Skatt vid gåva?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar har en sommarstuga som de vill ge till mig och mitt syskon hur drabbar det oss med skatter? Gåvoskatt osv. hur går man till väga?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoskattDet korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva.HuvudsaklighetsprincipenFör att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: (i) det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, (ii) gåvan skall ha överlämnats frivilligt och (iii) det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma! Vänliga hälsningar,

Gåvoskatt i Sverige

2020-12-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag ställde samma fråga tidigare idag men vet inte vart den försvann. Undrar om man behöver betala gåvoskatt??Mvh
Sonja Najim |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!I Sverige avskaffades gåvoskatten år 2005, vilket innebär att du inte behöver skatta på gåvor. Önskar dig en fin dag!Vänligen

Skattskyldighet för donationer på internet

2020-12-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Jag driver en webbsida där användare får konvertera filer (till exempel mp4 till mp3, osv). Webbsidan är gratis men jag tar emot donationer, både i form av PayPal och kryptovalutor. Webbsidan har fått popularitet och donationerna därför fler och större. Jag misstänker jag bör deklarera och skatta detta. Måste jag? Donationerna är frivilliga. Om jag måste, hur gör jag det? Jag är 16 år gammal.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL). UtredningDen som har digitalt media publicerad på internet kan i vissa fall få donationer, oavsett om tjänsten/mediet är gratis eller avgiftsbelagt. Vanligtvis betraktas en donation som en gåva, men eftersom att gåvan mottas på grund av en prestation som personen utför eller har utfört, kan denna typ av donation inte betraktas som en gåva. En förutsättning för att gåvor är skattefria är att de inte ges som ersättning för någon prestation, 8 kap. 2 § IL. Eftersom donationen i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst av tjänst. Detta gäller även om den som ger donationen gör det frivilligt. Vid beskattning ska Inkomsten tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om verksamheten inte har sådan omfattning att den betraktas som näringsverksamhet. Gällande ålder har detta ingen inverkan på skattskyldigheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Gåvoskatt

2020-12-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall det finns någon gräns på gåvor man kan få skattefritt, vad händer om man får gåvor månadsvis i form av pengar som blir insatta i ens konto.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Gåvoskatten avskaffades år 2005. Detta innebär att förvärv respektive givande av gåvor är skattefria enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala skatt på dessa pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Beskattas gåvor mellan makar?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag och min fru är gifta och har undertecknat ett äktenskapsförord, där det framgår att all egendom utgör enskilt egendom. Detta eftersom jag har en större förmögenhet. Vi kommer sannolikt att skilja oss och jag vill trots äktenskapsförordet lämna en gåva till henne på 200 000 kronor (av mina pengar). Jag är medveten om att makar får lämna gåvor skattefritt till varandra. Min fråga är om det inte gäller om man skiljer sig inom ett par månader efter att man har lämnat gåvan? Eller kan man lösa det hela å ett bättre sätt? Kan man vid skillsmässotillfället frångå äktenskapsförordet till viss del t.ex.?Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gåvor är skattefriaGåvoskatten avskaffades för ett par år sedan vilket betyder att gåvor, vare sig de kommer från makar eller inte, är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Att du och din fru fortfarande är gifta men snart ska skiljas kommer därför inte påverka beskattningen av gåvan. Förhållandet mellan makar kan dock påverka bedömningen av vad som krävs för att något faktiskt ska räknas som gåva eller inte. Gåvor mellan makar kan kräva extra åtgärderEnligt lag så är en gåva gällande mellan makar om makarna antingen iakttar vad som allmänt är gällande för fullbordande av gåva eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap. Äktenskapsbalken (8 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Du vill ge pengar till fru, vilket betyder att du vill lämna över en gåva bestående av lös egendom. Gåvan ska registreras hos skatteverket. Det finns inga formkrav på hur ett gåvobrev ska upprättas när det gäller lös egendom. När det gäller en gåva som inte sker skriftligen så ska en uppgift om gåvan, ett gåvobrev, lämnas in till skatteverket för registrering. Handlingen ska då undertecknas av både dig och din fru. (16 kap. 2 § 2 st. Äktenskapsbalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Gåvoskatt i Sverige

2020-12-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vad gäller gåvoskatten?Tacksam för svar snabbt :)
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige avskaffades gåvoskatten år 2005, vilket innebär att du inte behöver skatta.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline.Önskar dig en fin dag!Vänligen,

När anses gåvor vara skattefria?

2020-12-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag är en svensk medborgare med irakisk bakgrund. Bor i Sverige med min fru och mina tre barn i en liten hyreslägenhet. Inte så lätt med att få tag på en lägenhet nuförtiden så tänker jag på att köpa en bostad istället. Problemet är att jag är student i nuläget och kan därför inte få lån från banken. Däremot har min familj i hemlandet möjlighet att hjälpa mig med hela summan. Jag vet att man behöver inte betala skatt på gåva, men jag läste på en webbsida att någon som hade fått 5 miljoner kronor som gåva från sin bror och han fick betala skatt på hela beloppet eftersom skatreverket i Karlstad ansåg att det handlade om tjänsteinkomst då hade mannen hjälpt hans brorsfamilj med flytt och andra tjänster som jag anser vara vanliga mellan familjemedlemmar.Min fråga är: är det möjligt att skatteverket anser gåvan jag får av min mor som "tjänsteinkomst" bara för att jag har varit snäll mot henne? Min mamma är sjuk och jag besöker henne ofta, när jag får chansen. Självklart ställer jag upp och hjälper henne med allt möjligt om det behövs. Jag vet att det låter lite tokigt, men kan hennes gåva till mig räknas som tjänsteinkomst av skatteverket?Hur kan jag bli säker på vad som gäller i just mitt fall? Hur ska jag gå tillväga?Tack på förhandMvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer generellt beskriva vad som anses utgöra en gåva från ett skatterättsligt perspektiv. Det blir dock väldigt svårt att gå djupare in på din specifika situation eftersom jag inte känner till fler omständigheter och utöver det är det även väldigt beroende av domstolens egna bedömning på det enskilda fallet. Jag kommer främst utgå från Inkomstskattelagen (Hänvisas till som IL) och juridisk litteratur. Det är precis som du säger, utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor ska vara skattefria (8 kap. 2§ IL). För att pengarna ska ses som en gåva och därmed skattefri krävs att den uppfyllt vissa rekvisit. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare ska överföringen av gåvan varit frivillig och att givaren, med en gåvoavsikt överför gåvan till mottagaren. Alltså ska syftet med förmögenhetsöverföringen vara en gåva, ifall något brister i dessa rekvisit räknas inte överföringen som en gåva. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Det måste inte vara i form av allmänna tjänster som t ex görs i ett anställningsförhållande, utan begreppet tjänst är väldigt brett. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överlåtelse, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende av omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Sammanfattning Gåvor är som huvudregel skattefria men det krävs att de överensstämmer med vissa rekvisit. Först ska det handla om en förmögenhetsöverföring. Överföringen ska göras med frivillighet och ha en gåvoavsikt. Utöver det får gåvan inte heller ges på grund av en arbetsinsats mottagaren av gåvan gjort till gåvogivaren, det är upp till domstolen att utifrån omständigheterna göra den bedömningen. Men en nära relation mellan den som tar emot gåvan och gåvogivaren brukar tala för att det är en benefik överlåtelse. Rekommendation Ifall du behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur det ser ut i praktiken med gåvor av denna sort rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Behöver jag skatta vid gåva av pengar?

2020-11-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej undrar om man i sverige behöver skatta på pengar jag fått i gåva?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det ingen skatt på gåvor, utan förvärv/givande av gåvor är skattefritt, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte skatta på dessa pengar.Vänligen,