Gåva - skatt och begränsningar

2013-09-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej jag har en rik släkting som bor utomlands som vill skänka mig pengar månadsvis som gåva. Finns det någon lag som begränsar hur ofta man får ge bort en gåva? Och skulle jag bli skatteskyldig om jag fick pengar månadsvis? Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Några begränsningar på hur ofta man får ge bort gåvor finns inte i svensk lag. Om det finns någon sådan begränsning i det land där din släkting befinner sig vet jag inte, men det förefaller osannolikt.Inte heller någon gåvoskatt finns det i Sverige. Om pengarna utgör en ren gåva ska du alltså inte behöva skatta för dem i Sverige. Pengarna får dock inte, på något sätt, utgöra ersättning för en prestation från din sida. Om du får mycket pengar (månadsvis) kan skatteverket bli misstänksam och utreda saken. Att ni benämner överföringarna som "gåvor" spelar ingen roll om det kommer fram att du utfört en arbetsprestation gentemot "givaren".Även arvsreglerna i det land där din släkting befinner sig kan vara värda att beakta t.ex. eventuella regler om förskott på arv.

Tysk gåvoskatt för enskild person bosatt i Sverige

2013-06-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fått en summa pengar i gåva från en god vän i Tyskland. Nu har jag fått brev från det tyska skatteverket att jag måste betala gåvoskatt till Tyskland (18% så det är rätt högt). Jag undrar om jag verkligen är skyldig att betala detta? Varför ska jag som svensk medborgare betala skatt till Tyskland? Vad händer om jag vägrar att betala, de kan väl inte straffa mig...eller? Vänliga hälsningar, Katarina
Lars Bålman |Hej! I Sverige är gåvoskatten borttagen sedan ett antal år. Är det som du säger så finns en sådan skatt kvar i Tyskland. I vart fall riskerar du därför inte dubbelbeskattning. Vi på Lawline är juridikstudenter vid svenska universitet, och har därför kunskaper i främst svensk rätt och inte i tysk eller annan utländsk rätt. Därför kan vi tyvärr inte svara på under vilka förutsättningar gåvoskatt ska betalas enligt tysk rätt, och inte heller vad som i tysk rätt utgör ett skattebrott, för vilket straff kan påföras. Anledningen till att den tyska staten har ett intresse i detta är att det handlar om en tysk medborgares (?) tillgångar som överförs till en person utanför Tyskland. Om du menar att beslutet är felaktigt råder jag dig till att kontakta den tyska skattemyndigheten och begär att beslutet omprövas av denna myndighet, alternativt att du meddelar att du vill överklaga beslutet till en högre instans. Observera dock att det kan vara så att det finns en överklagandefrist - en tidsperiod inom vilken du måste överklaga för att en myndighet ska pröva ärendet i sak. Detta är en länk till den tyska skattemyndighetens hemsida. http://www.steuerliches-info-center.de/EN/FinanzverwaltungDerLaender/finanzverwaltungderlaender_node.html_node.html Möjligen har det svenska Skatteverket mer sakkunskap på området, så du kan konsultera denna myndighet. 

Skatt på arv/gåva

2013-05-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vad blir det för skattemässiga konsekvenser för särkullebarn om överlevande maka tar över en bil som finns på den avlidna makens firma? Det finns fortfarande ett lån kvar på bilen som makan även tar över men bilen är värd mer än vad det finns lån på.
|Hej!Vi har inte längre arv- eller gåvoskatt i Sverige. Oavsett om överlevande maka övertar bilen som en del av arv från sin make eller som en gåva från särkullbarnet så får det inga skattemässiga konsekvenser.Om överlevande maka däremot köper bilen av särkullbarnet så blir särkullbarnet skyldig att betala vinstskatt. Vinstskatten är 30 % av vinsten. Vinsten är skillnaden mellan den ersättning som särkullbarnet får och den anskaffningsutgift och eventuella förbättringskostnader som den avlidne haft , se Inkomstskattelagen 44:13-14 (https://lagen.nu/1999:1229#A7).Vänliga hälsningar,

Skatteregler för gåva av fastighet

2012-11-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma vill att jag och min bror ska ta över hennes fritidshus. (vi är de enda syskonen) Vilket är det skattemässigt bästa alternativet, att hon ger bort huset som gåva eller som förskott på arvet? Min bror kommer antagligen köpa ut mig sedan, är det något vi bör tänka på då? Mvh Cristina
Markus Gidbark |Hej Förvärv genom arv, testamente och gåva är skattefria enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen [förk. IL]. Alltså kommer ingen skatt på kapitalvinst tas ut. När din bror köper ut din del av bostaden kommer du att beskattas för din kapitalvinst. Det du kommer skattas för är den ersättning du får minskat med anskaffningsutgiften. Eftersom du fått bostaden i gåva kommer din anskaffningsutgift för bostaden vara den ersättningen din mamma betalade när hon förvärvade bostaden; se 44 kap 21 § IL. Sedan ska hennes ersättning delas proportionerligt mellan dig och din bror, dvs äger ni hälften var ska anskaffningsutgiften delas på hälften. Med vänliga hälsningar

Skatt på gåva från utlandet

2013-09-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är medborgare från EU utland och skiven i sverige. Behöver jag betala skatt i Sverige på en summa på ca 1 200.000 kr om jag får den som en gåva från en nära släkting från landet som jag är medborgare i?
| Hej och tack för din fråga! Gåvoskatten är sedan ett antal år tillbaka avskaffad i Sverige. Du kommer därför inte att behöva betala någon skatt i Sverige för gåvan du får från din släkting. Det är dock möjligt att du blir tvungen att betala skatt enligt ditt medborgarlands lag, detta beror hur detta lands skatterätt ser ut. Med vänliga hälsningar

Gåvoskatt (Norge)

2013-05-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, jag är norsk medborgare som är född, uppvuxen och bosatt i Sverige. Min far är också norsk medborgare men har bott hela sitt yrkesverksamma liv i Sverige. Mina föräldrar har en stuga i Norge som de vill ge mig. Värdet på stugan är ca 1.4 milj NOK. Skall vi (ngn av oss) betala gåvoskatt och isåfall hur?
|Hej!I Sverige finns ingen gåvoskatt, och du kommer alltså inte behöva skatta i Sverige för gåvan.Gåvoskatt finns däremot i Norge, och då det rör sig om en stuga kommer gåvan med största sannolikhet att beskattas där. Jag kan endast ge dig begränsad information om vad som kommer ske i Norge, men huvudregeln är att gåvan ska beskattas där om gåvogivaren vid gåvotillfället var bosatt i Norge, var norsk medborgare eller om föremålet för gåvan hade anknytning till Norge. Det är den som mottar gåvan som ska betala skatten.Skattepliktiga gåvor ska vidare anmälas till den norska skattemyndigheten, Skatteetaten, inom en månad från gåvotillfället.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Skatteetaten för mer information om hur ni ska gå tillväga.Skatteetatens hemsida: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Särskilt angående arv och gåva: http://www.skatteetaten.no/Person/Arv-og-gaver/Hoppas att detta kan vara till hjälp.Med vänliga hälsningar,

Gåvoskatt för ett hus i Tjeckien?

2013-01-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag behover betala gava skatt i Sverige. For ett hus, som jag far i gavaTjeckien? Nar jag bestammer att salja huset, ar jag skyldig att betala skatt?
Lisa Sennerby |Hej!Sedan 1 Januari år 2005 är gåvoskatten borttagen i Sverige. Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är alla gåvor idag skattefria. Du måste dock kolla upp vad som gäller i Tjeckien. Enligt den numera avskaffade svenska lagen om arvsskatt och gåvoskatt måste en i utlandet bosatt person betala skatt på en skattepliktig gåva från en i Sverige bosatt person. Om Tjeckien har gåvoskatt är det sannolikt att en i Sverige bosatt person kan bli skyldig att betala tjeckisk gåvoskatt på en gåva från en i Tjeckien bosatt person.Med vänlig hälsning,

Beskattning vid gåvor av pengar respektiv andel i fastighet

2012-11-07 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min bror och jag äger 50/50 via gåva från vår mor 2001 en fastighet. Jag avser att genom gåvobrev återlämna min del av fastigheten till vår mor. Min bror kommer samtidigt att erhålla förskott på arv på 2,7 msek som han kommer att ge mig via gåvobrev. Inom snar framtid räknar vi med att vår mor kommer att genom gåva ge sin andel av fastigheten till min bror. Är detta ett korrekt tillvägagångssätt? Vilka blir skattekonsekvenserna?
|Hej och tack för din fråga! Det är möjligt för dig att ge din andel i fastigheten i gåva till din mor, och till lika är det möjligt för din bror att få ett förskott på arv och att sedan ge dig en penninggåva. Gåvor beskattas inte enligt svensk rätt, dock ser man till avtalens verkliga innebörd ur beskattningshänseende och inte till dess benämning. I ert fall verkar det som att penninggåva du mottager av din bror i verkligheten är en betalning för att du ger upp din andel i fastigheten, som slutligen kommer att tillfalla din bror. Om det kan visas att det i själva verket rör sig om en betalning för din andel i fastigheten kommer du att beskattas för den eventuella realisationsvinst som du gör vid försäljningen av din andel. Vänliga hälsningar,