Finns arvsskatt/gåvoskatt?

2018-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga. Jag har inte så bra kläm på gåvo- och arvsskatt, så jag undrar om ni kan hjälpa mig. Om man vet att man inte har så långt kvar, kan man ge sina tillgångar till arvingarna för att komma undan en eventuell arvsskatt? FINNS de två ens? I detta fall handlar det om drygt 3 miljoner kronor i aktier, 280 000 kr i fonder, samt en bostadsrätt värd uppskattningsvis 800 000 kr. Otroligt tacksam för svar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten och gåvoskatten fanns i Sverige fram till 1 januari 2005 men är numera helt avskaffade. Både gåvor och arv i Sverige är därför helt skattefria. Du behöver därför inte vidta några åtgärder för att komma undan en arvsskatt.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Hur hög är arvsskatten i Tyskland?

2018-08-31 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Jag undrar hur mycket arvsskatten är i Tyskland? Min syster och jag kommer att ärva huset från våra morfäräldrar. Vår morbror har bott i detta huset sen mormor gick bort -81. Det gjordes aldrig någon fördelning mellan vår mamma och vår morbror när mormor gick bort. Utan han bodde kvar där efter mormors bortgång. Så ena halvan ärver vi antagligen efter vår mamma som är avliden också. Andra halva efter vår morbror. Vi undrar över arvsskatten i dessa fall? Jag vet att det är olika procentsatser i dessa 2 fallen men jag hittar inte informationen på nätet. Tack på förhand.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur mycket arvsskatt (erbschaftsteuer) man ska betala i Tyskland varierar beroende på vilken relation man har till den avlidne samt värdet av det som ärvs.Det finns tre skatteklasser med olika skattesatser på arv. För dig och din syster hör arvet efter er mor till den första skatteklassen, medan arvet efter er morbror hör till den andra skatteklassen. I den första skatteklassen varierar arvskatten mellan 7 till 30 procent beroende på summa. I den andra skatteklassen varierar den mellan 15 till 43 procent. Utförligare information om detta kan du hitta här på engelska.I övrigt rekommenderar jag dig att vända dig till ansvarigt skattekontor i Tyskland. I regel är skattekontoret i staden där den avlidne hade sin hemvist ansvarigt. Du hittar kontaktuppgifter till de olika skattekontoren här. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga.Önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Betala skatt på arv från utlandet?

2018-06-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Behöver jag betala skatt för arv från utlandet i Sverige? Jag är en svenska medborgare person och har arv pengar från hemland efter att min mor har avlidit. hur jag kan hämtar hit för att inte få nåt problem som regel? Är arv pengar skattefri? Hur ska man börja? Bevis papper först eller pengar? bevis papper innebär att detta pengar är från arv från domstol och advokat som bevisar. Hälsningar
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du betalar inte någon arvsskatt i SverigeEnligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Däremot kan det vara så att arvet ska beskattas i landet där din mor levde enligt det landets regler. Du bör kolla upp vad som gäller i landet där din mor levde.Att tänka på vid överföring till ditt konto i SverigeDet går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige och det bör inte bli några problem.Om summan som kommer in från utlandet överstiger 150 000 kr är dock din svenska bank skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket (23 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Du bör sedan vara beredd att bevisa för Skatteverket att det verkligen rör sig om pengar från ett arv, vilket du kan bevisa genom att hänvisa till en bouppteckningshandling eller liknande.I din nästa deklaration kan det även vara bra att nämna arvet under "Övriga upplysningar".SammanfattningDet finns ingen arvsskatt i Sverige, varför du inte behöver betala skatt på arvet. Det går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige, men du bör vara beredd att för Skatteverket kunna visa en bouppteckningshandling eller liknande för att kunna bevisa att pengarna verkligen kommer från ett arv.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler funderingar!Önskar dig en trevlig midsommar!Med vänliga hälsningar,

Är arvsskatten högre än 22 %?

2018-05-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Undrar om arvskatten är högre än 22% om det mer än två innan dödsboet upplöses?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns ingen arvsskatt. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes nämligen den första januari 2005. Det innebär med andra ord att man inte betalar någon skatt på de tillgångar man ärver, tilldelats genom testamente, fått i gåva eller erhållit genom bodelning, 8:2 Inkomstskattelag (1999:1229). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Skatt vid försäljning av ärvd lägenhet

2018-09-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag ska ärva min morfar, vi säljer hans lägenhet nu, men jag undrar hur mycket skatt kommer jag behöva betala för den?
Zuzu Rabi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvskatt är avskaffad i Sverige vilket innebär att man inte betalar någon skatt på de tillgångar man ärver, har tilldelats genom testamente, fått i gåva eller erhållit genom bodelning (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer ni behöva betala kapitalskatt ("vinstskatt") när lägenheten säljs. När kapitalskatten räknas ut, får ni dra av det belopp som den framlidne betalade vid anskaffning. Ni får också dra av eventuella utgifter för ombyggnation, som den framlidne kan ha haft under innehavstiden.Vänligen,

Arvsskatt i Finland

2018-07-08 i Arvsskatt
FRÅGA |jag har fått ett arv från Finland efter min far /med inbetalnings kort för skatt på ett tusen euro min fråga är/måste jag betala till Finland skatt jag har bott många år i Sverige tack på förhand för ett svar
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatt i SverigeI Sverige är lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävs sedan 1 januari 2005 vilket innebär att någon arvsskatt inte betalas i Sverige på arvet efter din far, ( 8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen).Arvsskatt i FinlandArvsskatt ska däremot betalas i Finland om arvlåtaren eller arvingen var bosatt i Finland vid dödstillfället. Då din far var bosatt i Finland vid sitt frånfälle är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du själv bor i Sverige och har gjort det under en längre tid. Det finns dock ett undantag då arvsskatt inte ska betalas i Finland och det är om arvet understiger 20 000 euro, (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/egendom/arv/). SammanfattningDå arvet härrör från Finland är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du bott i Sverige under en längre tid. Understiger arvet 20 000 euro behöver du däremot inte betala någon arvsskatt. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!Vänligen

Arvsskatt när arvtagare bor utomlands

2018-05-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej.Jag har en son, född i Sverige, som sedan några år är gift med en danska och bor i Danmark.Han är den ende arvingen när jag dör. I Danmark har man "arvsskatt" men kommer han att behöva betala sådan på arvet efter mig som bor i Sverige?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka lagregler som ska gälla vid arv tar hänsyn till var arvlåtaren (du) befinner dig. Att din son (arvtagaren) bor i Danmark spelar således ingen roll. Eftersom du bor i Sverige kommer svenska arvsregler gälla vid din bortgång. Svar: Sverige har ingen arvsskatt och din son kommer då inte behöva betala någon skatt, trots att han bor i Danmark.Med vänliga hälsningar,

Om året är 1997 och ett arv är på 400 000 kr, hur kan då arvsskatten se ut beroende på om det är en arvinge eller tre arvingar?

2018-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag undrar hur arvskatten såg ut år 1997, på 400 000? Om man delar på 3 personer eller en person får hela beloppet! Vad kommer då skiljas i arvskatten?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagArvsskatt gäller egentligen inte längre sedan 2004, men eftersom din fråga behandlar arvsfrågan året 1997, så blir lag om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) gällande just i detta fall. För att kunna svara på din fråga så får vi börja med att kika i 28 § i samma lag. Eftersom du i din fråga inte uppger vilka arvingar det handlar om, så kommer jag i svaret på min fråga ge exempel på olika typfall som kan bli aktuella för dig.Arvsskatten blir olika beroende på vilken arvinge det handlar omNär man talar om arvsskatt, så brukar man först och främst tala om tre klasser (AGL 28 §). Jag tolkar din fråga som att detta endast handlar om privatpersoner, vilket innebär att endast klass 1 och klass 2 blir gällande. Klass 1 innehåller arvingar som exempelvis efterlevande make, sambo, barn och barnbarn. Klass 2 innehåller arvingar som exempelvis föräldrar, syskon, syskonbarn och andra arvingar som inte finns i klass 1. Beroende på vilken arvsklass man tillhör samt storleken på arvet, så blir arvsskatten olika. Det som alltid dras av först är ett grundavdrag för varje klass (belopp som inte beskattas), grundavdraget skiljer sig för varje arvsklass. Efter grundavdraget så dras själva arvsskatten av. Nu ska jag nedan redogöra för vissa aktuella fall som kan bli tillämpliga din fråga.Hur mycket ska betalas i arvsskatt beroende på vilken klass man tillhör?Det är främst Skatteverkets egna instruktioner gällande arvsskatt (sida 4) och AGL 28 § som jag använt som underlag, så jag rekommenderar starkt att du kikar i dessa länkar samtidigt som du läser mitt svar. Det kommer att hjälpa dig att förstå alla uträkningar och förklaringar.Om du är ensam arvinge i klass 1 och antingen är efterlevande make eller sambo, så görs det alltid först ett grundavdrag på 280 000 kr, detta belopp beskattas alltså inte. Då har du 280 000 kr och vi har 120 000 kr kvar att räkna på. Det dras 10 % av 120 000 kr som arvsskatt (beloppet ligger i intervallet 0-300 000), vilket alltså innebär att arvsskatten beräknas till 12 000 kr. Du får alltså totalt behålla 388 000 kr om du är ensam arvinge i form av efterlevande make eller sambo. Om du istället är ensam arvinge i klass 1 och antingen är barn eller barnbarn, så ligger grundavdraget istället på 70 000 kr. Då ska alltså 330 000 kr beskattas. I sådana fall blir skatten 30 000 kr + 20 % (beloppet ligger i intervallet 300 000-600 000). Arvsskatten blir alltså totalt 90 000 kr. Då får du alltså behålla 310 000 kr om du är ensam arvinge i form av barn eller barnbarn.Om ni istället är tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn), så blir det lite annorlunda. Då har ni ju rätt till 133 000 kr (avrundat) var i arv. Om vi då drar av 70 000 kr återigen, så har vi 63 000 kr kvar att räkna arvsskatten på. Då ligger arvsskatten på 10 % (intervallet 0-300 000), dvs 6 300 kr. Då får alltså de tre arvingarna behålla ca 126 700 kr var.Om det istället är så att du är ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc), så blir grundavdraget 21 000 kr. Det beloppet som ska beskattas är då 379 000 kr. Då blir arvsskatten 21 000 + 30 % (intervallet 140 000-…). Arvsskatten uppgår då till 128 400 kr. Då får du behålla 271 600 kr. Om ni istället är tre arvingar i klass 2 så skiljer det sig en aning. Grundavdraget är ju på 21 000 kr, då uppgår det beskattningsbara beloppet till ca 112 000 kr (133 000 - 21 000). Arvsskatten blir då 7 000 + 20 % (intervallet 70 000-140 000). Arvsskatten blir alltså 28 000 kr. De tre arvingarna får alltså behålla ca 105 000 kr var.SammanfattningSå om du är ensam arvinge i klass 1 och du är efterlevande sambo eller make så skulle arvsskatten uppgå till 12 000 kr och du skulle därför få behålla 388 000 kr av arvet. Om du istället är ensam arvinge i klass 1 i form av barn eller barnbarn, så skulle skatten uppgå till 90 000 kr och du skulle fått behålla 310 000 kr. Skulle du vara ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc) så skulle skatten ligga på 128 400 kr och du skulle få behålla 271 600 kr.Om ni istället vore tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn) så skulle skatten bli ca 6 300 kr och ni skulle fått behålla ca 126 700 kr var. Skulle det vara så att ni är tre arvingar i klass 2 så skulle skatten istället ligga på ca 28 000 kr och ni skulle få behålla ca 105 000 kr var.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,