Ska jag skatta på mitt förskott av arv?

2018-01-21 i Arvsskatt
FRÅGA |HejDet är så att jag och min syster skall få 25% var av våran mors fastighet i ett förskott på arvet.Kommer det att tillkomma någon skatt eller avgift mer än de vanliga "stämpla godkänt" avgift av olika myndigheter.Tack på förhand
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sedan den 1 Januari år 2005 är arvsskatten borttagen i Sverige (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen)Även gåvoskatten är slopad. Ett förskott på arv är en gåva från en person till en bröstarvinge (barn,barnbarn, barnbarnbarn) och utgör då förskott på arv om inget annat anges. Det innebär att förskottet på arvet, i karaktär av gåva inte ska beskattas och även så när hela arvet verkställs. Sammanfattningsvis tillkommer det ingen skatt eller dyliktLycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Internationell arvsskatt

2017-11-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk medborgare men bor i Spanien sedan mer än 10 år, jag arbetar och är skriven här. Vad jag undrar är hur/var arv från avliden (Svensk medborgare) i Sverige beskattas i detta fall.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Sverige och Spanien är båda medlemmar i den Europeiska Unionen (EU). Mot bakgrund av detta finns svaret på din fråga att hitta i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012. Förordning nr 650/2012 behandlar nämligen successions/arvsfrågor mellan länder som är medlemmar i EU. Enligt artikel 21 (sida 14 i dokumentet) i denna förordning ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som tillämpas vid arvsfördelningen.Av din fråga framgår det att den avlidne har sin hemvist i Sverige, vilket innebär att svensk lagstiftning ska tillämpas. I Sverige betalar man ingen arvsskatt. (Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §). Detta innebär att du inte kommer att behöva betala arvskatt i Sverige. Om du däremot väljer att sälja det föremålet som du har ärvt och du lyckas göra en vinst på grund av det så kommer du nog att behöva betala skatt på vinsten enligt de skatteregler som finns i Spanien.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fråga om arvsskatt

2017-11-14 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag får ett arv från Nederländarna efter min bror. Jag förstar att det dras arvskatt där. Jag är skriven i Sverige men har NL nationalitet. Dubbel beskattas det om pengarna skickas till Svensk bank? Med vänlig hälsning,
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer det att inkomst man får genom arv inte ska beskattas. I Sverige beskattas inte egendom eller pengar man förvärvar genom arv. Är du skattskyldig i Nederländerna kommer du att endast betala skatt för arven där. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga. Hälsningar

Arvsskatt på arv från utlandet

2017-10-12 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej.Jag har fått lite pengar som tillhörde morfar innan hon dog. Pengarna delades på närstående efter hennes bortgång. Jag undrar om jag behöver beskatta pengarna i Sverige? Och hur ska man överföra pengarna till Sverige?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige betalas ingen skatt på arv från och med den 1 januari 2005.I och med detta så behöver du inte betala någon skatt på pengarna när de förs över till Sverige.Rör det sig om ett stort belopp är det möjligt att banken kontaktar dig med frågor om var pengarna kommer ifrån men någon skatt behöver du inte betala enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Om du vill ha hjälp att överföra pengarna kan du kontakta din bank.Hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Ska jag betala in skatt på arv?

2017-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Lawline Min far har gått bort och efterlämnat ett arv, min syster har fått fullmakt som hon har lämnad över till banken.Banken har vidarebefordrat ärendet, nu väntar vi på utbetalningen för mig och min syster, min fråga är om det finns skatt på nämnd utbetalning som vi ska redovisa och betala in till skatteverket på pengarna? Vad gäller ?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vi vill börja med att beklaga sorgen!Vidare till din fråga, arvsskatten slopades från och med den 1 januari 2005. Detta innebär att för dödsbon efter person från och med 1 januari 2005 så betalar man ingen arvsskatt när man får ett arv. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arvskatt Nederländerna

2017-11-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hei, jeg er Norsk statsborger. Eier et huis i Sverige. Jeg har planer til å testamentere huset til min niese, (datter til min søster). Hun er Nederlandsk statsborger, og bør i Nederland. Hvordan skal hun beskattes? Til Sverige? Til Nederland? Hun skal iķke selge huset. Takk for svar.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Varken Sverige eller Norge (fr.o.m. 2005 resp. 2014) har längre någon gåvoskatt eller arvskatt, vilket för Sveriges del stadgas i inkomstskattelag 8 kap 2 §. Detta gäller för gåvor utan någon typ av motprestation. Tyvärr har jag ingen insikt i nederländsk skattelagstiftning, men det verkar som att de har någon typ av arvskatt. Exakt hur den nederländska lagstiftningen ser ut kan kan tyvärr inte svara på. I Sverige är man som huvudregel skyldig att skatta på all typ av inkomst från hela världen, om annat inte är stadgat i lag eller skatteavtal. Ifall Nederländerna tillämpar en liknande skattelagstiftning, och har skatt på arv, är din niese således skyldig att skatta i Nederländerna. Med vänlig hälsning,

Ska jag betala arvsskatt i Danmark?

2017-11-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jeg er født i Danmark men har boet i Sverige i 40 år,jeg ejer ingenting/ingen tilgang i Danmark.Skal jeg betale boavgift i Danmark om jeg arver fra et dødsbo i Danmark.Venlig hilsen
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Sverige och Danmark är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU). Mot bakgrund av detta är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig på din fråga. Förordning nr 650/2012 behandlar nämligen successions/arvsfrågor mellan länder som är medlemmar i EU. Enligt artikel 21 (sida 14 i dokumentet) i denna förordning ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som tillämpas vid successionen. (Det er loven i den medlemsstat, hvor den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, der skal anvendes på hele arven, artikel 21).Av din fråga framgår det att den avlidne verkar ha sin hemvist i danmark, vilket innebär att dansk lagstiftning ska tillämpas. I danmark betalar man arvsskatt. Detta innebär att du kan komma att behöva betala arvskatt i danmark. (Om den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet i danmark skal du betale boavgift i danmark).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Anskaffningsutgift på ärvd fastighet i två led

2017-10-01 i Arvsskatt
FRÅGA |Om barn ärver fastighet som deras mor har ärvt av sin far och nu ska säljas - hur får man fram ett anskaffningsvärde?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!OBS: Jag förutsätter att överlåtelsen inte utgör ett blandat fång, dvs. att det inte rör sig om delvis arv och delvis ersättning. Om någon ersättning inte utgått från barnens sida som överstiger taxeringsvärdet på fastigheten (ca 75 % av marknadsvärdet) - så klassas överlåtelsen i vardera fall som arv (RÅ81 1:29)Utgångspunkter ifråga om beskattning vid arv:Kapitalvinster är vinster som uppstår på en icke-yrkesmässig grund (t.ex. genom försäljning av fastighet till privatperson) och dessa tas upp till beskattning för säljaren (inkomstskattelagen 1999:1229 44 kap 3 § (IL)). Vad gäller benefika överlåtelser (t.ex. överlåtelse av hus genom arv), utgör inte dessa kapitalvinster och ska därmed inte beskattas hos givaren (8 kap. 2 § IL). Däremot träder då mottagaren in i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL) Det innebär att givarens anskaffningsutgift kommer att vara lika med mottagarens anskaffningsutgift. I detta fall är alltså barnen mottagare och arvslåtaren (modern) är givaren.Anskaffningsutgift i två led Avseende fastigheter är anskaffningsutgiften, kort sagt, det köparen betalat för fastigheten. Hur får vi då fram en anskaffningsutgift när givaren (modern) själv ärvt fastigheten från sin far? Jo, i sådant fall går vi ända bak till moderns arvslåtare (hennes fader) och tittar på hans anskaffningsutgift (44 kap. 21 § IL). Anskaffningsvärdets beräkning är en intressant fråga. När arvstagaren säljer fastigheten, blir hen skattskyldig p.g.a. kapitalvinsten. Den skattskyldige vill då kunna använda ett så högt anskaffningsvärde som möjligt, för att få en lägre kapitalvinst och därmed betala lägre skatt. Huvudregeln, som jag angivit tidigare, är att hen som ärver fastigheten, träder in i den skattesituation som den tidigare ägaren haft. Det innebär exempelvis att om barnens gammelfarfar (förste arvlåtare av fastigheten) köpte sitt hus för 10 000 kr, kommer barnen ha ett anskaffningsvärde på just 10 000 kr. Fastighetens värdestegringDet kan vara så, vilket inte är ovanligt, att huset är mycket gammalt och anskaffningsvärdet kommer då vara mycket lågt. Detta till följd av dels inflation, dels utvecklingen på fastighetsmarknaden. Därför finns det en specialregel för fastigheter köpta före 1952. Har barnen då ärvt en så gammal fastighet, kan de som anskaffningsvärde använda ett belopp som motsvarar 150 % av huset taxeringsvärde år 1952. Det innebär att om huset är köpt ex. år 1900, kan en räkna med att 150 % av taxeringsvärdet 1952 är högre än köpeskillingen. Återkom gärna vid eventuella frågor om hur den sammanlagda skatten beräknas vid försäljning av den ärvda fastigheten./Vänligen,