Arv från utlandet

2019-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa nyligen avlidit i USA. Han var gammal och hade bott där större delen av sitt liv. Vi har nu fått ärva en större summa pengar. En del kommer från försäljningen av ett hus och den har vi redan mottagit. Andra delar är pengar placerade i olika typer av finansiella instituet, vi tror det är frågan om pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Vi ska meddela instituten hur vi vill ta emot pengarna, som engångsutbetalningar eller många utbetalningar under längre tid. Vi behöver veta vad som gäller i Sverige t.ex. för skatt. Vi har varit i kontakt med Skatteverket men de hänvisar till sin rättsdatabas som är svårtillgänglig för en lekman. Finns även annat att tänka på? Hur kan man gå vidare?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är arv helt skattefritt i Sverige enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Inkomster av arv tas således inte upp till beskattning för mottagaren alls. Det kommer antagligen inte vara några problem med att sätta in pengarna på banken. För säkerhets skull råder jag dig dock att meddela banken att pengarna härrör från arv så de vet vart överföringen kommer ifrån. Om summan av arvet överstiger 150 000 är banken nämligen skyldig att lämna en så kallad kontrolluppgift till Skatteverket. Du ska då vara beredd på att bevisa att inkomsten faktiskt härrör från ett arv. Detta borde du kunna bevisa genom att exempelvis visa upp en bouppteckningshandling eller ett testamente eller liknande. Får vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till antingen Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå. Jag rekommenderar vidare att även försöka ta kontakt med Skatteverket igen, eftersom de är den ansvariga myndigheten för skattefrågor.

Ska skatt betalas på arv av pengar?

2019-02-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om man ska betala skatt på arvpengar som jag kommer att få från Syrien? Det är över en miljon kronor?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige beskattas inte arv. Du behöver därför inte betala skatt på pengar som du har ärvt. Detta följer av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ska jag betala skatt när jag fått ett arv?

2018-12-13 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har ärvt drygt 200.000 kr efter en morbror, ska jag betala skatt på det
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, i Sverige avskaffades arvsskatten den 1 januari 2005. Detta betyder att man inte behöver betala skatt på det som man fått i arv.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns arvsskatt/gåvoskatt?

2018-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga. Jag har inte så bra kläm på gåvo- och arvsskatt, så jag undrar om ni kan hjälpa mig. Om man vet att man inte har så långt kvar, kan man ge sina tillgångar till arvingarna för att komma undan en eventuell arvsskatt? FINNS de två ens? I detta fall handlar det om drygt 3 miljoner kronor i aktier, 280 000 kr i fonder, samt en bostadsrätt värd uppskattningsvis 800 000 kr. Otroligt tacksam för svar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten och gåvoskatten fanns i Sverige fram till 1 januari 2005 men är numera helt avskaffade. Både gåvor och arv i Sverige är därför helt skattefria. Du behöver därför inte vidta några åtgärder för att komma undan en arvsskatt.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Återinförande av arv- och gåvoskatt

2019-03-21 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Stämmer det att en utredningen att införa arv- och gåvoskatt igen ska göras av nya regeringen?
Christoffer Edvardsson |Hej, tack för din fråga!Frågan är i högsta grad politisk. Den nya regeringen har meddelat att de är överens om att genomföra en omfattande skattereform. Hittills har man inte uteslutit något och ett införande av arv- och gåvoskatt kan därför vara på agendan.I dagsläget har inget förslag på förändring presenterats och partierna bakom uppgörelsen är fortfarande oeniga om hur systemet bör förändras. Vad som kan konstateras är att ett förslag om återinförd arv- och gåvoskatt mottagits med kritik både inom och utanför regeringen. Från en jurists perspektiv är viktigt är påminna om att förslaget måste röstas igenom av riksdagen. Med hänsyn till mandatfördelningen är det osannolikt att förslaget skulle vinna någon framgång.Med vänlig hälsning,

Ska skatt betalas på förskottsarv?

2019-01-02 i Arvsskatt
FRÅGA |Hur mycket skatt ska jag betala?Fick förskott på arv 75000,00
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv, gåva och testamente är skattefritt. Detta följer av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt på det förskott som du har fått. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Behöver jag betala skatt på arv från utlandet?

2018-10-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer att ärva 13000 pund från engelsk god vän. Blir det gåvoskatt enligt engelsk lag?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du blir skatteskyldig i någon form om du ärver 13000 pund av din kompis efter dennes död. Arvsskatt enligt svensk lag I svensk rätt finns numera inte någon arvsskatt eller gåvoskatt, se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §. Arvsskatt enligt brittisk lag. Enligt den brittiska motsvarigheten till Skatteverket så utgår inkomstskatt på 40 % av det arv som överstiger 325.000 pund. Det engelska skatteverkets hemsida hittar du här. Eftersom du står inför att ärva ett belopp som understiger denna övre gräns skulle min gissning vara att du slipper betala arvsskatt i varken England eller Sverige. För frågor angående arv- och gåvoskatt råder jag dig att kontakta det engelska skatteverket. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas denna vägledning kan vara till hjälp! Med vänlig hälsning,

Skatt vid försäljning av ärvd lägenhet

2018-09-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag ska ärva min morfar, vi säljer hans lägenhet nu, men jag undrar hur mycket skatt kommer jag behöva betala för den?
Zuzu Rabi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvskatt är avskaffad i Sverige vilket innebär att man inte betalar någon skatt på de tillgångar man ärver, har tilldelats genom testamente, fått i gåva eller erhållit genom bodelning (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer ni behöva betala kapitalskatt ("vinstskatt") när lägenheten säljs. När kapitalskatten räknas ut, får ni dra av det belopp som den framlidne betalade vid anskaffning. Ni får också dra av eventuella utgifter för ombyggnation, som den framlidne kan ha haft under innehavstiden.Vänligen,