Behöver man betala gåvoskatt?

2020-11-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Behöver man betala gåvoskatt på summa pengar som jag fått i gåva?
Sonja Najim |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!I Sverige avskaffades gåvoskatten år 2005, vilket innebär att du inte behöver skatta på dessa pengar.Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Betala skatt i Tyskland?

2020-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vad gäller för skatteregel om jag ger mitt barnbarn, bosatt i Tyskland (inget svenskt personnummer)?Beskattar Tyskland detta?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte vad du ska ge ditt barnbarn i Tyskland, men jag antar att det är en gåva. Vi på Lawline är specialiserade inom svensk rätt och har därför ingen möjlighet att ge rådgivning kring vilka lagar som gäller i andra länder. Jag kan rekommendera dig att besöka eller ringa den tyska ambassaden i Sverige för att få din fråga besvarad.Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av en penninggåva

2020-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!För ett tag sedan så fick jag en större summa pengar som gåva av en släkting. Min fråga är om jag behöver betala gåvoskatt på det?Tack så mycket i förväg!
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering kring skatt återfinns i inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria vid inkomstbeskattningen (8 kap. 2 § första stycket IL). Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Gåvoskatten avskaffades emellertid den 1 januari 2005 och den tidigare lagstiftningen är därmed upphävd. Transaktionen ska uppfylla ett antal civilrättsliga rekvisit för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten i paragrafen. En gåva kännetecknas av att det sker en förmögenhetsöverföring som görs frivilligt och där gåvogivaren överlåter gåvan med gåvoavsikt. Gåvogivaren ska inte ställa krav på motprestation från gåvomottagaren. Gåvan ska vara rent benefik för att den inte ska inkomstbeskattas. Om överföringen istället utgör en s.k remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som ges som belöning för utfört arbete eller tjänst, är gåvan inte skattefri. Gåvan utgör då en skattepliktig inkomst av tjänst (jfr 10 kap. 1 § IL). Det är enbart en rent benefik gåva som undgår beskattning.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Uppstår någon skattemässig skillnad mellan att ärva en fastighet och att få den i gåva?

2020-09-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vad blir skillnaden skattemässigt om jag får en fastighet som gåva av min pappa. Eller om jag får ta över den när han gått bort och jag får den som ett arv?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan jag nämna att det inte blir någon skillnad, under förutsättning att det faktiskt rör sig om en gåva. Därför kommer jag först specificera gåvobegreppet vid gåvor av fastigheter för att därefter mer ingående förklara varför det inte blir någon skillnad.Specificering av gåvobegreppet Vid gåvor av fastigheter finns det en princip som heter huvudsaklighetsprincipen. Den blir aktuell om gåvogivaren (din far) får ersättning för att ge fastigheten i gåva till dig. Huvudsaklighetsprincipen innebär att ett krav för att en gåva av fastighet ska behandlas som en gåva rent skattemässigt är att gåvogivaren inte ska ha fått en ersättning, som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för det föregående året, för att ge bort fastigheten. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din pappa 1000 kr för att få fastigheten i gåva räknas det givetvis som en gåva. Om föregående års taxeringsvärde är 1 000 000 kr och du ger din far 851 000 kr (dvs. mer än 85 %) så behandlas det inte som en gåva. Även om du inte ger pengar men istället tar över lån så räknas detta som en ersättning för fastigheten. Därutöver ska själva handlingen vara menad som en gåva, dvs. det ska finnas en benefik avsikt från gåvogivaren.Ingen skillnad skattemässigtDet blir ingen skillnad skattemässigt. Vare sig du får fastigheten genom gåva eller arv behöver du inte betala skatt på den inkomsten eftersom inkomster genom gåva, arv eller bodelning är skattefria, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det finns alltså ingen gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige. Eftersom det är fråga om gåva/arv behöver du inte heller betala stämpelskatt när du ansöker om lagfarten, utan det blir bara expeditionsavgiften på 825 kr i båda fallen, (se 4 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, där arv och gåva inte nämns varför det inte är skattepliktigt).Inte heller någon skillnad vid en framtida försäljningVid en framtida försäljning behandlas beskattningen på samma sätt där med, dvs. du kommer få träda in i din faders skattemässiga situation oavsett om det är en gåva eller ett arv. För att förklara vad detta innebär på ett begripligt sätt kommer jag först förklara hur man beräknar fram kapitalvinster. Kapitalvinsten (även kallad reavinsten) beräknar du genom:Beloppet du säljer fastigheten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, (44 kap. 14 IL). Eftersom din du fått fastigheten i gåva/arv och därför inte köpt den, kommer du i enlighet med kontinuitetsprincipen att träda in i gåvogivarens/arvlåtarens skattemässiga situation, dvs. i din faders skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer överta din faders omkostnadsbelopp, med andra ord hans utgifter för anskaffning och förbättring. Det belopp som han köpt fastigheten för och hans förbättringsutgifter kommer då att utgöra hans omkostnadsbelopp. Det är detta som är det speciella med bl.a. gåvor och arv rent skattemässigt. Det uppstår alltså ingen skillnad om det är fråga om gåva eller arv.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?

2020-11-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag ge bort aktier till mina barnbarn och blir det någon skatt. Jag har 400 stycken och tänker att de två barnbarn får dela lika på dessa.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du äger aktier i ett företag som är börsnoterat, aktierna finns därmed på ett aktiekonto vid en bank. Du vill nu ge bort dessa aktier till dina barnbarn genom gåva och undrar om det blir någon skatt. Det är möjligt att ge bort aktier genom gåva.Överföring av aktierÖverlåtelse av aktier genom gåva görs enklast genom att föra över aktierna till mottagarens aktiekonto. Det kan göras genom en begäran om överföring vid din bank. Banker har vanligtvis särskilda blanketter för sådana överföringar.GåvobrevDu kan även upprätta gåvobrev där du anger vilken egendom som ska överlåtas och till vem, det vill säga till dina barnbarn. Gåvobrevet ska innehålla din och mottagarens underskrift. Du kan även låta någon/några utomstående bevittna gåvobrevet. För det fall barnbarnen inte har nått myndig ålder kan deras vårdnadshavare underteckna i deras ställe.SkattTillämplig lag är Inkomstskattelagen (1999:1229) (förkortning IL). Det finns ingen gåvoskatt i Sverige (se 8 kap. 2 § IL). Mottagaren av gåvan inträder istället i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att det är först senare när barnbarnen säljer eller på annat sätt överlåter aktierna som skatt kan behöva betalas. Överlåtelsen som du nu vill göra genom gåva är alltså skattefri för dig och dina barnbarn.Jag hoppas du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?

2020-10-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster sålde fastigheter i utland och vill ge mig pengar som gåva för vi är ganska nära varandra.... belopp är över 200000 euro är jag skyldig skatta dom pengar... mvh D
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell betalning i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Du nämner att din syster har sålt fastigheter utomlands och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige av din syster.SkatteverketI och med att summan i ditt fall verkar överstiga 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, gåvobrev etc. SammanfattningDu har en uppgiftsskyldighet och behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om din syster är bosatt i Sverige är hon skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastigheterna. Den påförda skatten i utlandet får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Du behöver alltså inte betala skatt på dessa pengar som du får i gåva, eftersom vi inte har någon gåvoskatt i Sverige.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Banken har rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett köpekontraktet till din bank, som ett bevis på att pengarna kommer från fastighetsförsäljning. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt

2020-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Behöver man betala gåvoskatt på summa pengar som jag fått i gåva?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!År 2005 avskaffades gåvoskatten i Sverige. Detta innebär att du inte behöver skatta på dessa pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Måste jag betala kapitalvinstskatt om jag ger bort något i gåva?

2020-09-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, om jag vill skänka 10% av min bostadsrätt till min dotter måste jag betala reavinst då ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du ger bort andelen i gåva finns det ingen beskattningsbar inkomst, det är ju en utgift för dig. Du behöver alltså inte betala kapitalvinstskatt (även kallat reavinstskatt) med anledning av gåvan. Eftersom vi inte har någon gåvoskatt i Sverige behöver inte heller din dotter betala kapitalvinstskatt med anledning av gåvan, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,