Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?

2021-05-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fått uppgiften att gåvoskatt ska betalas om man av samma gåvogivare inom en treårsperiod får gåvor vars sammanräknade värde är 5000 euro eller mera. Vidare att förskott på arv är en gåva på vilken gåvotagaren ska betala gåvoskott. Är dessa uppgifter korrekta? Jag har varit av uppfattningen att gåvoskatten numera är avskaffad i Sverige.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din uppfattning är korrekt, i Sverige är gåvoskatten avskaffad sedan 2005. I Sverige betalar man alltså inte skatt på gåvor och inte heller på arv, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Jag misstänker att du fått din information från en av de första länkarna som visas när man googlar "gåvoskatt", hemsidan är dock finsk och förklarar hur gåvor och förskott på arv beskattas i Finland.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

2021-04-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min ex har skiljt oss.Enligt överensen ska han ge en stor summan av pengar till sonen när sonen fyller 19 så att sonen kan köpa lägenheten. Behöver sonen betala skatt när han får pengar från sin pappa? Jag kommer också får en stor summan från honom som överenskommelse om egendom fördelning och en viss kompensation från honom till mig. Behöver jag betala skatt när jag får pengar?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan vill du veta om du behöver betala skatt på pengarna du får av ditt ex samt om sonen kommer behöva betala skatt på pengarna han får av sin pappa när han fyller 19 år. Svaret på detta hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Pengarna du ska få av ditt exDu har inte skrivit något om att pengarna du ska få av ditt ex är från en bodelning mellan er men om det skulle vara så behöver du inte betala skatt på de pengarna. I Sverige betalar vi nämligen ingen skatt på förvärv genom bodelning (8 kap. 2 § IL). Om det inte är frågan om pengar från en bodelning kan pengarna istället ses som en gåva. Även gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). För att det skall anses vara en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda:Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det finns en presumtion för att förmögenhetsöverföringar mellan närstående sker med gåvoavsikt och man utgår alltså från detta.Det ska vara frivilligt.Om dessa kriterier är uppfyllda ska alltså pengarna ses som en gåva och ingen skatt behöver betalas. I detta fall ser jag inget hinder för att alla tre kriterier ska anses vara uppfyllda. Pengarna sonen ska få av sin pappaSamma sak gäller här. Jag ser inget hinder för att alla gåvokriterier ska anses vara uppfyllda och pengarna kommer alltså vara skattefria. Något annat som kan vara bra att tänka på här är att ett löfte om en framtida gåva bara är bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren fått eller om det kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges (1 § Gåvolagen). Det kan alltså vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse om gåva. SammanfattningPengarna du får av ditt ex är skattefria då de kommer från en bodelning eller som gåva. Även pengarna sonen ska få är skattefria då de är en gåva och för att säkerställa att gåvan ges kan det vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Beskattning vid överlåtelse av bostad

2021-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga gäller en bodelning. Jag och min tjej har köpt en bostadsrätt och har separerat oss. Vi är inte gifta men vi äger bostadsrätten gemensamt. Det är värt att nämna att jag överlät halva bostaden via gåva till henne, men nu vill jag ta tillbaka i samband med separation. Hur blir det rätt juridiskt; kan jag ta över hennes del utan att betala någon skatt eller anses det en försäljning så jag måste beskatta övertagen del ? Tack på förhand
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller gåvor hänvisas främst till gåvolagen (GåvoL) och för skattefrågorna hänvisas till inkomstskattelagen (IL). Som jag förstår frågan är det din sambo som kommer "ge tillbaka" alternativt sälja sin halva av bostaden till dig och att du således kommer bli ensam ägare av bostaden.Bindande gåvor Om du har skänkt bort halva bostaden till din sambo är detta bindande och du kan inte "ta tillbaka" gåvan utan din sambos samtycke (jfr 1 § GåvoL). Om din sambo samtycker till det är det dock självklart möjligt för henne att "ge tillbaka" sin halva av bostaden. Skatt Om du får tillbaka halva bostaden av din sambo utan någon ersättning blir detta att anse som en gåva. Även i det fallet att du betalar en ersättning som är lägre fastighetens taxeringsvärde blir det att anse som en gåva (RÅ 1981 1:29). Gåvor är skattefria och varken du eller din sambo behöver skatta någonting (8 kap. 2 § IL). Om du betalar en ersättning som överstiger fastighetens taxeringsvärde beskattas dock hela överlåtelsen. Det är dock din sambo och inte du som kommer bli beskattad eftersom det är hon som gör en kapitalvinst på försäljningen. Skatten på kapital är i så fall 30% (65 kap. 7 § IL). Värt att nämna är att eftersom det endast gäller halva bostaden tar man såklart utgångspunkt i fastighetens halva taxeringsvärde när man avgör om det utgör en gåva eller inte ovan. Jag hoppas jag har tolkat din fråga korrekt och att du fått ett tydligt svar samt att din situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Skattepliktig gåva

2021-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är särbo sedan 6år.Under ca 5år har jag fått 2000kr/månad som gåva.Jag har varit på visit 1ggr varje vecka.Ibland har jag hjälpt till med tex räkning,dator etc.Ibland även handlat på vägen dit.Skall dessa pengar beskattas?Vi har inga papper på dessa gåvor.Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För att pengarna ska ses som en gåva krävs att den uppfyllt vissa krav för att anses vara skattefria. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare krävs att gåvan ska vara rent benefik, det innebär att den inte ska vara en form av ersättning för en prestation som gåvotagaren gjort. Det ska vara en helt frivillig överföring av en tillgång, ifall detta rekvisit inte uppfylls ses det som en tjänst och ska beskattas. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överföring, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende på omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Så i din situation talar er relation för att det ska ses som en skattefri gåva, men enligt min åsikt talar resterande omständigheter som ärendena du utför för det motsatta, att det snarare handlar om någon form av ersättning som ska beskattas. Dessutom omständigheten att du får pengar kontinuerligt varje månad talar för att det är en ersättning och därmed en skattepliktig gåva. Men det är en snäv linje mellan en skattefri och skattepliktig gåva och bedömningen är väldigt svår. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar i ditt specifika fall utan det är upp till domstolens och dennes bedömning av omständigheterna att komma fram till vare sig det handlar om en benefik överföring eller ersättning. Jag hoppas du fått ett svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Är gåvor från familj från utlandet skattefria?

2021-05-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Mina föräldrar bor utomlands, i Europa, dom vill skicka en stor summa pengar till mig som är bosatt i Sverige. Är denna överföring skattefri? Vidare undrar jag om jag vid ett senare tillfälle skickar tillbaka en likadan summa pengar eller större skulle jag skatta någon utav transaktionerna då vi är son-föräldrar? Ingen motprestation förväntas vid båda transaktionerna.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är i regel skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL)). För att det ska anses vara en gåva finns det rekvisit som måste uppfyllas. Det ska vara en förmögenhetsöverföring, den ska vara frivillig och det ska föreligga en gåvoavsikt. Om dessa tre är uppfyllda är överföringen skattefri. För att underlätta ifall det skulle förekomma tvivel kan det vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev. Överföringar över 150 000kr medför en uppgiftsskyldighet, något som bankerna oftast sköter (23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen). Detta gäller för båda transaktionerna, från och till landet. Uppgiftsskyldigheten kan också bli aktuell ifall överföringen är i en annan valuta än kronor.

Hur mycket pengar kan min mamma ge till oss utan att det sedan ska beskattas?

2021-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |HEJ!Min mamma har sålt sitt hus!Vill nu ge mig och min syster pengar. Hur mycket får hon nu ge bort utan att det ska beskattas?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till inkomstskattelagen (IL) i mitt svar till dig.Hela gåvobeloppet är skattefrittSvaret på din fråga är att hela gåvobeloppet kommer att bli skattefritt för dig och din syster, eftersom gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL). Det finns inte någon begränsning för hur stor gåvan kan vara. Skatt på eventuell avkastning och försäljningsvinst gäller fortfarandeTänk på att du och din syster fortfarande kan behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel i form av ränta (42 kap. 1 § första stycket IL). Din mamma kommer som utgångspunkt också att behöva betala skatt på den eventuella vinst som hon gjorde när hon sålde sitt hus, eftersom den räknas som en inkomst (42 kap. 1 § första stycket och 44 kap. 26 § första stycket IL). SammanfattningHela gåvobeloppet kommer att bli skattefritt för dig och din syster, eftersom gåvor är skattefria. Däremot kan ni behöva betala skatt på eventuell avkastning som gåvopengarna ger framöver. Er mamma kan också behöva betala skatt på den eventuella vinst som hon gjorde när hon sålde sitt hus.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Gåvoskatt i Belgien

2021-04-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Mina två barn (bosatta i Sverige) kommer vardera att få 30 000 Euro i gåva från min syster i Belgien (bosatt där sedan länge) för hjälp med insatsen till bostadsrätt. De civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Min fråga är om det blir några konsekvenser för mina barn vad gäller gåvoskatten som fortfarande finns i Belgien? Enligt svensk lagstiftning utlöses ingen gåvobeskattning längre, om jag förstått rätt.
Minela Kurjakovic |Hej,Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer bra att vi i Sverige inte längre har någon gåvoskatt. Gåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005. Det betyder att alla gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Du eller dina barn kommer därför inte att behöva betala någon skatt i Sverige för gåvan från din syster/barnens moster. Det kan bli möjligt att gåvotagaren måste betala gåvoskatt i Belgien om det är så att vederbörande uppfyller förutsättningarna för skattskyldighet i Belgien. Frågan är om du eller dina barn (dvs. i egenskap av gåvotagare) är skattskyldiga i Belgien? Är du eller barnen ej det då behöver ni inte heller betala skatt i Belgien. Men om ni uppfyller kraven för skattskyldighet i Belgien då betyder det att ni kommer behöva följa bestämmelsen om gåvoskatten som finns i Belgien. För att veta om ni är skattskyldiga i Belgien så är mitt råd att vända er till den belgiska myndigheten som är bäst bekanta med belgisk rätt. T.ex. i Sverige kan man vara obegränsad skattskyldig eller begränsad skattskyldig. Är man obegränsad skattskyldig så innebär det att man beskattas för alla sina inkomster från utlandet och inom landet – med undantag för vissa inkomster enligt 8 kap. IL t.ex. gåvor. Begränsad skattskyldig i Sverige innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här i Sverige. På samma sätt har många andra länder (ink. Belgien) en egen reglering kring skattskyldighet i sitt egna land. Mitt tips är därför att vända dig till Belgisk myndighet för att med säkerhet veta om ni är skattskyldiga i Belgien eller ej, eftersom det kommer att ha betydelse för huruvida ni måste följa Belgiens bestämmelser om gåvoskatt. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma! Med vänlig hälsning,

Gåva av aktier till en vän

2021-03-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Om jag har ett nystartat bolag som har haft väldigt lite verksamhet. Jag äger 100% av aktierna, men skulle vilja ge bort 50% av aktierna som gåva till en vän. På pappret har han inte varit delaktig någonting i bolaget men har hjälp mig mycket med olika saker. Hur går jag till väga och hur blir det med eventuell skatt?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att din fråga rör huruvida du kan ge bort en gåva i form av aktier till din kompis. Jag har också förstått det som att verksamheten har låg aktivitetsgrad, men att din kompis har hjälpt dig med en hel del saker. Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL). Hur ser gåvoskatten ut i Sverige? Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvoskatten. Denna innebar att gåvor skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Däremot finns det vissa informella krav som domstolar typiskt ställer för att bedöma att en värdeöverföring är en gåva juridiskt sett. Dessa rekvisit regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Gåvobegreppet består av tre rekvisit (krav): (1) det har skett en förmögenhetsöverföring, (2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen (3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren. Förutsatt att pengarna som du överför till din kompis uppfyller dessa rekvisit så kommer han inte behöva skatta på detta, utan han kommer då inträda i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att beskattning för aktierna först sker när aktierna avyttras (samma sak som gäller för alla aktieägare). Att de har "bytt ägare" från dig till din kompis har således ingen inverkan på vare sig din eller din kompis skatteförpliktelser. Vad gäller då i ditt fall? Enligt mig så kommer det första kravet uppfyllas då aktierna som överlåts är en förmögenhetsöverföring. Därefter så ska det andra och tredje kravet också beaktas. Det framgår att det ske frivilligt och att det ska föreligga en gåvoavsikt hos dig. En värdeöverföring som sker på grund av att mottagaren har utfört prestationer åt gåvogivaren anses inte vara en gåva. Jag skulle säga att det inte är helt självklart ifall aktieöverföringen uppfyller det tredje rekvisitet i synnerhet. Men ifall det är så att din kompis har utfört mer generella tjänster utan något krav på gottgörelse samt att du avser att ge gåvan på grund av er nära vänskap (och inte prestationerna) så torde detta rekvisit vara uppfyllt. För att vara på den säkra sidan så anser jag att en gåva som sker som ett tack för hans arbetsprestationer inte ska överföras, då det riskerar att istället betraktas som lön för hans arbete. Då kommer aktieförvärvet beskattas som en inkomst hos honom (11 kap. 1 § IL). Om det är så att du avser att ge gåvan på grund av er nära sällskap så kan du erhålla bevis på gåvans existens genom att upprätta ett gåvobrev. Ifall skattemyndigheten i efterhand skulle ifrågasätta om aktieöverföringen var en gåva eller inte så skulle ni bland annat kunna erbjuda gåvobrevet som bevis på detta. Slutsats: Jag har inte alltför mycket omständigheter att gå på för att göra en fullständig prövning, men jag skulle rådgiva dig att ta reda på om gåvan ges som lön för din kompis arbetsprestation eller om det sker på grund av er nära sällskap. Om det senare förhållandet föreligger så bör ni upprätta ett gåvobrev för att inneha något slags bevis på att det var en gåva. Då kan ni försäkra er om att din kompis inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva. Om du känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att du behöver hjälp med att upprätta detta så kan du gärna kontakta oss på vår avtalstjänst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!