Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?

2020-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA |HejJag er bosatt i Danmark och er Dansk medborgare, skall jag betala skat på ett arv jag får från Sverige, i Danmark och Sverige????
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara frågan kommer jag att utgå från EU-rätt och nationella regler i Inkomstskattelagen. Både Danmark och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, därmed är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig. Enligt Artikel 21 ska den lag där arvlåtaren har sin hemvist tillämpas på själva arvet. Eftersom arvet är från Sverige ska det beskattas utifrån Svensk lagstiftning. I Sverige betalar en inte arvsskatt enligt 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Du skattar därför inte på arvet du fått från Sverige. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!