Kan jag extrajobba trots att jag slutade mitt heltidsjobb p.g.a. studier?

2017-10-02 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit fastanställd hos ett företag inom restaurangbranschen men har nu börjat studera och är därför ledig från min tjänst. Får jag jobba extra hos en annan arbetsgivare inom en annan bransch under min studietid? Tack på förhand!
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Att kunna ta tjänstledigt för studier är en förmån du som arbetstagare har tack vare studieledighetslagen. Lagen har inrättats för att arbetstagare ska kunna studera utan att behöva oroa sig för att de vid avslutade studier inte ska kunna återvända till sin arbetsplats under samma villkor som innan studieuppehållet, se 9 § studieledighetslagen. Lagen är alltså inte till för att ge arbetstagaren en möjlighet att testa på ett nytt yrke. Används inte ledigheten för studier kan det ge arbetsgivaren ett giltigt skäl att säga upp dig. Vill du jobba extra hos en annan arbetsgivare under ledigheten måste du komma överens om detta med din nuvarande arbetsgivare. Är det extrapengar i fickan som lockar och inte så mycket ett nytt jobb kan du kanske istället omförhandla din tjänstledighet. Du kan i sådana fall enbart söka tjänstledigt för terminerna och jobba extra hos din nuvarande arbetsgivare under loven. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Fråga om tjänstledighet för studier

2017-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen bytt jobb och är bemanningsanställd 6 månader innan jag blir fast anställd på företaget jag jobbar på. Jag har samtidigt kommit in på en utbildning som är på distans med enstaka träffar i staden jag bor i. Vilket betyder att jag måste vara ledig ca 1,5 dag i månaden för träff/tenta. Kan man ta tjänstledigt ca 2 dagar i månaden för studier, går det när man är bemanningsanställd? Tänker att jag ska jobba samtidigt som jag pluggar. Vill inte bli av med jobbet för att jag just nu är bemanningsanställd och samtidigt vill plugga. Tack på förhand
Emelie Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt att vara ledig från sin anställning för utbildning. Men det krävs att man arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader de senaste två åren (se här). Hur mycket du ska vara ledig avgör du utefter vad som krävs för just din utbildning, men din arbetsgivare bestämmer vilka dagar du får vara ledig. Viktigt att komma ihåg är att arbetsgivare har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda själ till varför en omplacering är nödvändig.Vidare har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand besluta om att skjuta upp ledigheten i 6 månader, vill den skjuta längre på ledigheten krävs det samtycke från facket på ditt jobb. Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet måste skäl anges (se här). Avslutning Om du har haft samma arbetsgivare (dvs bemanningsföretaget) i 6 månader så har du rätt att få beviljad tjänstledighet för studier, annars inte. Det är dock arbetsgivaren som beslutar vilka dagar du har rätt att vara ledig, även om du bestämmer hur många dagar i månaden du vill vara ledig!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har min arbetsgivare rätt att neka arbetstagare tjänstledighet för studier?

2017-08-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag ska börja en 2-årig masterutbildning i höst och har ansökt och fått beviljat tjänstledighet för studier dock endast för 1 år då arbetsgivaren anser att jag ska ansöka om ytterligare tjänstledighet för studier för år 2 under våren 2018. Arbetsgivaren hävdar på detta sätt att jag står till deras förfogande under sommaren 2018. Har arbetsgivaren rätt att göra så? Arbetar inom kommunal hemsjukvård.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till tjänstledighet för studier så länge du arbetat för din arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller i minst 12 månader under två år. (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Det finns egentligen ingen gräns för hur lång ledigheten kan vara, men den får inte vara längre än vad som krävs för att uppnå studiemålet. I ditt fall är två år en fullt rimlig tid eftersom det är så utbildningen är upplagd. Din ansökan gäller även sommarlovet, så länge du inte angett något annat. Tjänstledigheten beviljas för den tiden som utbildningen tar, dvs två år, den kan inte förkortas. Din arbetsgivare får alltså inte neka dig tjänstledigt för studierna det andra året. (1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå för ytterligare juridisk hjälp. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Fråga om rätt till ledighet pga studier vid konsultarbete

2017-04-27 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Har varit anställd som konsult i strax över ett år nu och har varit uthyrd till ett och samma företag under hela perioden. Sökte in och blev precis antagen till en Mastersutbildning som börjar i augusti i år och nu undrar jag om jag har rätt till studieledighet, även om jag arbetar som konsult?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som varit anställd hos en arbetsgivare under de sex senaste månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, har rätt till ledighet pga studier (se här). Eftersom du varit anställd i över ett år uppfyller du dessa krav och har alltså rätt till studieledighet! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Extrajobb vid studieledighet

2017-09-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i vanliga fall i Kommun. Är nu studieledig. Har jag rätt att ha ett extrajobb hos en annan arbetsgivare under studietiden? Har min arbetsgivare rätt att neka mig?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör ledighet från arbete på grund av studier finns bestämmelser kring detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Förutom denna lag kan även kollektivavtal påverka situationen, då det i frågan inte nämns något kollektivavtal omfattar svaret bara vad som gäller enligt lag. Enligt lag om arbetares rätt till ledighet för utbildning kan man ha rätt till ledighet för att studera ( lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § ). Rätt att vara ledig för att studera har man enligt lagen om man har varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller minst tolv månader de senaste två åren ( lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 3 § ). Enligt lagen har man bara rätt att använda ledigheten till att studera och om man till exempel arbetar hos en annan arbetsgivare under denna tiden finns det en risk för att man bryter mot sitt anställningsavtal. Det du kan göra i denna situationen om du trots allt vill ha ett extrajobb hos en annan arbetsgivare är att du försöker komma överens med kommunen där du arbetar. Om ni kommer överens om något är det dessutom bra om ni tillsammans kan skriva ett avtal om detta så att både du och arbetsgivaren tydligt kan se vad ni har kommit överens om. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh

Fråga om arbetsgivaren kan neka tjänstledighet för studier

2017-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Jag har sökt till tjänstledighet för studier 3 år och blev godkänd av arbetsgivaren och jag har fått en kvittering och en kopia av ansökan . Efter ca 20 dagar av påbörjad tjänstledigheten så hörde arbetsgivaren av sig och sa via mail :Vi beviljar tjänstledighet 1 år i taget , alltså man måste söka på nytt för varje år !!Jag är inte medlem i facket men däremot är medlem i A-kassan . Min fråga är : - Gäller min tjänstledighet ansökan eller inte ?? Eller måste jag göra om en ny ansöka för varje år ??
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här).Tjänstledigheten ska beviljas för den tid som utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är och arbetsgivaren kan därmed inte förkorta tiden. Arbetsgivare har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader, men man har inte rätt att neka studieledigheten helt.Om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de 2 senaste åren har du alltså rätt att få tjänstledigt för den tid som utbildningen tar!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om hur lång tid studieledighet kan beviljas

2017-06-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga angående min studie ledighe! Jag har nu varit studie ledig i snart 1 år, men vill gärna fortsätta med detta? Jag är fastanställd i Partille kommun inom vården och har jobbat där sen 2011! Har jag rätt att fortsätta min studie ledighet? Studiena är i ca 3 år till! Hur lång tid har jag rätt att få studieledughet?Väldigt tacksam! / M.A
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänstledighet finns i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen - se här. Den som varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till tjänstledigt för studier (se här). Ledigheten ska sedan beviljas för den tid som utbildningen tar. Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid ledigheten får vara, utan det styrs av utbildningens längd. För att få fortsatt tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. Arbetsgivaren har även möjlighet att skjuta upp den begärda ledigheten i upp till ett halvår (se här). Sammanfattning Om du ska studera i 3 år till har du alltså rätt att få tjänstledigt under denna tid, eftersom du varit anställd den tid som krävs. Men du kan behöva visa upp studieplan eller liknande samt få ledigheten uppskjuten 6 månader. Vänligen,

Har arbetstagare rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet?

2017-03-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag vill studera på 50%. Har jag rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör studieledighet finns bestämmelser om detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår att när någon har varit ledig på grund av studier så ska arbetstagaren när hen återgår till arbete ha rätt till samma eller likvärdig ställning vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som om hen inte hade varit ledig, 9§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.När du återgår till din anställning efter studieledighet har du alltså rätt att antingen erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig. Eftersom du i din fråga inte har angivit om du omfattas av något kollektivavtal har jag inte kunnat ta hänsyn till eventuellt kollektivavtal i mitt svar. Kollektivavtal kan dock påverka, med frågor om det kan du lättast vända dig till aktuell fackförening. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar