Återgång till tjänst efter studieledighet

2016-01-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej jag är tjänstledig sedan September 2014 för att gå en tvåårig yrkesutbildning. Jag tar examen i Juni 2016 och har egentligen inte planer på att återgå till min tidigare arbetsplats då jag hoppas få jobb inom det jag utbildat mig till. Skulle jag däremot inte få jobb direkt blir jag utav ekonomiska skäl tvungen att ta tillbaka min tjänst. Dock har inga papper om tjänstledighet skrivits utan endast en muntlig överenskommelse (jag har mycket god relation till arbetsgivaren)Nu till min fråga. När måste jag meddela om jag vill återgå till min tjänst om jag tar examen i Juni 2016?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om studieledighet hittar du i studieledighetslagen, som du hittar här. När du avslutar din tjänstledighet har du rätt att återgå till anställningen med likvärdig ställning i förhållande till arbetsförhållande och arbetsvillkor som om du inte hade varit ledig, 9§ studieledighetslagen. Om du har tagit tjänstledigt just för de två åren som du ska studera behöver du inte informera om att du vill återgå i tjänst, utan då ska du återgå till din anställning då tjänstledigheten är slut. Om du däremot inte har uppgivit hur länge du ska vara studieledig har du rätt att återgå till arbetet då du avslutat utbildningen, då du har varit tjänstledig i mer än ett år kan arbetsgivaren skjuta upp detta en månad , 10§ studieledighetslagen. Din situation kan även påverkas av regler i ditt anställningsavtal som kan ge dig större rättigheter än vad studieledighetslagen gör. Möjligtvis kan det även finnas regler i kollektivavtal som påverkar din situation. Sammanfattningsvis har du alltså enligt studieledighetslagen rätt att återgå till din anställning och arbetsgivaren har då du varit studieledig i två år rätt att skjuta upp detta en månad. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Rätt till tjänstledigt för studier, räcker det att ha varit anställd eller måste man ha jobbat 6 månader?

2015-12-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Räcker det med att man varit anställd minst 6 månader för att kunna ansöka om tjänstledighet? Jag blev anställd medan jag var föräldraledig så jag har inte arbetat så länge och skulle vilja ansöka om tjänstledighet för studier.
|Hej, och tack för din fråga. I 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning står "Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.". Det finns alltså inte något arbetsvillkor i lagtexten, utan enbart ett anställningsvillkor. Dock kan en arbetsgivare skjuta upp studiestarten, vilket framgår av 4-7 §§ i nämnda lag. För arbetsgivare med kollektivavtal fodras samtycke från facket för att skjuta upp ledigheten mer än 6 månader, arbetsgivare utan kollektivavtal kan skjuta upp längre. Efter två år har man dock rätt att få saken prövad i domstol om man inte fått påbörja sina studier. Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till med dina studier!Vänligen,

Ej rätt att arbeta extra hos en annan arbetsgivare vid tjänstledighet för studier

2015-11-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från min tjänst inom hotellbranschen (kollektivavtal finns). Kan jag extrajobba för annan arbetsgivare (inom butik, d.v.s. ingen konkurrerande verksamhet) under min studietid?Vänlig hälsning, Caroline
Alexandra Kristofersson |Hej Caroline, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt till ledighet ifrån arbete för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt lagen så har du som arbetstagare inte någon reglerad rätt till ett annat arbete när du är tjänstledig för studier. Anledningen är att tjänsteledigheten är avsedd att användas för enbart studier. Du kan därmed riskera uppsägning om du börjar arbeta extra hos någon annan arbetsgivare. Du måste i detta fall komma överens med din ordinarie arbetsgivare om du ska ha rätt till att arbeta extra hos någon annan utan att riskera uppsägning. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Tjänstledigt för studier vid begränsad visstidsanställning

2015-10-31 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning på sex månader i ett bemanningsföretag. Jag har jobbat i en månad nu, och skall börja studera, vilket jag behöver tjänstledigt för 1 gång i veckan. Får arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. detta? Gäller Studieledighetslagen för mig?
|Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som även kallas studieledighetslagen ibland, så har man rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt din fråga har du arbetat för din arbetsgivare (bemanningsföretaget) i en månad, och då har du alltså inte den lagstadgade rätten till ledighet för studier. Du kan alltså inte kräva att få vara ledig en dag i veckan för dina studier. Arbetsgivaren kan om denne vill gå med på det ändå, men det finns inget krav. Om arbetsgivaren säger nej så får du endera låta bli att studera eller säga upp dig. Om du skulle strunta i arbetsgivarens nej och vara borta en dag per vecka räknas det som olovlig frånvaro, och vid upprepad sådan kan arbetsgivaren säga upp dig. Det är värt att nämna att även om du är eller har varit anställd hos arbetsgivaren så länge som krävs för att omfattas av lagen så har arbetsgivaren rätt (enligt 4 §) att skjuta upp ledigheten i som huvudregel 6 månader. Då får arbetstagaren skjuta upp sina studier med lika lång tid. Arbetsgivaren måste dock ange ett giltigt skäl för uppskjutandet. Det kan sedan användas för att få behålla sin studieplats men påbörja sina studier en senare termin än den man är antagen till.Men i ditt fall så får du se om arbetsgivaren frivilligt vill låta dig jobba deltid, så att du är ledig en dag per vecka och kan studera, eller så får du skjuta upp dina studier alternativt säga upp dig för att kunna studera. Vänligen,

Kan arbetsgivaren undvika att betala sjuklön genom att skriva in frånvaron som studieledighet?

2016-01-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har börjat plugga och därför har jag gått ner i timmar på jobbet. När jag sjukanmälde mig sa min arbetsgivare att jag inte kommer få något betalt de dagarna jag är hemma, för då sätter de studieledigt under de dagarna jag är sjuk istället. Kan man verkligen göra så? Jag har ju mina timmar och fasta dagar och ska väl därmed ha ett schema med dessa dagar, och sjukanmäler jag mig så ska de skriva in det som sjuk-dagar, och inte ta bort arbetspassen? Jag har min fasta procent med timmar varje månad. Tack på förhand
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!SjuklönEn arbetstagare (AT) som blir sjuk och anmäler detta till sin arbetsgivare (AG) har rätt till sjuklön. Sjuklönen utgör 80 % av anställningsförmånerna och utgår under fjorton dagar med undantag för den första dagen som är karensdag, vilket innebär att arbetstagaren under karensdagen inte får någon ersättning. Från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan måste arbetstagaren styrka nedsättningen av arbetsförmågan (sjukdomen) med ett läkarintyg. Den tidpunkt vid vilken arbetstagaren måste lämna in ett läkarintyg kan vara tidigare än den sjunde och framgår då av gällande kollektivavtal på arbetsplatsen som arbetstagaren omfattas av, även om hen inte är fackligt organiserad. Lämnas inget läkarintyg in förlorar arbetstagaren rätt till sjuklön för de efterföljande dagarna.StudierEn arbetstagare, som uppfyller alla lagens kriterier om exv. anställningstid, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning. De dagar som du är planerad att vara ledig för att studera kan du inte få ersättning av din arbetsgivare för om du blir sjuk. De dagar som du ska arbeta som vanligt, enligt schema, har du rätt till sjuklön för om du blir sjuk (med beaktande av vad som angavs ovan). Arbetsgivaren kan inte "välja" att ge dig studieledigt de dagarna du blir sjuk utan är tvungen att betala ut sjuklön till dig. För att du ska få studieledighet, enligt lagens mening, krävs att det rör sig om en utbildning som du ska undergå på din lediga tid. Arbetsgivaren kan då inte ge dig studieledigt för de dagarna du ska jobba för att du blev sjuk. Det är inte upp till arbetsgivaren att ensidigt bestämma när studieledigheten skall föreläggas utan den måste föreläggas till de dagar då studierna ska ske.Det finns ytterligare skydd i lagstiftningen för att en arbetstagare som utnyttjar sin rätt till studier inte ska särbehandlas negativt av sin arbetsgivare. Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Tjänstledig

2015-12-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig från mitt jobb på ett bemanningsföretag i ett par år för studier och kommer fortsätta några år till. Jag har blivit erbjuden en deltidstjänst (inom en helt annat yrke och är därför ej konkurrerande med nuvarande arbetsgivare) som jag kan börja på redan om någon vecka. Min fråga är: Vad kan hände ifall jag skriver på kontrakt och börjar jobba hos den nya arbetsgivaren på deltid utan att nämna detta för min nuvarande arbetsgivare? Alltså att jag håller det hemligt medan jag fortsätter vara tjänstledig hos bemanningsföretaget?Tack på förhand!
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat så riskerar du att bli uppsagd från ditt arbete på bemanningsföretaget om du tar ett annat arbete medan du är tjänstledig. En arbetstagare har inte någon reglerad rätt till ett annat arbete när denne är tjänstledig för studier eftersom tjänsteledigheten är avsedd att användas för enbart studier. I detta läge är det att rekommendera att föra en dialog med din arbetsgivare om du ska ha rätt till att arbeta extra hos någon annan utan att riskera uppsägning. Detta regleras av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Hoppas detta besvarar din fråga!Vänligen,

Återgång i förtid från studier till arbete

2015-11-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har begärt och fått tjänstledigt för studier i 5 år. Nu vill jag avsluta mina studier efter ett halvår och återgå till mitt tidigare jobb. Jag går under handels kollektivavtal. Vad gäller här?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Även om du avbryter din tänkta utbildning på fem år efter ett halvår så har du rätt att i förtid återgå i ditt arbete, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du vill utnyttja denna rätt så måste du dock först underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå. Eftersom ledigheten har varat i mindre än ett år så har arbetsgivaren skyldighet att låta dig återgå i arbetet senast två veckor från det att han mottog din underrättelse (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket). Genom kollektivavtal så kan avsteg dock göras från regeln om hur lång tid din arbetsgivare kan disponera innan han måste låta dig återgå i arbetet (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 2 § andra stycket). Eftersom Handelsanställdas förbund har ett flertal kollektivavtal, exempelvis ett för butikspersonal, och du inte har uppgivit vad för slags anställning du har så är det svårt för mig att veta vilket avtal som är tillämpligt. Butiksavtalet innehåller dock såvitt jag har kunnat se inga särskilda bestämmelser om studieledighet, varvid lagens huvudregel därför gäller. Jag rekommenderar dock att du för säkerhets skull kontaktar din fackförening för att få full klarhet i vad som gäller för din del. Med vänlig hälsning

Studieledighet och arbete under sommaren

2015-09-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är för närvarande tjänstledig för studier. I sommar skulle jag vilja sommarjobba på företaget jag är anställd på (och alltså tjänstledig från). Har de rätt att neka mig det?Tack på förhand!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du avser nästa sommar med hänseende till att din fråga skickades i slutet av augusti.Såvida du genom din ursprungliga ansökan om studieledighet inte har avtalat med din arbetsgivare om möjlighet att återgå till arbetet under sommaren mellan utbildningens terminer så har du endast rätt att återgå till arbetet i förtid om du avbryter din utbildning, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du önskar avbryta studierna och återgå till arbetet i förtid så har dessutom arbetsgivaren rätt att skjuta upp din återgång i maximalt två veckor, eller en månad om ledigheten har varat i ett år, från det att han mottog ditt besked om återgången (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket). Det finns dock inget som hindrar dig och din arbetsgivare från att komma överens om att ändra upplägget så att din ledighet endast omfattar terminerna mellan sommaren.Det kan dock finnas bestämmelser i ditt anställningsavtal som ger dig större rättigheter än vad lagen medger. Det kan eventuellt också finnas regler i ditt kollektivavtal som reglerar frågan och som är av relevans för din situation. Om du behöver hjälp att förhandla med din arbetsgivare i det fall att varken anställningsavtalet eller er överenskommelse om ledigheten medger någon möjlighet att arbeta under sommaren utan att avbryta utbildningen så rekommenderar jag att du vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats. De kan troligen vägleda dig ytterligare och stödja dig i en eventuell förhandling. Med vänlig hälsning