Hur kommer ens arv från Sverige att beskattas om man bor utomlands?

2019-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag, min fru och våra barn planerar en flytt till Frankrike inom det kommande året.Vi kommer att ha kvar våra föräldrar i Sverige och undrar hur det fungerar med beskattningen av arv om vi flyttar då det är markanta skillnader i arvsskatten mellan länderna; så det kanske kan vara förmånligt att få delar av arvet i förskott innan vi flyttar.Min fråga:Om vi är svenska medborgare men bor och är skattskyldiga Frankrike och vi skulle få ett arv av våra föräldrar som är svenska medborgare boendes i Sverige – kommer vi då att beskattas för arvet enligt svensk eller fransk lag?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).Efter er flytt kan ni eventuellt anses ha en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 7 § IL) och därmed betraktas som obegränsat skattskyldiga. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige.Om ni anses obegränsat skattskyldiga i Sverige, (vilket är den mest långtgående skattskyldigheten) skulle det innebära att ni beskattas i Sverige även för era inkomster i Frankrike. Att svensk skattelagstiftning skulle tillämpas på ert arv är dock inte ofördelaktigt för er eftersom det i Sverige inte finns någon arvsskatt. Det avgörande är egentligen huruvida ni anses obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Frankrike. Om ni är obegränsat skattskyldiga där, skulle det eventuellt kunna innebära att det svenska arvet beskattas i Frankrike enligt rådande fransk lagstiftning. Då Sverige inte har någon arvsskatt skulle jag råda er att ta ut arvet i förskott här innan ni flyttar till Frankrike.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Arv från utlandet

2019-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa nyligen avlidit i USA. Han var gammal och hade bott där större delen av sitt liv. Vi har nu fått ärva en större summa pengar. En del kommer från försäljningen av ett hus och den har vi redan mottagit. Andra delar är pengar placerade i olika typer av finansiella instituet, vi tror det är frågan om pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Vi ska meddela instituten hur vi vill ta emot pengarna, som engångsutbetalningar eller många utbetalningar under längre tid. Vi behöver veta vad som gäller i Sverige t.ex. för skatt. Vi har varit i kontakt med Skatteverket men de hänvisar till sin rättsdatabas som är svårtillgänglig för en lekman. Finns även annat att tänka på? Hur kan man gå vidare?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är arv helt skattefritt i Sverige enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Inkomster av arv tas således inte upp till beskattning för mottagaren alls. Det kommer antagligen inte vara några problem med att sätta in pengarna på banken. För säkerhets skull råder jag dig dock att meddela banken att pengarna härrör från arv så de vet vart överföringen kommer ifrån. Om summan av arvet överstiger 150 000 är banken nämligen skyldig att lämna en så kallad kontrolluppgift till Skatteverket. Du ska då vara beredd på att bevisa att inkomsten faktiskt härrör från ett arv. Detta borde du kunna bevisa genom att exempelvis visa upp en bouppteckningshandling eller ett testamente eller liknande. Får vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till antingen Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå. Jag rekommenderar vidare att även försöka ta kontakt med Skatteverket igen, eftersom de är den ansvariga myndigheten för skattefrågor.

Ska skatt betalas på arv av pengar?

2019-02-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om man ska betala skatt på arvpengar som jag kommer att få från Syrien? Det är över en miljon kronor?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige beskattas inte arv. Du behöver därför inte betala skatt på pengar som du har ärvt. Detta följer av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ska jag betala skatt när jag fått ett arv?

2018-12-13 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har ärvt drygt 200.000 kr efter en morbror, ska jag betala skatt på det
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, i Sverige avskaffades arvsskatten den 1 januari 2005. Detta betyder att man inte behöver betala skatt på det som man fått i arv.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hus i arv - inträde i den tidigare ägarens skattemässiga situation

2019-04-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag skall deklarera en husförsäljning och jag vet inte vad jag ska skriva in för inköpspris, samt lagfartskostnader. Det är så att jag och min bror fick huset i arv när våra föräldrar gick bort år 2007 efter 2008 har jag bott i huset med min fru. år 2012 köpte min fru ut min brors del för 95000 kr efter en värdering på 190000 kr och nu år 2018 har vi sålt huset. Nu är det så eftersom jag har fått det i arv och mina föräldrar köpte huset år 1961 för 20000 kr så undrar jag om det är den summan jag ska ta som inköpspris eller är det värderingen som blev år 2012 jag tycker det blir konstigt att gå tillbaka ända till år 1961 så jag vore tacksam för hjälp.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan vilket inköpspris som du ska använda dig av, kommer jag nedan hänvisa till Inkomstskattelagen (IL) och dess bestämmelser om kapitalvinst. I och med husförsäljningen kommer du att beskattas i inkomstslaget kapital, då det räknas som en kapitalvinst (se 44 kap. 1, 3 och 4 § IL). Kapitalvinsten beräknas som sådan: skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter) (44 kap. 14 § IL).Vid försäljningen ska du överta dina föräldrars inköpspris av huset eftersom att huset är förvärvad genom arv. Att använda sig av arvlåtarens anskaffningskostnad beror på att en vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Även anskaffningsutgifter (såsom lagfartskostnader) och eventuella förbättringsutgifter (såsom renovering) som dina föräldrar har haft övertar du från dem, på samma sätt som inköpspriset.För att sammanfatta det hela så är det dina föräldrars inköpspris (20 000 kr) som är den anskaffningskostnad som du ska använda i din skatteberäkning och därmed inte värderingen på 190 000 kr. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Återinförande av arv- och gåvoskatt

2019-03-21 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Stämmer det att en utredningen att införa arv- och gåvoskatt igen ska göras av nya regeringen?
Christoffer Edvardsson |Hej, tack för din fråga!Frågan är i högsta grad politisk. Den nya regeringen har meddelat att de är överens om att genomföra en omfattande skattereform. Hittills har man inte uteslutit något och ett införande av arv- och gåvoskatt kan därför vara på agendan.I dagsläget har inget förslag på förändring presenterats och partierna bakom uppgörelsen är fortfarande oeniga om hur systemet bör förändras. Vad som kan konstateras är att ett förslag om återinförd arv- och gåvoskatt mottagits med kritik både inom och utanför regeringen. Från en jurists perspektiv är viktigt är påminna om att förslaget måste röstas igenom av riksdagen. Med hänsyn till mandatfördelningen är det osannolikt att förslaget skulle vinna någon framgång.Med vänlig hälsning,

Ska skatt betalas på förskottsarv?

2019-01-02 i Arvsskatt
FRÅGA |Hur mycket skatt ska jag betala?Fick förskott på arv 75000,00
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv, gåva och testamente är skattefritt. Detta följer av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt på det förskott som du har fått. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Behöver jag betala skatt på arv från utlandet?

2018-10-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer att ärva 13000 pund från engelsk god vän. Blir det gåvoskatt enligt engelsk lag?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du blir skatteskyldig i någon form om du ärver 13000 pund av din kompis efter dennes död. Arvsskatt enligt svensk lag I svensk rätt finns numera inte någon arvsskatt eller gåvoskatt, se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §. Arvsskatt enligt brittisk lag. Enligt den brittiska motsvarigheten till Skatteverket så utgår inkomstskatt på 40 % av det arv som överstiger 325.000 pund. Det engelska skatteverkets hemsida hittar du här. Eftersom du står inför att ärva ett belopp som understiger denna övre gräns skulle min gissning vara att du slipper betala arvsskatt i varken England eller Sverige. För frågor angående arv- och gåvoskatt råder jag dig att kontakta det engelska skatteverket. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas denna vägledning kan vara till hjälp! Med vänlig hälsning,