Är gåvor skattepliktiga, och ska de tas upp i deklarationen?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej , år 2013 10 22 Fick jag gåva från min bror på 400.000kr Kontoöverföring .Samt hade vi 2 st vittne o gåvobrev undertecknades samma dag.Bara för att jag inte hade noterat på min deklaration så fick jag betala 517.000 kr till skatteverket där det står oredovisade inkomst beskattning .Detta stämmer inte o nu har jag gått till Högsta förvaltningsdomstolen o behöver er hjälp .Det är riktigt skandal .Finns det gåvoskatt i Sverige?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)Behöver jag betala skatt för en gåva jag mottagit?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men det är sedan 2005 avskaffad och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och rådUnder förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda är gåvan skattefri, och behöver då inte tas upp i deklarationen. Det finns dock en möjlighet att ändå ta upp gåvan i deklarationen, även om det inte är något krav, för att stilla Skatteverkets nyfikenhet. Detta kan vara bra att göra om det rör sig om en stor summa pengar, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Betala skatt vid gåva?

2019-12-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag ska få hjälp av mina kusiner för att bygga ett hus och då tänkte jag bjuda dom på en gåvan vid 50000 kr utan att han vet om summan. Hur mycket ska jag betala då i skatt?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln enligt Inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria, men i detta fall skulle man kunna argumentera för att det har skett ett prestation och att summan på 50 000 därför ska ses som ersättning för utfört arbete. I sådant fall kan du bli tvungen att betala arbetsgivaravgifter och dina kusiner får betala skatt för inkomst av tjänst (https://lagen.nu/1999:1229#K11P1S1)

Kan man skänka fastighet mot vederlag?

2019-12-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Far äger och bor i en fastighet, värde ca 7- 8 milj. Han vill att min bror flyttar till och bosätter sig i fastigheten.Han tänker därför ge fastigheten i gåva till min bror som förväntas ge mig 3-3.5 milj för min andel.Är detta en möjlig uppgörelse? Vilka andra alternativ är möjliga så att min bror kommer att äga fastigheten och jag får min andel?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill din far skänka en fastighet värd 7-8 miljoner kronor till din bror. Av rättviseskäl vill han att din bror ska ge 3-3,5 miljoner kronor till dig. I praktiken innebär det en gåva mot vederlag; din far ska få 3-3,5 miljoner kronor av din bror som sedan ska ges till dig i gåva. Gåvor mot vederlag är möjliga och utgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det är fullt möjligt för gåvomottagaren att ersätta den som ger bort sin fastighet genom betalning upp till taxeringsvärdet vid gåva av fastighet utan skattemässiga konsekvenser för givaren, mottagaren övertar då givarens omkostnadsbelopp. För ett en gåva av fastighet skatterättsligt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög som, eller högre än, fastighetens taxeringsvärde räknas annars hela överlåtelsen som ett köp. Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen istället med marknadsvärdet. Den som får en fastighet i gåva (din bror) ska ansöka om lagfart inom tre månader från att gåvobrevet avseende fastigheten upprättade. Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (året före lagfarten beviljas) ska stämpelskatt betalas, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen.Det är således fullt möjligt med ett upplägg såsom du beskriver det. Dock bör ni vara uppmärksamma på att även om avtalet är att din bror ska ge dig 3-3,5 miljoner kronor kommer det sannolikt av Skatteverket att ses som ett kringgående av reglerna för det fall att betalningen överstiger taxeringsvärdet. I sådana fall kommer det att bedömas som att din bror betalt din far 3-3,5 miljoner kronor för att få fastigheten, överstiger det taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp med de skattekonsekvenser det medför.För att din bror ska kunna äga fastigheten själv och att du samtidigt får 3-3,5 miljoner kronor krävs det ett upplägg som det du beskrivit. Ett alternativ är annars att er far skänker fastigheten till er gemensamt, vilket jag antar ni inte är intresserade av. För det fall att din far är förmögen finns möjligheten att din bror får fastigheten nu och att du får vänta tills den dag din far går bort. Gåvor till barn räknas som utgångspunkt som förskott på arv. Om din bror fått en fastighet värd 7-8 miljoner kronor ska det räknas som förskott på arv, innebärande att du får mer i arv den dagen din far går bort. Det krävs dock att det finns så pass mycket när din far går bort att det finns utrymme för att du ska få ut lika mycket i arv. Enligt bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått förskott på arv inte skyldig att återbära överskottet om det inte särskilt skrivits om att så ska ske. Det är således möjligt att det i samband med givandet av gåvan (som utgör förskott på arv) skrivs att eventuellt överskott av arv som din bror får mer än dig på grund av gåvan, ska betalas till dig (jfr 6 kap. 4 § ÄB).Om ni behöver hjälp med gåvobrev eller vidare konsultation av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ska gåvor till England beskattas?

2019-11-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vår dotter är sedan 4 år bosatt i England, arbetar och är skatteskriven där. Nu ska hon köpa en lägenhet och vi tänker som gåva skicka över ca 500.000 pund. Måste hon betala gåvoskatt i England på detta?
Rojan Arikan |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Till er fråga blir dels inkomstskattelagen (IL), dels engelsk rätt tillämpligt.Jag antar att ni som ställde frågan och därmed är de som ska skicka över gåvan till England, är bosatta i Sverige. I så fall är ni obegränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3 kap. 3 § första punkten IL. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla inkomster som en obegränsat skattskyldig person får både från Sverige och från utlandet beskattas i Sverige enligt 3 kap. 8 § IL. Er dotter däremot är bosatt sedan fyra år tillbaka i England, och hon kan fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § tredje punkten IL, där det står att man fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige om man har väsentlig anknytning till Sverige samt om man tidigare har varit bosatt här. Enligt 3 kap. 7 § första stycket IL skulle er dotter anses kunna ha väsentlig anknytning till Sverige om hon till exempel är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige länge och har sin familj i Sverige. Vidare anses man ha väsentlig anknytning till Sverige i fem år från den dag man har rest från Sverige, om man inte kan bevisa att en sådan anknytning inte finns enligt 3 kap. 7 § andra stycket IL.Enligt min uppfattning skulle er dotter därmed fortfarande ha väsentlig anknytning till Sverige och i och med det vara obegränsat skattskyldig i Sverige, då hon bara har varit bosatt i England i fyra år. Det är dock fullt möjligt att vara skattskyldig både i Sverige och i England.Angående gåvoskatt är ni kanske medvetna om att det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § IL. Oavsett om er dotter är obegränsat skattskyldig eller inte, ska inte er dotter beskattas för gåvan i Sverige. Det finns inte heller någon gräns över hur stor gåvan ska vara för att det ska skattefritt i Sverige.I England är det dock enligt min uppfattning annorlunda. Först och främst är det värt att klargöra att eftersom England är en del av Storbritannien, är det Storbritanniens lagstiftning som blir relevant här. Just specifikt hur lagstiftningen i Storbritannien ser ut för gåvoskatt kan jag tyvärr inte svara på, men på regeringen för Storbritanniens hemsida framgår det såsom jag förstår, att gåvor som överstiger ett värde på över 3 000 pund ska beskattas (se här).Såsom jag förstår kommer er gåva på cirka 500 000 pund alltså att beskattas i Storbritannien. Exakt hur mycket som ska beskattas och mer specifikt hur beskattningen går till kan jag tyvärr inte svara på, så jag skulle i så fall rekommendera att ni hör av er till skattemyndigheten i Storbritannien (HM Revenue & Customs) om ni har sådana funderingar.Jag hoppas att ni fick ett svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt på gåvor från utlandet?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejMin mamma som är bosatt i Taiwan har nyligen sålt ett hus där och jag i en syskonskara på tre blev tilldelat ett belopp på ca. 500 000kr . Min mamma vill överföra dessa pengar till mitt bankkonto i Sverige . Jag är bosatt i Sverige sedan många år tillbaka och är svensk medborgare. Jag vill göra rätt för mig och ha följande frågor:1) Kommer dessa pengar behöva beskattas i Sverige? Det är ju en gåva från henne ?2) Om det kan klassas som en gåva ( förhoppningsvis) , måste det finnas en nära släktrelation mellan sändaren och mottagaren?3) Finns det någon gräns hur stort belopp man får skicka från ett land utanför EU?4) Samt finns det någon gräns hur många gånger man kan ge "gåvor" till sina barn ? Jag tänker på eventuella fler framtida försäljningar av fastigheter i Taiwan som min mamma vill att jag skall ta del av vinsterna?Tack på förhand!
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kontrolluppgift om utländska förhållanden finns i 23 kap. skatteförfarandelagen (SFL). Behöver jag betala skatt för gåvor?Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1.En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. Det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. Gåvan bygger på frivillighet.Måste jag lämna kontrolluppgift till skatteverket om jag tar emot en överföring från utlandet?Enligt 23 kap. 1 § första stycket SFL måste en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, om en summa från utlandet överstigande 150 000 kr överförs till en person Sverige. Kontrolluppgiften ska enligt 23 kap. 1 § andra stycket SFL lämnas till Skatteverket av den som förmedlat betalningen, alltså banken eller något annat betaltjänstföretag. I kontrolluppgiften ska betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum, valutakod, och vilket land betalningen kommer ifrån anges (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL). Du kan läsa mer om betalningar från utlandet på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och råd Du kommer inte behöva beskatta pengarna i Sverige eftersom, gåvor är skattefria. Det faktum att gåvan skickats från utlandet saknar betydelse. Det behöver inte finnas någon nära släktrelation mellan gåvogivaren och mottagaren, men det kan underlätta bevisningen på grund av presumtionen för gåvoavsikt vid gåvor mellan närstående. Du behöver inte heller lämna kontrolluppgift till Skatteverket, utan banken gör det.Värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kommer kapitalvinstbeskattas i Taiwan för eventuell vinst som uppstår vid försäljningen av fastigheterna, men detta påverkar inte din skattemässiga situation.Det finns ingen gräns på hur stort belopp som får skickas till Sverige från utlandet, men överstiger summan 150 000 kr måste kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Mitt råd är att du deklarerar gåvan, även fast den är skattefri, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån istället för att de upptäcker överföringen senare och börja undra. Ett råd är också att du kontaktar din bank och frågar om de lämnat in kontrolluppgifter.Det finns inte någon gräns för hur många gånger man kan ge gåvor till sina barn. Så länge gåvokriterierna är uppfyllda är en gåva skattefri. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behöver gåvomottagare betala inkomstskatt när gåvan avser en bostadsrätt?

2019-12-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag vill ge en bostadsrätt i gåva till min syster. Blir det någon inkomstskatt att betala för min syster? Tack på förhand.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att du vill ge din bostadsrätt i gåva till din syster, utan att din syster ska betala dig någon ersättning alls. Jag utgår också från att gåvan är en genuin gåva och inte förtäckt betalning för något annat. Behöver ni betala någon skatt till följd av gåvan?Svar på din fråga hittar vi i inkomstskattelagen, IL. Sådant som man får i gåva behöver man som gåvomottagare, i detta fall din syster, inte betala någon skatt på (8 kap. 2 § IL). Förutsatt att du som gåvogivare inte heller får någon form av ersättning från din syster för bostadsrätten, kommer du inte heller att behöva betala någon inkomstskatt till följd av gåvan eftersom du inte har gjort någon vinst på den. Formkrav vid gåva av bostadsrättDet kan också vara viktigt för dig att uppmärksamma att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda när man ger bort en bostadsrätt i gåva. Kraven finns i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen och är följande:Det ska upprättas ett skriftligt gåvobrev.Det ska i gåvobrevet framgå att det rör sig om en gåva, det vill säga att ingen ersättning ges från gåvomottagaren till gåvogivaren.Det ska i gåvobrevet klart och tydligt framgå vilken bostadsrätt som gåvan avser och vem som blir mottagaren.Gåvobrevet ska skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Det är också viktigt att din syster ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen och blir godkänd av styrelsen. Godkänns inte din syster som medlem i bostadsrättsföreningen blir gåvan ogiltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt för gåva till min dotter i USA?

2019-12-02 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag ge min dotter, som bor i US, mer än 10.000 USD i gåva utan skatt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att det enligt svenska skatteregler ska röra sig om en gåva utgås det från tre kriterier. 1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.2. Du som överlåtare ska ha haft en gåvoavsikt, att vilja berika din dotter på tillgången. När en gåva ges till en närstående (såsom t.ex. barn) finns det en presumtion att gåvoavsikt föreligger.3. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.Om ovanstående är uppfyllt rör det sig rent skatterättsligt om en gåva. Enligt svenska skatteregler är gåvor skattefria (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att det är skattefritt att ta emot en gåva, och även att ge en gåva. Om ovanstående inte är uppfyllt kan det istället räknas som en inkomst. Ur ett svenskt perspektiv är det således helt skattefritt såväl att ge som att ta emot en gåva.Tyvärr har varken Lawline, eller svenska jurister i allmänhet, någon kunskap om amerikanska skatteregler. Det är en helt annan jurisdiktion med betydande skillnader i skattelagstiftning. Som exempel är man skattskyldig till USA om man är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA, även om man inte bor där. Det är en skillnad från de flesta andra länder där du som utgångspunkt är skattskyldig endast om du är stadigvarande bosatt i landet.Tidigare har reglerna avseende gåvoskatt i USA varit 14-15.000 USD årligen. Du bör dock ta uppgiften med viss försiktighet. Som angivet enligt ovan är amerikanska skatteregler komplexa och skiljer sig från de svenska. Ur ett svenskt perspektiv är du inte skattskyldig. Min rekommendation är dock att du och/eller din dotter kontaktar en amerikansk jurist eller expert på amerikansk skatterätt för att få närmre besked om amerikanska skatteregler. Ett alternativ är att du och/eller din dotter kontaktar de amerikanska skattemyndigheterna (IRS) för besked.Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste man skatta på gåva från utlandet?

2019-11-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag har en vän i USA som vill skicka mig lite pengar här och där som ekonomiskt stöd, behöver jag skatta på de pengarna och vad räknas de som på juridisk nivå (lön eller något annat liknande)?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det ska du få motta pengar i syfte att fungera som ekonomiskt stöd. Jag förutsätter då att du får pengarna helt utan krav på prestation från din sida. Pengaöverföringen är då juridiskt sätt att betrakta som en benefik rättshandling; dvs gåva. När det kommer till gåvor föreligger ingen skatteplikt utan det är helt skattefritt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Jag hoppas mitt svar varit till nytta! Med vänliga hälsningar,