Hur ger jag en fastighet till mitt barn utan att behöva betala skatt?

2017-05-08 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej om man skall köpa hus och inte vill stå som köpare kan man skriva huset på barn då ?eller företag? eller blir det massa skatter och avgifter då ? tanken att skriva huset på barnet är att det kommer att bli hennes ändå , kan man göra så ??
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline.Jag utgår ifrån att det du klassificerar som hus faktiskt är ett hus och inte en bostadsrätt. Detta svar ska INTE tillämpas på bostadsrätter eftersom huvudsaklighetsprincipen inte gäller då. Sammanfattat svar:Det är inga som helst problem att köpa huset och sen ge bort det till ditt barn. Det är inte heller något problem att exempelvis ge barnet pengar så att barnet redan från början kan köpa huset. Problem kanske dock uppkommer eftersom det kan vara svårt för dig att ta lån eftersom huset du ska köpa inte blir ditt och du därför inte har säkerhet för lånet?Däremot är det opraktiskt att köpa huset genom ett företag eftersom boende då förmånsbeskattas för det. Bakgrund:Din fråga regleras huvudsakligen av inkomstskattelagen och av skatterättspraxis. Detta svar redogör tyvärr egentligen för vad som händer om du som person köper huset och därefter väljer att ge bort det. (på grund av att jag läste din fråga lite för snabbt).Det finns dock inga hinder mot att du istället ger barnet pengar först så att barnet istället genomför hela affären, blir ägare av fastigheten och sedan låta dig bo där eftersom gåvor är skattefria. Det kan ju dock medföra problem om ditt barn får ekonomiska bekymmer.Om det här skulle gälla en jordbruksfastighet så är dock ett sådant bulvanförhållande olagligt om man försöker kringå de förvärvstillstånd som kan krävas för vissa fastigheter. Jag antar dock att det här inte är en sådan fastighet. Om så ändå är fallet kan Lag om vissa bulvanförhållanden bli tillämplig. Kringående av den medför böter eller fängelse.Mitt svar är alltså inte helt tillämpligt på din situation men jag väljer ändå att lämna min ursprungliga feltolkning här eftersom detta publiceras och därför kan vara intressant för andra, och kanske även för dig att veta varför det inte blir skatt eller potentiella skattekonsekvenser om du istället väljer att fullfölja köpet och sedan ge bort fastigheten.Om gåva av fastighet:När det gäller arv och gåva så är dessa skattefria. Ditt barn eller du ska alltså inte påverkas skattemässigt av att du väljer att ge bort en gåva. Det finns två principer som huvudsakligen blir tillämpliga på din fråga. Den ena är kontinuitetsprincipen och den andra är huvudsaklighetsprincipen. Kontinuitetsprincipen säger att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens ställe. Det innebär alltså att varje gång någon ger bort en fastighet så ger man även bort en skatteskuld som ligger kvar i fastigheten om fastigheten ökat i värde. Om du exempelvis köper en fastighet för 100 kronor, äger den tills den är värd 200 kronor, och sen väljer att ge bort den till ditt barn när den är värd 300 kronor så kommer ditt barn kanske ha kvar fastigheten tills den är värd 400 kronor och då sälja den. Barnet kommer då anses ha en försäljningsintäkt på 400 kronor och en anskaffningskostnad på 100 kronor eftersom DU köpte huset för det priset. Barnets vinst blir således 300. Kapitalvinsten blir därmed samma för barnet som den hade blivit för dig och barnet kombinerat om du istället sålt huset. Om du istället sålt huset till barnet så hade ju du haft en kapitalvinst på 200 kronor och ditt barn en kapitalvinst på 100. Kontinuitetsprincipen gör alltså att samma skatt ändå ska betalas till skatteverket och därför kan gåvor vara skattefria. IL 8:2 och IL 44:21.Huvudsaklighetsprincipen gäller för fastigheter, men inte för bostadsrätter. Det den principen konstaterar är helt enkelt att om en fastighet överlåts till någon för lägre än taxeringsvärdet så ska det anses vara en gåva. Detta är en enkel regel, men kan skapa vissa problem om man alltså överlåter tillgångar man köpt billigt till ett högre pris än det.Om du säljer en fastighet taxerad till 1 000 000 kr för exempelvis 800 000 kr till ditt barn så kommer detta anses vara en gåva och du behöver inte betala skatt. Nackdelen med det scenariot är alltså att kontinuitetsprincipen aktualiseras i och med att det hela är en gåva och istället för 800 000 kr som anskaffningsvärde så får ditt barn använda din ursprungliga anskaffningskostnad.Om det är så att du köpt en fastighet för 500 000 kr och sedan säljer den för 800 000 kr trots att den egentligen är taxerad till 1 000 000 kr så kommer ditt barn att göra en skattemässig förlust eftersom barnet inte får tillgodoräkna sig de 300 000 som barnet då alltså har betalat och ändå beskattas för som kapitalvinst senare.Barnet kommer anses ha en kapitalvinst på 500 000 även om barnet egentligen bara har en kapitalvinst på 200 000 om fastigheten säljs när den fortfarande är värd 1 000 000 kronor.Kan man ge bort huset som gåva och samtidigt ge bort skulden?Om man ger bort en fastighet och samtidigt låter barnet överta lånen så är det inte längre en gåva utan istället ett köp, lånet värderas nämligen som köpeskilling. Sammanfattningsvis så finns det inga problem med att ge bort fastigheten direkt till barnet efter att du köpt den, det medför inga beskattningskonsekvenser varken gällande inkomstskatt eller stämpelskatt. Dock kan självklart vissa mindre avgifter för registrering bli aktuella. Det är dock små belopp i sammanhanget.Vad händer om du köper/ger fastigheten i ett företag?Det här leder alltså till att företaget står som ägare av en fastighet. Att exempelvis placera fastigheten i ett aktiebolag och sedan ge bort aktierna är ett annat alternativ som är fullt möjligt, men krångligt. Kontinuitetsprincipen nämnd ovan tillämpas även på aktier.Problemet som uppstår här är dock att den som bor i fastigheten kommer att förmånsbeskattas för fastigheten. Dvs, redan första året så kommer skatter att behöva betalas. Beroende på om personen som bor i fastigheten är ägare av bolaget eller arbetar med något i bolaget så kategoriseras "ersättningen" i form av boende som lön, eller som aktieutdelning varje år. Det "klassiska" sättet att förpacka fastigheter i bolag för att slippa skatt vid överlåtelse är visserligen något man kan göra i praktiken. Men ditt fall är det dock inte användbart och istället väldigt omständligt och onödigt.Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Skatta ärvd fastighet.

2017-04-26 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Finns det någon generell norm hur man beskattar ett gammalt hus. Köpt för en billig peng i mitten av 1900. Självrenoverat under åren . Inget underhåll dom senaste 20 åren. Nu ska dödsboet sälja huset som har ett tax.värde på 1,4 milj.Vi kan inte hitta alla kvitto.Margareta Thomsen
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att räkna ut kapitalvinst på fastigheterRegler om hur man beskattar fastigheter finns i 45 kap. Inkomstskattelagen, du hittar den här. När man ska räkna ut det värde man ska skatta på en avyttrad fastighet så måste man börja med att räkna ut omkostnadsbeloppet. I vanliga fall så är omkostnadsbeloppet det värde man köpte fastigheten för + eventuella förbättringsutgifter. Eftersom att ni fått huset i arv så kliver ni automatiskt in i arvgivarens skattemässiga situation, ni tar alltså över arvgivarens omkostnadsbelopp. Om huset är inköpt innan 1952 så ska man inte använda inköpspriset som omkostnadsbelopp, man ska istället använda 150% av det taxeringsvärde som förelåg på fastigheten 1952. Skulle det vara så att inköpspriset överstiger 150% av taxeringsvärdet så får man ändå använda det som omkostnadsbelopp. Även om huset är inköpt före 1952 så får man självklart lägga till eventuella förbättingsutgifter på omkostnadsbeloppet. FörbättringsutgifterOm man vill lägga till förbättringsavgifter på omkostnadsbeloppet så krävs det att de går att hänföra till beskattningsåret eller något av de fem senaste åren, se 45 kap. 12 § Inkomstskattelagen. När man räknat ut omkostnadsbeloppetNär omkostnadsbeloppet sedan är uträknat så ska man dra bort det beloppet från försäljningsvärdet och summan av det blir kapitalvinsten. Kapitalvinsten ska sedan delas på 22/30-delar och resultatet av det ska beskattas med 30%. Lycka till med allt! Vänligen,

Hur beräknad kapitalvinsten på en fastighet vi ärvt/fått när vi betalat lite för den?

2017-04-20 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejJag och mina syskon har övertagit våra föräldrars fastighet via gåvobrev 50%, samt från partiellt arv 50%. I ett av kraven för gåvobrevet skall vi syskon erlägga 1,5 MSEK via revers till pappa samt att pappa får bo kvar i fastigheten tills han avlider. För en tid sedan avled vår pappa och fastigheten är nu såld.Min fråga är om lånen som mina föräldrar tagit på fastigheten är avdragsgilla
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Sammanfattat svar:Det beror på om lånet hänför sig till hans köp av fastigheten eller inte. Om lånen är för att köpa fastigheten så är de avdragsgilla eftersom de då ingår i föräldrarnas anskaffningskostnad för fastigheten.Om det däremot är lån de tagit efter köpet av fastigheten för att exempelvis köpa en fin bil, då är de inte avdragsgilla eftersom de då inte har med fastigheten att göra... Utredning:En villkorad gåva mot ersättning låter inte riktigt som en gåva. Men okej, jag köper det. Det är två principer som spelar in här och jag kan tyvärr inte riktigt ge dig ett solklart svar utan mer förutsättningar. Men jag kan försöka ge dig vägledning så att du själv kan lista ut rätt svar. Huvudsaklighetsprincipen och Kontinuitetsprincipen är två skatterättsliga principer som blir aktuella för dig och dina syskon. Huvudsaklighetsprincipen:Huvudsaklighetsprincipen används för att avgöra huruvida en fastighetsgåva, till barnen som i ditt fall, är att anse som gåva eller ett köp. Som du säger så var det till hälften gåva och hälften arv, men ändå betalade ni 1,5 MSEK för "gåvan". Är det då en gåva rent skatterättsligt? Svaret är "Ja, det är en gåva förutsatt att marknadsvärdet var högre än 1,5 MSEK". Om fastigheten är en bostadslägenhet så tillämpas dock inte huvudsaklighetsprincipen utan då tillämpas en delningsprincip. Delningsprincipen innebär istället att man köper en del av bostadsrätten till marknadsvärde och att resterande del blir en gåva. Men eftersom du skriver fastighet så utgår jag ifrån att det faktiskt är en fastighet med exempelvis en villa. Vad som hänt rent skattemässigt är alltså att ni har fått en gåva av er far, men samtidigt har ni betalat för gåvan. Betalningen som sådan får ni syskon alltså INTE använda som anskaffningskostnad för fastigheten eftersom ni anses ha fått den som gåva. (Teoretiskt gör ni här alltså en "skatteförlust" som betalar för en fastighet som ni får som gåva, men eftersom ni antagligen ändå ärver eran far så spelar det inte så stor roll här...).Vilket anskaffningsvärde får ni då använda för fastigheten om ni inte får använda det ni betalat? Här kommer vi till nästa viktiga princip, kontinuitetsprincipen.Kontinuitetsprincipen:När det gäller gåvor så stadgas reglerna om detta för fastigheter i inkomstskattelagen, (förkortas IL). IL 44:21. (Paragrafen har hamnat lite konstigt mitt i 20 §...)Ni ska alltså inträda i samma skatterättsliga ställe som er far var i gällande fastigheten om han hade levt idag och sålt fastigheten. För att räkna ut er kapitalvinst får ni alltså från försäljningslikviden dra bort försäljningskostnader som mäklararvoden och annonsering, ni får även dra bort faderns anskaffningskostnad av fastigheten (förmodligen lånet?), därutöver får ni dra av förbättringsutgifter han haft om han exempelvis renoverat huset till ett bättre skick/dragit in vatten/byggt ett garage osv. Ni har även möjlighet att dra av reparationer som gjorts de senaste fem åren men jag antar att han inte har reparerat så mycket om han var gammal. När ni dragit av alla dessa utgifter så återstår alltså er kapitalvinst som ni kommer behöva betala skatt för. Väldigt mycket information om denna beräkning kan du hitta här där det är bra beskrivet vilka typer av förbättrande reparationer eller vanliga reparationer som ni har möjlighet att göra avdrag för vid beräkningen av er vinst.Om faderns lån hör till fastigheten för att förvärva fastigheten så är lånet alltså avdragsgillt.Hur mycket skatt?När ni beräknat fram hur stor kapitalvinst ni gör så är fastighetsskatten 22 %. Egentligen är den 30 % men man behöver bara betala skatt för tjugotvå trettiondelar, vilket blir 22 %. Jag hoppas du fått svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vilka alternativ har vi för att sälja en fastighet till två barn på ett praktiskt vis där

2017-03-31 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej,Min svärfar vill överlåta sin sommarstuga till min sambo och hans bror. Bröderna är ense om att de inte ska ha ett samägande, så alternativen som föreligger är att min sambo säljer till sin bror, att jag köper ut min svågers del (min sambo har inte ekonomi att lösa ut broderns del själv) eller att svärfar säljer på "öppna marknaden" och isåfall vill han ge sönerna pengarna som erhålls. Stugan har ett taxeringsvärde på 460 000 kr och en mäklare har värderat fastigheten till 800 000 tkr+- 50 000 kr. Min svärfar känner att 750 000 tkr är ett rimligt pris och vill alltså att jag betalar/ger min svåger 375 000 kr. Hur gör vi rent praktiskt? Om min svärfar upprättar ett gåvobrev till sina söner, så kan han väl inte egentligen bestämma priset hans son ska sälja för? Ska jag köpa halva fastigheten av min svärfar, som ger bort andra halvan till min sambo och ger den andre brodern pengar (med avdrag för skatt). Eller vad har vi för alternativ?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline. Sammanfattande svar:Det absolut bästa ni kan göra i den här situationen om ni har som mål att behålla stugan, och din bror vill ha pengar är att ni gör det hela i två steg. Steg 1 är att svärfar ger fastigheten till den ena sonen. Steg 2 är sedan att ni köper fastigheten av sonen för 375 000 kr. Detta gör att någon kapitalvinstbeskattning inte sker och inte heller stämpelskatt.Det är alltså det bästa alternativet i dagsläget för att lösa situationen, men det kommer ge er en nackdel gällande beskattning senare och därför borde brodern faktiskt inte få 375 000 kr utan istället ska detta belopp minskas så att han och din sambo delar på skattekostnaden de får av fadern. Det är alltså mer fördelaktigt att göra så än att fadern ger bort stugan till båda bröderna och du sedan köper broderns halva eftersom ni då behöver betala stämpelskatt och skatt reda nu. (Men det är ju en valmöjlighet som gör att ni slipper senare skatteproblematik som kan uppkomma med min lösning som sparar in stämpelskatten).Utredning:Först och främst kan det konstateras att gåva är skattefritt i Sverige. IL 8:2.Gåvan från svärfar till den andre sonen kommer alltså inte att utlösa någon beskattning hos far eller son alls. Det som istället händer är att "kontinuitetsprincipen" som finns reglerad i IL 44:21 (typ) gör att sonen inträder i faderns ställe och så att säga tar över en skatteskuld. Dvs, den skatt på kapitalvinst som fadern hade fått vid en försäljning ligger kvar i fastigheten och den förs över till sonen. Den förs dock inte över på sonen personligen utan den ligger kvar i fastigheten och ska betalas först när fastigheten säljs. Någon stämpelskatt utgår inte heller här eftersom fastigheten är en gåva. Något belopp att ta ut stämpelskatt på finns inte. Gåva räknas inte upp i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigeter 4 §.Man kan i gåvobrevet villkora gåvan på sätt och vis, men exempelvis en inskränkning i möjligheten för sonen att sälja fastigheten till annan går dock inte att införa p.g.a. jordabalken 4:3 och 29.Så långt ingen beskattning alls och sonen äger nu hela fastigheten. Men han vill ju egentligen inte ha den utan hellre ha pengarna. Därför ska han sälja den till dig och din make för 375 000 kr. Vad får då detta för resultat?Stämpelskatt kommer inte att utgå när ni köper fastigheten för 375 000 kr av brodern. Det beror på 5 § i ovan nämnda lag som säger att stämpelskatt inte utgår när en fastighet överlåts för mindre än 85 % av det taxerade värdet. I ert fall överlåts fastigheten för 81 % av värdet. Det är taxeringsvärdet året innan försäljningen som gäller och inte mäklarens marknadsvärde så det här är något ni måste kika på så det inte blir fel. Stämpelskatten är 15 kr per 1000 kr försäljningspris. Här slipper ni alltså stämpelskatt på 5 625 kr. Ingen jättesumma, men ändå en tråkig avgift att betala i det här fallet...Beskattas då brodern massor för att han säljer fastigheten till er för 375 000 kr och har fått en "skatteskuld" av fadern? Svaret här är ett nej. Det finns en princip som kallas för "huvudsaklighetsprincipen" som helt enkelt säger att om en fastighet säljs för lägre än taxeringsvärdet så utgår ingen beskattning. Hela förvärvet ses då som en gåva. Detta innebär att brodern får 375 000 kr som inte han behöver betala skatt på, för rent skattemässigt betraktas det hela som en gåva från honom till er. Betyder det att ingen skatt ska betalas alls här?Nackdelen här är då att kontinuitetsprincipen nämnd ovan istället går över till er eftersom ni numera äger fastigheten. Dvs, nu har ni fått skatteskulden som ligger i fastigheten som gått från er far, genom brodern, till er.Det kanske låter jobbigt men är egentligen inte konstigare än att när fastigheten någon gång säljs av er så kommer ni inte att använda 375 000 kr som anskaffningsvärde. Ni kommer istället att "ärva" faderns anskaffningsvärde. Så om han tidigare köpt stugan för 50 000 kr på 60-talet så är det 50 000 kr ni ska använda som anskaffningsvärde. Det är egentligen inget problem, ni har ju fått en gåva. Men det praktiska problemet för er blir då att ni de facto betalat för gåvan, och det som ni betalat för fastighetsgåvan är inte något ni får tillgodoräkna er vid beskattningen. Worst case scenario här är alltså att ni genom mitt "skattefria" upplägg slipper beskattning nu, men desto sämre beskattas hårdare än vad ni egentligen förtjänar när ni väljer att sälja stugan. Rent praktiskt så borde alltså brodern få en lite mindre summa för att uppnå rättvisa mellan bröderna för att ni kommer åka på en skatteskuld samtidigt som ni betalar honom med redan skattade pengar... Det är något som ni verkar ha tänkt på eftersom du nämner det, men jag tar upp det lite kort ändå.Den extra skattekostnad ni får och som han slipper blir som högst 375 000 x 22 % = 82 500 förutsatt att fadern då köpt stugan för 1 kr, men ju mer han köpt stugan för ju mindre blir såklart er potentiella framtida skatteförlust då ni betalar för en gåva.Det här kanske låter lite krångligt, och det kan jag förstå.Om ni aldrig tänkt sälja stugan så spelar detta alltså ingen roll, men om ni själva har tänkt sälja den om ett tag så tjänar ni faktiskt på att avräkna lite från den ersättning ni ger till brodern så han också får betala viss del av skatten eftersom båda bröderna borde få en lika stor skatteskuld. Jag hoppas att ni fått svar på vissa frågor och tips om hur ni faktiskt borde genomföra detta på bästa sätt även om det inte riktigt är den varianten ni tänkte er. De praktiska tipsen är annars att upprätta gåvobrevet skriftligt, det krävs nämligen då förvärv av fast egendom har ett krav på skriftlighet för att vara giltigt.Lycka till och hoppas att det hela löser sig bra!Med vänliga hälsningar,

Ska hyresgästen stå för fastighetsskatten?

2017-05-04 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Har varit och tittat på lokal för affärsverksamhet. När kostnader diskuterades fick jag hyra exkl moms. Helt okej. Sen sas det att fastighetsskatt tillkommer. Jag bara funderar om den biten verkligen ligger på mig som hyresgäst?
Stina Jansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om statlig fastighetsskatt finner du i Lagen om statlig fastighetsskatt.Enligt 1 § sägs det att skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.Av denna paragraf kan alltså utläsas att du som hyresgäst inte är skyldig att betala fastighetsskatt, utan det är den som äger fastigheten som har att göra det. Däremot borde det inte vara något som hindrar din hyresvärd från att lägga på den statliga fastighetsskatten på din hyra, vilket innebär att det indirekt blir du som betalar den. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Fråga om skatt vid överlåtelse av fastighet.

2017-04-23 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, vilka regler skatter gäller idag, 2017 för samma nedanstående fråga?SKATTEMÄSSIGT FÖRMÅNLIGAST, KÖP ELLER GÅVA AV FASTIGHET?2010-07-30 i Försäljning av fastighet- See more at: http://lawline.se/answers/10625#sthash.ZEez7rTH.dpufVänliga hälsningar Gith Hagrydh
Elin Gustavsson |Hej Gith! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingen skatt vid gåva, arv eller bodelningI inkomstskattelagen finns de flesta regler om svensk skatt, du kan läsa den här. I 8e kapitlet finns en uttömmande lista på vad som är fritt från skatt. I 2 § står det att förvärv som en fått genom arv, gåva, testamente och bodelning är helt skattefria. Det viktiga att tänka på vid mottagande av gåva är att den måste vara helt benefik, det vill säga helt frivillig och givaren ska inte få något för givandet av gåvan. Konsekvenser vid senare försäljningOm du tar emot en fastighet genom någon av dessa skattefria alternativ så kommer du också ta över den ursprunglige köparens anskaffningsvärde. Vid beskattning vid försäljning av fastighet går det till på följande sätt: Man tar det värde man sålde fastigheten för (försäljningsvärde) - det värde som den ursprunglige köparen köpte fastigheten för (anskaffningsvärde). Mellanskillnaden ska sedan multipliceras med 22/30-delar och 30% av det kommer behöva betalas i skatt. Om fastigheten däremot är en näringsfastighet och inte en privatbostadsfastighet så ska mellanskillnaden multipliceras med 9/10-delar och 30% av denna blir skattesumman. Alla lagrum till föregående uträkning hittar du i 45 kap. Inkomstskattelagen, läs den här.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Ärver fastighet av dödsbo som gjort omfattande förbättringar, får vi räkna med förbättringarna vid försäljning?

2017-04-03 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Nu måste tyvärr familjens sommarhus säljas. Är det någon skattemässig skillnad om dödsboet säljer eller om vår mamma tar ut lagfart innan försäljningen. Dödsboet har haft stora kostnader för indragning av kommunalt V/A sedan pappas bortgång. Jag gissar att dessa dras bort innan man räknar ut vinstskatt, men min misstanke är att detta inte kan göras om mamma tar ut lagfarten. Har jag rätt? (dödsboet är inne på tredje året och inte skiftat p g a lån som i så fall skulle förfallit. Lån som nu skall lösas via försäljning).Varma hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline. Sammanfattande svar:Ja ni får räkna med dödsboets kostnader för fastigheten om det är kostnader som är av förbättrande karaktär eller om det är reparationskostnader. Ni får även räkna med pappans eventuella förbättrande utgifter.Utredning:När en person ärver en fastighet eller får den i gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och framgår av Inkomstskattelagen 44:21. (Tyvärr så har 21 § hamnat lite konstigt och blivit en fortsättning på 20 § men läs 20 § så hittar du rätt).Det kan även konstateras att ett dödsbo efter en obegränsat skattskyldig person (Dvs, en person som bor i Sverige och vanligtvis betalar all sin skatt här) under åren efter dödsfallet även då betraktas som en obegränsat skattskyldig person. IL 4:2.Vad innebär då detta? Jo det innebär att din mor träder in i precis samma ställe som den tidigare ägaren. Den tidigare ägaren kan här anses vara pappan och dödsboet som en och samma person. Det innebär alltså att din mamma vid försäljningen av fastigheten ska dra av egna mäklararvoden och andra kostnader för försäljningen, pappans ursprungliga anskaffningskostnad samt eventuella förbättringar, samt dödsboets förbättringar och eventuella reparationskostnader. De kompletta reglerna för detta finns i Inkomstskattelagens 45 kap som rör specifikt fastighetsförsäljning men även andra kapitel... Uträkningen blir alltså ungefär så här:+ Försäljningssumman- Mäklararvode samt andra försäljningskostnader (IL 42:1 st 2)- pappans anskaffningsvärde för stugan. (IL 44:21)- Pappans eller dödsboets förbättringar av stugan till det belopp som överstiger 5000 kr ett enskilt år. (IL 45:11)- reparationskostnader de senaste fem åren som överstiger 5000 kr utförda av antingen pappan eller av dödsboet. (IL 45:11)= KapitalvinstNär det gäller reparationskostnader så är det alltså mindre saker som man gjort de senaste 5 åren, de handlar om att återställa exempelvis ett trasigt fönster till ett helt eller måla om huset så att det ser ut som tidigare medan exempelvis indragande av vatten och liknande är ett bra exempel på en förbättringsutgift där man alltså förbättrar fastigheten till ett skick som var bättre än tidigare. Om kommunalt vatten dragits in för 6 år sedan hade ni alltså haft rätt att räkna med i anskaffningsvärdet, men ett omfattande måleriarbete av fasaden för 6 år sedan hade ni inte fått räkna med i anskaffningsvärdet... Hur mycket skatt blir det då?Den kapitalvinst som uppkommer beskattas egentligen till 30 %, men av trevliga skäl för att det inte ska bli för dyrt att sälja och köpa fastigheter så kvoteras vinsten och man betalar bara skatt på tjugotvå trettiodelar av vinsten. Har man tjänat 300 000 kr betalar man alltså bara 30 % skatt på 220 000 kr. Totalt blir det i det fallet 66 000 kr i skatt. 66 000 kr av 300 000 kr blir 22 % varför man lite populärt säger att fastighetsskatten är 22 % även om det egentligen är fel. Lycka till med fastighetsförsäljningen!Med vänliga hälsningar,

Slippa inkomstskatt och stämpelskatt om man säljer fastighet under taxeringspriset?

2017-03-17 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejVi är två som fått en sommarstuga i gåva av våra föräldrar.Nu vill in bror att jag löser ut honom men att vi behåller stugan inom släkten.Jag har hört att om man säljer för 85% av taxeringsvärdet räknas det som gåva och då slipper man skatt och stämpelavgift.Stämmer det?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline.Din fråga om stämpelskatt:Ja det är sant att man slipper stämpelskatt om man säljer för MINDRE än 85 % av taxeringsvärdet.Som du ser i Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter § 4 så omfattas inte gåvor av stämpelskatt egentligen. Det finns dock ett undantag i 5 § som säger att om man säljer för över 85 % av marknadsvärdet så ska stämpelskatt ändå utgå. Detta är såklart till viss del en skyddslagstiftning som syftar till att man inte ska kunna sälja en fastighet för 99 % av marknadsvärdet och slippa stämpelskatt eftersom då alla skulle göra det. Därför borde du sälja den till ett lägre pris. Eventuellt så kan dock en expeditionsavgift på 850 kr utgå vid gåva för ändring av lagfart. Men det är ju klart lägre än stämpelskatten kan antas vara som är 15 kr per 1000 kr försäljningspris. Du kan läsa mer om det här.Din fråga om skatt på försäljningen:Det är sant att man slipper skatt om försäljningen sker till ett lägre pris än taxeringspriset. När det gäller försäljning av fastigheter så tillämpas en princip (huvudsaklighetsprincipen) som gör att fastigheten betraktas helt som gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. I det här fallet om du säljer för exempelvis 80 % av taxeringsvärdet på din halva av fastigheten så kommer det anses vara en gåva. Eftersom det blir en gåva så beskattas varken din bror eller du när du säljer till din bror. Skatten skjuts nämligen upp till nästa gång din bror säljer fastigheten. Om du vill läsa mer om gåva och huvudsaklighetsprincipen så skriver skatteverket mer om det här.Blir det aldrig någon skatt då? Varför gör inte alla såhär?Jodå, det kommer bli skatt som din bror får betala, men den skjuts upp till framtiden...Detta innebär alltså att när din bror i framtiden säljer fastigheten så kommer hans anskaffningsvärde för fastigheten att vara det som era föräldrar köpte den för. När man ger bort en fastighet som gåva så överlåter man även en skatteskuld som ligger i fastigheten. (Det låter värre än vad det är eftersom den som får gåvan alltid har fått ett annat värdeföremål också, man kan alltså inte få en skuld som är så stor att man går minus på gåvan...)Som du förstår så går det alltså inte att på det här viset undvika skatten utan förr eller senare kommer någon att behöva betala den.Mitt råd:Sälj din del av fastigheten till ett pris runt 80 % av taxeringsvärdet för den delen för att undvika beskattningen nu. Din bror kommer dock som nämnt tidigare att behöva betala skatten som inte betalas nu vid ett senare tillfälle istället. Slippa undan den helt gör man bara om man fortsätter att ge bort den...Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor!Med vänliga hälsningar,