Måste jag deklarera en gåva av kontanter?

2019-08-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar har gett mig 5000 eur i present i kontanter. Behöver jag deklarera detta hos Skatteverket eller informera annan myndighet om detta? Behöver jag någon dokument för att sätta in pengar på min bankkonto? Hälsningar,Elena
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Deklarera? Det snabba svaret på din fråga är att du inte måste deklarera det eftersom det inte längre finns en gåvoskatt i Sverige (se inkomstskattelagen 8 kap. 2 §).Kontantinsättning? När det gäller insättning av stora summor av utländsk valuta, så måste du troligen kontakta din bank och fråga vilka regler de har. Mitt råd är att du ser till att ha ett gåvobrev som tydliggör var pengarna kommer ifrån! Om du inte redan har det så borde du be dina föräldrar att skriva ett. Ni kan även få hjälp att göra det här. Detta är bara för er egen säkerhet och så att banken vet var pengarna kommer ifrån – stora summor (särskilt kontanter), tenderar att uppmärksammas av banken. Förskott på arv?Den andra fördelen med ett gåvobrev är att dina föräldrar kan skriva att de inte vill att gåvan ska ses som ett förskott på ditt arv. Om de inte gör det, så kommer du att få en mindre del av arvet när det väl är dags, motsvarande de 5 000€ (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Skicka gärna in fler frågor om det skulle vara något annat som du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Gåva mellan makar; skatteeffekter

2019-07-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min make ärvde en bostadsrätt för vilken undertecknad, hans fru, fick i gåva från honom. Räknas det då som gåva från maken till hustrun? och hur blir det då med skatten?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvan är giltig och räknas som gåva mellan makar, om den är registrerad hos Skatteverket eller är fullbordad i övrigt (8 kap 1 § äktenskapsbalken. Jfr 16 kap samma lag). Väljer ni att inte registrera gåvan hos Skatteverket, måste det för att den ska vara giltig upprättas ett gåvobrev. Detta ska upprättas skriftligen och skrivas under av din make. Handlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om priset, vilket nu ju är noll kr (6 kap 4 § bostadsrättslagen).Sedan ett par år är den så kallade gåvoskatten borttagen, och du behöver inte betala skatt för mottagandet av gåvan (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Skatteskyldigheten kan däremot uppkomma när du själv en dag avyttrar bostadsrätten. Skatten är då 22 % av vinsten, d v s något förenklat försäljningspriset subtraherat med vad personen som din man ärvde bostadsrätten av införskaffat den för (45 kap 33 § inkomstskattelagen).Vänligen

Gåvoskatt på kryptovalutor

2019-06-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag fick en bitcoin som gåva häromdagen, men då jag inte håller på så mycket med digitala valutor vill jag växla in det till svenska kronor.Vad bör jag tänka på? Jag har ju inte fått den som ersättning eller i nån näringsverksamhet, utan endast som gåva. Gåvoskatt är väl inte aktuellt längre? Tack!
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten avskaffades i januari 2005, om du fått valutan som gåva kan du skattefritt växla den till svenska kronor. Det som du bör tänka på är att när du ska växla så tas alltid en avgift som kan variera mellan olika växlingsföretag, så se till att hitta ett med låg avgift.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte, tveka inte på att skicka in en ny!Vänliga hälsningar,

Hur beskattas en fastighet man fått i gåva?

2019-05-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar skänker sin sommarstuga till mig, antar jag att det inte behöver beskattas på något sätt?Vad händer om man själv skulle sälja stugan en dag. Räknas vinstskatt på ett värde av 0 kr värde då?Finns det något annat man måste ta hänsyn till när man skänker en fastighet?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i Inkomstskattelagen [IL]. Det stämmer att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du kommer alltså inte beskattas genom att enbart ta emot sommarstugan av dina föräldrar. Följden av att man får någonting i gåva är dock att man inträder i den förra ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du, om du får sommarstugan i gåva av dina föräldrar, kommer beskattas vid en eventuell framtida försäljning av sommarstugan på samma sätt som dina föräldrar hade gjort. Beskattningen sker dock inte när du får sommarstugan, utan först om och när du säljer den (44 kap. 26 § IL). Om du skulle sälja sommarstugan i framtiden för mer än vad den senast köptes för kommer du betala en inkomstskatt på kapitalinkomsten, det vill säga vinsten. Vinsten är försäljningspriset med avdrag för inköpspriset. Inköpspriset beräknas då utifrån vad sommarstugan senast köptes för. Då du har inträtt i dina föräldrars skattemässiga situation genom gåvan kommer deras inköpspris gälla. Skulle dem ha fått sommarstugan genom gåva, arv eller liknande har även dem inträtt i tidigare ägares skattemässiga situation, vilket innebär att det pris som sommarstugan senast köptes för kommer gälla. Av den eventuella vinsten kommer sedan 22/30 av det vinstbeloppet att beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL). Det innebär att skatten på hela vinsten blir 22 %.Jag ska göra en uträkning så att det förhoppningsvis blir tydligare. Jag utgår i exemplet från att dina föräldrar har köpt sommarstugan för 100 000 kr och att du senare säljer den för 200 000 kr.200 000 kr – 100 000 kr = 100 000 kr (försäljningspris – inköpspris = vinst)22/30 x 100 000 kr = 73 333 kr (22/30 x vinsten = vinsten som ska beskattas)73 333 kr x 0,3 = 22 000 kr (vinsten som ska beskattas x skattesatsen 30 % = beskattningen)Här kan du själv räkna ut hur du skulle beskattas vid en eventuell framtida försäljning med vinst.En annan sak att ta hänsyn till när man skänker en fastighet är stämpelskatten. Det är en skatt man betalar vid bland annat köp och byte av fastighet. Vid gåva av fastighet betalar man endast stämpelskatt om man utger någon typ av ersättning för gåvan eller exempelvis tar över de tidigare ägarnas skuld i fastigheten, och värdet på den ersättningen överstiger 85 % av fastighetens värde (5 § Lag om stämpelskatt).Jag vill även påpeka att du måste ansöka om lagfart för sommarstugan även om du får den i gåva (20 kap. 1 § JB).Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för att det ska vara en gåva enligt skatterätten?

2019-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejFöljande min förfrågan om arv undrar jag hur det fungerar med gåvoskatt. Det jag vet är att gåvoskatt är borttagen. Hur fungerar det i praktiken i Sverige där systemet är så noga med skatt? Kan jag exempelvis överlåta min bostad till min fru i form av en gåva eller överföra pengar till hennes konto. Hur vet banken att det är frågan om gåva? Hur ser proceduren ut?MVHMajid
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande skatt och regleringen kring detta finner vi i inkomstskattelagen (1999:1229). Det stämmer att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en överföring ska räknas som en gåva. Det krävs att det är är en förmögenhetsöverföring som görs, att överföringen görs med avsikten av att vara en gåva samt att överföringen görs frivilligt. Du beskriver att du önskar ge en fastighet till din fru som gåva. Förutsatt att ovanstående krav är uppfyllda så finns det även formkrav på gåvan. När det handlar om fast egendom (bostad) så träder Jordabalkens (1970:994) regler in. Det som främst akutaliseras är att att det ska vara ett skriftligt köpeavtal där det framkommer att överlåtelsen sker utan någon ersättning från motparten (4 kap. 29 § samt 4 kap. 1 § Jordabalken).Skulle du däremot föra över en summa pengar till din fru är det istället Äktenskapsbalken (1987:230) som aktualiseras. Här krävs det att gåvan förs över och gåvokriterierna ovan är uppfyllda alternativt att överföringen har registrerats som en gåva hos Skatteverket (8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Vid en registrering kommer banken kunna se att överföringen inneburit en gåva.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Kan det bli ett problem vid penninggåva?

2019-06-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |om jag skänker min dotter 240000 i gåva kan det bli problem gällande varifrån pengarna kommer? Pengarna finns på banken
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline! Enligt inkomstskattelagen så behöver man inte längre skatta på gåvor (8:2) så detta är inte längre ett problem. Det kan dock finnas ett problem vid större insättningar på banker, det betyder att banken kan vägra att ta emot insättningen då det kan råda tankar kring penningtvätt eller liknande. Detta borde inte vara ett problem om ni upprättar ett gåvobrev. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma! Mvh

Blir det gåvoskatt på min gåva till USA?

2019-06-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag vill ge min son som bor i USA 600000kr! I Sverige har vi ingen gåvoskatt men hur är det i USA? Han är svensk medborgare och bor där, har Green card!
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline! Du har rätt i att vi inte har något gåvoskatt i Sverige men det är det land som mottagaren bor i regler som används. Nu är jag inte helt säker på USA:s skattelagar men efter att ha kollat runt lite har jag förstått det som att de har gåvoskatt i USA och att de pengar du skulle skänka skulle bli beskattade. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Penninggåva mellan syskon

2019-05-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan en penninggåva ges mellan syskon och finns det något takbelopp eller ska det beskattas?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om syskon kan ge gåvor i form av pengar mellan varandra och om sådan gåva ska beskattas. Vad säger lagen? Vad gäller första delen av frågan kan sägas att det inte finns något som hindrar syskon från att ge penninggåvor till varandra förutsatt att det är ens egna pengar man ger bort. Det står alltså en person fritt att lämna en penninggåva till sin bror eller syster. Vad gäller frågan om sådan penninggåva ska beskattas kan sägas att skatt på olika inkomster framförallt regleras i inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att förvärv genom gåva är skattefria. Detta innebär att den som tar emot en gåva inte behöver betala skatt på denna. Av detta följer också att den som ger gåvan inte får dra av skatt för den utgift som gåvan innebär (9:2 2st IL). Av det ovan sagda framgår alltså att en penninggåva mellan syskon är tillåtet och att någon beskattning av en sådan inte sker. Det finns emellertid anledning att uppmärksamma att gränsen mellan en skattefri gåva och en skattepliktig tjänsteinkomst kan vara mycket tunn. För att en gåva ska vara en gåva i juridisk mening krävs att avsikten med värdeöverföringen är att den ska vara vederlagsfri. Det ska alltså inte finnas något krav på motprestation från gåvotagaren. Om gåvotagaren presterar något i utbyte mot pengarna rör det sig antagligen i juridisk mening om en skattepliktig tjänsteinkomst. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att gåvor är skattefria, men att det är mycket viktigt att ha i åtanke att en gåva föreligger enbart när det sker en frivillig ensidig värdeöverföring som ska gynna endast gåvotagaren, annars kan det röra sig om en tjänsteinkomst som är skattepliktig. Bedömningen brukar vara sträng i fall där detta prövats i domstol, varför detta är viktig att tänka på. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!