Behöver vi betala någon skatt på gåvosummorna från vår far?

2020-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min syster delar pä nettolikviden efter en bostadsaffär. Vår far har sålt en bostad, och efter skatt och återbetalning av lån erhåller systern och jag 550 00 kr vardera, enligt ett gåvobrev som pappa undertecknat. Detta är inte förskott på arv. Ska vi betala någon skatt på gåvosummorna eller behåller vi hela gåvosummorna?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att er far redan har betalat den skatt som är relaterad till hans bostadsförsäljning. Regler om hur olika former av inkomster ska beskattas finns i inkomstskattelagen (IL), som jag kommer att hänvisa till.Ni behöver inte betala någon skatt för gåvanSvaret på din fråga är nej – du och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna.Det beror på att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL).Det finns ett undantag från skattefriheten om en gåva snarare är att se som ersättning för ett utfört arbete, en så kallad remuneratorisk gåva. När det kommer till gåvor mellan familjemedlemmar så förutsätts det dock att gåvan är av det skattefria slaget. Med andra ord så är undantaget inte aktuellt i er situation.Eventuell avkastning kommer att beskattasTänk på att ni fortfarande kommer att behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel ränta (42 kap. 1 § första stycket IL). Gåvan i sig är dock skattefri.SammanfattningDu och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna, eftersom gåvor är skattefria i Sverige. Ni kommer dock att behöva betala skatt för eventuell avkastning som pengarna ger upphov till i framtiden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Är det skatt på gåvor?

2020-04-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Hur funkar det om min sambo vill skriva halva huset på min som en gåva är det gåvoskatt på det?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan eventuellt rör skatt på gåvor är det inkomstskattelagen (IL) som blir tillämpligt. Gåvor är uttryckligen undantagna inkomstbeskattning vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt vid gåvor, 8 kapitel 2 § IL. Vid bedömning av. Huruvida det föreligger en gåva och inte exempelvis ersättning för utfört arbete (som beskattas), är det avgörande att det föreligger:1. En frivillig förmögenhetsöverföring,2. En gåvoavsikt hos gåvogivaren För att vara säker på att dessa. Förutsättningar för gåva är uppfylld och kan bevisas, kan ni exempelvis upprätta ett gåvobrev eller på annat sätt dokumentera att det är just gåvor som det rör sig om.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Skattefria vinster och gåvor?

2020-04-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Vi satt på jobbet och diskuterade gigantiska storvinster.Då kom frågan upp.Om man vinner tex 500 miljoner.Kan man då skattefritt ge bort 50 miljoner var till sina 2 barn?Gåvoskatt skall ju vara borttaget?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spelvinster som man vinner i lotterier, kombinationsspel eller vadhållning är skattefria enligt 8 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) om: -Spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt Spellagen och spelet kräver licens enligt samma lag,-Spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen , eller att-Spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och spelet kräver inte licens i Sverige.Tävlingsvinster är skattefria enligt 8 kap. 4 § IL om de:-Inte hänför sig till anställning eller uppdrag,-Inte består av kontanter eller likande, och-Avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.Och i det fall då ger bort en viss summa av din skattefria vinst, till dina barn exempelvis, är även detta skattefritt om det rör sig om en gåva. För precis som du nämner är förvärv genom arv, testamente, bodelning eller gåva skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.Sammanfattningsvis kan du därmed ge bort en del av din skattefria vinst i gåva till dina barn, utan att dina barn behöver beskatta för denna gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Undgå skatt genom att rubricera överlåtelse som gåva

2020-03-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster och jag ska få överta våra föräldrars hus som en gåva. Våra föräldrar har flyttat till ett annat boende. Min syster vill överta huset och flytta dit. Huset är värderat till 2,5 miljoner. Tax värde 1.9 milj. Kan jag skänka fastigheten mot vederlag, dvs min syster betalar mig 1milj kr utan att vi behöver betala reavinstskatt? Kan mina föräldrar skriva i Gåvobrevet att min syster får huset men ska lösa ut mig? Ska beloppet stå i gåvobrevet?Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSom jag tolkar din fråga så undrar du om man kan undgå skatt genom att rubricera överlåtelsen av fastigheten som en gåva, och att din syster för över pengar som också rubriceras som gåva.Skattekonsekvenser vid gåvor och fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen (IL).Skattekonsekvenser vid försäljning av fastighetVinst vid försäljning av fastighet ska tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Det som ska beskattas är kapitalvinsten, vilket förenklat kan sägas vara lika med vinsten vid försäljning minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Den effektiva skatten på detta blir 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Frågan är då om man kan undvika denna skatt genom att rubricera överlåtelsen som en gåva.Skattekonsekvenser av gåvaGåvoskatten togs bort 2005, numera är alltså gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att gåvan ska vara skattefri krävs det att de civilrättsliga kraven på gåva är uppfyllda. Kraven är följande:1.Gåvan måste ges frivilligt2.Gåvan måste innebära en förmögenhetsöverföring3.Det måste föreligga gåvoavsiktI detta fallet är det klart att överlåtelsen av fastigheten sker frivilligt, det är också klart att den utgör en förmögenhetsöverföring. Däremot är det tredje kravet problematiskt. För att det ska anses föreligga en gåvoavsikt krävs det att överföringen av fastigheten utgör en "benefik handling". En benefik handling innebär att man gör något utan att få någonting tillbaka, motsatsen till en benefik handling är en onerös handling.I detta fallet ger du din del av fastigheten endast om du får någonting för det, i ditt fall kontanta medel. Det utgör med andra ord inte en benefik handling och överföringen kan därmed inte heller ses som en gåva, även om man rubricerar den som det.SammanfattningEftersom de civilrättsliga kraven för gåva inte är uppfyllda, kommer överföringen av fastigheten i utbyte mot pengar ses som en försäljning/avyttring (44 kap. 3 § IL). Därmed kommer också kapitalvinsten att beskattas. Om ni väljer att skriva ett gåvobrev på det sätt som framgår av frågan blir bedömningen den samma.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?

2020-04-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Har fått ett hus som taxvärdet är 600000tusen som gåva efter min avlidna son 2018 hur mycket skatt ska jag betala på det .
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka beskattningskonsekvenser som följer av gåvan efter din avlidna son. Jag tolkar din fråga som att husets taxeringsvärde är 600 000 kr, och att du fick huset i gåva utan att behöva ge någon ersättning. Regler som behandlar detta finns i inkomstskattelagen (IL).Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.Vad blir beskattningskonsekvenserna om du skulle sälja huset till ett pris som överstiger taxeringsvärdet?Själva gåvoöverlåtelsen av huset aktualiserar inga beskattningskonsekvenser. Beskattning kommer istället ske när du avyttrar huset. Med avyttring avses försäljning eller byte av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Om en kapitalvinst uppstår vid försäljningen kommer vinsten kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst avses en vinst vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom du fått huset i gåva av din son får du använda dig av hans omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Du inträder i hans skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).SammanfattningUtifrån de uppgifter du lämnat i frågan kan jag dessvärre inte beräkna exakt hur stora beskattningskonsekvenserna hade blivit om du sålt huset, eftersom jag inte vet vilket omkostnadsbelopp din son hade för fastigheten, vilka förbättringsutgifter han haft, eller vad ersättningen vid försäljning hade blivit. Gåvoöverlåtelsen är som nämnt skattefri om gåvokriterierna är uppfylldaHoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Skatt på gåva

2020-04-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma och två systrar ger pengar som gåva till mig.De bor utomlands. Som jag förstått det är skattefri?Vad de behöver skicka för papper?Räcker det om de skriver på varsin papper som brev och stämplar på notarius? Finns det begränsad summa?Det blir överföring från deras bank till mitt konto är det ok så?Tack på förhand.
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan rör eventuell skatt på gåvor, är det inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras. Gåvor är uttryckligen undantagna inkomstbeskattning, i enlighet med IL 8:2. Detta innebär, som du skriver, att du inte behöver betala någon skatt på dessa. Vid bedömningen av huruvida det föreligger en gåva och inte t.ex. ersättning för utfört arbete (som beskattas), är det avgörande att det föreligger dels (1) en frivillig förmögenhetsöverföring, dels (2) en gåvoavsikt hos givaren (dvs hos din mamma och systrar).För att vara säker på att dessa förutsättningar för gåva är uppfyllda och kan styrkas, kan ni t.ex. upprätta ett gåvobrev eller på annat sätt dokumentera att det är just gåvor som det rör sig om. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom annars med ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Skatt på gåva från England?

2020-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |En tant från Britterna gav mig en gåva på £ 9.000.000(9 miljoner pund), hur blir det med skatten, obs. Jag har beloppet i Santander Bank i London, vad skall göra med den lindrigast?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt du behöver tänka på skatterättsligt när det gäller din gåva, då det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt för din gåva.Jag förstår tyvärr inte vad du menar med vad du ska göra med gåvan "lindrigast", så den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Återkom gärna med en ny fråga om du har fler funderingar som jag inte svarade på.Med vänlig hälsning,

Behöver man betala skatt på gåvor?

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag har bestämt mig för att ansöka om skillsmässa. Jag kommer att köpa min frus andel av vår lägenhet och jag förstår att hon kommer att behöva betala skatt på vinsten som uppstår. MEN, utöver det tänkte jag ge henne en viss summa pengar som en gåva eftersom jag befinner mig i en mycket starkare ekonomisk situation och jag vill ändå att hon har det bra. OBS att det finns ett äktenskapsforord där det står att allt är enskilt egendom, så en bodelning är inte aktuell. Min fråga är: om jag ger henne en summa pengar, som en gåva, i samband med äktenskapsskillnaden, behöver hon skatta för den? Tänker att gåvor är skattefria?! Mvh,
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är gåvor skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. I och med att gåvor är skattefria behöver din fru inte betala skatt med anledning av gåvan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,