Skatt på gåva

2020-07-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag kan ge bort en större summa pengar (mellan 20.000-50.000:-) till en vän utan att det blir någon skatt på summan för någon av oss? Hälsningar
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Där framgår att gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Detta gäller sedan 2005. Följaktligen behöver varken du eller din vän betala någon skatt.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Ska man betala skatt på gåvor?

2020-07-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |jag tänker ge bort pengar 50 000:- kr till var och en av mina 2 döttrar som gåva eller förskottpå arvet. Blir det gåvo skatt för flickorna?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt – denna gåvoskatt avskaffades emellertid den 1 januari 2005. Reglerna kring skatt på gåvor och arv hittar vi numera i Inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Transaktionen ska dock uppfylla ett antal krav för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten:- transaktionen ska vara frivillig, - det ska inte finnas något krav på en motprestation – d.v.s. dina döttrar ska inte behöva göra något för att få gåvan, och - det ska finnas en gåvoavsikt från din sida.Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva, vilket innebär att du kan överlåta en frivillig summa pengar till dina döttrar utan att de blir inkomstbeskattade.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Blir en pengagåva som jag ger till min make beskattad?

2020-06-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag ärver 10 miljoner och ger min make hälften på ett bankkonto, hur blir det med skatten för han och mig? Arvskatt finns ju inte längre.Tacksam för svar.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger så tillämpas inte arvsskatt i Sverige längre. Detsamma gäller för gåvoskatt, som även den är borttagen sedan år 2005. Det innebär alltså att gåvan till din make är helt skattefri, inkomstskattelagen 8 kap 2 §.För att gåvan ska bli gällande mellan dig och din make räcker det med att ni uppfyller de allmänna villkor som finns att förhålla sig till, nämligen att:- transaktionen är frivillig, - det inte finns krav på någon motprestation från din makes sida, - det finns en gåvoavsikt från din sida samt - att gåvan har övergått i mottagarens besittning, s.k. tradition.När det kommer till makar kan det för en utomstående vara något oklart om en gåva faktiskt har övergått i den andre makens besittning eller inte eftersom makar ofta har delad ekonomi. För att gåvan ska bli gällande även för borgenärer ska ni därför registrera gåvan hos Skatteverket, äktenskapsbalken 8 kap 1 §.När en ger någon en gåva av större värde är det alltid en god idé att upprätta ett gåvobrev. Du kan få hjälp med detta genom att använda Lawlines färdiga mallar här. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Behöver jag betala gåvoskatt i Danmark?

2020-06-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk medborgare och bor i danmark. Nu har jag fått en gåva från Sverige. I Sverige är det ingen gåvoskatt men det ä det i Danmark. Ska jag betala skatt för pengarna i Danmark då?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Precis som du nämner finns ingen gåvoskatt i Sverige, men gåvoskatten finns kvar i Danmark. Det betyder att om du tar emot gåvan i Danmark kommer du att behöva betala en gåvoskatt på detta. Vi på Lawline är inte insatta i andra länders lagstiftning, därför kan jag inte svara på hur mycket gåvoskatt du kan behöva betala. Däremot kan du nog hitta lite information på den danska skatteverkets hemsida https://www.skat.dk/.Om du tar emot gåvan i Sverige behöver du alltså inte betala någon gåvoskatt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?

2020-07-04 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt, nu vill jag ge 50% av våran bostadsrätt som gåva till min fru det är för att vi ska kunna ta mer i lån så att vi kan renovera invändigt. Måste vi deklarera nästa år för att jag har överlåtit 50% samt måste hon betala vinstskatt då radhuset har ökat i värde?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om vad deklarationen ska innehålla finns i skatteförfarandelagen (SFL). Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL) . En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.Gåvor mellan sambor och makar måste registrerasMellan sambor och makar måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrevet måste uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL). Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och din fru måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL). Du kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Inkomstskatt och penninggåva

2020-06-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, hur mycket pengar får man ge i gåva till familjemedlem utan att det skattas?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering kring skatt återfinns i inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria vid inkomstbeskattningen (8 kap. 2 § första stycket IL). Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Gåvoskatten avskaffades emellertid den 1 januari 2005 och den tidigare lagstiftningen är därmed upphävd. Transaktionen ska uppfylla ett antal civilrättsliga rekvisit för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten i paragrafen. En gåva kännetecknas av att det sker en förmögenhetsöverföring som görs frivilligt och där gåvogivaren överlåter gåvan med gåvoavsikt. Gåvogivaren ska inte ställa krav på motprestation från gåvomottagaren. Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta som gåva. Det innebär att du kan överlåta en frivillig summa pengar till gåvomottagaren utan att det inkomstbeskattas. Jag vill belysa att en gåva ska vara rent benefik för att den inte ska inkomstbeskattas. Med benefika rättshandlingar avses överlåtelser där gåvogivaren inte kräver någon motprestation från gåvomottagaren. Om överföringen istället utgör en s.k remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som ges som belöning för utfört arbete eller tjänst, är gåvan inte skattefri. Gåvan utgör då en skattepliktig inkomst av tjänst (jfr 10 kap. 1 § IL). Det är enbart en rent benefik gåva som undgår beskattning.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Måste man betala skatt på gåva?

2020-06-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har en vän som vill hjälpa mig och som bor i USA. Det är en stor summa pengar. Han vill hjälpa mig med min ekonomiska situation och han vill inte att jag betalar tillbaka utan det är en gåva från honom. Vad jag har förstått så behöver man inte betala skatt på en gåva? Hur många procent betalar man om det inte är en gåva?Jag antar att skattemyndigheten vill ha ett certifikat från vem som ger gåvan. Kommer hans namn att behandlas under sekretess ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inkomstskattelag (1999:1229) är tillämplig lag (förkortat IL). Beskattas gåvor i Sverige?Gåvoskatten reglerades i Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt som i sin helhet avskaffades den 1 januari 2005. Detta innebär att gåvor inte beskattas i sverige (se även 8 kap. 2 § IL). Eftersom din vän bor i USA så kan gåvan komma att beskattas ändå, så jag föreslår att du kontaktar en jurist eller skattekonsult i den delstat din vän bor i för att få svar på frågan om huruvida gåvan kommer beskattas. Vilket skatt gäller för lån?Om det är ett lån istället för gåva så beskattats inte lånet så länge din vän inte begär ränta för lånet. Om din vän lånar dig pengarna med ränta så ska du dra av räntekostnaderna i inkomstslaget kapital, och din vän ska ta upp ränteinkomsten som kapitalinkomst, se 42 kap. 1 § IL. Behöver skatteverket ett intyg på gåvan? Nej, skatteverket behöver inte ett intyg på gåvan, så länge det verkligen är fråga om en gåva och inte ett lån. Är det ett lån så behöver det enbart beskattas om lånet är behäftat med ränta. För att undanröja potentiella tvivel så kan det vara bra om din vän skriver ett gåvobrev. För att det ska vara giltigt i Sverige räcker det med att hen tydligt specificerar gåvan samt vem som är gåvogivare och gåvotagare. Brevet ska undertecknas och dateras. Kommer hans namn behandlas under sekretess?Eftersom din vän vill ge dig pengarna i gåva så finns det inga krav på att den ska registreras hos någon myndighet i Sverige. Detta sagt så bör du be din vän att upprätta ett gåvobrev, och detta kan du förvara var du vill. Vad bör du göra? Det finns ingen gåvoskatt i Sverige, däremot finns det i USA. Jag föreslår att du googlar fram en jurist, revisor, skattekonsult eller dylikt i den delstat din vän bor i och ber om svar på vad som gäller för gåvoskatt i ditt fall. Du bör även fråga om det finns några formkrav för gåvor som ni bör uppfylla. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har andra funderingar.

Skatt på gåva från utlandet?

2020-05-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |En vän till mig har sin far som i Iran och han vill sända en gåva till henne på ca 200 000-. Hon har uppehållstillstånd i Sverige men är iranier. Hur fungerar det? Måste hon skatta eller nåt?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om din vän kommer att behöva betala någon skatt på en gåva som hon tar emot från sin far i Iran. Vad säger lagen? Svensk skatt på inkomster (som lön och gåvor och liknande) regleras i inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att det inte finns någon skatt på gåvor. Din vän kommer alltså inte att behöva betala någon skatt på gåvan som således är skattefri. Det är dock viktigt att poängtera att det för skattefrihet krävs att det rör sig om just en gåva. För att något ska anses vara en gåva krävs i princip att det rör sig om en ensidig förmögenhetsöverföring från en part till en annan och den parten som tar emot gåvan ska inte förväntas prestera något tillbaks. Sammanfattningsvis kan sägas att gåvan som din vän tar emot är skattefri, hon kommer alltså inte behöva betala skatt på den förutsatt att det är en gåva och inte någon annan typ av förtäckt transaktion. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,