Hur ska min mamma och sambo göra för att minimera skatten när hon ska köpa in sig i hans fastighet?

2017-11-03 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma vill köpa in sig i sin sambos hus. Han har lån på 600 000 kr och fastigheten är värderad av mäklare till 1 200 000 kr. De är båda pensionärer med låg inkomst. Här handlar det om att de i största möjliga utsträckning vill undvika vinstskatt. Min mamma har kapital och kommer inte behöva låna för att betala halva värdet på huset. Hur går man bäst tillväga för att betala så lite skatt som möjligt nu och i framtiden? Om det spelar någon roll köpte sambon ut sin exfru för fem år sedan.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga någonting i mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Lyckligtvis är denna situation inte särskilt komplicerad. Din mamma kommer betala sambon 600 000 kr, vilket således blir hennes s.k. "anskaffningskostnad" för 50 % av fastigheten. Om hon, själv eller tillsammans med sambon, i framtiden säljer fastigheten kommer det, under förutsättning att försäljningen sker med vinst, uppstå en skattskyldighet. Skattesatsen uppgår till 22 % av vinsten (65 kap. 7 § i kombination med 45 kap. 33 § inkomstskattelagen).Under förutsättning att fastigheten haft en positiv värdeutveckling sedan din mammas sambo köpte den måste han betala skatt på de 600 000 kr han får i ersättning. Hur stor skatten blir kan bara beräknas med vetskap om vad han dels betalade från början, dels betalade till sin exfru. Skattesatsen är som sagt 22 %.Sammanfattningsvis finns det som jag ser det ingen särskild möjlighet att minimera skatten, under förutsättning att din mamma betalar marknadspris för fastigheten. Sambon kan naturligtvis helt undvika skatt genom att sälja fastighetsandelen för samma pris som han själv köpt den, vilket i praktiken blir en gåva till din mor. Gåvor beskattas numera inte och skulle således, i dagsläget, inte få några konsekvenser för din mor.Med vänlig hälsning,

Skatt vid gåva

2017-10-25 i Fastighetsskatt
FRÅGA |hejsan!Min pappa äger en skogsfastighet ( utan skuld) och funderar på att ge sina 3 barn den eller sälja den själv. Vilket gör han klokast i när det gäller skatt. Blir det 22% skatt för varje barn i skatt om barnen vill sälja? Eller får han mer pengar över om han säljer själv och ger barnen pengarna? Med vänlig hälsning Vanja
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Enligt inkomstskattelagen gäller som huvudregel att förvärv genom gåva är skattefria, se 8 kap. 2§. Detta innebär att vid det fall du ger din fastighet i gåva till dina barn kommer denna överföring bli skattefri. Barnen kommer sedermera få betala samma skatt som din pappa hade gjort, då dem säljer det (var för sig en egen del). Det kommer alltså inte bli någon skattemässig skillnad om din pappa säljer fastigheten eller om ni gör det. Vid gåva träder "gåvotagarna in i gåvogivarens skattemässiga situation". Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Hur beskattas en fastighet man fått i gåva?

2017-08-29 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej. Min pappa gav sitt hus till mig och mina 2 bröder, hur blir det med skatt om vi bestämmer oss för att sälja huset?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller för ekonomiska konsekvenser skattemässigt så utgår man från inkomstskattelagen (IL) och skatterättsliga principer och praxis. Beskattning vid försäljning av en fastighet Huvudregeln när man säljer och under vissa förhållanden ger en fastighet i gåva så ska givaren kapitalvinstbeskattas, (42:1 och 44:3 IL). Kapitalvinsten som ska beskattas är ersättningen du får vid en försäljning av fastigheten minus den summan du köpte fastigheten samt vissa förbättringsutgifter, (44:13 & 14 IL). Dessutom har du som privatperson rätt att göra en så kallad kvotering innan vinsten tas upp till beskattning. Den beräknas så att 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning, (45:33 första stycket IL). En vinst kommer för dig som privatperson att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30%, (65:7 IL). Jag kan ge ett exempel:Din pappa köpte fastigheten för 100 000 kr. Vid en försäljning säljer han den för 300 000 kr. 300 000 kr – 100 000 kr gör en vinst på 200 000kr. Enligt kvoteringsregeln så ska 22/30-delar av 200 000 kr tas upp till beskattning, dvs, cirka 146 666 kr. Dessa 146 666 kr ska beskattas med 30%. 43 999 kr kommer han då få betala i skatt för kapitalvinsten. En fastighet som gåvaNär man ger en gåva till någon så anses detta inte som en avyttring som anges i 44:3 IL och man ska därför inte beskattas för kapitalvinsten som i exemplet ovan. Dock så ”träder man i den tidigare ägarens ställe”, så kallat kontinuitetsprincipen, (44:21 IL). Det innebär att man ”skjuter” skatteskulden framåt till dess att fastigheten någon gång i framtiden avyttras (säljs, byts etc.).Ett exempel på detta är: Om din pappa köpt fastigheten för 100 000 kr och väljer sedan att ge fastigheten i gåva till dig och dina bröder. Om du och dina bröder i framtiden väljer att sälja fastigheten och den då säljs för 300 000 kr så kommer det föreligga en vinst på 200 000 kr (300 000 – 100 000kr) som kommer att beskattas enligt exemplet ovan. Övrigt Tänk på att för att en gåva ska vara giltig så ska du uppfylla de formkraven som krävs vid överlåtelse av en fastighet. Gåvobrevet ska vara skriftligt, vara underskriven av gåvogivare och gåvotagare, köpeskilling, (4 kap 1 § och 29 § jordabalken). Du och dina bröder bör även söka lagfart så fort som möjligt efter överlåtelsen, (20 kap 1 & 2 § jordabalken). Mer information om gåvobrev och om ni vill ha hjälp med att utforma ett så klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Endast den som säljer sin del av fastigheten ska betala fastighetsskatt på den

2017-06-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vi är fyra syskon som äger en fastighet. En vill bli utköpt. Måste alla då betala skatt på försäljningssumman. Kan vi som fortsätter att äga fastigheten skjuts upp skatten?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tanken med fastighetsskatten är att man ska skatta vinster som görs genom att sälja fastigheter.Att sälja en fastighet med förlust genererar ingen vinst och måste därför inte skattas, att inte heller sälja en fastighet genererar inte heller en vinst och ska därför inte skattas.Att en fastighet är samägd spelar ingen roll, ni som har kvar fastigheten gör alltså ingen vinst förrän ni säljer eran del. Den delägare som då säljer sin del till er måste skatta på vinsten, men ni behöver givetvis inte skatta på vinsten den personen gör.Förenklat så beräknar man vinsten såhär: Försäljningspriset – köpeprisetDet är denna vinst som man ska skatta 30 % på.Skulle ni senare sälja fastigheten kommer ni inte heller behöva skatta på delen ni köpt av ert syskon. Då försäljningspriset är någorlunda högre på era delar kommer även köpepriset att ha ökat, så ni kommer att ha en mindre vinst än om ni skulle fått den i gåva av ert syskon (som då inte skulle behövt skatta på den heller). Detta förutsätter att ni alla får lika stor del av den del som ni köper av ert syskon.Jag hoppas du fått svar på din fråga, kvarstår några funderingar så lämna en kommentar här på sidan så försöker jag svara på den.Vänligen,

Ska sommarstuga som är på ofri grund lagföras?

2017-10-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Ska sommarstuga som är på ofri grund lagföras? Jag säljer min stuga nu som jag inte har betalat någon lagfart för vid köpet för 4 år sen. Var det fel att inte ha gjort det då? Min köpare vill veta vad lagfartskostnaden kommer att bli. Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagfart kan inte sökas för byggnad på ofri grundEn sommarstuga på ofri grund är med andra ord en byggnad på annans mark och därför lös egendom. Sådan lös egendom går det inte att få lagfart till på samma sätt som när en blivit ägare till en fastighet (fast egendom).Ägaren av byggnaden ska registreras för beskattningVem som är ägare av en byggnad på ofri grund kan ändå anmälas till Skatteverket och registreras i fastighetstaxeringsregistret. Det har att göra med att byggnaden om den har ett taxeringsvärde ska skattas som en fastighet och den som står som registrerad ägare är betalningsskyldig till Skatteverket. Anmälan till Skatteverket behöver alltså endast göras om byggnaden har ett taxeringsvärde och ska beskattas.Gentemot Skatteverket är det den som är ägare av fastigheten den 1 januari som ska betala för hela året. Säljare och köpare av byggnaden kan däremot själva avtala om de vill fördela kostnaderna mellan sig. Kontakta Skatteverket!Sommarstugan ska alltså inte lagföras. Jag rekommenderar dig dock att vända dig till Skatteverket för att ta reda på om sommarstugan har något taxeringsvärde, om du inte redan har koll på det. Har byggnaden ett taxeringsvärde innebär det att den du själv köpte stugan från har beskattats under de senaste fyra åren. I så fall kan också din köpare registrera ett ägarbyte för byggnaden genom att skicka in en kopia av köpehandlingarna från både ditt och din köpares köp.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Stämpelskatt för aktiebolag

2017-09-13 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Lagfartskostnad är ju 1,5% som privatperson. Men vad är lagfartskostnaden som ett AB? Är den avdragsgill i aktiebolaget?Mvh Stefan
Douglas Nordström |Hej Stefan och tack för att du har vänt dig till Lawline!StämpelskattLagfartskostnaden är mycket riktigt 1,5 % för privatpersoner. Detta framkommer av 8 § 1 st. lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.Stämpelskatten för juridiska personer är 4,25 %, 8 § 2 st. lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten beräknas på hela tusentals kronor och avrundas nedåt. Avdragsgill kostnad i aktiebolagetSom huvudregel är utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster avdragsgilla som kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet, 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. Då stämpelskatten är en utgift för att kunna förvärva fastigheten och inkomster som denna genererar är det därmed en avdragsgill kostnad i bolaget. Detta stämmer även överens med de riktlinjer som skatteverket har publicerat på sin hemsida. Beroende på vad det är för sorts typ av fastighet får utgiften tas upp vid olika tidpunkter. Om fastigheten är en näringsfastighet får utgiften normalt tas upp redan det år som kostnaden uppkommer, dvs. vid köptillfället. Om det inte handlar om en näringsfastighet, är utgiften en avdragsgill kostnad vid beräkning av kapitalsvinstberäkningen vid avyttring av fastigheten. Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om vi ger bort vår villa till vår son, måste vi betala skatt om vi får bo gratis då?

2017-07-21 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vi, ett pensionärspar, avser att överföra vår villa, som gåva, till vår ende son, enda barnet, vuxen. Tanken är att vi skall bo kvar i villan hyresfritt i vår livstid. Kommer vi att behöva betala skatt för det hyresfria boendet?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att ni väljer att rikta er till oss på Lawline med er fundering. Sammanfattat svar:Nej, ni behöver inte betala skatt för boendet antagligen.Och ingen behöver heller betala skatt för gåvan så länge ni inte får ersättning som överstiger taxeringsvärdet. Eventuellt så kan vissa överenskommelser innebära att ni genom ett slags byteshandel mottar ett avtal om fritt boende som är värt mer än fastigheten, och då kan det alltså omvärderas till att sonen i så fall köper fastigheten av er för det priset som "fritt boende" är värt i pengar. Lite svårt att värdera dock så jag är osäker på hur skatteverket ser på sådant.Längre genomgång:Att överföra huset till er son genom gåva kan ni göra genom att underteckna ett gåvobrev.Anledningen till att gåvobrevet måste vara skriftligt är att det krävs skriftlig avtal för att köp/gåva av fastigheter ska godkännas och för att gåvomottagaren/köparen ska kunna få lagfart.Gåvor är skattefria i Sverige. Inkomstskattelagen 8:2. (Förkortas IL)Det blir alltså ingen skatt för er son när han får fastigheten av er. Vid köp av fastigheter utgår oftast stämpelskatt. När det gäller gåvor så är dessa undantagna från stämpelskatt. Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 5 §. Bestämmelsen gäller även "gåva mot vederlag" upp till 85 % av taxeringsvärdet. Det innebär att ni kan ge er son fastigheten i "gåva" samtidigt som han betalar er exempelvis 80 % av taxeringsvärdet. Någon stämpelskatt ska fortfarande inte erläggas till lantmäteriet. Det där med gåva mot vederlag är en specialgrej för fastigheter. Huvudsaklighetsprincipen kallas den princip som reglerar det och den statuerar helt enkelt att om någon ger bort en fastighet, och i utbyte mot fastigheten får ett vederlag som är lägre än taxeringsvärdet, så är det ändå att betrakta som gåva och är skattefri enligt IL 8:2 ovan. Vill man läsa mer om det kan man kika på skatteverket hemsida här. Vad händer då med skatten vid gåvor? Ska ingen betala skatt?Jo, självklart ska tyvärr någon betala skatt.Det som händer när man ger bort en gåva, det gäller både för fastigheter, aktier eller för ett äppelträd, så inträder gåvomottagaren i gåvogivarens skattemässiga ställe. I ert fall så innebär det helt enkelt att sonen får en gåva av er, han betalar ingen skatt alls nu, men när han väl väljer att sälja huset så kommer han att betala skatt för den värdeökning som skett både när han ägde huset, och den som skedde när ni ägde huset. Inkomstskattelagen 44:21. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och visas enklast med det lilla exemplet nedan. Kort exempel:Om ni köpte huset för 10 kronor och det ökat i värde till 50 kronor när ni ger honom huset så kommer han att ha gjort en kapitalvinst på 90 kronor om han senare säljer huset för 100 kronor. Totalt ska han då betala 19,8 kronor i skatt. (Skatten på fastigheter är ungefär 22 % i dagsläget)Om ni köpte huset för 10 kronor och säljer huset till sonen för 50 kronor när det är värt 50 kronor och han senare säljer huset för 100 kronor så kommer ni ha gjort en kapitalvinst på 40 kronor. Den ska beskattas med 8,8 kr när ni säljer till sonen. Sonen har sedan gjort en kapitalvinst på 50 kronor, han får betala 11 kronor i skatt. Totalt blir det alltså samma summa som betalas. 19,8 kronor. Skillnaden är bara att i gåvan ni ger honom så ligger det även en latent skatteskuld som alltså aktualiseras först när han säljer. Det kanske låter dåligt för sonen, men i själva verket så har han ju fått en gåva som var värd bra mycket mer och någon förlust gör han ju verkligen inte, han har ju tjänat totalt 80,2 kronor som han får behålla...Vad händer när sonen fått fastigheten då? Blir det någon skatt för boendet då? Som nämnt ovan är gåvor skattefria. Att bo gratis i sonens hus är alltså en gåva från sonen till er. Här krävs inget gåvobrev eller liknande utan det står sonen helt fritt att låta er bo i hans hus gratis om han så vill. Ni får visserligen en "bostadsförmån", men ni får den ju av ren benefik välvilja. Om det är så att ni avtalar om att ni ska få bo där gratis i utbyte mot att han får fastigheten så blir det här egentligen en typ av byte där han får fastigheten i utbyte mot att ni får gratis boende därefter. Ert gratis boende borde då egentligen omvärderas på sätt och vis eftersom ni faktiskt byter fastigheten mot gratis boende, han åtar sig ju vissa kostnader för er räkning efter gåvan. Det kan därför vara problematiskt att avtala om det eftersom avtalet medför att ni får en ersättning för fastigheten, gratis boende, som är extremt svårvärderad och skatteverket kanske anser att det är ersättning för bostaden som gör att det inte längre är en gåva utan ett köp. Det innebär egentligen att fastighetsskatt ska betalas och eventuell stämpelskatt för gåvan eftersom det då inte längre blir en gåva. Beroende på fastighetens värde så är det dock svårt att se att gratis boende kostar så mycket som ni faktiskt ger bort.Den värsta skatten ni alltså i ett worst case scenario kan åka på är kapitalvinstskatt på en fastighetsförsäljning. Den medför dock att sonens skatt senare kommer minska så det enda som händer är egentligen att viss skattebörda flyttas fram i tiden. Om man ser på det på det viset så kanske det är ett icke-problem egentligen...Om ni skulle bli osäkra så kan ni ringa skatteupplysningen och fråga. De är ofta trevliga och hjälpsamma eftersom deras mål numera är att folk ska vilja göra rätt för sig frivilligt, inte betala så mycket skatt det går... Finns det några andra skatter ni kan behöva betala då?Det finns en möjlighet att man får betala för "förmånen" att ha gratis boende. Det är om man får boendet av en arbetsgivare eller liknande. Då kan förmånen gratis boende anses vara ersättning för utfört arbete och då ska man betala sedvanlig kommunalskatt på det samtidigt som arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter. Man räknar då helt enkelt om värdet på förmånen till ett penningvärde och sen beskattas man som om man fått det penningvärdet i vanlig lön istället. Det vanligaste exemplet på det är är förmodligen bilförmåner och kostförmåner, men bostadförmåner finns också och fungerar likadant. Men bara om man får det från arbetsgivare. Er son är inte en arbetsgivare och därför är det ingen förmån för er att bo där som ni ska betala skatt för. Mer hjälp?Skulle ni behöva mer hjälp med att utforma exempelvis avtal eller få hjälp med biträde i en tvist så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå. Ni kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Överlåtelse av fastighet under taxeringsvärde behandlas som en gåva

2017-06-25 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hur beräknar jag värdet på en fastighet som ska säljas när jag inte har inköpsvärdet. Fastigheten köptes 1917 och ärvdes av 3 syskon 1962 . Nu ägs den av två dödsbon med totalt 5 delägare. Vi säljer under taxeringsvärdet påverkar det beräkningen av vinstskatten?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller beräkning av inköpsvärdet skulle mitt råd vara att ni vänder er till Skatteverket, om inköpsvärdet vid köpet 1917 är okänt. Enligt dina uppgifter blir det dock irrelevant för er i sammanhanget, eftersom överlåtesle av fastighet under taxeringsvärde behandlas som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. Gåvan anses inte utgöra en avyttring i lagens mening och utlöser ingen beskattning. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar