Hur beskattas vi vid överlåtelse av andel i sommarstuga?

2019-05-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag ska överlåta min andel i en sommarstuga till min bror Vi äger halva var och har fått den som gåva av en moster Hur kommer jag att beskattas ?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att gåvor numer är skattefria enligt 8:2 inkomstskattelagen kommer ni inte att beskattas alls såtillvida överlåtelsen utgör en gåva. För att det ska vara en gåva i skatterättslig mening krävs dock att gåvan är frivillig, innebär en förmögenhetsöverföring och att gåvoavsikt finns. HuvudsaklighetsprincipenFör fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, vilket innebär att hela förvärvet bedöms vara antingen gåva eller köp. Genom rättspraxis har det vuxit fram att det rör sig om en gåva så länge köpeskillingen inte når upp till fastighetens taxeringsvärde. Du kan alltså erlägga en köpeskilling som är lägre än taxeringsvärdet utan att det kommer att betraktas som ett köp och utan att kapitalvinstbeskattning blir aktuellt. Observera dock att utgångspunkten blir halva taxeringsvärdet när du köper halva fastigheten. SammanfattningOm du överlåter din andel i sommarstugan utan motprestation, utgör det en gåva och ni kommer inte att beskattas. Om en eventuell köpeskilling vid överlåtelsen överstiger taxeringsvärdet ses det istället som ett köp och beskattning sker. Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2./Vänligen,

Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?

2019-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |En arbetstagare som kommer från Rummenien ska betala skatt i Sverige om kontraktet är 5 månader lång
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då vi inte har så mycket information utgår jag från att arbetstagaren inte har någon speciell koppling till Sverige och således är begränsat skattskyldig. Utgångspunkten är att utomlands bosatta är begränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3:17 inkomstskattelagen. Detta innebär att personen är skattskyldig i Sverige i vissa särskilda fall enligt 3:18 inkomstskattelagen. Arbetstagaren blir då skattskyldig enligt 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) vilket innebär att han ska beskattas 25 % enligt 7 § SINK. Det finns dock undantag från detta om personen vistas här i mindre än 180 dagar, ersättningen inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige enligt 6 § 1 p. SINK. I ditt fall vistas arbetsgivaren mindre än 180 dagar i Sverige och skulle då undgå skattskyldighet i Sverige om ersättningen även inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige. I frågan får vi inte veta detta men om detta är uppfyllt så blir det ingen beskattning i Sverige. Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

A-kassan har inte anmält avdragen skatt, vad kan jag göra?

2019-04-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Brådskande fråga inför deklarationen! Har fått min deklarationsblankett och där ser jag att min A-kassa inte anmält avdragen skatt för min "lön". På alla månadsutbetalningar de gjort framgår klart och tydligt att skatt är avdragen, men i kontrolluppgiften för året framgår 0 kr i skatteavdrag. Har nu en restskatt på 20.794 kr. Skatteverket menar att A-kassan ska komma in med en ifylld KU10-blankett och skatteavdrags uppgifter. Är det jag som privatperson, som måste ha koll på detta. Har suttit i telefonköer hos Skatteverket, A-kassan och kopplats hit och dit. Har smått panik nu. Kanske har detta hänt för andra personer. Denna aktuella A-kassa kanske bör granskas av JO? JO anmälan?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, står det i dina "lönespecifikationer" att A-kassan har dragit skatt på dina utbetalningar, men Skatteverket uppger att så inte är fallet och du har därmed en skatteskuld på 20 794 kr att betala till Skatteverket. Då det är A-kassans skyldighet att rapportera skatteberäkningar till Skatteverket, är det antingen A-kassan som har gjort sig ett misstag som inte har rapporterat dina korrekta skattebetalningar, eller Skatteverkets fel som inte registrerat dessa skattebetalningar. Skatteverket har rätt i att A-kassan måste inkomma med information till Skatteverket för att de ska kunna göra en korrekt bedömning. Detta är inte ditt ansvar som privatperson, utan A-kassans ansvar. Det är Skatteverket som är ansvarig att hjälpa dig vid dessa typer av problem. De ska medla med A-kassan för att lösa problemet så att du blir av med din obefogade skatteskuld. Du kan vända dig till JO för att anmäla A-kassan. A-kassan är visserligen ingen myndighet men utövar viss myndighetsutövning och är därför föremål för JO-granskning. Du kan även vända dig till tingsrätten och göra en anmälan där. Jag skulle rekommendera att du snarare vänder dig till tingsrätten än JO, då JO inte kan ändra några fattade beslut, utan endast granska och utge kritik. Dock måste du beakta de processekonomiska kostnaderna i samband med tvistemålsprocesser hos tingsrätten, då det kan bli dyrt med ombudskostnader. I första hand bör du lösa din situation med hjälp av Skatteverket. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Ska jag skatta i Sverige för min inkomst från min anställning på 10 månader i Kina?

2019-03-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag blir inte riktigt klok på det här med sexmånaders regeln för inkomstskatt så hoppas ni kan hjälpa mig!I perioden 15 oktober 2018 -15 augusti arbetar jag i Kina för ett Kinesiskt företag.Jag har varit/kommer vara i Sverige följande dagar: 8 februari- 19 februari 2019. 8 april - 17 april 20196 maj -31 maj 2019Ska jag skatta i Sverige för min inkomst eller inte? Är inte säker på vad som gäller med dessa avbrott och hur många dagar jag får vistas i Sverige med min anställning på 10 månader. Stort tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr är det många som inte blir riktigt kloka på lagregler om inkomstskatt men jag hoppas att jag kan hjälpa dig och förklara tydligt vad som gäller. Vad du undrar är alltså om du ska skatta i Sverige för din inkomst i Kina eller inte. Reglerna om detta finns som du kanske redan vet i Inkomstskattelagen (IL). Du kan slippa skatta i Sverige eftersom du vistats utomlands i din anställning i minst sex månader Som du själv har förstått är du under vissa förutsättningar inte skyldig att betala skatt i Sverige eftersom du har en anställning som innebär att du vistas utomlands i minst sex månader. Vad som är viktigt att veta är att detta endast gäller om du betalar skatt på inkomsten i Kina. Beskattas du inte är Kina ska du alltså skatta för din inkomst i Sverige, trots att du vistas utomlands i mer än sex månader (IL 3 kap. 9 §). Avbrott i din tid utomlands kan dras av på vistelsetidenBetalar du skatt i Kina kan du ändå vara skyldig att också skatta i Sverige om du gör för mycket avbrott i din tid utomlands. Avbrott betyder helt enkelt att du kommer tillbaka till Sverige en viss tid. Vissa avbrott får du göra utan att det räknas av från din tid utomlands medan andra avbrott ska räknas av från tiden (IL 3 kap. 10 §).Utgångspunkten är att kortare avbrott du gör för semester, tjänsteuppdrag eller liknande inte ska dras av utan räknas in i din vistelsetid utomlands. Detta förutsätter dock två saker:1. Avbrotten får inte vara i början eller slutet av din anställning utomlands. Utifrån vad du skriver är det dock inte så i ditt fall. 2. Avbrotten får tillsammans inte utgöra mer än sex dagar för varje hel månad som din anställning varar. Alltså högst 60 dagar för dina 10 månader utomlands.Du har rätt till avbrott i 60 dagar vilket du enligt dina planer håller dig inom Utifrån de datum du skriver förstår jag att dina planerade avbrott tillsammans utgör 48 dagar. Vad som är viktigt att känna till är att resan till och från Sverige också räknas in i avbrotten. Har du i din fråga här inte skrivit med resedatumen får du alltså lägga till dessa dagar. Du håller dig därför under 60 dagars avbrott och dina planerade avbrott ska inte dras av från din vistelsetid utomlands utan räknas in i den. Därmed ska du inte skattas i Sverige för din inkomst. Som nämnt förutsätter dock detta att du skattas i Kina.Du måste deklarera dina inkomster i Sverige även om du inte ska skatta härTrots att du alltså inte ska skattas i Sverige måste du ändå deklarera dina inkomster från Kina till Skatteverket i en vanlig inkomstdeklaration. Det är sedan upp till Skatteverket att bedöma om sexmånadersregeln gäller för dig och om du alltså ska slippa skatta i Sverige. Det är däremot ditt eget ansvar att visa för Skatteverket att du varit anställd och vistats i Kina samt att du betalat skatt i Kina och hur mycket du betalat. Det är därför viktigt att du ser till att du har och sparar intyg om detta och eventuella kvitton från skattemyndigheten i Kina. Bra att veta är att all information du skickar till Skatteverket måste vara översatt till svenska.Har du ytterligare funderingar om skatt och deklaration rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till Skatteverket. Du är också välkommen att återkomma med en ny fråga till Lawline eller kontakta oss via telefon. Hoppas du fått svar på din fråga och blivit lite klokare gällande sexmånadersregeln!Med vänliga hälsningar

Bör man köpa eller ärva huset?

2019-05-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag är enda barnet min pappa ska flytta från sitt husmin son vill köpa dettaHur gör man bäst så man inte åker på skatte smällarSka man vänta tills han dör"hemska tanke" då tillfaller ju huset mig och jag säljer detEller ska min son köpa det av morfar?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i inkomstskattelagen (IL).Man blir skattepliktigt när vinsten realiseras, dvs när huset säljs. Om ni vill vänta men att skatta så länge som möjligt ska ni också vänta med att sälja huset så länge som möjligt. För övrigt kan vara relevant att veta att en gåva eller arv inte realiserar någon vinst och alltså inte är skattepliktiga (44 kap 13 § Il). För att vänta med skatte så länge som möjligt bör ni inte sälja huset än utan i alla fall vänta tills morfadern avlider.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av inkomster från streaming

2019-05-01 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min dotter har en sida på nätet där hon streamar. Det kommer in ca 3500kr i månaden därifrån. Hon har ingen firma eller så. Hur ska hon då betala skatt.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man har en skyldighet att deklarera om sin årliga inkomst överstiger 19 247 kr. Din dotter har tjänat ca. 42 000 kr därför har hon en skyldighet att deklarera sina inkomster. Först måste utredas huruvida inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet. Kriterierna för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet är; förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet (varaktighet) och självständighet (13 kap. 1 § 1 st. Inkomstskattelagen). Beräkningen av det skattepliktiga resultatet i näringsverksamhet görs enligt reglerna i 14 kap. Inkomstskattelagen. Om din dotters verksamhet inte uppfyller ovan angivna kriterierna, (t.ex. om inget vinstsyfte finns med verksamheten) ska inkomsterna istället beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst (12 kap.37 § Inkomstskattelagen). Vid beräkningen av det skattepliktiga inkomsten räknar man samman alla intäkter man får i hobbyverksamheten och sedan drar av de kostnader som man har haft. I hobbyverksamhet får man dra av alla kostnader för verksamheten som helhet. Man har en skyldighet att ta upp verksamheten i sin deklaration endast om intäkterna från hobbyverksamheten överstiger kostnaderna. Enligt 39 kap. 3 § Skatteförfarandelagen har man en skyldighet att dokumentera alla intäkter och kostnader (spara alla kvitton och liknande) för att kunna fullgöra din uppgiftsskyldighet och möjliggöra Skatteverkets kontroll av denna.Med vänliga hälsningar,

Skatt vid tävlingsvinster?

2019-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilken gräns det finns för hur mycket man skall ge i vinstgåva skattefritt? Tex om jag arrangerar en stor nationell fotbollsturnering, där vinnaren utlovas vinstgåva i kronor, vad går gränsen för hur mycket X antal kronor som är skattefria i vinstgåva?.
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller en tävling gäller andra skatterättsliga regler än exempelvis vid lotterier. Detta då det vid en tävling är den personliga prestationen som avgör vinsten till skillnad från vid lotterier där vinsten utgörs av slumpen. Till skillnad från tävlingsvinster behöver man inte betala skatt vid lotterier, 3 kap 8§ inkomstskattelagen (IL). Då ditt exempel innebär en prestation ska det som huvudregel beskattas som arbetsinkomst. Det vill säga precis som inkomst vid ett vanligt arbete. Tävlingsvinster är enbart skattefria om kraven i 8 kap 4§ IL uppfylls. Det vill säga om vinsten inte kan kopplas till din arbetsgivare, inte består av kontanter (exempelvis presentkort) och är ett minnesföremål (medalj, plakett ect) som inte är värt mer än 1400 kr. I ditt fall rör det sig om en vinst i pengar till följd av en personlig prestation, inte av slumpen som vid ett lotteri. Därmed är du skyldig att betala skatt för hela vinsten. Rent praktiskt kommer därmed vinstpengarna att räknas ihop med övrig inkomst för att sedan beskattas. För att räkna ut hur mycket skatt du är skyldig att betala, se: https://skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/raknautdinskatt.4.309a41aa1672ad0c837436a.htmlHoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig igen för vidare rådgivning.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?

2019-02-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått fast tillsvidareanställning i Qatar och kommer bosätta mig där i mer än ett år. Qatar är ett skattefritt land. Enligt Skatteverkets och Försäkringskassans regler kommer jag att avskriva mig från Sverige. Jag kommer att vistas mindre än 72 dagar per år i Sverige och borde därmed omfattas av 1-årsregeln, dvs inte beskattas i Sverige på min inkomst i Qatar. Stämmer detta? Jag har försökt läsa på Skatteverkets regler och olika forum men fastnar på begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig. Jag har idag en bostadsrätt i Sverige samt ett enmans aktiebolag. Kommer jag behöva sälja min bostadsrätt i Sverige för att omfattas av ett-årsregeln och inte betala skatt i Sverige? Eller är det möjligt att kunna behålla bostadsrätten (och därmed sannolikt betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige) och ändå uppfylla villkoren i ett-årsregeln och undvika beskattning i Sverige på min inkomst i Qatar). Hur ser det ut för mitt aktiebolag? Kan jag ha fortsatt verksamhet i detta (givetvis att bolaget då omfattas av svensk skattelagstiftningen)? Är det möjligt att föra över inkomst från Qatar till Sverige för investering/sparande via XX och min nuvarande bank? Tacksam för hjälp att klargöra detta.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga regler du kommer att omfattas av när du flyttar till Qatar och påbörjar din anställning där. I mitt svar kommer jag börja med att reda ut om du är obegränsat skattskyldig och vad det i sådana fall skulle innebära för dig. Därefter kommer att jag gå in på vad ettårsregeln innebär och om du omfattas av den. De lagregler som är relevanta för dig och din situation hittar du i Inkomstskattelagen (IL). Vem är obegränsat skattskyldig?Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige på alla dina inkomster (IL 3:8). Det finns tre olika faktorer som gör en person obegränsat skattskyldig: att man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (IL 3:3).1. BosättningDen som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du kommer att flytta till Qatar kommer du inte längre att vara bosatt i Sverige, och följaktligen kommer du inte vara obegränsat skattskyldig på den här grunden.2. Stadigvarande vistelseÄven om du inte är bosatt i Sverige kan du vara obegränsat skattskyldig om du vistas mycket i här. Vanligtvis krävs det dock vistelser på upp emot sex månader utan längre avbrott, vilket inte verkar vara fallet för dig.3. Väsentlig anknytningDen sista grunden är baserad på din anknytning till Sverige, och om den är tillräckligt stark så är du obegränsat skattskyldig här även om du flyttat och inte vistas här stadigvarande. Om du är svensk medborgare och bott i Sverige i mer än 10 år presumeras du till och med ha en väsentlig anknytning till Sverige. Det innebär att det är upp till dig att visa att du inte har någon väsentlig anknytning till Sverige längre när du flyttat härifrån. När Skatteverket ska bedöma om du har en väsentlig anknytning till Sverige tittar de bland annat på om du har en fast året-runt bostad, har din familj eller driver näringsverksamhet här i landet (IL 3:7). Både din bostadsrätt och ditt aktiebolag talar alltså för att du har en väsentlig anknytning hit, så jag skulle säga att det är tveksamt att det skulle hjälpa om du sålde din bostadsrätt om du även i övrigt har dina rötter här. Det kan många gånger vara svårt att klippa tillräckligt många band för att man inte ska anses ha en väsentlig anknytning längre. Min bedömning av din situation, utifrån den information du angett i din fråga, är därför att du är obegränsat skattskyldig och som utgångspunkt ska betala skatt på alla dina inkomster, även om du inte kommer att bo i Sverige.Omfattas du av ettårsregeln?Med det sagt så finns det undantag för de som är obegränsat skattskyldiga när de flyttat utomlands. Det är här den så kallade ettårsregeln kommer in. Ettårsregeln innebär att den som bosätter sig utomlands i minst ett års tid på grund av en anställning kan befrias från sin skattskyldighet i Sverige för inkomster de får genom sin anställning (IL 3:9).Krav för att ettårsregeln ska vara tillämplig - Du befrias från skattskyldighet i Sverige för inkomsten från din anställning även om du inte betalar någon skatt i Qatar, men du måste kunna visa att skattefriheten i landet beror på lagstiftning eller annan administrativ praxis.- Regeln gäller bara om du vistas mer än ett år i ett och samma land. - Din anställning får inte ha ordnats genom svenska staten, kommunen, landstinget eller genom en församling inom Svenska kyrkan. - Du ska vistas mer än ett år utomlands, vilket innebär att du inte får vara i hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år, eller 6 dagar per månad du är borta. Det finns dock inga krav på att dagarna måste spridas ut jämt. Baserat på den information du skrivit med i din fråga bedömer jag att du sannolikt kommer att omfattas av ettårsregeln när du flyttat till Qatar. Den här regeln gäller specifikt för de som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, men som valt att flytta utomlands för att arbeta. Du kan alltså behålla din bostadsrättslägenhet utan att det påverkar den här regeln, eftersom den gäller just för personer som egentligen är obegränsat skattskyldiga. Den här regeln finns för att om du inte befinner dig i Sverige så kostar du inte det svenska samhället någonting. De regler som finns för att förhindra skatteflykt är till för att komma åt de personer som hävdar att de bor och arbetar utomlands, men egentligen bor och lever i Sverige och drar nytta av det skattefinansierade välfärdssamhället. Om du följer de riktlinjer som Skatteverket satt upp finns det alltså ingen anledning för dem att neka dig skattebefrielse. Vad gäller för inkomst från kapital och näringsverksamhet?Ettårsregeln undantar dock bara inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga lön som du får genom din anställning. De inkomster du har från ditt aktiebolag undantas alltså inte, vilket innebär att du måste betala svensk skatt på dina inkomster från bolaget precis som vanligt. Om du hyr ut din bostadsrätt under tiden du bor i Qatar så ska även den vinst du gör på uthyrningen beskattas i Sverige.Behöver du deklarera?Eftersom du (sannolikt) är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du fortfarande att behöva deklarera dina inkomster. Det är Skatteverket som genom din deklaration gör den slutgiltiga bedömningen av om ettårsregeln är tillämplig och om du därför ska skattebefrias eller inte. Du måste dessutom kunna visa upp ett intyg från en qatarisk myndighet eller liknande som förklarar varför du inte behövt betala någon skatt och lägga till deklarationen så att Skatteverket kan göra sin bedömning. SammanfattningsvisEnligt min bedömning tyder det du säger på att du kommer bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av din väsentliga anknytning hit. Det finns dock ingen anledning för dig att försöka klippa de band som binder dig hit, som att sälja din bostadsrätt, för du omfattas sannolikt av ettårsregeln. Enligt denna regel så befrias du från din skattskyldighet i Sverige för inkomster du får från din anställning, under förutsättning att du bor i Qatar under mer än ett års tid och inte är för ofta hemma i Sverige. Dina inkomster från aktiebolaget och eventuell bostadsuthyrning omfattas dock inte av ettårsregeln, och du måste betala skatt på de inkomsterna precis som om du bott kvar i Sverige. Bedömningen av om du omfattas av ettårsregeln görs efter att du lämnat in din deklaration. I deklarationen måste du lämna uppgifter som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma om du ska omfattas av regeln eller inte. Mer information om vad för information som krävs kan du hitta här: https://www.skatteverket.se/download/18.54a3d27615036ac09f3275e/1444736276604/33916.pdf. Gällande överföring av pengar från Qatar till Sverige så är min bedömning att det skattemässigt inte bör vara några problem rent teoretiskt. Jag skulle dock rekommendera att du tar hjälp av en professionell jurist gällande detta, som har mer erfarenhet av den här typen av frågor och vilka eventuella praktiska svårigheter som skulle kunna uppstå. Lawline har duktiga jurister och om du är intresserad av att ta hjälp av någon av dem så kan du kontakta mig på natalie.accord@lawline.se så återkommer vi med en offert. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,