Kan man göra ROT-avdrag på en fastighet som man inte äger själv?

2019-06-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Min fru äger ett sommarställe på arrendetomt. (100 %) Vi är gifta.Får jag göra rotavdrag när vi installerar en luftvärmepump där?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tokar din fråga som att din fru äger sommarstället till 100 % och du inte äger någon del. Då gäller att man kan få ROT-avdrag för ett sommarhus på en arrendetomt. För att få göra ROT-avdrga behöver du däremot äga och bo i bostaden (räcker att delvis bo i bostaden, dvs. ha dubbla boenden). I detta fall skriver du att din fru äger hela sommarhuset, vilket gör det svårt för dig att kunna få godkänt ROT-avdrag på installationen av luftvärmepump.Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Hälsningar

Kan man göra avdrag när man deklarerade för några år sedan?

2019-05-11 i Avdrag
FRÅGA |"X företag" gick i konkurs kan man dra av förlusten några år senare eller måste man dra av förlusten samma år ?
Alicia Yngstrand |Hej! Vad trevligt att du ställer denna fråga till oss på Lawline!Svaret på din fråga är: JA, du kan dra av förlusten senare. Jag kommer fram till detta genom att titta i Skatteförfarandelagen (SFL).Du ska begära omprövning av din deklaration:Se så att det inte var mer än sex år sedan beskattningsåret för den egentliga deklarationen gick ut. Du kan alltså begära omprövning av deklarationer som skulle ha deklarerats så sent som 2013. (SFL 66 kap. 7 §). Jag hoppas att detta klarade upp saker och ting! Om du skulle ha följdfrågor så är det bara att skicka in fler!Med vänliga hälsningar,

Kan jag skriva dubbel bosättning i deklarationen och ska det vara kostnader för den gamla eller nya bostaden?

2019-04-26 i Avdrag
FRÅGA |Jag flyttade från Malmö till Stockholm i avgusti 2017 då jag fick fastansällning i Sth. Sedan 018.08.01 bodde jag i Stockholm. Jag ägde en lgh. i Malmö, fram till 18.08.01 dvs. ett år efter att jag flyttade till Stockholm. Kan jag i skattedeklarationen skriva dubbelbosättning och få skattereduktion samt extra utgifter får första månaden i Stockholm.Jag hade skriftlig andrahandskontrakt för de första 4 månader jag bode i Stockholm, sen har jag varit inneboende hos en bekant och betalad hyra utan kontrakt.Om jag har rätt, skal det vara kostnader jag hadde för nolig i Stockholm eller för min lägenhet i Malmö?Var i deklarationen ska det skrives, under vilken rubrikk?Tack på förhandMvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alltså flyttat från Malmö till Stockholm för en anställning men behållt din bostad i Malmö under ungefär ett år. Din frågor gäller din inkomstdeklaration och skatteavdrag, regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Jag utgår från att du är ensamstående eftersom du inte skriver något om familj. Med en familj hade reglerna om avdrag kunnat vara annorlunda om ni bott på olika orter. Kan jag i skattedeklarationen skriva dubbel bosättning och få skattereduktion samt extra utgifter för första månaden i Stockholm?Ja, du kan i din inkomstdeklaration skriva med att du haft dubbel bosättning eftersom du1. på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort, Stockholm, och2. du behållt din bostad i Malmö där du bodde tidigare (IL 12 kap. 19 §).Du får göra avdrag både för ökade utgifter i form av boendekostnader samt kostnader för måltider och småutgiften för den första månaden i Stockholm (IL 12 kap. 20 §). Ska det vara kostnader jag hade i Stockholm eller för min lägenhet i Malmö?Du ska göra avdrag med det belopp som motsvarar den faktiska ökade utgiften för ditt boende (IL 12 kap. 21 §). Som ensamstående betyder detta att du ska göra avdrag för mellanskillnaden mellan bostadskostnaderna före respektive efter att du hade dubbel bosättning. I praktiken bör detta innebära att du gör avdrag för boendekostnaderna i Stockholm.Exempel: Låt säga att dina boendekostnader i Malmö är 8 000 kronor per månad och dina boendekostnader i Stockholm samtidigt är 6 000 kronor per månad. Då får du göra avdrag med 6 000 kronor per månad eftersom detta motsvarar din ökade utgift för ditt boende. Extra utgifter för första månaden i StockholmDu kan göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgiften den första månaden i Stockholm. Det gör du antingen med det belopp som motsvarar den faktiska ökade utgiften eller med ett så kallat schablonbelopp vilket var 66 kronor per dag 2017 och 69 kronor per dag 2018 (IL 12 kap. 21 §).Var i deklarationen ska det skrivas?Avdrag för dubbelt bosättning ryms under huvudrubriken "2. Avdrag - Tjänst" på din inkomstdeklaration. De belopp du ska dra av lägger du ihop och skriver i punkten 2.3 "Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor".Tänk på att du i din inkomstdeklaration 2019 ska göra avdrag för dina ökade utgifter från 2018. Vad jag förstår var din första månad i Stockholm med dubbel bosättning under 2017. Dessa kostnader skulle du ha dragit av på 2018 års deklaration. Om du vill ändra en redan inskickad deklaration kan du ansöka om omprövning hos Skatteverket. Detta gör du genom att skicka in denna blankett till ditt Skattekontor. Sammanfattning:- Du kan skriva dubbel bosättning i din deklaration och få avdrag för detta samt extra utgifter för första månaden i Stockholm. (Eftersom första månaden i Stockholm var under 2017 skulle du dock ha gjort detta avdrag på 2018 års deklaration. På 2019 års deklaration får du göra avdrag för kostnader under 2018.)- De boendekostnader du får göra avdrag för är dina faktiska ökade utgifter, vilket i praktiken bör bli kostnaderna för boendet i Stockholm. - I deklarationen skriver du det belopp du vill dra av i punkten 2.3 "Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor".Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för närmare information om deklarationen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga! Med vänliga hälsningar

Avdrag för förlust vid försäljning av kolonistuga

2019-03-31 i Avdrag
FRÅGA |Kan man göra avdrag för försäljning med förlust och mäklararvode på försäljning av fritidshus? Kolonistuga
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En kolonistuga är ett hus på ofri grund och behandlas i inkomstskatterättsligt sammanhang som en fastighet (2:6 IL). Reglerna vid försäljning av en kolonistuga är desamma som vid försäljning av småhus (2:8 IL, se även information hos Skatteverket). Beskattning sker inom inkomstslaget kapital (41:1 och 42:1 IL).Resultatet av försäljningen ska räknas ut enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (44:13-14 och 45 kap. IL).Vad som ingår i de olika begreppen kan du läsa mer om här. Till försäljningsutgifter hör bland annat mäklararvode så den kostnaden räknar du in där.Om resultatet av försäljningen blir en förlust kan du göra avdrag för halva den förlusten (50 %). Du kan dra av denna förlust från vinster/andra inkomster som du tar upp i inkomstslaget kapital (46:18 2 st. IL).Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan man få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?

2019-06-21 i Avdrag
FRÅGA |Hej,kan vi göra rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Ni kan få rutavdragNi kan få rutavdrag för trädfällning på en arrendetomt. "Borttagning av träd" på en tomt är en av de hushållstjänster som ger rätt till rutavdrag (67 kap. 13 § fjärde punkten IL). Det saknar betydelse att tomten är arrenderad så länge ni helt eller delvis bor i en bostad på tomten (67 kap. 14 § första stycket IL).På Skatteverkets hemsida finns det mer information om vilka villkor som gäller för rutavdraget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?

2019-04-29 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Vi har en lägenhet i Turkiet som vi kommer att sälja. Priserna har gått ner vilket gör att vi kommer sälja lägenheten med en förlust på nära 500' SEK. Jag är svensk, bor permanent i Sverige och betalar skatt här. Pengarna skickades från Sverige till Turkiet och ska tillbaka till Sverige. Kan vi göra något avdrag för förlusten här i Sverige?Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). I mitt svar kommer jag att utgå från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige med hänsyn till att du är bosatt här. Detta innebär att du är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Kan avdrag göras för förlust vid försäljning?Inledningsvis måste det avgöras om er lägenhet är en privatbostadsrätt eller en näringsbostadsrätt. Jag utgår från att det är en privatbostadsrätt, alltså att den är avsedd att bebos. Om det uppkommer en förlust vid försäljning av en privatbostadsrätt ska 50 % av förlusten dras av (46 kap. 18 § st. 2 IL). Förlusten måste dock vara verklig (44 kap. 23 § IL). Det innebär att det inte ska finnas en benefik avsikt (gåvoavsikt) med försäljningen som inte är affärsmässig. En försäljning till t.ex. ens barn till under marknadsmässig pris kan utgöra en förlust som inte anses verklig enligt lagen.I ert fall verkar ni sälja lägenheten till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga priset. Jag antar därför att förlusten är verklig. Cirka 250 000 kr (50 %) av er förlust ska därmed dras av i Sverige.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet till avdragsrätt för dubbelt boende

2019-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Vi har ett hus på Lyr/Orust som vi bott i fram till nu. Vi har fått en lägenhet i Gbg hyran ligger på 7300 kr/mån har vi avdragsrätt för dubbelt boende?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring avdrag för dubbelt boende finns i 12 kap. 19 § Inkomstskattelagen. För att kunna erhålla avdragsrätt för dubbelt boende krävs att man flyttat till en ny bostadsort för arbete, man behåller sin bostad på tidigare bostadsort för sig själv, sin make, sambo eller familj. Man ska även övernatta på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 km. Jag har tyvärr för lite information för att kunna bedöma om du uppfyller dessa krav, men förhoppningsvis har du fått det du behöver för att själv kunna avgöra om du har rätt till avdrag för dubbelt boende.Hoppas du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning när jag bott i min sommarstuga en kort period innan jag flyttade för jobb?

2019-03-03 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning? Jag hade en bostadsrätt som jag sålde 20180514 när jag fick ett nytt jobb i en annan stad och jag flyttade först till mitt sommarhus som jag har renoverat och byggt till (renoveringen klar 201808 så att jag kan bo i huset efter pensioneringen. Jag köpte en bostadsföreningslägenhet 20180525 och flyttade dit efter ett par månader i september när den blev ledig. Jag blev skriven på den nya bostaden den 20 februari 2019. Jag har haft uppskov av skatt av en tidigare lägenhet och måste begära uppskov också nu, men har jag rätt till avdrag för dubbel bosättning, eftersom huset som jag renoverat finns kvar och dit tänker jag flytta så småningom efter pensioneringen. (Jag har 4 år kvar i tjänst). Jag åker dit på helgerna.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga är väldigt otypisk för dubbel bosättning-fallen. Jag kan redan nu säga att jag inte har ett klart svar på din fråga, eftersom den inte regleras direkt i lagtext och jag inte kan hitta någon information om att situationen har prövats tidigare. Det blir alltså upp till Skatteverket att fatta beslut i frågan. Jag har skrivit ihop ett par rader här nedan om vad som kan vara aktuellt och av betydelse för bedömningen, och även lämnat en rekommendation till dig.I slutändan avgörs dessa fall av Skatteverkets bedömningar, och i fall av överklagan av förvaltningsdomstolar. I otypiska fall, dvs när en situation uppstår som inte regleras direkt av lagtext (exempelvis eftersom den kan vara såpass specifik, eller att de är ett resultat av att samhället och beteenden förändras) eller varit föremål för diskussion vid lagstiftningen handlar det i slutändan om att myndigheterna får göra egna bedömningar kring de existerande reglernas tillämpbarhet på den specifika situationen. På detta sätt skapas praxis (antingen genom Skatteverkets beslut eller genom domar, främst då i Högsta Förvaltningsdomstolen) som sedan är vägledande i senare, liknande, fall.Med det sagt, ska också sägas en del om den regel som är aktuell i ditt fall, nämligen inkomstskattelagen 12 kap. 19 §. Enligt regeln kan en enskild medges avdrag för dubbel bosättning om denne: på grund av arbete har flyttat till en ny arbetsort, och behåller bostaden på den tidigare bostadsorten (oavsett om detta är en bostad för den enskilde, dennes make/sambo eller dennes familj. Den nya bostaden ska ligga minst 50 km från den tidigare bostadsorten för att regeln ska kunna användas. Det krävs också att den enskilde faktiskt bor på stället (enligt Skatteverket räcker det med att man har skaffat sig en bostad på den nya arbetsorten och faktiskt övernattar där - antalet nätter per vecka är inte avgörande). Att man åker till sommarstugan varje helg är således inte något som påverkar rätten till avdrag så länge man övernattar under veckorna, exempelvis.Typfallet är att en arbetstagare på grund av ett nytt arbete flyttar till en ny ort och har kvar bostaden på den tidigare bostadsorten, exempelvis för att familjen ska bo kvar pga diverse olika anledningar. Enligt lagens förarbeten framgår att regeln är tänkt att underlätta under en övergångsperiod, samtidigt som man inte vill skapa inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Svårigheten i ditt fall (som jag ser det) är att du sålt din gamla bostad när du fick ett nytt jobb, och sedan köpte en ny. Applicerat på lagbestämmelsens terminologi har du alltså inte kvar bostaden på den gamla orten. Att du hade sommarstugan under hela den här perioden och renoverade den till ett fullvärdigt åretruntboende under perioden efter att du sålt den gamla lägenheten och innan det att du flyttade in i den nya lägenheten underlättar inte bedömningen. Ett synsätt är att din sommarstuga fungerat som en faktisk bostad under perioden maj-september och att den andra lägenheten då utgör en sådan ytterligare bostad som du enligt regeln kan få avdrag för. En alternativ tolkning är att du faktiskt sålt bostaden på din gamla ort och därför inte kan medges avdrag för den nya bostaden, eftersom du haft sommarstugan under hela perioden. Om man använder den här tolkningen av situationen så kan man också se hur denna möjlighet skulle kunna utnyttjas och missbrukas av folk för att få igenom skatteavdrag som man egentligen inte har rätt till (åtminstone om man ska se till syftet att regeln finns).Min rekommendation till digEftersom jag inte kan ge dig något klart svar i den här frågan så blir min rekommendation istället att du lämnar ett s.k öppet yrkande i din deklaration. Detta görs genom att du i deklarationen under "övriga upplysningar" lämnar alla relevanta uppgifter kring din situation och meddelar varför du deklarerat som du gjort. Tänk på att du behöver lämna tillräckligt med underlag för att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut i frågan. Hellre för mycket information än för lite, med andra ord. Alternativt kan du göra detta genom att skicka in en separat bilaga i samband med deklarationen, och då är det bra om du under "övriga upplysningar" i deklarationer istället hänvisar till den separata bilagan med det öppna yrkandet.Ett öppet yrkande ger Skatteverket en chans att fatta beslut i frågan samtidigt som du inte "undangömmer något". Detta innebär att du inte kan påläggas ett skattetillägg för oriktig (felaktig eller vilseledande) skatteuppgift. Det värsta som kan hända är alltså att du nekas avdraget.Jag hoppas att mitt svar är användbart för dig, även om jag inte kunde ge dig ett rakt och tydligt svar! Om du har någon följdfråga i ärendet eller om jag misstolkat någonting i din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att få det löst!