Fråga om arvsskatt

2017-03-14 i Arvsskatt
FRÅGA |Undrar om man behöver betala skatt, om vår förälder beslutar att ge oss huset i arv i förskott.Han lever alltså nu. Men vill sälja och dela arvet när han är vid liv./K
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vid utgången av år 2004 avskaffades arvsskatten och gåvoskatten genom Lag om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Idag är således arv och gåvor skattefria vilket framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen, https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Om er förälder väljer att ge er ett förskott på ert arv kommer detta inte att beskattas, om förskottet istället har karaktären av en gåva så är inte heller den skattepliktig enligt ovan nämnda bestämmelse. Dock är en eventuell vinst vid försäljningen av huset skattepliktig enligt vanlig ordning. Vid försäljning av en fastighet så kan det uppstå en kapitalförlust eller en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap 13-14 §§ IL, https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1, och skattesatsen på kapitalinkomsterna är 30 procent vilket står att finna i 65 kap 7 § IL, https://lagen.nu/1999:1229#K65P7S1. Sammanfattningsvis, arvet eller gåvan är skattefri medan en vinst som görs vid försäljningen av fastigheten är skattepliktig. Ni behöver således inte betala någon skatt för arvet men er förälder kommer att bli beskattad på den vinst hen gör vid försäljningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Fastighetsskatt på testamenterat hus

2017-02-05 i Arvsskatt
FRÅGA |HejMin fråga är. Min Mor har testamenterat sitt hus till mig.Blir jag då tvungen att betala någon fastighetsskatt på detta, eller sker detta endast om jag säljer huset?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Sedan 2005 är arvsskatten avskaffad i Sverige. Detta innebär att du inte behöver betala någon skatt i samband med arvsskiftet. Någon skatt betalas alltså inte på arvet och mottagandet av fastigheten i sig. Däremot ska skatt, precis som du skriver, betalas när fastigheten säljs. Vad som ska skattas är då själva kapitalvinsten (d.v.s. försäljningspriset - anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter som din mor betalat). Hoppas svaret var till din hjälp!Mvh,

Beskattning av arv: Inkomstslag

2016-11-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag har ärvt pengar efter min far. Jag bor i Sverige men är inte svensk medborgare. Jag har betalad arvskatt i Holland och jag vet det finns ingen mer i Sverige. Hur går det till om jag få pengar?. Hur blir det med skatten, är det inkomster eller kapital?.Tack så mycket för svaret.Mvh
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst är det så att det finns tre inkomstslag i Sverige: tjänst, näringsverksamhet och kapital. Vad som omfattas av varje inkomstslag regleras i inkomstskattelagen (IL). I fall du skulle vilja kolla vidare regleras avgränsningen av varje inkomstslag i respektive kapitel 10, 13 och 41. Dessutom får du självklart återkomma med följdfrågor.Det framgår av lagen att det är endast inkomster som kan hänföras till någon av de tre inkomstslagen som får beskattas i Sverige. Arv är ett exempel på inkomster som inte kan hänföras till något inkomstslag och är därför skattefria. Ett förtydligande av detta finns i IL 8 kap. 2§. Det följer av det ovanstående att ditt arv är skattefritt i Sverige. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Betala skatt för att man ärver och sen säljer saker till sin bror?

2016-11-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Min man och hans bror tar nu över dödsboet efter deras far. Meningen är att min man ska köpas ut senare. När värderingen är klar. Hur ska han göra för att slippa lägga skatten på 27% på summan han får av brodern? Hur ska man skriva/göra? Det är ju tråkigt att behöva skatta bort 1/3 av arvet.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Arvsskatt?Någon arvsskatt eller gåvoskatt finns inte längre i svensk rätt. Någon skatt på 27 % för att han ärver/får egendom är inte aktuellt på grund av att han ärver/får egendom.Det enda som din man kan behöva betala skatt för är saker han får (exempelvis en fastighet) som har ökat mycket i värde. Man betalar alltså endast skatt i detta fallet när man säljer något som har ökat i värde. Hur mycket skall betalas i skatt?Det som din man kan behöva skatta på är helt enkelt den kapitalintäkter han gör vid en försäljning av egendom. Vid arv så inträder nämligen arvtagaren i arvlåtarens (den dödes) ställe. I praktiken fungerar det såhär; X dör och lämnar en fastighet till Y. X köpte fastigheten för 100 kronor. Vid arvtillfället är fastigheten värd 200 och när Y sedan säljer fastigheten för 300 så anser skatteverket att Y har gjort en inkomst på 200 kr som det skall betalar skatt på. Det ligger eventuellt på sätt och vis en latent skatteskuld i varje gåva eller arv man kan få. På den här vinsten på 200 kr så skall egentligen 30 % betalas i skatt. När det gäller just exempelvis fastigheter eller bostadsrätter så skattar man dock bara för 22/30 av skatteunderlaget. I mitt exempel skall man alltså betala 30 % skatt på (22/30 x 200)= 146 kr. Det totala skattebeloppet skulle alltså bli 43,8 kr för att fastigheten ökat i värde med 200 kronor sen den köptes. I mitt exempel har alltså din man ärvt en fastighet och vid en försäljning på 300 kr får han betala 43,8 kr i skatt. Någon skatt på 27 % blir det alltså inte. Skatten blir förhoppningsvis lägre än vad man tänker sig i många fall. Påverkar det att brodern ska köpa ut din man?Det faktum att din man ärver egendomen, och att din bror senare skall köpa ut den spelar egentligen ingen roll. Problemet blir bara att vissa typer av egendom (oftast fastigheter) ökar i värde innan de säljs. Samma skatt hade nämligen behövt betalas om det faktiskt var din man som köpte sakerna för längesedan (när hans föräldrar köpte sakerna) och sen sålde dem till sin bror eller någon helt annan person. Det finns tyvärr inget ni kan skriva eller göra för att slippa den typen av inkomstskatt som din man kommer behöva betala. Men det kanske är viss tröst att tänka att det faktiskt inte är pga arvet som din man får betala skatt, det är för att han ärver tillgångar som ökat mycket i värde innan han säljer dem. Alternativ lösning om brodern går med på det:Vad ni egentligen kan göra men som gör att brodern får hela skatteskulden som ligger kvar i fastigheten tills han säljer den är om din man kan ta över annan egendom. Han kan ta över exempelvis bilar, banktillgångar och liknande och sen sälja till brodern eller till någon annan. Det viktiga är dock att det inte kan vara egendom som har ökat i värde, har den ökat i värde skall den nämligen beskattas. Men eftersom ni väntar på värdering är det här förmodligen ett osäkert alternativ och det är oftast en fastighet som är det största i ett dödsbo.Mitt rådEftersom skatt alltid skall betalas på egendom som ökat i värde så går det inte att undkomma den, det enda som kan hända här att man exempelvis kan skjuta upp den genom att helt enkelt inte sälja saken. Jag rekommenderar därför att ni helt enkelt gör så som ni tänkt göra, ett alternativ är dock att ni väljer att faktiskt utnyttja möjligheterna till uppskovsbelopp som innebär att man skjuter upp skatten. Men det kräver att ni själva flyttar till en ny fastighet och det är därför omständigt. Jag hoppas att detta besvarar din fråga även om det tyvärr är ett tråkigt besked.Med vänliga hälsningar,

Arvsskatt vid utlandsbosatt och försäljning av bostad

2017-02-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga vad gäller arvskatt. Jag har förstått att skatt inte utgår på arv, och då man är bosatt utomlands och skriven utomlands utfår eventuell skatt där. Min fråga är:1a: min bror är skriven i Sverige jag i Italien - eventuellt arv skulle beskattas olika om Italien har andra regler 1b) på flera svar säger ni "skatt betalas på eventuell vinst om ägodelen säljs - vader det som determinerar vinst ? Dvs om insatsen 25 år sedan var 300k kr och idag 5m kr- menas det att skatten tekniskt sätt är på 4,7m kr eller skulle det bli slatt på eventuell Skilling som är mer än fem miljoner ? Förlåt PM jag inte förklarar mig väl
Sofia Nygren |Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Arvsskatten kan, som du säger, vara olika beroende på i vilket land man är skattskyldig. Om det är så att Italien har andra skatteregler vad gäller arv kan han alltså beskattas för arvet där. Det kan dock inte Lawline svara på.Nu till din andra fråga. Vinst beräknas i princip som vinst minus kostnader. Vinsten beräknas något annorlunda om det gäller bostadsrätt eller ett hus, eftersom det då rör sig om olika kostnader. Om det rör försäljning av småhus dras, från försäljningspriset, försäljningsutgifter, inköpspris och förbättringsutgifter. Sedan återförs eventuella uppskov och den summa som blir kvar är den beskattningsbara vinsten på fastigheten. Vid försäljning av bostadsrätt dras, från försäljningspriset, försäljningsutgifter, inköpspris, förbättringsutgifter, kapitaltillskott, och eventuell inre reparationsfond. Sedan återförs eventuell yttre reparationsfond samt eventuellt uppskov och summan som är kvar är den beskattningsbara vinsten. Eftersom det är ett arv kommer du personligen inte ha någon inköpskostnad, men som arvtagare stiger du in i den avlidnas ställe, och inköpspriset kommer därför vara det som bostaden köptes för. Om det du menar med insats är inköpspriset, är det alltså denna summa som kommer dras från försäljningspriset. Du kan läsa mer om beskattning av vinsten vid bostadsförsäljningar här.Hoppas du fick hjälp med din fråga!

Fråga om arvsskatt

2016-12-13 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Om man får ett förskott av arv i form av en fastighet i Finland, behöver man då betala någon form av arvsskatt i Finland/Sverige för denna vid ägarbytet, dvs innan en ev försäljning i framtiden? Samtliga inblandade är boende och skrivna i Sverige, dvs ingen koppling till Finland annat än fastigheten.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Sverige inte längre har någon arvsskatt kommer det inte att utgå någon skatt i Sverige på arvet, se 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen.Vad gäller frågan om eventuell skatt kommer att krävas i Finland så kan vi på Lawline dessvärre inte besvara den frågan då vi på Lawline endast sysslar med svensk rätt. För att få reda på om ett arv i Finland enligt finländsk skatterätt är skattepliktigt i Finland rekommenderar jag dig därför att kontakta en finsk skattejurist.Med vänlig hälsning

Skatt på arv

2016-11-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Hur mycket skatt skall man betala på en aktie post som vi tre syskon precis ärvt . Värde 740.000 tusen h
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen är förvärv genom arv skattefria. Detta innebär att ni inte ska betala någon skatt på aktierna som ni ärvt. Dock om ni gör en vinst när ni sedan säljer aktierna så måste ni betala skatt på det. Som omkostnadsbelopp (i princip förvärvskostnaden) ska ni då ta upp det pris som arvlåtaren hade på aktierna, se 44 kap. 21 § inkomstskattelagen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppskovsregler vid dödsbo

2016-11-07 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har sålt en fastighet och flyttat över reavinstskatten i en ny fastighet den dagen jag går bort hur blir det med arvet för mina barn. I dag betalar jag ju på reavinsten varje år.
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag säga att det som tidigare kallats reavinstskatt kallas idag för kapitalvinstskatt. Reglerna är desamma, men i fall du vill leta efter något själv, kan det vara bra att söka på rätt term. När man flyttar en kapitalvinst från en såld fastighet till en ny bostad kallas det att man gör uppskov med vinsten. Uppskovet kvarstår så länge den nya fastigheten är i din besittning och uppskovsbeloppet ses som en skuld till staten (eftersom det i verkligheten är en obetald skatt). Som du säkert är bekant med kan vi i svensk rätt som huvudregel inte låta någon ärva våra skulder och således kan inte dina barn här ärva din skatteskuld. Det här betyder dock inte att den försvinner när du går bort. Ur inkomstskattelagen 4 kap. 1 § kan vi utläsa att det dödsbo som upprättas efter dig, är skyldigt att svara för dina inkomster och att det som gällt för dig ska som huvudregel, i skattehänseenden, även gälla dödsboet. Detta betyder att, som jag skrev ovan, ditt dödsbo får ha kvar uppskovet så länge den nya fastigheten du nu flyttat skulden till, är i din besittning. När den inte längre är det, ska uppskovsbeloppet tas upp som vinst. Den huvudregel som gäller är vad juristerna kallar för kontinuitetsprincipen, vilken säger att föremål som ges i gåva eller arv inte ändrar besittningen. Men just vid uppskovsreglerna gör man dock undantag från denna regel genom 47 kap. 11 § inkomstskattelagen och säger att om ägaren till fastigheten avlider och den som får rätt till den nya fastigheten inte är make/maka/sambo/hemmaboende barn under 18 år så ska fastigheten anses avyttrad och inte längre i din besittning. Det framgår inte av din fråga hur gamla dina barn är, men har de flyttat hemifrån, tillämpas bestämmelsen så att de måste ta upp uppskovsbeloppet som en kapitalvinst för dödsboet och dödsboet är skyldigt att betala skatteskulden. Sammanfattningsvis behöver dödsboet alltså betala uppskovsbeloppet med de medel som finns i dödsboets befattning och en sådan skatteskuld kommer därmed inte direkt överföras till dina barn, men kommer påverka det arv det får efter dig. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,