faller nu på dig istället.Beräkning av skattenAngående hur själva beskattningen av kapitalvinsten ska ske, är det först viktigt att nämna att skattesatsen i inkomstslaget kapital för fysiska personer är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. Detta innebär att summan på 1,2 miljoner som framgår av frågan ska beskattas med 30 %.1 200 000 kr x 0,3 = 360 000 kr i skatt som du ska betala. Avslutningsvis är det alltså 360 000 kronor som du ska få betala i skatt för försäljningen av ditt arv till din släkting.(Alternativt svar)Om du mot förmodan menar att arvet endast fördelas på ett annat sätt när du säger att din släkting "köpt ut dig", och att du därmed inte har sålt ditt arv till din släkting, ska arvet du får inte beskattas. Är det alltså endast arv det är frågan om och det inte rör sig om försäljning av tillgångarna i arvet, blir endast bestämmelsen i 8 kap. 2 § IL tillämplig, vilket innebär att arvet inte ska beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Skatt på arv från utlandet?

2019-11-06 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk men har utemigrerat till Irland för 20 år sedan. Min man har just fått ett arv från en avliden morbror i U.S. Om vi sätter in arvet på svenskt bank konto, måste vi betala arvsskatt på Irland då?Tusen Tack
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person din man ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i USA kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i USA, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?

2019-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer arv och gåvoskatt att återinföras?Mvh lotta
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert redan känner till har diskussioner förts beträffande att återinföra arv- och gåvoskatten. Dessa diskussioner har dock inte lett till något konkret lagförslag. Vad som kan konstateras är att förslaget om återinförande av arv- och gåvoskatt har mötts av omfattande kritik från bland annat näringslivet och från flera riksdagspartier. Det är väldigt svårt att säga om återinförandet kommer att ske eller inte, eftersom det är upp till riksdagen att besluta om. Det finns dock inget som i nuläget indikerar på att återinförandet kommer att bli verklighet. Enligt min bedömning ter det sig osannolikt att ett förslag om återinförande av arv-och gåvoskatt skulle vinna någon framgång. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.